Cách Lần Hạt Mân Côi | CôngGiáo.org
≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:

{ 758 comments… add one }
 • Dan nguyen March 26, 2023, 10:19 pm

  Con xin cảm tạ ơn của Đức Mẹ và Chúa Giesu đã ban tặng cho con trong những năm vừa qua . Cám ơn vì Mẹ đã không bỏ rơi con , luôn bên con và ban cho con sự sáng suốt cũng như bình tĩnh để giải quyết những khó khăn của con . Nay con xin Mẹ ban ơn Bình An đến với những người thân yêu của con

 • Anh March 19, 2023, 1:16 am

  Chúng con cầu xin Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Maria thương ban cho chúng con một đứa con khoẻ mạnh và lành lặn.

 • Diu March 15, 2023, 3:42 pm

  Cầu xin Chúa và Mẹ ban cho vợ chồng con một đứa con khoẻ mạnh 🙏.

 • Tu pham March 6, 2023, 1:33 pm

  Con câu xin Mę cho con hêt moi căn binh trg co thê con. Con phó thác möi sų cho Me
  Ta on Me

 • Maria March 1, 2023, 12:43 pm

  Xin cho anh LTV hết giận con, xin cho anh ấy luôn nhớ đến con, tìm lại con và trở lại với con như ngày xưa.
  Xin cho anh ấy hết bận rộn.
  Xin cho con hết cô đơn.
  Xin cho mọi người quý mến con.
  Con xin hứa sẽ thực hiện điều con đã hứa.
  Amen.

 • Maria Ly February 28, 2023, 7:45 am

  Tạ ơn Mẹ và Chúa đã luôn ở bên con trong thời gian qua. Con xin Mẹ đừng bỏ rơi con và gia đình con. Con xin Mẹ luôn che chở để gia đình con được biết Mẹ, tín thác vào Chúa và được ơn trở về. Gánh nặng cuộc sống trên vai con nặng quá nhiều lúc con kiệt sức và ko nghĩ là bản thân có thể tiếp tục được nữa. Con xin Mẹ cho con sức mạnh, vững tin để có thể gánh vác công việc và kinh tế gia đình, sớm trả hết nợ, thánh hoá công ăn việc làm, vợ chồng thông cảm thấu hiểu nhau.
  Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Mẹ

 • Hoàng Thị Kim Khánh February 23, 2023, 11:00 am

  Lạy Chúa cho con sức khoẻ và ý chí để con thực hiện những việc con mong muốn.

 • Trần Thanh Sang February 23, 2023, 7:36 am

  Năm 2020 lúc con 20 tuổi con gặp khó khăn lớn trên đường đời. Con suýt bị mắc bệnh hiểm nghèo nhưng nhờ siêng năng lần chuỗi cầu nguyện mẹ đã giúp con vượt qua được bệnh tật và khoẻ mạnh sống đúng với tuổi 20 con sống. Nhưng mẹ ơi năm nay con 23 tuổi, sau bao năm vật lộn với đời con tốt nghiệp nhưng chẳng thể nào tìm được một công việc ổn định, nơi nào người ta cũng chửi rủa đuổi đánh con đi vì con chậm tiêu, con không được nhanh trí như người bình thường. Hôm qua sếp đuổi con đi nhưng sáng nay con vẫn xin mẹ cho con đủ sức mạnh và mặt dày để đến công ty xin thêm một cơ hội, nhưng hôm nay con lại bị đuổi thêm một lần nữa. Trưa nay con về, con buồn con nghĩ đến chuyện bản thân mình bất tài vô dụng, không giúp gì được cho đời cho cha mẹ. Con lần chuỗi xin mẹ tha thứ những tội lỗi con đã gây ra, và cầu nguyện cùng con vượt qua sóng gió ở tuổi vừa chập chững bước ra đời. Con xin mẹ cho con thêm sức mạnh và may mắn để con có thể tiếp tục vác cái xác vô dụng này lên công ty để xin thêm một cơ hội nữa. Mẹ ơi xin mẹ,mẹ đừng bỏ rơi con! Con khóc không ra nước mắt nữa rồi mẹ ơi !

  • Anh Khoa February 28, 2023, 1:57 pm

   Bạn hãy cố lên nhé! Ở trên cao Chúa và Đức Mẹ sẽ luôn phù hộ bạn mà. Mình chúc bạn một sẽ sớm vượt qua khó khăn trong lúc này và cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với bạn sau này nha. Chúc bạn và gia đình sức khoẻ!

  • Anh March 1, 2023, 12:38 am

   Chúc bạn mau tìm được việc làm.

  • Nguyễn Thị Thuý March 24, 2023, 9:37 am

   Chào em!
   Hôm nay chị đi xưng tội, lên đây để đọc chuỗi mân côi và có đọc được lời em cầu nguyện với đức mẹ, thấy em đang gặp khó khăn trong công việc, nếu có thể hãy liên hệ với chị qua zalo số 0988124311 để chị có thể giới thiệu việc làm cho em nhé.

 • Teresa Châu February 13, 2023, 8:43 pm

  Lạy Mẹ xin Mẹ nhân từ ,Mẹ hằng cứu giúp .
  Xin mẹ giúp cho chúng con vượt qua những khó khăn buồn phiền ,xin Mẹ phù hộ cho dự định của chúng con được suôn sẻ có quý nhân giúp đỡ ạ

 • Ly February 10, 2023, 12:10 pm

  Lạy Mẹ
  Xin Mẹ thương đoái nhìn xuống chúng con ạ
  Con biết con là kẻ tội lỗi nhưng xin Mẹ và Chúa đừng bỏ rơi con ạ
  Mẹ ơi, Mẹ phù hộ cho chúng con đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn này với ạ. Mẹ phù hộ cho anh ấy con đường đi đúng đắn, để anh ấy sớm trả hết nợ nần. Mẹ phù hộ cho anh ấy ơn khôn ngoan để biết việc gì đúng sai nên làm và không với ạ. Con không đủ khả năng kéo anh ấy ra khổ khó khăn này, còn chỉ mong ơn của Mẹ và Chúa giúp anh ấy thôi ạ!

 • Nguyen Anh January 22, 2023, 2:13 am

  Lạy mẹ xin giúp đỡ con vượt qua những khó khăn và buồn phiền này , chỉ có mẹ là người hiểu nổi thống khổ của con mà thôi , xin dẫn dắt con đi đúng hướng để con có sức mạnh chăm lo cho gia đình con

 • Anh Tu January 15, 2023, 11:06 am

  Lạy mẹ xin ban ơn chữa lành và cứu giúp thân nhân của gia đình con, xin mẹ gỉu lòng thương đến gia đình con! Amen

 • EddiexAvy January 14, 2023, 5:09 am

  Xin Mẹ ban bình an cho con và Eddie! Con cám ơn Mẹ!

 • Hoa Mai January 11, 2023, 2:38 am

  Con xin cảm tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, thương con, che chở cho gia đình con. Con xin Chúa, Mẹ Maria, vẫn luôn thương che chở cho gia đình con. Con xin ơn sức khỏe & bình an cho gia đình con .

 • Antony January 7, 2023, 7:06 pm

  Con xin chúa mẹ che chở con trên bước đường con đi đầy khó khăn gian truân, con biết tội lỗi con to lớn và xự xúc phạm thì quá nhiều con vận cầu xin chúa vì con biết ngài là đứng đầy lòng thương xót đứng duy nhất tốt lành , xin chúa mẹ đừng bỏ rơi con Amen .

 • Teresa Châu January 6, 2023, 9:55 pm

  Lạy Mẹ nhân từ ,Mẹ hằng cứu giúp xin soi sáng chỉ dẫn cho đường đi nước bước của con sắp tới được suôn sẻ ,con trả được hết nợ .Xin Mẹ phù hộ cho con 🙏🙏

  • AvyxEddie January 19, 2023, 2:49 am

   Con xin Chúa và mẹ Maria bảo vệ Vy và con, ban cho chúng bình an và hạnh phúc. Con cảm ơn <3

 • Long Le December 28, 2022, 3:22 am

  Cầu xin Chúa Giesu, Đức Mẹ Maria, Cha Diệp.
  Con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ và cảm ơn Cha đã luôn bên cạnh phù hộ, chỉ đường dẫn lối cho con, giúp con đạt được nhiều niềm hân hoan, bình an trong cuộc sống.
  Xin Người vẫn luôn theo sát đồng hành cùng con trên con đường phía trước. Xin cho con tránh được những tai ương, khó khăn, bệnh tật, cho con sức mạnh và trí dũng để tránh khỏi những sa ngã, cám dỗ trong cuộc sống. Mong Người hiện hữu trong tâm trí con mỗi khi con nặng nhọc suy nghĩ, lo âu, và cả khi con cảm thấy bí bách. Cầu xin cho con có được sức mạnh và may mắn để đạt được nhiều thành công, để con được giúp đỡ gia đình, theo đuổi những ước mơ luôn trong trạng thái mơ hồ, bùng cháy trong con. Xin cho ba của con luôn cảm thấy tự hào ở cõi Thiên đường. Và cho gia đình con luôn tràn ngập niềm vui, sức khoẻ và hạnh phúc. Cho người con yêu luôn tin yêu và quý con hết mực. Và mong cho mọi người vượt qua cơn đại dịch, được che chở bởi Đức Chúa Thánh thần, Đức Mẹ Maria Đồng Trinh và Cha Trương Bửu Diệp.
  Con xin mãi dâng lên Người vầng hào quang và niềm tin yêu hết mực.
  Mong Người luôn bên cạnh và lắng nghe che chở cho chúng con.
  Con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn Cha Diệp. Amen.

 • Hoàng Minh Anh Khoa December 22, 2022, 1:22 pm

  Cầu xin Đức mẹ Maria cho điểm thi con thật tốt, môn văn được điểm như ý và kiểm tra các môn còn lại thật tốt

 • rang December 18, 2022, 1:11 pm

  Cầu xin Mẹ Maria phù hộ cho Messi dành chiến thắng. Amen

  • Trinh Dinh December 20, 2022, 7:33 pm

   Chuc mung em

 • Thao December 5, 2022, 3:08 pm

  Lạy Đức Mẹ nhân từ, Mẹ hằng cứu giúp, xin chỉ dẫn và soi sáng cho mọi đường đi nước bước của con luôn có Mẹ đồng hành, là điểm tựa và bình an của con. Xin cho mọi việc sắp tới của con được suôn sẻ và an yên. Con liên lỉ cầu xin.Amen 🙏

 • Thu Nguyễn December 2, 2022, 2:58 pm

  Xin Mẹ Maria chuyển lời cầu bầu lên tới Chúa thánh hóa và dẫn dắt con cái của con trở lại nhà thờ mỗi tuần và thúc giục con cái con đi xưng tội vào mùa Vọng để chuẩn bị đón Chúa Giêsu giáng trần. Xin Mẹ thương và nhận lời con khẩn cầu.

 • Huỳnh Thị Thùy Dương December 1, 2022, 12:11 pm

  Lạy Mẹ Maria , xin Mẹ hãy đoái nhận lời của con hôm nay . Com xin Mẹ hãy đồng hành cùng với bản thân con và bạn của con ngày 2/12/2022 sẽ thi thật tốt. Luôn bình tĩnh, tự tin, mọi lo toan xin hãy bỏ đi. Xin Mẹ hãy cho chúng con được sáng suốt, thông minh để hoàn thành bài thật tốt, đạt được mục tiêu. Xin Mẹ hãy đồng hành cùng với chúng con trong bài thi quan trọng này . Xin Mẹ hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con. Amen

 • pham thi thu trang November 28, 2022, 12:53 pm

  Xin Mẹ Maria phù hộ cho con và bạn con cũng xin được dấu của công ty, qua được môn thực hành, hoàn thành khóa luận và ra trường đúng hạn ạ. Xin Mẹ thương xót cứu giúp chúng con. Con tạ ơn Mẹ Maria. Con xin tín thác vào Mẹ. Amen

 • trang November 26, 2022, 1:23 am

  Câu xin Mẹ soi sáng phù hộ cho con và bạn con cũng đổi được tên công ty ạ. Con xin tín thác vào Mẹ. Amen

 • Con Phương Yến xin khấn November 18, 2022, 3:16 am

  Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp con là người ngoại đạo. Con tha thiết cầu xin Mẹ ban ơn cho bạn con được bình an khỏe mạnh bệnh tật được tiêu tan , hiện tại bạn con đang nằm Bv ở Mỹ, mai bs sẽ xét nghiệm đàm của bạn con , con cầu xin Mẹ Maria ban ơn cho kết quả được bình thường và bạn con anh ấy không bị bệnh nghiêm trọng và lao phổi, con xin Mẹ ban ơn cho anh ấy nhanh khỏe hết bệnh được xuất viện, con xin Mẹ ban ơn cho chuyến về Vn của bạn con 5/12/2022 được suôn sẻ. Xin Mẹ cứu giúp chúng con qua cơn hoạn nạn này. Con tha thiết cầu xin Mẹ. Amen

  • Ngọc Hải November 18, 2022, 12:46 pm

   Mong người thân của bạn sẽ nhận được ơn Chúa và giúp vượt qua được khó khăn đang phải đối mặt, Amen.

   • Eddie and Avy March 16, 2023, 5:14 am

    Con xin Chúa và mẹ Maria dành cho Avy những điều tốt đẹp nhất, mong em có thật nhiều hạnh phúc và tiếng cười vì con biết Avy là một em bé rất ngoan ạ. Xin Chúa luôn ở bên em và bảo vệ em khỏi mọi sự dữ. Con cảm ơn. Amen

  • Trinh November 19, 2022, 6:40 am

   Xin Chúa và Mẹ Maria giúp cho mong ước của bạn thành sự thật. Tạ ơn Chúa!

 • Trinh November 11, 2022, 9:29 am

  Cầu Chúa Trời toàn năng, mẹ Maria, Chúa Gieessu xin giúp cho mọi người trong gia đình con từ bỏ được thói quen xấu, phát triển những thói quen tốt. Sống khỏe mạnh yêu thương nhau và kết nối hiệp thông với Chúa và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Tạ ơn Chúa. Amen

Lời Bình Trang 22/22⟪⟪ cuối...1819202122

Leave a Comment

Next post:

Previous post: