Dấu Thánh Giá

by Stephen on August 12, 2010 · 6 comments

Tiếng Việt: Dấu Thánh Giá English: The Sign of The Cross
Nhân danh Cha và Con và Thánh thần. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

 

 

{ 6 comments… read them below or add one }

Phạm Phú Điền January 20, 2013 at 2:10 pm

Amen

Reply

Kubjn Tr March 31, 2013 at 8:12 am

Amen

Reply

Emmy September 27, 2013 at 1:32 pm

Amen

Reply

Pham van tu January 22, 2014 at 5:49 am

Amen

Reply

Le Thuy Kieu February 26, 2015 at 12:28 am

Amen

Reply

Phuong September 19, 2015 at 8:54 am

Xin cho e hỏi ngu xíu, “Amen” có nghĩa là gì vậy

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: