Kinh Cám Ơn | CôngGiáo.org
≡ Menu

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày / đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cùng hợp cùng các thánh mà dâng chúa con cùng cám ơn như vậy, Amen.

{ 130 comments… add one }
  • Hướng Mai March 26, 2021, 3:40 pm

    LẠY CHÚA ĐẦY LÒNG XÓT THƯƠNG
    XIN BAN CHO VỢ CHỒNG CON CÓ (CON) XIN BAN ƠN BÌNH AN CHO GIA ĐÌNH ANH EM BẠN BÈ BẰNG HỮU
    XIN BAN CHO GIA ĐÌNH CON ĐƯỢC BẰNG AN

Lời Bình Trang 5/512345

Leave a Comment