≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:

{ 194 lời bình luận… add one }
 • Huy tài December 2, 2018, 4:28 pm

  xin hỏi mọi người lúc cầu nguyện một số kinh mình không thuộc hết được dùng điện thoại cầu nguyện suốt sáng như bình thường được không.?
  Cảm ơn người viết ra bài này rất rất có ích

 • Tran Thi Thu Trang November 23, 2018, 9:08 am

  Lạy mẹ Maria, xin cầu bầu chúng con!
  Xin mẹ thương nhận lời cầu xin của con, xin mẹ giúp con tìm được công việc phụ giúp ba mẹ con và con của con.
  Xin mẹ chở che cho gia đình chúng con khỏi xa vào cám dỗ, xin cho gia đình con an bình, hạnh phúc và sức khoẻ
  Xin mẹ nhận lời chúng con. Amen

 • Quyen Tran October 18, 2018, 8:28 am

  Lay me Maria. Xin me ban on lanh cho con trai cua con. Con cua con da 4 tuoi ma chua biet noi. Xin me soi sang tam hon, tri oc cua con con.
  Amen

 • Maria HoChung October 7, 2018, 5:10 am

  Amen!

 • Anna September 22, 2018, 9:11 pm

  Xin chua Thuong xot cho Gia Đinh nguoi than Chung con voi, xin Tha toi cho Chung con. Amen

 • Khai September 19, 2018, 9:40 pm

  Xin Mẹ hãy cho mẹ của con hiền lại

 • Trang September 18, 2018, 11:24 am

  Lạy mẹ Maria, xin mẹ ban ơn chữa lành cho con trai con, từ lúc chào đời đến giờ hơn 30 ngày tuổi mà bé vẫn chưa biết thở, phải thở bằng máy. Con chưa được bế bé vào lòng từ khi sinh. Nguyện xin mẹ cầu bầu cùng Chúa thương xót ban ơn cho bé được mau mạnh khoẻ. Con cảm tạ mẹ.

  • Trang September 21, 2018, 11:46 am

   Lạy mẹ Maria , con cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã cho con chút hi vọng. Xin cảm ơn Mẹ đã nhậm lời con. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành cùng gia đình con, cầu bầu với Chúa ban ơn chữa lành để con trai con mau khoẻ.

   • Maria Trang September 26, 2018, 11:39 am

    Lạy mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu với Chúa sớm nhậm lời con nguyện. Xin cho con sức mạnh để vượt qua những thử thách của Người. Con cảm tạ Mẹ. Amen.

    • Maria Trang October 5, 2018, 2:29 am

     Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ thương xót ban ơn chữa lành cho bé con. Con chờ đợi tin tốt lành của Mẹ. Con cảm tạ Mẹ.

     • Maria Trang October 7, 2018, 8:07 pm

      Lạy Mẹ Maria, con tiếp tục cậy trông nơi Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho bé con. Con sẽ ăn năn tội, xám hối. Con cảm tạ Mẹ

     • Sang Truong October 29, 2018, 7:37 pm

      Xin mẹ Maria thương nhận lời khẩn cầu nguyện của cô Trang cho cháu bé được sớm bình phục như khi xưa chúa Giêsu con mẹ đã chữa cho người mù được sáng mắt sáng lòng. Amen

     • Maria Trang November 15, 2018, 6:57 am

      Lạy Mẹ hằng cứu giúp xin nhậm lời con kêu xin!

     • Maria Trang November 20, 2018, 4:57 am

      Mẹ ơi, xin đoái đến con là kẻ tội lỗi. Xin Mẹ nhậm lời chúng con cầu khẩn! Con cảm tạ Mẹ!

  • Linh November 27, 2018, 10:53 am

   Đức Mẹ luôn đồng hành cùng chị và chị cũng hãy tín thác vào Chúa, kêu đến lòng thương xót của Người. Em sẽ cùng chị cầu nguyện cho bé được khỏe mạnh.

   • Maria Trang November 30, 2018, 6:31 am

    Thêm lời cầu nguyện của chị, Đức Mẹ sẽ sớm nhận lời em cầu khẩn. Em cám ơn chị.

 • Lâm Tuyền September 11, 2018, 10:54 am

  4 năm rồi con cũg để tự nhiên thôi nhưg k có. Cưới đc 1 năm kam bs nói ck con hơi yếu để vẫn có nhưg lâu, con thì bìh thuờg. Nhưg kinh nguyệt k đều bs nói k sao. Lâu wa k có con đi canh trứg để bơm thì đậu nhưg do con ỷ y vậy là đã mất😓😓 suốt nữa thág tâm trạg k ổn địh bùn và koc rất nhìu. Con xin Mẹ giúp chúg con mau có baby. Con tạ ơn Mẹ❤

 • Maria Lệ Thuỷ September 11, 2018, 10:30 am

  Lạy Mẹ Maria , lạy Mẹ hằng cứu giúp , xin Mẹ cứu giúp ban cho mẹ con được khoẻ mạnh hết bịnh và tươi tỉnh lại , lạy Mẹ xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu xin thương xót nhận lời nguyện cầu của con . Amen

 • Nga September 5, 2018, 12:57 pm

  Lay Me Hang Cứu Giúp,con xin cam ta me da hieu thau long con,tam can con nghi gi Me đều biet,Me da nham loi con Me da giúp con lúc con duoi nhất,lúc ko con j Me da dang tay giúp con,om lay con vao long Me.Lay Me con khan xin Me lan nua xin Me giúp con co dc co hoi nao do de con co the tra bot no,de ban than con dc thanh thoi,va xin Me day cho con va con gai con song đẹp long Chua,đẹp long anh chi cua con,amen

 • Giuse lê văn Hoàng July 23, 2018, 12:42 pm

  Xin mẹ nhậm lời chúng con

 • Tuấn anh July 20, 2018, 2:04 am

  Con xin mẹ giúp con quay lại với người yêu con. Cô ấy từ bỏ sự nghiệp và mọi thứ để yêu con mà 4 năm qua con lại yêu cô ấy một cách mù quáng. Những việc con làm tưởng chừng như tình yêu dành cho cô ấy nhưng ngược lại là làm tổn thương cô ấy. Giờ cô ấy bỏ con. Chặn facebook r thay số điện thoại rồi. Bạn con bảo nó dứt khoát rồi chúa cũng không giúp được ông đâu nhưng con tín thac vào chúa vào mẹ và các thánh con không sợ con tin 4 năm trước chúa ban cô ấy cho con thì chúng con là một rồi. Con không sợ người thứ ba xen vào đâu. Xin mẹ nhận lời con. Xin mẹ tha thứ tội lỗi cho con. Con chỉ biết trưa và tối cầu nguyện xin mẹ giúp con

 • Pho lo Vu May 8, 2018, 2:10 am

  Xin mẹ ban Phước cho gia đình con trong cơn nguy khó

 • Nhàn May 5, 2018, 3:41 am

  Lạy Mẹ Maria! Con kính chào Mẹ, Con cảm ơn Mẹ ghé thăm con không có Mẹ không biết tháng này con có được bình yên không! công việc của con ra sao? Con cảm tạ Mẹ nhiều lắm. Con xin Mẹ cho con có nhiều thời gian để nhớ tới Mẹ và đọc kinh cầu nguyện cùng Mẹ.Xin Mẹ thương xót Con hom nay và mãi mãi.Amen

  • Linh May 17, 2018, 2:33 pm

   Mình cũng bị y như bạn cách đây 6 năm, m đi khám bác sĩ tư 2 năm liền chỉ để canh trứng, nhưng lúc có trứng lớn do uống thuốc kích trứng thì lại k thành công, m đã tìm đến Mẹ Tà Pao và cầu xin, không lâu sau đó, mẹ đã cho m mang thai và thành công với kỳ trứng tiếp theo, nhưng do m ỷ y, nên làm việc không kiêng gì, m đã bị sảy thai sau khi biết đúng 3 ngày, khi thai còn chưa có tim thai, m lại cầu xin Mẹ, phó thác cho Mẹ, xin Mẹ cho gặp thầy gặp thuốc, và m bỏ tây y, lúc m sảy thai là tháng 12/2012, đến gần Tết âm
   Lịch 2013 bạn m tình cờ nói m hốt thuốc Bắc ông thầy ở Phước Long – Bạc Liêu ( mình ở Sài Gòn ) gần nhà nó vì thấy nhiều người tìm đến hốt thuốc hiếm muộn lắm, mình cũng kêu Tết nó về SG thì cầm lên cho mình, mà do cũng kiêng Tết nên m k uống ngay mà để hết mùng mền mới uống, rồi bẵng đi m cũng kệ, vì m cũng muốn tâm trạng được thoải mái b ạh, vào tháng 4/2013 thì m thấy người rất mệt mỏi, đánh liều thử thai thì thấy lên 2 vạch bạn ạh, m sinh baby vào tháng 12 năm đó, baby m được 9 tháng thì lại thấy mệt mỏi y như lúc nghén ku anh, m thử thai lại 2 vạch dù 2vc từ lúc mang bầu anh lớn đến khi ảnh 9 tháng gần nhau đúng 1 lần đó b @.@ giờ thì 1 anh 5 tuổi 1 anh 3 tuổi rồi, Mẹ đã nhận lời mình cầu xin, là tháng hoa nên m vô đây để lần hạt mân côi cầu nguyện cùng Mẹ, tình cờ thấy tin của b nên m để lại đôi lời mong làm động lực cho bạn có tinh thần thoải mái, nếu bạn muốn nc nhiều hơn với mình, b có thể để lại sđt hoặc đchi fbook, m sẽ chủ động liên lạc với bạn ha. Chúc cho bạn luôn hướng về Mẹ, cầu mong Mẹ nhận lời bạn cầu xin 🙂

 • Thảo May 4, 2018, 8:27 pm

  Lạy Mẹ Maria! con hiếm muộn ( 2 buồng trứng đa nang. trứng phát triển chậm, polup niêm mạc lòng tử cung) . Con chạy đến kêu cầu xin mẹ phù hộ cho con chữa lành bệnh tật và được mang thai . Xin mẹ nhậm lời con cầu xin. Amen

 • Ngọc Thạch maria April 19, 2018, 11:22 am

  Lạy Mẹ Maria! Con la ke khốn nạn chạy đến kêu xin Mẹ, xin Mẹ va Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi ma con đã phạm. Xin giúp con làm việc đền tội cho nên để con xứng đáng lãnh nhận bí tích hòa giải va xin giúp con làm viêc nhân đức đê con xứng đáng lam con cua Mẹ. Xin Mẹ nhận loi con cầu xin. Amen

Viết Lời Cầu Nguyện:

Next post:

Previous post: