≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:

{ 372 comments… add one }
 • Nguyễn thị thu thảo July 14, 2019, 9:05 am

  Xin mẹ lắng nghe những lời con xin

 • Lý nguyễn minh khánh June 21, 2019, 12:48 pm

  Con lạy Chúa, con lạy Mẹ xin tha tội cho con, xin cho con sống tốt ở hiện tại để ko hối hận ở tương lai, xin cho con siêng năng đến với Chúa qua kinh mân côi, xin ban bình an sức khoẻ cho gia đình con. Tạ Chúa, tạ ơn Me.

 • Whynotme June 12, 2019, 12:07 am

  Lạy mẹ maria xin thương nâng đỡ ban bình an cho mẹ con. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ xin chúa thương xót và chữa lành bệnh tật cho mẹ con .amen.

 • Hải Nguyễn May 26, 2019, 11:36 am

  Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ thương xót con, con biết con mang nhiều tội lỗi chẳng đáng Chúa thứ tha, xin Chúa cho con cơ hội lần cuối, con sẽ sống xứng đáng là con cái Chúa, con lạy Chúa ban bình an, chữa cho con mau lành bệnh. Amen!

  • Nguyễn Thị Phương Nga June 20, 2019, 12:19 am

   Nguyện xin Mẹ Ma ria phù hộ cho chau con mổ tim được thành công, cháu sớm bình phục khỏe mạnh.

 • Maria van May 23, 2019, 12:22 pm

  Mẹ ơi xin ban bình an cho giấc mơ ngôi nhà nhỏ mơ ước mà chúng con hằng mong đợi được mọi sự vượt qua.

 • Rose Nguyen May 22, 2019, 9:23 am

  ♥️🙏♥️🙏

 • Quyen Tran May 21, 2019, 7:12 am

  Xin Me giup cho con trai con biet noi nhu nhung dua tre Binh thuong. Xin giup cho chau co the duoc hoc Tap khoan Lon khoe manh. Amen

 • Chương Liên May 9, 2019, 11:45 pm

  Xin chúa và cộng đoàn bạ bình an cho gd con nhưng ng thân của con .nhưng người đói khổ và bệnh tật trên thế gian dược chúa soi sáng gìn giữ ban bình an và khỏe mạnh Amen 🙏

 • Hằng Anna May 5, 2019, 12:11 pm

  Xin Chúa và Đức Mẹ trên trời phù hộ cho con biết yêu thương Chúa nhiều hơn. Biết lo lắng cho cuộc sống nhà Chúa nhiều hơn. Xin Chúa phù hộ cho giấc mơ của con. Cho con kiên định và dũng cảm. Cho con sức mạnh để theo đuổi thứ con muốn đến cùng. Cầu cho mọi người đêud an bình hạnh phúc.

 • Teresa son April 21, 2019, 9:59 am

  Xin chúa ban cho gia đình con mạnh khoẻ – bình an. Xin chúa cho con vượt qua khó khăn trong kì thi và kì kiểm tra sắp tới tốt lành -bình an.

 • Thanh An April 11, 2019, 12:55 pm

  Kính lạy Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Thánh Thần xin ban cho con được sự bình an trong tâm hồn và sự sáng suốt trong mọi quyết định trong cuộc sống của con. Dù kết quả như thế nào còn xin vâng theo Thánh ý Chúa.

 • Hùng Nguyễn April 6, 2019, 11:26 pm

  Lạy Đức Mẹ Maria xin Đức Mẹ ban cho gia đình con được nhiều sức khỏe bình an hạnh phúc và biết yêu thương nhau Amen

 • Maria March 27, 2019, 9:18 am

  Kinh lay Me,xin Me cau bau cung Chua giup con vuot qua kho khan hien tai va thanh hoa gd con theo thanh y Chua.Con tin thac vao Chua.Amen

 • Nhu March 25, 2019, 2:41 am

  Cau xin me nhạn lời con cau xin. Giup con vuot qua kho khan, con da nhan ra loi lam con pham. Amen

 • Duyenvu March 24, 2019, 11:14 pm

  Lay Me Maria , con Cau xin Me chua lanh cho Me cua con ,con va 2 dua chau cua Con duoc qua Binh hiem ngheo vi long thuong xot cua Duc Giesu Kito xin Me Cau bau cung chua cho chung con

 • Giuse Lâm Vån Lưu March 23, 2019, 7:33 am

  Xin ơn chữa lành cho con đang mắc bệnh ung thư phổi, ” xin Chúa đoái thương và cứu chữa con” con xin đội ơn Chúa và cám ơn Cộng Đoàn dân Chúa đã cho con thông tin này! Amen.

 • Henny March 23, 2019, 2:14 am

  Xin mẹ Maria khẩn cầu Chúa tha tội và thương xót chúng con và dẫn lối cho chúng con đi. Chúng con đang bế tắc lắm Chúa ơi, nhưng chúng con tin có Chúa bên cạnh chúng con sẽ vượt qa đc mọi thứ. Xin Ngài hãy soi sáng để chúng con biết đâu là con đường Chúa muốn chúng con phải đi. Amen!

 • Tùng March 20, 2019, 12:50 pm

  Xin cho gia đình được bằng yên,con xin dc khỏi bệnh.xin chúa tha tội cho con vì con là kẻ có tội.Amen.

 • Quyen Tran March 7, 2019, 9:02 am

  Con cau xin me thuong cho con trai con co the noi chuyen nhu nhung dua tre Binh thuong, con Không Mong gi chi hy vong con con co the noi chuyen nhu nhung em be Binh thuong, co the duoc Di hoc truong Binh thuong, con cau xin me loi gi cung la con dung phat hai dua con nho cua con. Amen

 • Hoang yen March 5, 2019, 12:36 pm

  Con xin Me Maria Vo Nhiem Nguyen Toi lang nghe loi con cau nguyen chuyen den Long Thuong Xot cua Chua de chua lanh benh da chi con. Chi da con khoe manh, khong bi joi nhung cuc mun dau don va xau xi nua. Con xin Me chua lanh benh da mun tren mat con giup con voi. Cho nhung vet tham bien mat v a da de con khoe manh , hong hao. Con van xin Me chua lanh benh tam than cho me cua con. Cho me con luon hien dieu va de thuong, thuong yeu con cai. Con xin Me ban binh an , hanh phuc va may man den voi gia dinh chung con.
  Con cam on Me

Lời Bình Trang 11/11⟪⟪ cuối...7891011

Leave a Comment

Next post:

Previous post: