≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:


Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 347 comments… add one }
 • Lịch Đỗ February 5, 2019, 6:40 pm

  Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp: Xin Mẹ đoái thương con cái Mẹ là kẻ lâu nay không vâng theo ý Chúa, không nghe lời Mẹ .Xin Mẹ thương cứu giúp và đồng hành cùng con trên đường đời này . Để con không bị sa ngã trước những cám dỗ của cuộc sống trần gian.Amen.

 • Thu February 5, 2019, 12:55 pm

  Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp !! xin thương cứu
  lấy chị của con , là chị Teresa đang mổ ung thư tử cung, xin Mẹ chữa lành cho chị, để chị được khoẻ mạnh , về với con trai nhỏ của chị !! con xin cám ơn Mẹ !!

 • Diem Tran February 1, 2019, 12:56 am

  Lay chua giesu va me maria xin thuong xót gia dinh chung con, va nhung người than xung quanh chung con .amen

 • pham January 31, 2019, 6:42 pm

  Xin Me ban cho con Duoc On Lanh.

 • Nguyễn Tuấn Trường January 26, 2019, 9:28 am

  Lạy Mẹ Maria xin cầu cho gia đình con luôn được bình an, xin Mẹ ban cho Mẹ con một sức khỏe tốt luôn khỏe mạnh xin Mẹ Maria cầu cho gia đình con luôn mến Chúa và yêu người con xin Cảm Tạ những tình thương của mẹ với chúng con xin mẹ cũng cho chúng con nhận ra những tình thương đó nhiều hơn để xứng đáng là con cái của Mẹ và của Thiên Chúa. Amen

 • Truong Dinh January 21, 2019, 2:00 am

  Xin Chao moi nguoi,
  Toi muon viet len day de lam nhan chung cua long thuong xot Chua, va Me Maria. Moi su cau xin qua chuoi lan hat deu duoc Me nham loi. Cuoc song cua toi khong giau sang, nhung Chua va Me cho day du, khong thieu thon. Toi duoc me toi day lan hat tu luc con be va moi khi buon phien hoac khong thanh cong trong mot viec gi do, toi deu tim den cau xin Chua qua long nhan tu cua me Maria. Loi cau xin cua toi deu duoc Chua va Me nham loi. Toi cam thay day on phuc. Xin moi nguoi dung quen Chua va Me trong luc vui cung nhu buon. Boi vi ta khong biet luc nao Chua se goi linh hon chung ta ve. Hay song dep long Chua. Hay cau xin me dan giup de tranh xa toi loi. Mong rang moi nguoi sieng nang cau nguyen hon va dung quen rang neu chung ta xin thi se duoc, tim thi se gap, va hay go thi Thien Chua se mo cho. Amen.

  • Annatran January 26, 2019, 1:18 am

   👍👍👍👍

 • Duyen January 16, 2019, 12:20 am

  Lay Me Maria, con xin Me doai thuong den gia dinh con, xin Me cuu giup cho linh hon con gai con la Maria Ho Ngoc Nhu Uyên mau som ve huong ton nhan Thanh Chua! Xin Me cuu giup cho gia dinh con mau som vuot qua noi dau nay. Amen!

 • Nguyên January 15, 2019, 5:39 am

  Lạy Chúa, con phó thác mọi sự trong hiện tại và tương lai của con trong sự an bài của Ngài. Xin dìu dắt con trong mọi nẻo đường, xin cứu giúp con trong mọi hoàn cảnh. Amen.

 • Lena January 15, 2019, 1:00 am

  Me oi con la nguoi con toi loi. Con da nghien bai bac va gay ra no nan rat nhieu. Xin me hay giup con vuot qua khoi con cam do nay xin hay giup con co tien de tra het no va tro ve con duong chinh. Biet thuong chong thuong con. Va con cau xin tiem chung con lam an co khach va con cai con biet vang loi va Tro Thanh Nguoi tot Trong xa hoi nay. Con cau xin Cho vo Chong con thuong yeu Lan nhau, va me con va ba Chong co suc khoe. Xin me hay Nham loi con.

 • Maria nguyệt January 13, 2019, 9:48 pm

  Mẹ ơi con cầu xin Mẹ hãy soi sáng cho con trai của con Juse Bùi Đoan Thành được sáng suốt để nhận biết con đường nào đúng để đi. […] Xin Mẹ hãy xoay chuyển con của con để bỏ những thứ độc hại hòng cứu lấy cuộc đời của nó và của con, con chỉ biết phó thác vào mẹ, xin Mẹ hãy rủ lòng thương sót, con trông nơi Mẹ. Amen.

  • Stephen January 13, 2019, 11:01 pm

   Xin Mẹ thương nhận lời chị cầu xin. Amen.

  • Diem Tran January 15, 2019, 12:15 am

   Lay chua GIESU xin Cuu giup Cho Maria Nguyet ve Những lời cô ay đã cau Nguyen xin người.amen

 • Kim gocke December 30, 2018, 2:33 am

  Lay Me nhan tu xin me ban phuc cho cha va co con som ngay lanh banh va song hanh phuc voi con chau. Xin me nham loi con cau xin. Amen

 • Vo thonh December 18, 2018, 9:48 am

  Con cau xin chua ve luon o trong gia dinh chug con.con xin ban cho gia dinh con luon binh an va manh khoe va ban cho gia dinh con luon song hanh phuc

  • Sol Thang January 3, 2019, 9:17 am

   Chúa ban cho chúng ta có trí thông minh, nên khi chúng ta vận dụng trí thông minh mà ca tụng, tri ân và cầu khấn Chúa thì chắc chắn đẹp lòng Chúa. Xử dụng các phương tiện hiện đại giúp chúng ta dễ dàng cầu nguyện đồng thời phát huy khả năng Chúa ban thì tốt quá chứ còn gì mà lo ngại!!!

 • Huy tài December 2, 2018, 4:28 pm

  xin hỏi mọi người lúc cầu nguyện một số kinh mình không thuộc hết được dùng điện thoại cầu nguyện suốt sáng như bình thường được không.?
  Cảm ơn người viết ra bài này rất rất có ích

  • Bun December 16, 2018, 12:54 pm

   Mình nghĩ là đc , miễn sao chỉ cần 1 lòng đọc kinh cầu nguyện trong lúc đọc ko quan tâm gì cả cũng là đc

   • Huy tài December 16, 2018, 3:12 pm

    Cảm ơn b

 • Tran Thi Thu Trang November 23, 2018, 9:08 am

  Lạy mẹ Maria, xin cầu bầu chúng con!
  Xin mẹ thương nhận lời cầu xin của con, xin mẹ giúp con tìm được công việc phụ giúp ba mẹ con và con của con.
  Xin mẹ chở che cho gia đình chúng con khỏi xa vào cám dỗ, xin cho gia đình con an bình, hạnh phúc và sức khoẻ
  Xin mẹ nhận lời chúng con. Amen

 • Hoai hoai November 20, 2018, 3:39 am

  Lay me maria con la ke toi loi khon nan chay den. Keu xin me con xin ma va chua giesu tha thu loi lam cua con da gay ra xin giup con thoat khoi toi loi xin me va chua Ban phuc lanh cho ba me. Con dung de chuyen gi xay ra con cau xin me mong me va chua nhan loi con cau xin

 • Quyen Tran October 18, 2018, 8:28 am

  Lay me Maria. Xin me ban on lanh cho con trai cua con. Con cua con da 4 tuoi ma chua biet noi. Xin me soi sang tam hon, tri oc cua con con.
  Amen

 • Maria HoChung October 7, 2018, 5:10 am

  Amen!

 • Maria Nhy September 30, 2018, 12:29 pm

  Lạy mẹ Maria xin dẫn dắt soi sáng cho con trong mọi việc, phù hộ cho gia đình con được bình an, mạnh khỏe và luôn luôn sống theo lời người dạy. Amen.

 • Anna September 22, 2018, 9:11 pm

  Xin chua Thuong xot cho Gia Đinh nguoi than Chung con voi, xin Tha toi cho Chung con. Amen

 • Khai September 19, 2018, 9:40 pm

  Xin Mẹ hãy cho mẹ của con hiền lại

 • Trang September 18, 2018, 11:24 am

  Lạy mẹ Maria, xin mẹ ban ơn chữa lành cho con trai con, từ lúc chào đời đến giờ hơn 30 ngày tuổi mà bé vẫn chưa biết thở, phải thở bằng máy. Con chưa được bế bé vào lòng từ khi sinh. Nguyện xin mẹ cầu bầu cùng Chúa thương xót ban ơn cho bé được mau mạnh khoẻ. Con cảm tạ mẹ.

  • Trang September 21, 2018, 11:46 am

   Lạy mẹ Maria , con cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã cho con chút hi vọng. Xin cảm ơn Mẹ đã nhậm lời con. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành cùng gia đình con, cầu bầu với Chúa ban ơn chữa lành để con trai con mau khoẻ.

   • Maria Trang September 26, 2018, 11:39 am

    Lạy mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu với Chúa sớm nhậm lời con nguyện. Xin cho con sức mạnh để vượt qua những thử thách của Người. Con cảm tạ Mẹ. Amen.

    • Maria Trang September 29, 2018, 4:10 am

     Lạy mẹ Maria, bé con đã chuyển viện, xin Mẹ ban ơn cho các bác sĩ bệnh viện mới tìm được bệnh và chữa lành cho bé. Xin Mẹ thương cứu giúp. Con cảm tạ Mẹ.

    • Maria Trang October 5, 2018, 2:29 am

     Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ thương xót ban ơn chữa lành cho bé con. Con chờ đợi tin tốt lành của Mẹ. Con cảm tạ Mẹ.

     • Maria Trang October 7, 2018, 8:07 pm

      Lạy Mẹ Maria, con tiếp tục cậy trông nơi Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho bé con. Con sẽ ăn năn tội, xám hối. Con cảm tạ Mẹ

     • Sang Truong October 29, 2018, 7:37 pm

      Xin mẹ Maria thương nhận lời khẩn cầu nguyện của cô Trang cho cháu bé được sớm bình phục như khi xưa chúa Giêsu con mẹ đã chữa cho người mù được sáng mắt sáng lòng. Amen

     • Maria Trang November 15, 2018, 6:57 am

      Lạy Mẹ hằng cứu giúp xin nhậm lời con kêu xin!

     • Maria Trang November 20, 2018, 4:57 am

      Mẹ ơi, xin đoái đến con là kẻ tội lỗi. Xin Mẹ nhậm lời chúng con cầu khẩn! Con cảm tạ Mẹ!

  • Linh November 27, 2018, 10:53 am

   Đức Mẹ luôn đồng hành cùng chị và chị cũng hãy tín thác vào Chúa, kêu đến lòng thương xót của Người. Em sẽ cùng chị cầu nguyện cho bé được khỏe mạnh.

   • Maria Trang November 30, 2018, 6:31 am

    Thêm lời cầu nguyện của chị, Đức Mẹ sẽ sớm nhận lời em cầu khẩn. Em cám ơn chị.

 • Lâm Tuyền September 11, 2018, 10:54 am

  4 năm rồi con cũg để tự nhiên thôi nhưg k có. Cưới đc 1 năm kam bs nói ck con hơi yếu để vẫn có nhưg lâu, con thì bìh thuờg. Nhưg kinh nguyệt k đều bs nói k sao. Lâu wa k có con đi canh trứg để bơm thì đậu nhưg do con ỷ y vậy là đã mất😓😓 suốt nữa thág tâm trạg k ổn địh bùn và koc rất nhìu. Con xin Mẹ giúp chúg con mau có baby. Con tạ ơn Mẹ❤

  • Hương Thanh September 11, 2018, 8:18 pm

   Đến với giáo điểm tin mừng chỗ cha Long đi bạn. Nhiều người được ơn lắm. Có người hiếm muộn 14 năm mà còn có con nữa mà

 • Maria Lệ Thuỷ September 11, 2018, 10:30 am

  Lạy Mẹ Maria , lạy Mẹ hằng cứu giúp , xin Mẹ cứu giúp ban cho mẹ con được khoẻ mạnh hết bịnh và tươi tỉnh lại , lạy Mẹ xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu xin thương xót nhận lời nguyện cầu của con . Amen

 • Nga September 5, 2018, 12:57 pm

  Lay Me Hang Cứu Giúp,con xin cam ta me da hieu thau long con,tam can con nghi gi Me đều biet,Me da nham loi con Me da giúp con lúc con duoi nhất,lúc ko con j Me da dang tay giúp con,om lay con vao long Me.Lay Me con khan xin Me lan nua xin Me giúp con co dc co hoi nao do de con co the tra bot no,de ban than con dc thanh thoi,va xin Me day cho con va con gai con song đẹp long Chua,đẹp long anh chi cua con,amen

 • Giuse lê văn Hoàng July 23, 2018, 12:42 pm

  Xin mẹ nhậm lời chúng con

 • Tuấn anh July 20, 2018, 2:04 am

  Con xin mẹ giúp con quay lại với người yêu con. Cô ấy từ bỏ sự nghiệp và mọi thứ để yêu con mà 4 năm qua con lại yêu cô ấy một cách mù quáng. Những việc con làm tưởng chừng như tình yêu dành cho cô ấy nhưng ngược lại là làm tổn thương cô ấy. Giờ cô ấy bỏ con. Chặn facebook r thay số điện thoại rồi. Bạn con bảo nó dứt khoát rồi chúa cũng không giúp được ông đâu nhưng con tín thac vào chúa vào mẹ và các thánh con không sợ con tin 4 năm trước chúa ban cô ấy cho con thì chúng con là một rồi. Con không sợ người thứ ba xen vào đâu. Xin mẹ nhận lời con. Xin mẹ tha thứ tội lỗi cho con. Con chỉ biết trưa và tối cầu nguyện xin mẹ giúp con

 • Nhàn July 5, 2018, 2:43 am

  Mẹ oi! Con xin Mẹ đoái thương tới con cho con có sức chiu đựng và có sự khôn khéo để thương yêu để giúp đỡ chồng con gần Chúa hơn mỗi ngày chỉ có gần Chua A ấy mới có lòng rộng lượng mới mở lòng A ra được con Chúa thánh hóa A mỗi ngày. Mẹ ơi chỉ có sự giúp đỡ của mẹ thì con mới có sức chịu đựng mỗi ngày mà thôi.Con trông cậy nơi Mẹ Amen

 • Dinh van quan June 27, 2018, 8:00 am

  Lay chua con khong muon that duc

Lời Bình Trang 10/10⟪⟪ cuối...678910

Leave a Comment

Next post:

Previous post: