Cách Lần Hạt Mân Côi | CôngGiáo.org
≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:

{ 681 comments… add one }
 • Anna Đinh thị Bích Hảo May 19, 2022, 10:33 am

  Lạy Mẹ Maria,xin Mẹ sắp xếp mọi việc của con làm xin vâng theo ý Mẹ.Mẹ ơi,ngày 9/6/2022 này con có lịch hẹn phỏng vấn xin vi sa Mỹ ,xin Mẹ giúp con được đậu vi sa.Cầu xin Thánh thần khí soi sáng dẫn lối cho con đi,ban cho con bình an thuận lợi trong mọi việc con làm,xin nâng đỡ con trong cuộc sống khó khăn này,con luôn tin có Chúa Je su và MẹMaria luon đồng hành với con con xin phó thác mọi sự trong tay Chúa và Mẹ xin nhậm lời con cầu xin .Amen.

 • Vivi May 12, 2022, 12:09 am

  Nguyen xin Me Maria cau bau cung Chua cho gia dinh con vuot qua nhung kho khan nay. Xin cho con cai con biet kinh Chua yeu nguoi, sieng di Le ngay CN.

 • Nguyen Anh May 7, 2022, 10:59 pm

  Lạy mẹ nhân lành, con xin mẹ cứu giúp con qua khỏi khó khăn này, con chỉ biết cầu xin mẹ cầu nguyện cho con cùng thiên chúa nhân từ! Xin cho con vượt qua chuyện này con biết lỗi của con rồi

 • Phê rô Mai Văn Anh May 4, 2022, 12:11 pm

  Lạy Mẹ rất thánh của Thiên Chúa, con cảm tạ Chúa qua lời bầu cử của Mẹ và các thánh đã luôn ban cho con được mọi ơn lành. Chúa luôn yêu thương và tha thứ mọi tội lỗi của con, Ngài không bao giờ rời bỏ con trong mọi hoàn cảnh và biến cố của cuộc đời. Con cầu xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria và các Thánh ban cho Cha mẹ, các anh chị em, các cháu và toàn thể người thân trong gia đình con luôn mạnh khoẻ, bình an, công ăn việc làm gặp nhiều may mắn và suôn sẽ, xin cho các cháu được chăm ngoan học giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ và luôn mến Chúa yêu người. Xin cho các anh em trai con đi làm ăn xa được sức khoẻ thuận lợi may mắn và xin cho anh em trai con bỏ cờ bạc rượu chè, tệ nạn ma tuý. Xin Chúa bảo vệ con tránh xa mọi thói hư tật xấu, mọi cám dỗ và bảo vệ chở che con khỏi các cơn bệnh tật. Xin ban Chúa Thánh Thần ngự xuống trong con, luôn soi sáng trí tuệ cho con để con tu dưỡng học tập thật tốt, học giỏi xin ban cho mục tiêu của con là được đi du học ở Đức để học tập và định cư làm việc được Chúa soi sáng và ban cho mọi sự thuận lợi theo ý Chúa muốn. Con luôn tin tưởng và cậy trông vào Chúa, nhờ lời bầu cử của Đức trinh nữ Maria xin Chúa thương xót và nhận lời. Con tạ ơn Chúa tạ ơn Mẹ, xin cộng đoàn cầu nguyện cho con. Xin cảm ơn!

 • VUH April 29, 2022, 6:05 pm

  Xin Chua ban phep nhiem mau cho co ban cua con, xin chua hay thuong va chap nhan loi nguyen cau cua ban ay. Amen

 • H April 4, 2022, 5:14 am

  Xin Chúa thương xót gia đình con xin chúa cho Horan và Scholer miễn và xoá tội và cho Ben được tự do hoàn toàn xin chúa tha tội cho Ben và cho nó một cơ hội cho Kevin Ben Cường Ti vợ hiền con ngoan và cuộc đời bình an, cho linh hồn Lucia lên thiên đàng xới bên Chúa, cho tất cả những giấy tờ con được bình an trồi chảy, giẩn đường lối cho con US citizen để con đi viếng Đức Mẹ Lourde, cho con viec làm ổn định tới khi về hưu được con cái thường yêu.

 • doccothuongbaij March 16, 2022, 2:03 am

  Con rất cảm ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, cùng các Thánh, Thánh đỡ đầu và thiên Thần hộ mệnh và tất cả những ai dù là còn sống hay đã chết. Đã cầu nguyện cùng tha thứ tội lỗi con đã phạm, cứu vớt cho con trở lại với Thiên Chúa ! Con cảm nhận một điều: Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con. Con chê ghét mọi tội lỗi con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và ăn năn tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen ( Trích kinh Ăn năn tội).

