Cách Lần Hạt Mân Côi | CôngGiáo.org
≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:

{ 804 comments… add one }
 • Hùng le September 24, 2023, 10:35 pm

  Xin được hỏi ý kiến cộng đoàn mình đọc kinh tháng mân côi mà chỉ đọc được ngày chủ nhật vậy mình có thể đọc chủ nhật này cho 5 sự vui và tiếp 5 sự sáng ,5 sự mừng không..hay chỉ có đọc 5 sự mừng thôi. Có trở ngại gì không xin mọi người cho ý kiến. Cám ơn.

 • Diemtran September 16, 2023, 1:02 am

  Xin chúa thương xót gia đình chúng con với.Amen

 • KimThanh September 15, 2023, 10:56 am

  Lạy Mẹ và Thiên Chúa 3 ngôi nhân lành! Con sấp mình xin cảm tạ Mẹ và Chúa nhân lành đã nhận lời cầu nguyện của con, dìu dắt con vượt qua nỗi đau, bế tắc, sợ hãi, đã cho con tia sáng để con biết Mẹ và Chúa luôn bên cạnh, che chở, nâng đỡ, yêu thương con cách riêng của Mẹ và Chúa. Lạy Mẹ và Chúa nhân lành của con! Xin cho con luôn biết ơn, luôn dâng lời cảm tạ, luôn kính tin vào Mẹ vào Chúa. Lạy Mẹ và Chúa nhân lành của con! Con kính dâng mọi sự khó khăn, lo lắng, bệnh tật, hạnh phúc, tất cả những gì của con trong tay Mẹ và Chúa nhân lành. Xin cho những sự con cầu nguyện được Mẹ và Chúa nhân lành nhận lời. Amen 🙏

 • Hảo Tú September 14, 2023, 9:29 am

  Con cầu xin Mẹ và Chúa thương xót, chở che, nhậm lời cầu khẩn của con. Xin Mẹ và Chúa ban phép lành cho con gái đạt được ước nguyện…

 • Megan September 14, 2023, 6:46 am

  Lạy Mẹ Maria con kính yêu, con quay lại đây để cảm tạ ơn Mẹ vì những phước lành Mẹ đã ban cho con, Mẹ đã nghe lời con cầu nguyện, cho con vượt qua được khoảng thời gian đau khổ cùng cực, tâm hồn con được bình yên. Giờ đây con lại đến cầu xin cho gia đình con được bình an, ba mẹ con được mạnh khỏe, cầu xin cho ba con bán được nhà để trả bớt nợ nần và khoan thai dưỡng già. Con biết không gì đến với Mẹ nhanh bằng những lời kinh mân côi. Xin Mẹ thương đoái nhìn đến gia đình con đây. Amen.

 • Khánh September 13, 2023, 2:34 pm

  Mẹ ơi. Hôm nay là ngày 13. Ngày Mẹ hiện ra ở Fatima. Con không đi kính Mẹ được xin tha thứ cho con. Gia đình con xin phó dâng mọi sự cho Mẹ. Và hôm nay con đã gần tròn 3 tháng trên gường bệnh con không đi lại được. Cúi xin Mẹ thương cầu bầu và chữa lành. Mọi sự con cậy nhờ Mẹ .gia đình con tạ ơn Mẹ.

 • Huong vo September 12, 2023, 10:44 pm

  Lạy Chúa , lạy mẹ Maria. Con cầu xin Chúa và Mẹ thương sót cho con. Con cầu mong giấy tờ xin pr của chúng con được suôn sẻ và sớm hoàn thành. Con mong Chúa và Mẹ nhận được lời cầu nguyện của con. Amen

 • Nguyễn Luân September 10, 2023, 6:47 am

  Lạy Mẹ Maria , xin cầu bầu cùng Chúa ban cho con được bình an , xin ban cho con sớm tìm được người bạn đời và có được gia đình hạnh phúc . Xin cho Trinh mở lòng đón nhận tình cảm của con , và chủ động liên lạc với con… con tạ ơn Mẹ

 • KimThanh September 8, 2023, 10:32 am

  Lạy Mẹ! Lại là con đây😥, Mẹ oi! Con biết mỗi người đều có một thánh giá riêng của mình, con biết lúc nào cũng có Mẹ có Chúa quan phòng soi sáng, nâng đỡ con theo cách riêng của Mẹ của Chúa. Nhưng sâu thẳm trong lòng con, con cô đơn, con bế tắc, con sợ hãi cuộc sống này lắm…😭😭😭! Con giờ chỉ có thể tâm sự với Mẹ với Chúa mà thôi. Giờ con chỉ còn biết cậy trông vào lòng thương xót của Mẹ của Chúa mà thôi. Xin thêm sức cho con, xin cứu con Mẹ ơi Chúa ơi. Con sợ mình yếu đuối sẽ bỏ cuộc sẽ mất niềm tin vào Mẹ vào Chúa mà con sẽ mất luôn cả linh hồn, xin hãy cứu con…..Amen

Lời Bình Trang 24/24⟪⟪ cuối...2021222324

Leave a Comment

Next post:

Previous post: