≡ Menu

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày / đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cùng hợp cùng các thánh mà dâng chúa con cùng cám ơn như vậy, Amen.


Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 65 comments… add one }
  • Maria Trang March 21, 2019, 4:43 am

    Con cảm tạ Chúa đã gìn giữ con trai con đến ngày hôm nay. Xin Chúa chúc lành, ban ơn chữa lành bệnh cho bé.

  • nhung March 8, 2019, 10:32 pm

    tạ ơn Chúa con yêu Chúa

  • Nguyễn thị lệ uyên August 21, 2018, 2:19 am

    Con cảm tạ chúa.và xin chúa ban bình an cho 2 mẹ con con được mẹ tròn con vuông.amen

Lời Bình Trang 3/3123

Leave a Comment