≡ Menu

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày / đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cùng hợp cùng các thánh mà dâng chúa con cùng cám ơn như vậy, Amen.

{ 95 comments… add one }
  • Lan Vu January 16, 2020, 5:57 pm

    Con xin cam ta Chua tat ca nhung gi Chua da ban cho gia dinh con. Va lay Chua gio day con chay den keu cau Chua ban cho chong con la Giuse Vu Van Sinh duoc on chua lanh. Chong con hien gio dang mang trong nguoi can benh ung thu phoi da vao gai doan cuoi roi Chua oi. Lay Chua chi co Chua moi la bac sy chua lanh moi benh tat tu the xac den tam hon cua chung con. Xin Chua luon hien dien canh chong con trong con bao benh nay. Nhung luc chong con dau don va met moi, xin Chua hay nang chong con len, on chong con len, cho chong con tua vao trai tim cua Chua. Xin Chua dung ban tay chua lanh cua Chua cham vao nhung vet thuong benh tat cua chong con hau chong con se duoc lanh manh. Xin Chua dong hanh voi chung con tren con duong day cam go nay. Con biet neu co Chua cung dong hanh thi chong con se vuot qua duoc con bao benh nay. Con xin cam ta on Chua vi Chua da nhan loi con cau xin.

  • Minh December 20, 2019, 12:40 pm

    Con xin cảm tạ ngài vì những Hồng ân mà ngài đã ban cho con và gia đình con.
    Amen!!

Lời Bình Trang 4/41234

Leave a Comment