≡ Menu

Tất Cả Các Kinh

tranghatmancoi

 1. 10 Ðiều Răn
 2. 14 Mối
 3. 6 Ðiều Răn Hội Thánh
 4. Phúc Thật Tám Mối
 5. Ba Lời Nguyện Cầu cho Người Lâm Chung
 6. Các Câu Lạy
 7. Cải Tội Bảy Mối
 8. Dấu Thánh Giá
 9. Kinh A Rất Thánh Giá
 10. Kinh Ăn Năn Thống Hối
 11. Kinh Ăn Năn Tội
 12. Kinh Áo Đức Bà
 13. Kinh Ave Maris Stella
 14. Kinh Bà Thánh Anna Là Mẹ Rất Thánh Đức Bà
 15. Kinh Bà Thánh Anna
 16. Kinh Bà Thánh Catarina
 17. Kinh Bà Thánh Cecilia
 18. Kinh Bà Thánh Imelda
 19. Kinh Bà Thánh Maria Mađalêna
 20. Kinh Bà Thánh Mátta
 21. Kinh Bà Thánh Monica
 22. Kinh Bà Thánh Rosa
 23. Kinh Bà Thánh Têrêxa
 24. Kinh Ban Mai
 25. Kinh Bảy Lời Cầu Xin Với Thánh Cả Giuse
 26. Kinh Bảy Phép Bí Tích
 27. Kinh Bời Lời
 28. Kinh Bởi Trời
 29. Kinh Cám Ơn Sau Khi Rước Lễ
 30. Kinh Cám Ơn
 31. Kinh Cáo Mình
 32. Kinh Cao Sang
 33. Kinh Cầu Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
 34. Kinh Cầu Chịu Nạn
 35. Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn Tội Lỗi
 36. Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn
 37. Kinh Cầu Cho Các Linh Mục
 38. Kinh Cầu Cho Các Thai Nhi
 39. Kinh Cầu Cho Chính Mình
 40. Kinh Cầu Cho Gia Đình
 41. Kinh Cầu Cho Giáo Hội Và Linh Mục
 42. Kinh Cầu Cho Linh Mục và Chủng Sinh
 43. Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối
 44. Kinh Cầu Cho Người Khác
 45. Kinh Cầu Cho Những Em Bé Chưa Được Sinh Ra
 46. Kinh Cầu Chúa Thánh Thần
 47. Kinh Cầu Đức Bà
 48. Kinh Cầu Được Chết Lành
 49. Kinh Cầu Mẹ Maria Giải Thoát
 50. Kinh Cầu Nguyện Cho Người Bệnh
 51. Kinh Cầu Nguyện Của Các Bà Mẹ Đang Mang Thai
 52. Kinh Cầu Nguyện Khi Vào Bệnh Viện
 53. Kinh Cầu Nguyện Trong Lúc Đau Khổ
 54. Kinh Cầu Nguyện Trước Thánh Giá Chúa
 55. Kinh Cầu Nguyện Xin Chúa Chữa Lành
 56. Kinh Cầu Ông Thánh Giuse
 57. Kinh Cầu Thánh Cecilia
 58. Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu
 59. Kinh Cầu Thánh Thần Mở Lòng Trí Những Bạn Trẻ Nam Nữ Đón Nhận Ơn Gọi
 60. Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu
 61. Kinh Cầu Trước Thánh Thể Của Thánh Bonaventura
 62. Kinh Cầu Với Chúa Thánh Thần
 63. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Fatima
 64. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Goa-Ða-Lu-Pê
 65. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa Cho Các Thai Nhi
 66. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Là Nữ Vương Hòa Bình
 67. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ La Vang
 68. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Lộ Ðức
 69. Kinh Cầu Với Đức Mẹ Ngôi Lời
 70. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Sầu Bi
 71. Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa
 72. Kinh Cậy
 73. Kinh Chân Dung Chúa Giêsu
 74. Kinh Cổ Động Ơn Thiên Triệu
 75. Kinh Của Người Cha
 76. Kinh Của Người Mẹ
 77. Kinh Cứu 15 Linh Hồn
 78. Kinh Dâng Đêm
 79. Kinh Dâng Gia Đình Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu
 80. Kinh Dâng Gia Đình Cho Trái Tim Mẹ
 81. Kinh Dâng Loài Người Cho Rất Thánh Trái Tim Đức Giêsu
 82. Kinh Dâng Mình Ban Tối
 83. Kinh Dâng Mình Cho Chúa Thánh Thần
 84. Kinh Dâng Mình Cho Đức Bà
 85. Kinh Dâng Mình Cho Thánh Cả Giuse
 86. Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu
 87. Kinh Dâng Mọi Sự Cho Trái Tim Chúa
 88. Kinh Dâng Mọi Việc Cả Ngày Cho Trái Tim Chúa
 89. Kinh Dâng Ngày
 90. Kinh Dâng Nước Việt Nam Cho Trái Tim Đức Mẹ
 91. Kinh Đầu Phục Đức Chúa Mỗi Ngày
 92. Kinh Đền Tạ Trái Tim Chúa Giêsu
 93. Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ
 94. Kinh Đội Ơn
 95. Kinh Dọn Mình Rước Lễ
 96. Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 97. Kinh Đức Thánh Thiên Thần Gabriel
 98. Kinh Đức Thánh Thiên Thần Raphae
 99. Kinh Đức Thánh Thiên Thần
 100. Kinh Hằng Hữu
 101. Kinh Hãy Nhớ
 102. Kinh Hiến Dâng hai giờ cuối cùng của đời chúng ta cho Đức Trinh Nữ Maria
 103. Kinh Hoà Bình
 104. Kinh Hội Áo Đức Bà
 105. Kinh Hồng Ân
 106. Kinh Khấn Thánh Giuse Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn
 107. Kinh Khiêm Nhường
 108. Kinh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 109. Kinh Kính Mến
 110. Kinh Kính Mình và Máu Thánh Chúa
 111. Kinh Kính Mừng
 112. Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu
 113. Kinh Kính Thánh Gía
 114. Kinh Kính Thánh Martin De Porres
 115. Kinh Kính Thánh Nhan Chúa
 116. Kinh Kính Vết Thương Trên Vai Chúa
 117. Kinh Lạy Cha Thánh Giuse
 118. Kinh Lạy Cha
 119. Kinh Lạy Chúa Con
 120. Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình
 121. Kinh Lạy Nữ Vương
 122. Kinh Lạy Thánh Mẫu
 123. Kinh Lên Đường
 124. Lời Nguyện Ban Mai Xin 7 Ơn Chúa Thánh Thần
 125. Lời Nguyện Chữa Lành Nội Tâm
 126. Lời Nguyện Giải Thoát Sự Dữ
 127. Lời Nguyện Giải Thoát Tà Khí
 128. Lời Nguyện Trừ Mọi Tà Lực
 129. Kinh Mẹ Chúa Trời
 130. Kinh Mến Yêu
 131. Kinh Môn Đệ Và Sứ Vụ
 132. Kinh Năm Đức Tin
 133. Kinh Nghĩa Đức Tin
 134. Kinh Nhật Tụng
 135. Kinh Nữ Vương Thiên Đàng
 136. Kinh Ông Thánh Antôn
 137. Kinh Ông Thánh Augustinô
 138. Kinh Ông Thánh Đôminicô
 139. Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử
 140. Kinh Ông Thánh Giuse
 141. Kinh Ông Thánh Hieronimô
 142. Kinh Ông Thánh Inaxu
 143. Kinh Ông Thánh Mátthêu
 144. Kinh Ông Thánh Phanxicô Xavier
 145. Kinh Ông Thánh Phaolô
 146. Kinh Ông Thánh Phêrô
 147. Kinh Ông Thánh Thômasô
 148. Kinh Ông Thánh Tôma
 149. Kinh Ông Thánh Vincente
 150. Kinh Phép Lạ
 151. Kinh Phó Dâng
 152. Kinh Phù Hộ
 153. Kinh Phụng Vụ
 154. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng
 155. Kinh Sáng Danh
 156. Kinh Sáng Soi
 157. Kinh Sáng
 158. Kinh Sấp Mình
 159. Kinh Sau Khi Ăn
 160. Kinh Tạ Ơn
 161. Kinh Tận Hiến Cho Đức Mẹ
 162. Kinh Tận Hiến Cho Mẹ Maria
 163. Kinh Tận Hiến Cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
 164. Kinh Tha Thứ
 165. Kinh Thân lạy Ông Thánh Giuse
 166. Kinh Thánh Andrê Nguyễn Kim Thông
 167. Kinh Thánh Gia
 168. Kinh Thánh Giuse, Cha Đồng Trinh Ngôi Lời Nhập Thể
 169. Kinh Thánh Giuse Quan Thầy Các Người Lao Động
 170. Kinh Thánh Giuse
 171. Kinh Thánh Hiến Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu
 172. Kinh Thánh Thất
 173. Kinh Thiên Thần Bản Mệnh
 174. Kinh Thờ Lạy
 175. Kinh Thú Nhận
 176. Kinh Tin Kính
 177. Kinh Tin
 178. Kinh Tối
 179. Kinh Trận Chiến Thiêng Liêng
 180. Kinh Trông Cậy
 181. Kinh Trước Bữa Ăn
 182. Kinh Trước Khi Rước Lễ
 183. Kinh Truyền Giáo
 184. Kinh Truyền Tin
 185. Kinh Vật Mọn
 186. Kinh Vì Dấu
 187. Kinh Viếng Hang Đá
 188. Kinh Viếng Thánh Thể
 189. Kinh Vinh Danh
 190. Kinh Vực Sâu
 191. Kinh Xét Mình
 192. Kinh Xin 9 Ơn Đức Chúa Thánh Thần
 193. Kinh Xin Cho Giống Trái Tim Chúa
 194. Kinh Xin Giải Thoát Khỏi Bảy Tội Lớn
 195. Kinh Xin Lòng Mến
 196. Kinh Xin Ơn Biết Thương Xót
 197. Kinh Xin Ơn Chết Lành
 198. Kinh Xin Ơn Chữa Lành Của Chúa
 199. Kinh Xin Ơn Hòa Bình
 200. Kinh Xin Ơn Kiên Vững Khi Thất Vọng
 201. Kinh Xin Ơn Tăng Đức Tin Vào Chúa
 202. Kinh Xin Ơn Tha Thứ
 203. Kinh Xin Ơn Trong Sạch
 204. Lời Chào Kính Đức Mẹ
 205. Lời Nguyện Để Giải Quyết Những Lo Lắng
 206. Lời Nguyện Trước Khi Ngủ
 207. Tràng Hạt Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
 208. Tuần Cứu Nhật Dâng Thánh Giuse
 209. Tuần Cửu Nhật Khấn Đức Mẹ La Vang

** Có rất nhiều kinh được quý ông bà anh chị em gửi vào, xin chân thành cám ơn!!!

{ 72 comments… add one }
 • khoa July 8, 2019, 9:18 am

  Chào mn cộng đồng công giáo, con là người ngoại đạo và đem lòng yêu quý một cô gái có đạo .Chúng con dự định sẽ kết hôn năm sau .Ba mẹ bạn ấy nói con đi học giáo lý .Con có vào trang này và thấy rất nhiều kinh thánh .Cho con hỏi muốn kết hôn phải học hết kinh trên luôn hay sao mn nhỉ 🙁

  • Tuấn July 12, 2019, 4:05 am

   Khi bạn học giáo lý hôn nhân thì các cha sẽ chỉ dẫn bạn sống đạo và học một số kinh cần và hay dùng nhất.

 • Lisa June 24, 2019, 1:09 pm

  I like

 • Hue April 27, 2019, 3:16 pm

  Mấy năm nay con không xưng tội, rước lễ. Đi nhà thờ đầu óc con không tập trung, không cầu nguyện . Con xin mọi người cầu nguyện cho con để con lấy lại đức tin và lòng yêu mến chúa. Con xin cảm ơn.

 • Tam Pham April 16, 2019, 6:25 pm

  Xin hỏi dọc kinh gì trong khi Châu Mình Thanh Chúa vậy!

 • Maria Hang Thi Vu March 21, 2019, 11:20 am

  Con cảm ơn trang rất nhiều. Con tìm kiến thức Công Giáo song ngữ Anh Việt cho con trai 13 tuổi của con học giáo lý. Vì ở nước Anh nên con rất cần các kinh song ngữ cho cháu và cả con cũng phải học. Con đã tìm thấy nhiều kinh thánh song ngữ. Trang vô cùng hữu ích. Nguyện xin Chúa ban bình an của Người cho tất cả ACE. Amen.

 • Thanh Dung March 12, 2019, 9:16 am

  Ai giup e kinh ngắm 7 sự đau đớn cùng 7 sự vui mừng ông thánh Giuse voi ạ

 • Hoàng Nhung March 6, 2019, 11:24 am

  Ai giúp e kinh hồng ân với ạ

Lời Bình Trang 3/3123

Leave a Comment