 • pham thi thu trang March 5, 2022, 5:06 am

  Xin mẹ phù hộ và che chở cất mọi đau đớn cho mẹ con ạ. Xon Chúa phù hộ và cảm hóa bố con . Amen

  • Tram April 22, 2022, 4:46 pm

   Lạy Mẹ Maria đầy lòng nhân ái, xin Mẹ ban cho hồ sơ vợ chồng và con của con sớm đến ngày phỏng vấn.
   Xin ban cho chồng của con ở nơi xa được mạnh khoẻ và bình an.
   Xin thương ban cho con của con có được lòng mến Chúa – yêu người và luôn mạnh khoẻ.
   Xin ban cho con luôn yêu mến Chúa và gắn kết chặt chẽ cuộc đời con cho Chúa.
   Con xin tạ ơn Chúa và Mẹ
   Amen

 • Đoàn March 2, 2022, 9:12 pm

  Xin mẹ ban bình an tới gia đình con. Xin mẹ cứu chữa.

  • NGUYỄN PHƯƠNG ANH March 3, 2022, 9:11 pm

   LẠY MẸ MARIA , XINH MẸ THA TỘI VÀ BAN ƠN CHO CON , XIN MẸ GÌN GIỮ GIA ĐÌNH CON BÌNH AN , XIN MẸ CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI MẮC CĂN BỆNH TIM TRONG ĐÓ CÓ HOÀNG THỊ HỮU ĐƯỢC NHẬN ƠN CHỮA LÀNH CON CẦU XIN MẸ HÃY CẦU NGUYỆN CHO GIA ĐINH CON BÌNH AN, BẢO VỆ GIA ĐÌNH CON KHỎI NHỮNG MỐI NGUY HIỂM VÀ BAN ƠN CHỮA LÀNH CHO HOÀNG THỊ HỮU XIN MẸ CẦU NGUYỆN CHO HOÀNG THỊ HỮU . XIN MẸ THƯƠNG XÓT CHÚNG CON .AMEN

   • Đa minh Đoàn March 10, 2022, 10:10 am

    Amen

  • Đoàn March 9, 2022, 11:00 am

   Xin mẹ ban bình an tới gia đình con. Xin mẹ cứu con khỏi tội lỗi ma quỷ ám hại con. Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho em được mạnh mẽ hơn ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Amen! Cầu chúc cho toàn dân Chúa luôn được bình an. Amen!

 • VUH February 28, 2022, 12:58 pm

  Xin Chua va Me Maria ban binh an va hoa binh den cho dat nuoc Ukraine. Xin cau nguyen cho cac binh si dang chien dau vi tu do dan chu, xin Chua va Me giu gin ho duoc binh an. Xin cau nguyen cho hoa binh the gioi. Amen

 • Nhung pham February 25, 2022, 11:18 pm

  Lay me Maria Xin me thuong Xin Cho con vuot qua khó khăn hiện nay và xin cho kết quả khám bệnh của con được mọi sự lành con xin mẹ thương nhan con cầu xin Amen

 • Cẩm Tiên February 25, 2022, 10:19 am

  Xin mẹ đói thương, thương xót cho chúng con, xin mẹ cầu cho những người mang căn bệnh ung thư trong đó có Hoàng Kim Ngân được nhận ơn chữa lành. Xin cho mọi người tiếp nhận các chữa trị tốt, xin cho bệnh ung thư không dẫn đến cái chết nhanh nữa. Xin Mẹ cầu cho Hoàng Kim Ngân có đủ sức khoẻ để chữa trị bệnh ung thư phổi tốt, xin Mẹ thương xót cho Hoàng Kim Ngân. Amen

 • Nhung Pham February 23, 2022, 2:03 pm

  Xin mẹ ban cho con trai con mau biết nói và biết tự đi vệ sinh ,khỏi bệnh mồ hôi chân tay .con trai con và chồng hay bị bệnh dị ứng với thời tiết của tiêu bang con .con cũng bị mồ hôi chân tay rất năng xin mẹ chữa lành cho chúng con

 • Nguyen Anh February 15, 2022, 1:33 am

  Xin chúa cùng Đức mẹ nhân từ ban ơn cho gia đình được xong giấy tờ mua bán nhà, cho chúng con nơi che mưa nắng ! Con xin chúa và Đức mẹ nhậm lời gia đình con

 • Vivian Dang February 2, 2022, 3:00 am

  Cầu xin Chúa, Đức Mẹ gìn giữ gia đình con trong năm mới an lành

 • Maria Nguyễn Thị Thu Trang January 27, 2022, 9:10 pm

  Cầu xin Chúa và Mẹ Maria thương xót cứu lấy chồng con thoát cảnh tù ngục, sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình. Xin cho chồng con mạnh mẽ, bình thản, kiên cường vượt qua mọi gian nan thử thách. Xin cho hai vợ chồng con luôn yêu thương nhau, sống hạnh phúc bên nhau đến hết cuộc đời này. Amen.

 • Vuh January 26, 2022, 12:33 pm

  Lạy Chúa, lạy Mẹ Maria xin ban bình an cho chúng con.

 • Anna Đinh Thị Bích Hảo January 26, 2022, 8:29 am

  Lạy Mẹ Maria,lúc này đây tâm hồn con yếu đuối cạn kiệt năng lượng con chỉ biết cầu xin mẹ cứu con,một năm đầy khó khăn với tất cả mọi người và không chỉ riêng con.xin Mẹ che chở và gìn giữ con lúc này,xin Mẹ lắng nghe lời con cầu xin nhờ Mẹ chuyển cầu đến Chúa Giê su xin thương xót chúng con.Con cảm ơn Mẹ đã che chở gìn giữ gia đình con khi dịch bệnh tràn lan,nhờ ơn Chúa và Mẹ Maria mà gia đình con được bình an trong tay Chúa và Mẹ,xin luôn đồng hành với con trong cuộc sống này,tăng thêm Đức tin trong con mỗi ngày nhiều hơn,soi đường dẫn lối con đi mỗi ngày một tốt hơn .Cho con vượt qua khó khăn lúc này,cho con thêm sức để tiến về phía trước có chông gai con tin có Chúa có Mẹ luôn ở bên con.AMEN.

 • Hà Ngô January 14, 2022, 6:43 am

  Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa vô cùng lân tuất cùng lời chuyển cầu của Mẹ Maria rất thánh Mẹ Chúa và cha Thánh Giuse. Xin nhấn chìm chồng con trong đại dương Lòng Thương Xót Chúa để anh được an ủi mọi khổ đau và được nâng đỡ trong sự hiệp thông với Chúa. Xin cho anh biết tìm đến Người là nơi chốn nương tựa duy nhất để anh cảm nhận được tình thương sự quan phòng của Chúa mà trút mọi gáng nặng khổ đau nơi Người để vượt thắng các mưu kế giặc thù đang bủa vây anh (thúc giục anh ly hôn thúc giục anh sống trong hận thù ngay từ ban đầu cho đến tận giờ đây). Xin soi trí mở lòng để anh biết cách thứ tha như Chúa đã luôn tha thứ cho tội lỗi của nhân loại chúng con. Chỉ khi thứ tha anh mới tìm được nguồn vui. Xin cho anh tìm được niềm vui hạnh phúc nơi gia đình, mái nhà này, con cái Chúa ban và sự ăn năn hối hận vô bờ bến của con. Xin cho bí tích hôn phối liên kết chúng con trong lúc khó khăn cùng quẫn này. Để chúng con vượt qua mọi sự khó và cám dỗ. Và làm điều đẹp lòng Cha. Lạy Chúa con xin phó thác gia đình con trong tay Chúa!

 • Anna Đinh Thị Bích Hảo December 30, 2021, 4:47 am

  Lạy Mẹ,xin Mẹ Maria ban cho con moi sự bình an,xin Mẹ cho con trả được hết nợ nần,con biết phía trước con nhiều gian nan thử thách con chỉ biết tin vào Mẹ Maria,tin vào Chúa Gie su,mỗi ngày còn muốn dâng lên Mẹ trànkinh Mân côi,xin Mẹ ban cho con nhiều ơn phúc đổ xuống trên chúng con,che chở cho con những lúc nguy nan khốn khó co Mẹ luôn kề bên là con kg sợ j hết,xin dâng lên Mẹ những ước nguyện của con sẽ sớm thành hiện thật.Lạy Mẹ Maria xin Mẹ ban Phước lành cho con Amen.

Lời Bình Trang 20/20⟪⟪ cuối...1617181920

Leave a Comment

Next post:

Previous post: