Tất Cả Các Kinh | CôngGiáo.org
≡ Menu

Tất Cả Các Kinh

tranghatmancoi

 1. 10 Ðiều Răn
 2. 14 Mối
 3. 6 Ðiều Răn Hội Thánh
 4. Phúc Thật Tám Mối
 5. Ba Lời Nguyện Cầu cho Người Lâm Chung
 6. Các Câu Lạy
 7. Cải Tội Bảy Mối
 8. Dấu Thánh Giá
 9. Kinh A Rất Thánh Giá
 10. Kinh Ăn Năn Thống Hối
 11. Kinh Ăn Năn Tội
 12. Kinh Áo Đức Bà
 13. Kinh Ave Maris Stella
 14. Kinh Bà Thánh Anna Là Mẹ Rất Thánh Đức Bà
 15. Kinh Bà Thánh Anna
 16. Kinh Bà Thánh Catarina
 17. Kinh Bà Thánh Cecilia
 18. Kinh Bà Thánh Imelda
 19. Kinh Bà Thánh Maria Mađalêna
 20. Kinh Bà Thánh Mátta
 21. Kinh Bà Thánh Monica
 22. Kinh Bà Thánh Rosa
 23. Kinh Bà Thánh Têrêxa
 24. Kinh Ban Mai
 25. Kinh Bảy Lời Cầu Xin Với Thánh Cả Giuse
 26. Kinh Bảy Phép Bí Tích
 27. Kinh Bời Lời
 28. Kinh Bởi Trời
 29. Kinh Cám Ơn Sau Khi Rước Lễ
 30. Kinh Cám Ơn
 31. Kinh Cáo Mình
 32. Kinh Cao Sang
 33. Kinh Cầu Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
 34. Kinh Cầu Chịu Nạn
 35. Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn Tội Lỗi
 36. Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn
 37. Kinh Cầu Cho Các Linh Mục
 38. Kinh Cầu Cho Các Thai Nhi
 39. Kinh Cầu Cho Chính Mình
 40. Kinh Cầu Cho Gia Đình
 41. Kinh Cầu Cho Giáo Hội Và Linh Mục
 42. Kinh Cầu Cho Linh Mục và Chủng Sinh
 43. Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối
 44. Kinh Cầu Cho Người Khác
 45. Kinh Cầu Cho Những Em Bé Chưa Được Sinh Ra
 46. Kinh Cầu Chúa Thánh Thần
 47. Kinh Cầu Đức Bà
 48. Kinh Cầu Được Chết Lành
 49. Kinh Cầu Mẹ Maria Giải Thoát
 50. Kinh Cầu Nguyện Cho Người Bệnh
 51. Kinh Cầu Nguyện Của Các Bà Mẹ Đang Mang Thai
 52. Kinh Cầu Nguyện Khi Vào Bệnh Viện
 53. Kinh Cầu Nguyện Trong Lúc Đau Khổ
 54. Kinh Cầu Nguyện Trước Thánh Giá Chúa
 55. Kinh Cầu Nguyện Xin Chúa Chữa Lành
 56. Kinh Cầu Ông Thánh Giuse
 57. Kinh Cầu Thánh Cecilia
 58. Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu
 59. Kinh Cầu Thánh Thần Mở Lòng Trí Những Bạn Trẻ Nam Nữ Đón Nhận Ơn Gọi
 60. Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu
 61. Kinh Cầu Trước Thánh Thể Của Thánh Bonaventura
 62. Kinh Cầu Với Chúa Thánh Thần
 63. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Fatima
 64. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Goa-Ða-Lu-Pê
 65. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa Cho Các Thai Nhi
 66. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Là Nữ Vương Hòa Bình
 67. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ La Vang
 68. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Lộ Ðức
 69. Kinh Cầu Với Đức Mẹ Ngôi Lời
 70. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Sầu Bi
 71. Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa
 72. Kinh Cậy
 73. Kinh Chân Dung Chúa Giêsu
 74. Kinh Cổ Động Ơn Thiên Triệu
 75. Kinh Của Người Cha
 76. Kinh Của Người Mẹ
 77. Kinh Cứu 15 Linh Hồn
 78. Kinh Dâng Đêm
 79. Kinh Dâng Gia Đình Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu
 80. Kinh Dâng Gia Đình Cho Trái Tim Mẹ
 81. Kinh Dâng Loài Người Cho Rất Thánh Trái Tim Đức Giêsu
 82. Kinh Dâng Mình Ban Tối
 83. Kinh Dâng Mình Cho Chúa Thánh Thần
 84. Kinh Dâng Mình Cho Đức Bà
 85. Kinh Dâng Mình Cho Thánh Cả Giuse
 86. Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu
 87. Kinh Dâng Mọi Sự Cho Trái Tim Chúa
 88. Kinh Dâng Mọi Việc Cả Ngày Cho Trái Tim Chúa
 89. Kinh Dâng Ngày
 90. Kinh Dâng Nước Việt Nam Cho Trái Tim Đức Mẹ
 91. Kinh Đầu Phục Đức Chúa Mỗi Ngày
 92. Kinh Đền Tạ Trái Tim Chúa Giêsu
 93. Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ
 94. Kinh Đội Ơn
 95. Kinh Dọn Mình Rước Lễ
 96. Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 97. Kinh Đức Thánh Thiên Thần Gabriel
 98. Kinh Đức Thánh Thiên Thần Raphae
 99. Kinh Đức Thánh Thiên Thần
 100. Kinh Hằng Hữu
 101. Kinh Hãy Nhớ
 102. Kinh Hiến Dâng hai giờ cuối cùng của đời chúng ta cho Đức Trinh Nữ Maria
 103. Kinh Hoà Bình
 104. Kinh Hội Áo Đức Bà
 105. Kinh Hồng Ân
 106. Kinh Khấn Thánh Giuse Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn
 107. Kinh Khiêm Nhường
 108. Kinh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 109. Kinh Kính Mến
 110. Kinh Kính Mình và Máu Thánh Chúa
 111. Kinh Kính Mừng
 112. Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu
 113. Kinh Kính Thánh Gía
 114. Kinh Kính Thánh Martin De Porres
 115. Kinh Kính Thánh Nhan Chúa
 116. Kinh Kính Vết Thương Trên Vai Chúa
 117. Kinh Lạy Cha Thánh Giuse
 118. Kinh Lạy Cha
 119. Kinh Lạy Chúa Con
 120. Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình
 121. Kinh Lạy Nữ Vương
 122. Kinh Lạy Thánh Mẫu
 123. Kinh Lên Đường
 124. Lời Nguyện Ban Mai Xin 7 Ơn Chúa Thánh Thần
 125. Lời Nguyện Chữa Lành Nội Tâm
 126. Lời Nguyện Giải Thoát Sự Dữ
 127. Lời Nguyện Giải Thoát Tà Khí
 128. Lời Nguyện Trừ Mọi Tà Lực
 129. Kinh Mẹ Chúa Trời
 130. Kinh Mến Yêu
 131. Kinh Môn Đệ Và Sứ Vụ
 132. Kinh Năm Đức Tin
 133. Kinh Nghĩa Đức Tin
 134. Kinh Nhật Tụng
 135. Kinh Nữ Vương Thiên Đàng
 136. Kinh Ông Thánh Antôn
 137. Kinh Ông Thánh Augustinô
 138. Kinh Ông Thánh Đôminicô
 139. Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử
 140. Kinh Ông Thánh Giuse
 141. Kinh Ông Thánh Hieronimô
 142. Kinh Ông Thánh Inaxu
 143. Kinh Ông Thánh Mátthêu
 144. Kinh Ông Thánh Phanxicô Xavier
 145. Kinh Ông Thánh Phaolô
 146. Kinh Ông Thánh Phêrô
 147. Kinh Ông Thánh Thômasô
 148. Kinh Ông Thánh Tôma
 149. Kinh Ông Thánh Vincente
 150. Kinh Phép Lạ
 151. Kinh Phó Dâng
 152. Kinh Phù Hộ
 153. Kinh Phụng Vụ
 154. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng
 155. Kinh Sáng Danh
 156. Kinh Sáng Soi
 157. Kinh Sáng
 158. Kinh Sấp Mình
 159. Kinh Sau Khi Ăn
 160. Kinh Tạ Ơn
 161. Kinh Tận Hiến Cho Đức Mẹ
 162. Kinh Tận Hiến Cho Mẹ Maria
 163. Kinh Tận Hiến Cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
 164. Kinh Tha Thứ
 165. Kinh Thân lạy Ông Thánh Giuse
 166. Kinh Thánh Andrê Nguyễn Kim Thông
 167. Kinh Thánh Gia
 168. Kinh Thánh Giuse, Cha Đồng Trinh Ngôi Lời Nhập Thể
 169. Kinh Thánh Giuse Quan Thầy Các Người Lao Động
 170. Kinh Thánh Giuse
 171. Kinh Thánh Hiến Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu
 172. Kinh Thánh Thất
 173. Kinh Thiên Thần Bản Mệnh
 174. Kinh Thờ Lạy
 175. Kinh Thú Nhận
 176. Kinh Tin Kính
 177. Kinh Tin
 178. Kinh Tối
 179. Kinh Trận Chiến Thiêng Liêng
 180. Kinh Trông Cậy
 181. Kinh Trước Bữa Ăn
 182. Kinh Trước Khi Rước Lễ
 183. Kinh Truyền Giáo
 184. Kinh Truyền Tin
 185. Kinh Vật Mọn
 186. Kinh Vì Dấu
 187. Kinh Viếng Hang Đá
 188. Kinh Viếng Thánh Thể
 189. Kinh Vinh Danh
 190. Kinh Vực Sâu
 191. Kinh Xét Mình
 192. Kinh Xin 9 Ơn Đức Chúa Thánh Thần
 193. Kinh Xin Cho Giống Trái Tim Chúa
 194. Kinh Xin Giải Thoát Khỏi Bảy Tội Lớn
 195. Kinh Xin Lòng Mến
 196. Kinh Xin Ơn Biết Thương Xót
 197. Kinh Xin Ơn Chết Lành
 198. Kinh Xin Ơn Chữa Lành Của Chúa
 199. Kinh Xin Ơn Hòa Bình
 200. Kinh Xin Ơn Kiên Vững Khi Thất Vọng
 201. Kinh Xin Ơn Tăng Đức Tin Vào Chúa
 202. Kinh Xin Ơn Tha Thứ
 203. Kinh Xin Ơn Trong Sạch
 204. Lời Chào Kính Đức Mẹ
 205. Lời Nguyện Để Giải Quyết Những Lo Lắng
 206. Lời Nguyện Trước Khi Ngủ
 207. Tràng Hạt Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
 208. Tuần Cứu Nhật Dâng Thánh Giuse
 209. Tuần Cửu Nhật Khấn Đức Mẹ La Vang

** Có rất nhiều kinh được quý ông bà anh chị em gửi vào, xin chân thành cám ơn!!!

{ 93 comments… add one }
 • Lan September 8, 2021, 8:54 am

  Could you please publish the text of “Kinh Cau hon”? It begins with: Lay Chua toi oi, chua da phan loi: tao la chua ca, moi su moi loai….

 • Dũng Trần May 26, 2021, 3:08 am

  Xin cho biết Kinh Từ Bỏ (của một vị thánh da đen)

 • Thuy September 24, 2020, 4:21 am

  Con kiếm kinh cầu nguyện Tổng Lảnh Thiên Thần Micae mà không thấy. Xin cho biết làm sao kiếm được.

  Xin cám ơn nhiều

 • TUYEN VAN PHAM August 10, 2020, 6:01 pm

  Xin cập nhật KINH CẦU ĐỨC BÀ

 • Anna Nguyễn Thị Đông July 14, 2020, 5:17 am

  Mọi người cho em xin ” Kinh hát mồ” với ạ

 • Maria Chu Thị Hoa June 28, 2020, 6:46 am

  Cho mình xin Kinh Phục dĩ với ạ

 • Khổng thị Thanh-Hương May 13, 2020, 7:04 pm

  Khanh mến,
  Chị rất vui khi thấy Khanh cho đăng các kinh bố chị gửi Khanh mấy năm trước. Hôm nay, chị muốn gửi đến Khanh một tài liệu về các thông điệp Chúa và Đức Mẹ ban cho VN và thế giới, và nếu Khanh cho phép, chị sẽ gửi đến Khanh sau.
  Xin Chúa và Mẹ Maria gìn giữ Khanh và gia đình luôn mãi. ~chị Thanh-Hương

  • Stephen May 13, 2020, 9:32 pm

   Chị Hương Mến,

   Dạ, mong chị gửi cho em qua email, đia chỉ email của em vẫn như cũ! Em cám ơn chị!!!

 • Nguyễn Oanh April 16, 2020, 12:02 am

  Ai có thể giúp tôi tìm bản ” Kinh cầu cùng Thánh nữ Catarina”, với câu mở đầu như sau:
  Lạy Thánh nữ Catarina, xưa đã nghe thấy lời Đức Chúa Trời phán cùng Bà: Ớ con đồng trinh…..
  Gia đình tôi đang tìm kiếm mà không thấy. Xin cảm ơn mọi người.

 • Phi Loan Nguyen April 5, 2020, 10:40 pm

  xin hõi các ace, có ai biết tiếng việt ngữ , Kinh Ơn Lành trong Vong Bão không ? mình tìm mà không thấy, mình thấy Kinh nầy trong sách Kinh của Piety Prayer Book. Mình thấy rất công hiệu, nên muốn tìm việtnamese version cho anh chị em của mình dùng. đây là Kinh ấy bằng anh ngữ :

  BLESSING AGAINST STORMS

  Jesus Christ a King of Glory has come in Peace.
  + God became man,
  + and the Word was made flesh.
  + Christ was born of a Virgin.
  + Christ suffered.
  + Christ was crucified.
  + Christ died.
  + Christ rose from the dead.
  + Christ ascended into Heaven.
  + Christ conquers.
  + Christ reigns.
  + Christ orders.
  + May Christ protect us from all storms and lightning.
  + Christ went through their midst in Peace,
  + and the word was made flesh.
  + Christ is with us with Mary.
  + Flee you enemy spirits because the Lion of the Generation of Juda,
  the Root David, has won.
  + Holy God!
  + Holy Powerful God!
  + Holy Immortal God!
  + Have mercy on us.

  Amen!

 • Giuse Mai Tuấn March 29, 2020, 8:01 am

  KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG
  Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể, con yêu mến Chúa trên hết mọi sự và con luôn khát khao được rước Chúa ngự vào lòng con. Song bây giờ, con chẳng thể rước Mình Thánh Chúa, thì ít nữa xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Ngay khi Chúa đến, con giữ chặt Chúa và toàn thể con người con kết hiệp với Chúa, xin đừng để con phải lìa xa Chúa. Amen

  • Huy Phan June 13, 2021, 6:47 pm

   Cám ơn Bạn, bản dịch này rất tốt.

 • Gioakim January 9, 2020, 9:48 pm

  Xin mọi người tìm giúp mình kính này với. ” lậy Chúa còn tin nhận Chúa là vừa, cả trên trời dưới đất đất, hết mọi loài Chúa đã dựng lên là cốt dựng lên để làm sáng dành Chúa, nay con xin Chúa toàn quyền cái trị con, con xin nhớ lại những điều đã hứa khi chịu phép rửa tội là bỏ mà quỷ, bỏ những sự đối trá và các việc nó làm, và hứa ăn ở xứng người giáo hữu tốt…… ” tìm tựa đề kính này mãi mà ko được, hồi nhỏ đọc nhiều nên thuộc mà ko nhớ nổi tựa đề. Mong mọi người giúp. Cảm ơn ạ

  • Vinh Nguyễn March 28, 2020, 7:35 pm

   Không biết rõ nguồn gốc về tựa đề đúng của kinh này.
   Nhưng sau đây là lời của “KINH ĐỌC TRƯỚC KHI HỘI” được xử dụng trong Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm hiện nay:
   Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tôn nhận Chúa là Vua độc nhất cả vũ trụ càn khôn trên trời dưới đất. Mọi sự vật hiện hữu, đều được tạo dựng nên vì Chúa. Xin Chúa hãy hoàn toàn ngự trị trên chúng con. Chúng con xin tuyên lại những lời đã thề hứa lúc chịu phép Rửa Tội, là từ bỏ ma quỷ từ bỏ mọi sự dối trá cùng mọi công việc của ma quỷ; và chúng con xin hứa sống xứng đáng người công giáo cùng tình nguyện cách riêng dùng mọi phương thế chúng con có để mở rộng vương quyền hiển thắng của Chúa và của Hội Thánh Chúa.
   Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu chúng con xin hiến dâng cho Chúa tất cả các việc mọn hèn của chúng con để cầu mong cho tất cả mọi người được nhìn biết vương quyền thánh thiện Chúa và để nhờ đó nước hoà bình của Chúa được lan tràn khắp tứ phương thiên hạ. Amen.
   Mong rằng với tựa đề “KINH ĐỌC TRƯỚC KHI HỘI” sẽ giúp cho người hỏi chút ít trong việc đi tìm tựa đề đúng của kinh này và cũng sẽ nhận được câu trả lời đúng nhất.

 • Hà Thanh Tâm November 27, 2019, 5:57 am

  Nhà thờ xứ mình thường hay đọc 1 kinh nguyện về Đức Mẹ mà mình chỉ nhớ được 1 câu thế này. “Cùng mượn lấy lời rất thánh Gabriel tổng lãnh thiên thần mà chào đức bà rằng: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng bà”. Mong mọi người chỉ giúp mình câu này nằm trong bản kinh nào.

 • Ngoc November 7, 2019, 5:42 am

  Có kinh nào đọc để cầu bình yên và bảo vệ tình yêu không ạ?

 • khoa July 8, 2019, 9:18 am

  Chào mn cộng đồng công giáo, con là người ngoại đạo và đem lòng yêu quý một cô gái có đạo .Chúng con dự định sẽ kết hôn năm sau .Ba mẹ bạn ấy nói con đi học giáo lý .Con có vào trang này và thấy rất nhiều kinh thánh .Cho con hỏi muốn kết hôn phải học hết kinh trên luôn hay sao mn nhỉ 🙁

  • Tuấn July 12, 2019, 4:05 am

   Khi bạn học giáo lý hôn nhân thì các cha sẽ chỉ dẫn bạn sống đạo và học một số kinh cần và hay dùng nhất.

  • Thuy October 10, 2019, 10:39 pm

   Ban tim den gap linh muc, hoc khoa . Ko can phai thuoc nhieu kinh.

  • Thảo Vy December 21, 2019, 3:45 am

   Thực ra công giáo còn rất nhiều kinh, nếu bạn theo đạo và đi lễ thì sớm sẽ thuộc kinh, bọn mình chẳng cần học mà đã thuộc từ nhỏ nên đừng lo.

 • Lisa June 24, 2019, 1:09 pm

  I like

 • Hue April 27, 2019, 3:16 pm

  Mấy năm nay con không xưng tội, rước lễ. Đi nhà thờ đầu óc con không tập trung, không cầu nguyện . Con xin mọi người cầu nguyện cho con để con lấy lại đức tin và lòng yêu mến chúa. Con xin cảm ơn.

  • Thuy October 10, 2019, 10:36 pm

   Cau Nguyen cho Hue!

  • Nguyen quoc truong August 12, 2020, 5:42 am

   Cầu bình an cho hue

  • Mary April 23, 2021, 12:19 pm

   Đọc Kinh Thánh. Mình cầu kinh xong thì xin Chúa ban cho một ý hướng dẫn từ Kinh Thánh bằng cách nhắm mắt mở bất kỳ trang nào từ Kinh Thánh. Riết ghiền luôn cách đọc này.

 • Tam Pham April 16, 2019, 6:25 pm

  Xin hỏi dọc kinh gì trong khi Châu Mình Thanh Chúa vậy!

 • Maria Hang Thi Vu March 21, 2019, 11:20 am

  Con cảm ơn trang rất nhiều. Con tìm kiến thức Công Giáo song ngữ Anh Việt cho con trai 13 tuổi của con học giáo lý. Vì ở nước Anh nên con rất cần các kinh song ngữ cho cháu và cả con cũng phải học. Con đã tìm thấy nhiều kinh thánh song ngữ. Trang vô cùng hữu ích. Nguyện xin Chúa ban bình an của Người cho tất cả ACE. Amen.

 • Thanh Dung March 12, 2019, 9:16 am

  Ai giup e kinh ngắm 7 sự đau đớn cùng 7 sự vui mừng ông thánh Giuse voi ạ

 • Hoàng Nhung March 6, 2019, 11:24 am

  Ai giúp e kinh hồng ân với ạ

Lời Bình Trang 3/3123

Leave a Comment