Cách Lần Hạt Mân Côi | CôngGiáo.org
≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:

{ 563 comments… add one }
 • Trâm April 13, 2021, 9:34 am

  Xin mẹ Maria cho con có con… con buồn lắm mẹ!

 • Teresa VH March 22, 2021, 9:01 pm

  Lay Chua va me Maria xin thuong xot chung con, xin doai thuong va nhan loi cau xin cua nhung nguoi dang can den Chua va Me. Xin cho ban con duoc qua khoi con binh hiem ngheo. Xin Chua va Me hay thuong lay ban con va ban on lanh cho ban ay. Amen

 • NN March 21, 2021, 10:49 am

  Mẹ ơi , xin mẹ ban ơn cách riêng để con vượt qua được khó khăn , thử thách này . Con thật lòng ăn năn , hối cải vì tội lỗi con đã phạm , nên xin lòng thương xót của Mẹ bao phủ trên con , giúp con được thoát khỏi nỗi buồn sầu con đang gặp , để cho gia đình con được bình an , hạnh phúc . Con cầu xin Mẹ , Mẹ ơi !

 • Anna Dinh thi bich hao March 21, 2021, 9:44 am

  Lạy Mẹ Maria,con xin Mẹ cứu con con đang gặp khó khăn trong cuộc sống,mối quan hệ chị em xấu đi, con buồn lắm Mẹ ơi,nợ nần chưa trả được con lo lắm Mẹ ơi, gánh nặng gia đình có lúc con buồn lắm con chỉ biết nói cùng Mẹ,xin Mẹ che chở cho con,con luôn tin Mẹ luôn hiện diện trong con, ngày ngày con luôn dâng lên Mẹ tràn chuỗi Mân côi, mỗi lúc như thế con thấy lòng mình nhẹ nhõm con biết Mẹ nghe lời con cầu nguyện với Mẹ,xin Mẹ nhâm lời con cầu xin .Amen.

 • Maria March 19, 2021, 10:35 am

  Con cảm tạ muôn ngàn lời không nói hết những Hồng ân Người ban cho con. Con cảm tạ Mẹ đã cứu chữa bệnh cho con.
  Con xin Mẹ gìn giữ chữa lành cho con được hết bệnh, trở lại con người bình thường.
  Con xin Mẹ hướng dẫn cho con trong mọi việc, cuộc sống con. Con cầu xin đặc biệt cho a H được ơn lành của Chúa, xin Chúa giữ gìn trong mọi hoàn cảnh.
  Con cầu xin ơn lành cho gia đình.
  Cảm tạ Chúa! Amen.

  • Loan Nguyen March 29, 2021, 12:22 am

   Con cầu xin Mẹ Maria !!!! Một người bạn thân của con đang trong giai đoạn khốn khó.. ngày mai bạn con sẽ mổ vì bị ung thư mà Bác sỉ bảo là một ca phẫu thuật khó khăn vậy con cầu xin mẹ hãy đồng hành cùng với bạn con để chiến đấu với sự dửng .. con củng xin mẹ hãy phù trợ cho Bác sỉ để bác sĩ có một ca mổ thành công. Con xin tạ ơn mẹ Maria .

 • Dominico February 28, 2021, 1:40 am

  Xin mẹ gìn giữ linh hồn Đaminh được bình an được ơn chúa thánh thần không ngoan che chở được tai qua nạn khỏi.xin mẹ chị cho người hiền lành của chúa ở gần linh hồn
  Đaminh để bảo vệ em ấy con xin dâng sự đau khổ của con để cứu lấy linh hồn đa minh được che chở không bị tù tội. Cám ơn mẹ Amen.

 • H. February 23, 2021, 7:52 am

  Mẹ Maria ơi con xin lỗi mẹ vì con cảm thấy thất vọng khi mất Mẹ con là Lucia xin mẹ luôn ở cạnh an ủi giúp tha tội cho mẹ con cho con xức mạnh vượt qua xự đau khổ này xin thương xót linh hồn Lucia mẹ ơi giúp con với cho con có xược hy vọng để còn sống tiếp đời này, xin mẹ Mảia giúp con với xin mẹ giúp con vượt qua khỏi khó khăn hiện nay. Xin mẹ 🙏🙏🙏🙏

 • Teresa Vy Hoang February 19, 2021, 3:35 pm

  Xin Chua va Me thuong xot ban binh an cho moi nguoi can den Chua va Me. Xin cho vo chong con duoc khoe manh binh an de nuoi day con cai nen nguoi. Xin cho con biet tin tuong va trong cay vao Chua. Amen

 • Nhung February 17, 2021, 12:23 pm

  Mẹ ơi ! Con thật lòng xin lỗi Mẹ, chỉ khi nào con gặp chuyện con mới chạy tới cùng Mẹ! Mẹ ơi con xin Mẹ cho con biết yêu mến Chúa hơn, biết siêng năng cầu nguyện và lần hạt mân côi hơn! Mẹ ơi con cầu xin Mẹ ban ơn cho gia đình nhà Ck con , anh em biết lắng nghe và yêu thương nhau hơn, mỗi ng bớt đi tính ích kỷ, hơn thua, chỉ vì tiền mà anh em bất hoà, con chỉ là dâu con ko biết phải làm thế nào Mẹ ơi cứ mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày cái tức tối thù hằn trong ng anh em nhà Ck con cứ một nhiều hơn! Con chỉ mong có phép màu hoá giải dc hết mọi rhù hằn đó, anh em hoà thuận xum vầy , con xin Mẹ cho Ck con bớt tính nóng nảy , anh vốn dĩ muốn tốt cho ng thiệt, nhưng tính nóng nảy hoá ra lại mang họa vào mình, mang tiếng là quậy, là phá làm mất tình anh em, con xin Mẹ soi sáng chỉ lối cho chúng con biết phải làm thế nào cho đúng cho phải, Mẹ ơi đại dịch corona cứ tái đi tái lại con xin Mẹ ban ơn cho đại dịch mau qua cho cuộc sống của chúng con trở về như bình thường! Amen

 • Anna Đặng Thị Kim Ngân January 25, 2021, 1:41 am

  Con xin cảm tạ Mẹ Maria đã thương xót con, mẹ đã dạy con nhiều điều trong cuộc sống, đã nâng đỡ con, tiếp cho con thêm sức mạnh để con vững bước. Con biết rằng cuộc đời con sẽ còn nhiều chông gai thử thách đang chờ phía trước, nhưng bên cạnh con luôn có Đức Mẹ và Chúa luôn đồng hành và điều đó làm con có thêm ý chí và nghị lực. Con chỉ mong hàng ngày con đều đọc kinh cầu nguyện lần hạt Mân côi, sống đời sống thánh với ba mẹ anh chị em trong gia đình, đặc biệt xin chúa hãy rủ lòng thương tới những ai chưa nhận biết chúa. Amen 🙏

 • Nàng Kim Hoa January 22, 2021, 7:25 pm

  Cúi xin Chúa và Mẹ Maria! Xin hãy ở cùng gđ con và tất cả chúng con, tiếp sức trợ giúp chúng con vượt qua được những khó khăn,thử thách trong cuộc đời này, và chiến thắng được cơn cám dỗ của ma quỷ.
  Gia đình chúng con thật sự rất cần đến Chúa và Mẹ, vì vậy con xin Chúa và Mẹ hãy thương ghé mắt đến chúng con, giúp gđ chúng con vượt qua được thử thách này và xin Chúa ra dấu chỉ ban phép lạ xuống cho chúng con được chữa khỏi mọi bệnh tật, đặc biệt là em dâu con tên là Y Vân,sinh năm 1993 bị Ừ não hiện giờ đang xạ trị hàng tháng tại bệnh viện Chợ rẫy… và xin Chúa cảm thấy cần làm điều gì cho gđ chúng con lúc thì xin Chúa cứ làm.Con xin phó thác mọi sự trong tay Người.Xin mẹ hãy luôn cầu bầu cùng Chúa thương xót chúng con.Con tạ ơn Chúa và tạ ơn Mẹ.Amen!

 • Anna Dinh thi bich hao January 21, 2021, 5:09 am

  Con nguyện xin Mẹ cứu con che chở cho con được mọi sự lành,con chỉ biết cậy trông nơi Mẹ,xin Mẹ giúp con làm được những điều con đang lo lắng,xin Mẹ ban cho con một gia đình nhỏ sẽ đến trong năm mới này.Mẹ ơi,con đã khổ nhiều,con cám ơn Mẹ đã cho con nhận biết Chúa Giê Su,Mẹ dạy con siêng năng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày,con cám ơn Mẹ nhiều lắm xin Mẹ nhậm lời con cầu xin.Amen.

Lời Bình Trang 17/17⟪⟪ cuối...1314151617

Leave a Comment

Next post:

Previous post: