≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:

{ 516 comments… add one }
 • Huyen T Pham August 10, 2020, 2:06 am

  Xin Chua Giesu va Me Maria cho con som duoc tim cong viec on dinh, Con xin cam on

 • dian tran August 9, 2020, 3:32 pm

  Lay Chua &Me Maria xin che cho cho gia dinh con cung tren toan The Gioi luon duoc Binh An – Khoe Manh qua khoi con dich benh virus nay . Xin che cho cho tat ca anh em chung con Cong An Viec Lam duoc on dinh ,xin Ngai & Me hay ban cho con them vung tin & kien nhan vung buoc & giup vuot qua kho khan nay,ban cho con vuot qua duoc nhung noi lo lang & can rut luong tam sau khi nhung viec con lam hoi han vo cung .Xin Chua & Me hay soi sang buoc duong con di & hay diu dat con theo y muon cua Chua .Amen

 • Vy August 8, 2020, 11:31 pm

  con xin Chúa và Mẹ Maria cho con vượt qua được những nỗi lo lắng, những cắn rứt lương tâm sau khi làm những việc mà con hối hận vô cùng. Con xin Chúa và Mẹ hãy soi sáng bước đường con đi, và xin hãy dìu dắt con đi theo ý muốn của Ngài. Con xin Ngài và Mẹ hãy cho con thêm vững tâm, kiên nhẫn, vững bước và đi đến tận cùng những gì con theo đuổi. Amen

 • Benji August 6, 2020, 10:49 pm

  Xin chúa giê-su và mẹ Maria che chở và phù hộ mẹ con qua cơn bệnh này. Xin ban bình an cho gia đình con. Tạ ơn chúa.

 • Trần Thị Ngọc Cẩm July 8, 2020, 9:55 am

  Nguyện xin mẹ che chở cho gia đình con cùng toàn thế giới luôn được bình an khỏe mạnh. Cho tất cả các bạn của con có thể đạt được kết quả thật tốt sau kì thi và tất cả đều được thành công như ý muốn… Con cám ơn mẹ vì luôn bên con luôn che chở giúp đỡ con vượt qua mọi sự khó khăn.

 • Hanh Vu July 2, 2020, 9:10 pm

  Mai là ngày con đi đặt thuốc để thai ra vi thai con hơn 10 tuần mà chưa có tim thai,Cầu xin Chúa Giê Su và Đức Mẹ ban ơn cho con vượt qua được thử thách này một cách nhẹ nhàng

 • Thy June 27, 2020, 2:11 am

  Xin Mẹ ban cho chúng con sự bình an. Amen?

 • Thy Nguyen June 27, 2020, 2:08 am

  Cầu xin Mẹ luôn che chở và đồng hành cùng con, và ban sự bình an cho chúng con. Amen ?

 • Thuy June 18, 2020, 12:03 pm

  Lạy mẹ Maria và Thiên Chúa toàn năng của vũ trụ, xin gìn giữ thế giới đang trong kỳ đại dịch con tha thiết nài xin cho bệnh dịch mau chấm dứt khỏi trái đất này để mọi người có một cuộc sống an bình, nhà thờ được mở trở lại để thăm viếng Nhà chúa thêm được sốt sắng và lòng tin cậy của mỗi người thêm được mạnh mẽ hơn.
  Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng xin cho nước Mỹ đang gặp khó khăn tình trạng kỳ thị, chống đối, và nổi loạn cho hai màu da sớm chấm dứt cuộc nổi loạn này.??
  Xin Chúa cho gia đình chúng con và cháu ngoại mới sanh được luôn bình an trong tay Mẹ . Xin Chúa nhận lời chúng con Amen ???

 • Bình June 15, 2020, 5:51 pm

  Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ , xin cho em con là LM Vincent Bùi Đoàn, PSS mới qua đời vì bệnh dịch covid-19 sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
  ???

 • Amy Tran June 5, 2020, 12:14 pm

  Me oi, xin Me dem lai hoa binh tren the gioi, dac biet nuoc My luc nay. Ta on Me ??

 • John May 17, 2020, 9:12 am

  Cám ơn bạn Stephen đã bỏ công lập lên mạng này để cho những người như tôi có dịp đọc lại những kinh ngày xưa.

 • Maria May 17, 2020, 5:07 am

  Xin Mẹ phù hộ ban bình an , bảo vệ gia đình con và toàn thế giới. Xin Mẹ tỏ cho chúng con thấy được tội lỗi của mình và ăn năm sám hối. Xin Mẹ phù hộ cho các nhà khoa học sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin Mẹ bảo vệ cho Đức Thánh Cha . Xin Mẹ ban sức khỏe chữa lành mọi bệnh tật cho bố mẹ và gia đình con . Amen

 • My May 16, 2020, 11:01 am

  Xin Chúa và Mẹ Maria luôn giữ gìn gia đình con khỏi mọi sự dữ, xin soi sáng và ban cho chúng con trí tuệ và sức mạnh để vượt qua được những cám dỗ và sống đẹp lòng Chúa!

 • Tramanh May 12, 2020, 1:19 pm

  Lạy chúa giê su mẹ Maria thánh cả Giuse xin gìn giữ chúng con.xin hãy chi chung con biet viec chung con phải làm.lay chua giesu con tín thac vào chúa

 • Yến Linh May 10, 2020, 10:30 am

  Xin Chúa và Mẹ cho con và gia đình được bình an! Lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa, Amen!

 • Duong Chien May 9, 2020, 11:30 am

  con luôn tin chúa và đức mẹ luôn ở bên con và gia đình con .. con cầu cho danh cha cả sáng , nước cha trị đến

 • Ngoc Han May 8, 2020, 3:03 pm

  Con cầu xin Đức Mẹ Maria hằng cứu giúp và chúa Giê Su Kito phù hộ cho gia đình con nhận được PR trong thời gian sớm nhất có thể. Xin cho dịch bệnh mau qua đi. Con xin cảm ơn

 • Khắc Huy May 3, 2020, 1:15 pm

  Lạy mẹ Maria, mẹ là mẹ của chúng con và chúng con đây là con của mẹ. Me biết rõ những gí chúng con không nói… Xin mẹ ở cùng chúng con.
  Giuse Phạm Khắc Huy.

 • Thutrang April 28, 2020, 9:20 am

  Xin Mẹ che chở gia đình con được mọi sự lành bằng an, con đang mang bầu được 10 tuần xin Mẹ ban bình an cho 2 mẹ con con trong thời gian sắp tới .Con cảm ơn me <3

 • Phúc nguyễn April 26, 2020, 1:41 am

  Con xin chúa, mẹ maria và thánh cả giuse cất khỏi bệnh tật của con và em con cho hai ae con được khoẻ mạnh
  – con xin cộng đoàn cầu nguyện cho hai anh em con được bề trên cất khỏi bệnh tật, con rất cảm ơn cộng đoàn

  • Tường Anh May 8, 2020, 2:56 pm

   Xin Chúa thương ban cho bạn và em bạn nhiều sức khỏe nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn này

 • Lêthanhhương April 23, 2020, 8:20 pm

  Con ANNALê thanh hương.con xin Hội Mân Côi.Cầu nguyện giúp cho gd con.dc qua cơn .khốn khó.nợ nầm chồng chấc.xin Cầu cho gd con dc mọi sự bình an trong tay Mẹ nhân lànhcon xin tạ ơn Hôi Mân Côi..

 • Teresa Christy Nguyễn April 22, 2020, 3:58 pm

  Mẹ Maria ơi, con xin cảm tạ Mẹ đã luôn đồng hành với gia đình con trên mọi nẻo đường trần thế. Con xin Mẹ hãy ban ơn cho gia đình con biết siêng năng lần hạt mân côi vì mỗi lời kinh là một bông hồng thơm ngát con tặng Mẹ. Mẹ ơi, xin Mẹ cho gia đình con biết đặt Mẹ và Thiên Chúa là trung tâm và là duy nhất trong cuộc đời chúng con. Vì chỉ khi tìm đến Mẹ và Thiên Chúa chúng con mới tìm được cuộc sống vĩnh hằng. Xin Mẹ hãy giúp gia đình con sẵn sàng gỡ bỏ lớp áo choàng trần tục phủ đầy những tham vọng của cải vật chất, công danh sự nghiệp và cám dỗ đang đè nặng trên vai chúng con hàng ngày, để chúng con thảnh thơi chạy đến bên Mẹ, ôm hôn Mẹ, sùng kính Mẹ và làm những việc lành noi gương Mẹ. Mẹ ơi, Mẹ hãy nhẫn nại chờ con cái tội lỗi của Mẹ sớm hoán cải trở về với Mẹ. Con Yêu Mẹ, Mẹ Maria của con!

 • Thuỷ April 13, 2020, 11:40 am

  Con maria vũ thị thanh thủy xin mẹ giúp con siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày, xin mẹ thương xót soi sáng tâm hồn con, xin cho con Đức tin mạnh mẽ để con vượt qua moi cám dỗ trong cuộc sống hằng ngày của con.amen

 • Anna April 11, 2020, 3:10 pm

  Con xin chúa và mẹ phù hộ cho anh antôn p và gia đình anh ấy luôn khỏe mạnh bình an và tràn đầy hồng phúc của Chúa và Mẹ xin Chúa và Mẹ luôn soi sáng dẫn lối cho anh ấy và con xin Chúa và Mẹ gìn giữ và soi sáng tình yêu của chúng con

 • Huynh vo phuong linh April 8, 2020, 9:51 pm

  Xin me ban cho gia dinh con vuot qua con hoan nan nay

 • Y Thu April 6, 2020, 11:03 am

  Lạy Mẹ xin Mẹ chở che, bảo vệ con thơ bé bỏng của con được bình an khoẻ mạnh,ca phẫu thuật ngày mai được thuận lợi.Nguyện xin Mẹ nhậm lời con, tạ ơn Mẹ.Amen.

 • Nguyễn Huy Nguyễn April 3, 2020, 9:09 am

  Con Giuse Nguyễn nguyện xin mẹ giúp cho con luôn siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày,xin mẹ dìu dắt con trên con đường của chúa đã đi cho cuộc đời con bớt khổ và bị ma quỷ lôi kéo con vào đường tội lỗi của dòng đời đầy cạm bẫy .Con xin phó thác cuộc đời con vào mẹ xin mẹ cho con ơn khôn ngoan để hiểu rõ về chúa nhiều hơn. Amen

 • Kimberly Nguyen April 2, 2020, 11:17 am

  Con lạy Chúa cứu thế, lạy Mẹ Maria và hội thánh, xin rủ lòng thương xót xoá bỏ tội lỗi loài người chúng con và cứu thoát chúng con thoát khỏi bệnh dịch Covid 19 này. Xin ban ơn can đảm, kiên trì cho những ai đang đối mặt với nguy hiểm của dịch bệnh để bảo vệ chúng con. Xin chữa lành cho những ai đang trong cơn bệnh! Nguyện xin Chúa Giêsu Kito nhậm lời chúng con cầu xin. Amen!

Lời Bình Trang 15/15⟪⟪ cuối...1112131415

Leave a Comment

Next post:

Previous post: