Kinh Cầu Cho Gia Đình

by Stephen on September 21, 2009 · 7 comments

Lạy Chúa là Cha toàn năng, ngay từ sáng thế, Cha đã tạo lập gia đình để trở thành tổ ấm cho tình thương và sự sống phát triển. Rồi khi Con Cha xuống thế làm người, chuộc tội cho nhân loại, Người đã muốn được sinh ra, nuôi dưỡng và xuất thân từ một gia đình, để thánh hóa và nêu gương cho các gia đình chúng con. Xin cho gia đình chúng con biết luôn sống yêu thương thuận hòa, theo tinh thần Phúc Âm.

Biết lắng nghe, thông cảm và kính trọng nhau khi vui cùng như lúc buồn.

Biết nhẫn nhục và hòa giải, khi tính tình và cách cư sử khác nhau.

Biết chung thủy và hiếu nghĩa vơí nhau trong cuộc sống gia đình.

Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái, và làm chứng nhân cho Chúa giữa cuộc sống hằng ngày.

Lạy Chúa, đời chúng con gặp nhiều gian nan thư thách, xin giúp chúng con biết kiên tâm chịu đựng, và can đảm vượt qua. Gia đình chúng con trẻ già khác biệt, xin giúp chúng con biết quảng đại thứ tha, để chúng con luôn sống an vui trên thuận dưới hòa, và cùng nhau xây dựng Giáo Hội Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

{ 7 comments… read them below or add one }

ANNA HAU VO August 30, 2018 at 12:23 am

Xin Chúa Xót thương cho chúng con,trong lúc này thì không còn nguồn mạnh lực nào ngoài Chúa,xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi con đã xúc phạm đến Chúa vừa qua,con dốc lòng chừa thật,ăn năn đền tội.Ban cho con mọi sự bình an trong cuộc sống cũng như trong công việc.Con cám ơn Ngài!

Reply

ANNA HAU VO August 30, 2018 at 12:19 am

Xin Chúa ban cho gia đình chúng con được mọi ơn lành từ nay cho đến hết cuộc đời.Ban cho chúng con biết làm những việc lành,siêng năng lần hạt và đến với Chúa nhiều hơn.

Reply

Glen Anderson December 28, 2016 at 2:24 am

Can anyone accurately translate
“Kinh Cầu Cho Gia Đình” into English?

Reply

Đức Huy Ohajm December 27, 2015 at 11:13 am

Gia đình chúng con trẻ già khác biệt, xin giúp chúng con biết quảng đại tha thứ, để chúng con luôn sống trên thuận dưới hoà, và cùng nhau xây dựng giáo hội Chúa

Reply

Nguyễn trung hiếu October 1, 2015 at 11:57 am

Xin ngài hãy che chở cho gia đình con. Xin cho gia đình con biết can tâm chịu đựng, và can đảm vượt qua.

Reply

Antôn Bùi Ngọc Ánh March 21, 2014 at 7:04 pm

Xin cho biết nguồn gốc xuất xứ của bản Kinh: Cầu Cho Gia Đình

Reply

Tri dang November 9, 2013 at 11:13 am

Kinh gia dinh

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: