Tài Liệu Công Giáo

by Stephen on October 7, 2009 · 9 comments

{ 9 comments… read them below or add one }

Trancongchien September 2, 2014 at 9:50 am

Xin Chúa ở bên cạnh con suốt cuộc đời amen

Reply

Ngọc Châu January 28, 2014 at 5:14 am

Chúa là niềm hy vọng của con, xin Người an ủi, xoa dịu nỗi đau trong con.

Reply

Thanh nguyen June 25, 2013 at 11:49 am

Tai Sao lai goi la thanh Gioan Tay Gia va Lich Su cua ngai ??xin Tra Loi neu ai biet ro..Cam on

Reply

Hoàng Thuận March 9, 2013 at 3:13 pm

Lạy Chúa xin hãy thương xót và tha tội cho con.

Reply

Hong Loan January 8, 2013 at 11:52 am

Xin Chua hay ban on va chi loi giup con nhan ra loi lam cua minh

Reply

Nguyễn Thị Linh August 18, 2012 at 11:43 pm

Con rất hạnh phúc vì con là con là con cái chúa. Xin chúa hãy luôn giữ gìn con.

Reply

Gos Nguyễn Đình Toàn February 15, 2012 at 6:04 am

Cảm tạ chúa vì chúa đã thương nhìn đến tội đồ này!!

Reply

Giuse nguyễn tuấn hiệp January 29, 2012 at 8:28 am

LAY CHUA LAY ME MARIA XIN THUONG XOT CON AMEN!

Reply

Nguyễn văn Vượng February 9, 2011 at 8:06 am

Chúa nói với các tông đồ rằng “Khi làm việc lành phúc đức anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng.”

Reply

Leave a Comment