Cách Lần Hạt Mân Côi

by Stephen on September 20, 2009 · 165 comments

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
   
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
   
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
   
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

 

Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

 

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

 

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi (hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.
 

Tham Khảo Thêm:

{ 28 comments… read them below or add one }

Khanh hoang March 8, 2018 at 5:24 pm

Mẹ ơi. Con biết Là con khô khan nguội lạnh. Thơ ơ với chua và mẹ. Con xin mẹ tha lỗi cho con. Con xin me giúp cháu con là giuse nguyen huy hoàng đc hết bệnh. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ lên chua xin nhận lời con câu xin amen

Reply

Huyen Vu February 22, 2018 at 3:18 pm

Con xin khan cho gd duoc hoa thuan, bang an hon xac va som co con.

Reply

Dua con toi loi January 30, 2018 at 4:37 pm

Lay trái tim chua giêsu kitô, con cau xin lòng thương xót chúa cho gia đình chúng con được đoàn tụ sau hơn 10 năm cho doi,xin chúa dung quyền năng của người chua bệnh cho 2 đứa con của con dê chúng được khỏe mạnh khôn lớn nên người học hành giỏi giang. Xin chua va me maria che chở cho gia đình chúng con.moi su xin pho thac cho chua me…

Reply

Teresa Nguyễn January 30, 2018 at 11:22 am

Lạy Mẹ Maria, chúng con yêu mẹ.
Xin cho tất cả chúng con được luôn yêu mẹ, bây giờ và mãi mãi.
Xin cho chúng con được luôn siêng năng lần chuỗi hạt mân côi mỗi ngày cho đến giờ sau hết.
Chuỗi hạt cứu rỗi cuộc đời của chúng con và toàn nhân loại.
Amen

Reply

Dua con toi loi January 30, 2018 at 1:48 am

Cau xin chua ban cho gia dinh chung con duoc doan tu sau hon 10 nam cho doi cho me va e gai con duoc sang usa.mong chua chua benh cho con cua con .xin chua ban binh an khoe manh den gia dinh con. Amen.

Reply

Congle Pham January 28, 2018 at 12:59 am

Xin cám ơn Chúa và mẹ Maria đã ban bình an đến cho con và gia đình, Người đã che chở cho con thoát chết nhiều lần trong các tai nạn, giờ đây càng đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày con không còn sợ bị ma nhát, trái lại con còn muốn gặp lại mấy con ma đã nhát con nhưng tụi nó đã không trở lại,

Con cũng xin cám ơn Chúa và Mẹ Maria đã nhậm lời cầu nguyện của con hôm tháng một năm 2018 dành riêng cho vợ con, con thật vui mừng vì Chúa đã nhậm lời con cầu xin .

Reply

Janie Ta January 15, 2018 at 11:44 am

Xin lời cầu nguyện cho tất cả gia đình anh chị , con cháu
Được mọi sự an bình, Amen

Reply

Nguyễn bá đạt November 26, 2017 at 6:47 pm

Mẹ maria mẹ nhân lành của đời con. Từ nhỏ con đã sống trong gia đình ba mẹ con không thuận hoà hạnh phuc. Lúc nhỏ con cô độc tự ti vì con còn quá nhỏ và không có ai chia sẻ, nhờ ơn lành và tình yêu thương vô bờ bến của chúa ba ngôi , mẹ maria, cha thánh cả giuse luôn chẻ chở cho con, gìn giữ cho con được nhiều điều bù đắp. Đến sau nay lớn lên con mới cảm nhận được tình yêu của chúa, mẹ và cha trong những lúc khốn khó nguy nan con đều được che chở và mở lòng trí cho con được ngày càng gần chúa , mẹ và cha hơn, có những khi con thất hứa với chúa , mẹ và cha, nhung con vẫn luôn cảm nhận được mẹ luôn bên con an ui con, hướng dẫn cho con thay đổi từng ngày, con tạ ơn vi may mắn được là con cái của chúa ba ngôi, xin mẹ luôn hướng dẫn con chiên lạc đàn được về với chúa , mẹ và cha

Reply

Phạm Công Lê November 26, 2017 at 2:09 pm

6 năm trời trong trại tập trung cải tạo, tôi chỉ biết đọc kinh Lại Cha và kinh KÍnh Mừng , hôm nay trên đất Mỹ nhờ có internet mà tôi biết rõ hơn cách lần hạt Mân Côi , có phải chăng Chúa đã cho tôi một trách nhiệm gì đó nên đã cứu tôi thoát chết mấy lần trong nhà tù Việt Cộng và Khờ Me lúc vượt biên, Chúa đã ban ơn cho tôi nên đã chấp nhận hai lời cầu mà tôi nghĩ là impossible, nay tôi chia sẽ với mọi người là hảy cầu nguyện,
nhịn đói và ăn năn cầu nguyên là vũ khí lợi hại nhất trong mỗi người chúng ta

Reply

Mai Nguyen November 16, 2017 at 9:21 am

Lay me la Me con toan than con thuoc ve Me ,moi su cua con la cua Me

Reply

Nguyễn Mt November 1, 2017 at 6:51 pm

Con cầu xin Mẹ luôn đồng hành, gìn giữ và soi sáng những đứa con của con mỗi ngày. Amen

Reply

Thanh Tu October 14, 2017 at 12:10 pm

Con xin Chúa, xin Mẹ ban ơn phước lành cho con khỏi bệnh, cho cháu của con được khỏi bênh. Bây lau nay con chỉ đọc kinh lạy cha 10 kinh kính mừng nhưng từ nay con sẽ siêng năng lần chuỗi hạt mân coi thưa Chúa Mẹ.

Reply

Secilia October 9, 2017 at 10:45 pm

Xin me hay giup con cua con khoi benh tat.xin dang len me loi cau nguyen .amen

Reply

Vanna pham October 9, 2017 at 12:27 pm

Xin ban cho Con sự bình an

Reply

Thuymk June 13, 2017 at 12:53 pm

Xin mẹ dạy con hai tiếng “xin vâng”_Amen.

Reply

Catarina M Hanh March 11, 2017 at 4:18 pm

Lạy Đức Mẹ, làm sao con nói hết bao hiêu ơn mà Đức Mẹ đã ban cho con, cho Gia Đình con. Con Kinh xin Đức Mẹ sống bên con va mai mãi bên con.

Reply

Phero duong March 9, 2017 at 3:20 pm

Xin mọi người cầu nguyện cho em để em có niềm tin vào chúa nhiều hơn em đang tập đọc kinh mân côi ! Lúc nào con người em vào bế tắc em mới nhớ đến chúa mong sao em siêng năng nhiều hơn

Reply

Trần Lâm Nguyên December 19, 2015 at 9:27 pm

Con cảm ơn trang conggiao.org đã đồng hành cùng con trong con đường sống đạo của con. Amen!

Reply

Hung Dang November 27, 2015 at 3:35 pm

Con cau xin Thien Chua Me Maria soi sang Tam hon con Amen

Reply

Hung Dang November 23, 2015 at 5:12 am

Xin Thien Chua Me Maria ban phuc lanh den con Amen

Reply

Khổng Minh Hạ June 27, 2015 at 5:05 am

Kinh Mân Côi đã giúp cho chúng con luôn được mọi sự Bình an, hạnh phúc trong tay Chúa và Mẹ Maria. Amen.

Reply

Maria M March 31, 2015 at 6:56 pm

Con cui xin Me Maria cuu giup gd con voi…

Reply

Am tham December 12, 2014 at 2:54 am

Doc bao nhieu loi tam su voi DUC MARIA tren web nay.
Thay loi nao, cua ai, cung khon ngoan, hien lanh thanh thien qua!
Con cau xin Chua ban on cho chung con luon duoc long yeu men Chua qua nhung suy nghi va hanh dong hang ngay trong doi song cua chung con. Con cung xin Chua ban cho chung con luon duoc vung vang duc tin trong Chua va luon biet trong cay vao long thuong xot cua Chua moi noi, moi luc trong bat cu hoan canh nao.
Nhu ngay luc nay day, oi, Duc Me Maria! Cau xin Me diu dat chung con, cau bau cung Chua cho chung con, cau xin Me nang do chung con dang vo cung kho khan. Ngoai suc cua chung con roi Me oi! Con cau xin Chua Giesu va Me Maria cuu giup chung con lo lieu moi viec cho chung con. Amen.

Reply

Trang December 11, 2014 at 5:23 pm

Mong là con vẫn có thể quay về bên mẹ.mẹ ơi xin tha thứ cho con vì đã quá nhiều quá nhiều lần con làm mẹ buồn và thất vọng.hết lời hứa này đến lời hứa khác con đều làm trái lại.vậy mà mẹ lúc nào cũng ở bên con bao bọc con .lôi con trở về bên cạnh mẹ,bên chúa.CON CẢM ƠN VỀ TẤT CẢ MỌI THỨ MẸ LÀM CHO CON.

Reply

Tran December 11, 2014 at 5:14 pm

Lạy mẹ con xin lỗi thật lòng con xin lỗi.

Reply

HoaNguyen December 9, 2014 at 11:13 pm

Xin mẹ luôn ngự trị trong tâm hồn con , để con sốt sắng lần hạt mân côi hằng ngày!

Reply

Uyên Nhi November 19, 2014 at 6:53 am

Con 21t, con chưa bao giờ lần hạt mân côi theo đúng nghĩa của nó, có chăng thì cũng chỉ là do bị ép buộc, đọc qua loa cho xong. con ko thể nhớ hết các bài kinh, hay các sự ngắm. và con cũng ít khi cầu nguyện cùng chúa và đức mẹ. Từ khi con phải sống xa mẹ, 1 mình chăm bà ở đất Sài Gòn này, học cách tự lo bản thân, có quá nhiều thử thách khó khăn với con, con cảm thấy bất lực và bế tắc lắm, muốn gọi cho mẹ để tâm sự cũng ko dám vì sợ mẹ lại buồn thêm, trong khi mẹ đã phải nặng gánh lo toan – tập sống 1 cs mới, lạ lẫm ở nơi xứ người. Mỗi khi con buồn, tuyệt vọng, con lại chạy đến nhà thờ Huyện Sĩ cầu nguyện với mẹ Mễ Du. Giờ con muốn tự mình lần hạt mân côi 1 cách trọn vẹn. Cám ơn Stephen người đã soạn bài “Cách Lần Hạt Mân Côi” này. Hi vọng là vẫn còn kịp để con được sống toàn tâm toàn ý 1 lòng với Chúa Giesu & Mẹ Maria. Amen. !

Reply

linkin November 8, 2014 at 11:08 am

Tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ ko có Chúa và Đức Mẹ che chở chắc giờ này con cũng lành ít dữ nhiều rồi. Nguyện xin Chúa và Mẹ tiếp tục soi sáng, che chở con trong cuộc sống hàng ngày của con ! Amen .

Reply

Leave a Comment