≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:

{ 408 comments… add one }
 • Ngô thị thúy diệu November 17, 2019, 11:13 am

  Xin mẹ ban bình an cho gia đình con

 • Nga November 15, 2019, 6:59 am

  Lay Me xin Me thuong ban su binh an cho anh chi cua con va gd con,xin Me giup cho anh chi con luon dc binh tinh va xin Me cho ho bo qua su viec nay,lay Me xin cuu giup gd con,con xin ta on Me

 • Tường Di November 13, 2019, 10:06 am

  Xin Mẹ phù hộ cho con sớm tìm được công việc mới để con phụ giúp gia đình.

 • Tường Di November 11, 2019, 9:40 am

  Xin Mẹ giúp gia đình con vượt qua được thời gian khó khăn này và xin cho mẹ con bớt đau nhức cột sống.amen

 • Nguyễn Văn Chung November 10, 2019, 6:36 pm

  Lạy mẹ Maria,xin mẹ ban ơn thêm đức tin cho con và mọi người gia đình con,gia đình bạn con,xin mẹ ban ơn siêng năng cho con,mọi người được lần hạt chuỗi mân côi mỗi ngày.Amen

 • Trang November 10, 2019, 10:45 am

  Xin Mẹ ban bình an , che chở cho gia đình con, Xin mẹ tiếp thêm sức mạnh và cất mọi bệnh tật đau đớn cho mẹ con khỏe mạnh ạ , xin Mẹ ban cho em ơn ơn hiếu thảo để con bé chăm chỉ hơn thương mẹ hơn phụ giúp cho meh để mẽ bớt vất vả ạ . Xin cho bố con khỏe mạnh , xin Mẹ ban cho bố con cũng bớt nóng giận biết sẻ chia , hòa thuận và thương mẹ con hơn. Xin Mẹ ban cho anh con trưởng thành hơn , bớt phá phách và yêu thương bố mẹ hơn. Xin Mẹ ban cho con ơn mến Chúa hơn , xin mẹ ban cho con ơn khôn ngoan để con biết cách sông sao cho đúng , xin Mẹ tiếp thêm cho sức mạnh để vững bước đi , xin Mẹ giúp con tìm được việc làm thêm và học tập tốt hơn và thay đổi bản thân theo hướng tốt . Con tín thác vào Chúa Giêsu bà quyền năng của Mẹ Maria . Con cảm tạ Mẹ đầy ơn phúc . AMEN

 • Tường Di November 6, 2019, 10:15 am

  Xin Mẹ phù hộ cho con vượt qua được thời gian thực tập này và ban cho gia đinh con luôn được bình an

 • Thu Hang November 5, 2019, 10:11 am

  Lay Me Maria xin Me chuyen cau cung Chua giup con xin Ngai thuong chua lanh benh cho con trai con. A men.

 • Maria Như November 4, 2019, 10:29 am

  Lạy mẹ từ bi xin mẹ hãy giúp cho công ăn việc làm của vợ chồng con được thuận lợi để chúng con có thể an tâm đón chào đứa con đầu lòng sắp ra đời

 • Tuan anh nguyen November 4, 2019, 3:32 am

  Lạy mẹ Maria hằng cứu giúp, cúi xin mẹ đoái thương đến linh hồn tội lỗi của con. Xin mẹ cầu bầu trước Thiên Chúa, hoán cải tâm hồn con và cho gia đình chúng con thoát khỏi cơn hoạn nạn nguy nan này.
  Con xin tín thác vào lòng từ bi nhân hậu của mẹ, tín thác vào lòng thương xót Chúa.
  Nguyện xin Mẹ cho gia đình chúng con được bình an. Amen.

 • Nguyen Anh November 2, 2019, 11:13 pm

  Con cám ơn chúa và Đức mẹ đã ban nhiều Hồng ân xuống trên gia đình con

 • Nga November 2, 2019, 6:50 am

  Con ta on Me

 • hoàng mỹ ly October 31, 2019, 7:19 am

  TẠ ƠN THIÊN CHÚA VÀ ĐỨC MẸ MARIA.

 • Hoàng Oanh October 30, 2019, 11:53 am

  Lạy Mẹ, là Đấng đầy ân sủng, năm nay con thi đại học rồi Mẹ ơi, Xin giúp con và cùng bên con làm bài thật cố gắng đạt điểm cao và đậu nguyện vọng 1 vì đay là ngôi trường con mơ ước. Xin Mẹ hãy giúp cho công ăn việc làm ba mẹ con thuận lợi để 2 anh em có thể học đại học. Amen

 • Nga October 29, 2019, 10:37 pm

  Lay Me Hang Cuu Giup xin Me giup anh chi con dang bi nguoi ta lam kho de,xin Me giup de cho qua cong trinh nay,con xin ta on Me

 • Tường Di October 28, 2019, 10:47 am

  Xin Mẹ phù hộ cho Mẹ của con mau khỏi bệnh và giúp gia đình con vượt qua thời gian khó khăn này.

 • Thu Thao Nguyen October 26, 2019, 11:51 pm

  Con cau xin Duc Me ban cho con trai con duoc thi do State Board de con trai con co the di lam de Phuc Vu Cho nguoi Tran gian. Xin Me nhan Loi con cau xin.

 • Maria Vũ Thị Thuý October 26, 2019, 11:24 am

  Con lạy Đức Mẹ Mân Côi. Mẹ ơi ! Con khẩn thiết nài xin tình yêu bao la của Mẹ thương xót tha tội mà chữa lành bệnh cho con gái Maria Đoàn Thị Thảo My của con cùng tất cả những bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo trên toàn thế giới. Con xin tín thác và phó dâng con gái của con trong tay Chúa, trong tay Đức Mẹ. Amen .

 • Pham Trang October 26, 2019, 11:00 am

  Xin Mẹ chữa lành mọi bệnh tật và cất mọi đau đớn cho mẹ của con , cầu Mẹ Maria cho đêm nay khi mẹ con ngủ dậy sẽ khỏe mạnh và không còn đau bụng và tái phát bệnh nữa ạ . Con tin thác vào Mẹ Maria và lòng thương xót Chúa . Amen

 • Tường Di October 26, 2019, 10:26 am

  Xin Mẹ phù hộ cho Mẹ của Con

 • Phamvanquan October 1, 2019, 9:12 am

  Xin mẹ chữa lành các bệnh của con phó thác vào mẹ cùng chúa & thánh hóa GD con AMEN

 • Tạ Thị Minh Hằng September 26, 2019, 7:04 pm

  Lạy Mẹ Maria dấu yêu! Cuộc đời của con là của Chúa và do Mẹ ban ơn đến với Thế giới này. Vào chính ngày sinh nhật của Mẹ, con được cất tiếng khóc chào đời trong nỗi niềm vui mừng khôn xiết của 2 Đấng sinh thành nên con. 36 năm đã trôi qua, trong giây phút này, con xin dâng lời tạ ơn lên Mẹ đã quá đỗi yêu thương, chở che, dạy dỗ con nhiều tháng ngày qua. Xin cho con luôn kiên vững lòng tin, ơn khôn ngoan được Chúa Thánh Thần soi sáng và bình an mạnh mẽ trong tâm hồn. Giây phút thiêng liêng này, xin Mẹ đoái thương nhìn xuống con bé bỏng của Mẹ là Maria Tạ Thị Minh Hằng. Bởi con đang run rẩy hoang mang trước những biến cố, sự dữ đến với mình. Xin cho con nhận được ơn lành của Mẹ và lời bầu cử quý giá của Mẹ dành cho con trước mặt Thiên Chúa, để con vượt qua cơn sóng dữ và khó khăn ngập trùng hiện nay của con. Ước chi, những nguyện ý của con cầu xin đẹp lòng Mẹ và được Chúa nhậm lời, để con có cơ hội ca tụng và vinh danh Chúa mãi trọn đời con. Amen! ❤️

  • Quynh October 30, 2019, 3:04 am

   Cầu xin Mẹ Maria thương xót nhậm lời chị cầu xin và Xin Chúa lòng thương xót che chờ và dìu dắt chị qua cơn khổ nạn khó khăn hiện nay. Xin hãy vững Đức tin nhe chị.

 • Coco vo September 24, 2019, 9:52 am

  Cam ta øn chuá da diù dat chúng con amen 🙏

 • Tiến Lộc September 20, 2019, 10:19 am

  xin mẹ chữa lành các bênh tật của con con phó thác vào mẹ và chúa

Lời Bình Trang 12/12⟪⟪ cuối...89101112

Leave a Comment

Next post:

Previous post: