Cách Lần Hạt Mân Côi | CôngGiáo.org
≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:

{ 619 comments… add one }
 • Vivian Dang October 10, 2021, 1:55 am

  Cau xin cho Má con di mô mat moi viec thuan loi binh an

 • Châu Sa October 9, 2021, 10:43 am

  Con lạy Mẹ xin mẹ giúp đỡ con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thật sự con đang rất bế tắc. Con chỉ biết phó thác vào Chúa Mẹ thôi. Con xin Chúa Mẹ đưa đường chỉ lối cho mọi việc của con đường suông sẻ . Con tạ ơn Chúa Mẹ. Amen

 • Anna Đinh thị Bích Hảo October 9, 2021, 10:13 am

  Lạy Mẹ Maria,con xin Mẹ thương giúp cháu gái của con là người ngoại đạo đang gặp rắc rối về chuyện gia đình,xin Mẹ dẫn dắt cháu đi theo đường lối của Mẹ,con cầu mong cháu của con sẽ mau đến gần Mẹ hơn,xin Mẹ ban ơn lành cho vợ chồng cháu cua con được vui vẻ như lúc trước để sớm đoàn tụ với nhau như dự định,xin Mẹ đừng chấp tội mà ban bình an đến gia đình chúng con.Amen.

 • Hồng Anh October 7, 2021, 3:38 am

  Xin Mẹ nhận lời của anh nguyện cầu !

 • Hoàng Quyền October 6, 2021, 9:54 am

  Lạy Mẹ Maria đáng kính. Mẹ ơi con là người có tội con chẳng dám xin Mẹ điều gì nhưng hôm nay con đang bị bệnh con chẳng biết phải kêu ai phải xin ai.lúc này con lại nhớ đến mẹ con biết mẹ là rất nhân từ chẳng bao giờ từ chối lời cầu nguyện nào hết. Cho nên con xin mẹ hãy chuyển cầu cho con với chúa Jesu người mà nhân loại chúng con yêu mếm và cách riêng là người mà con cảm ơn ngài đến hết cuộc đời này. Xin mẹ chuyển cầu cho con xin chúa cất bệnh cho con và những người đang đau khổ vì bệnh tật này xin chúa cho con mọi người được bình an và mạnh khẻo nhiều nụ cười mỗi ngày và yêu mến ngài nhiều hơn anmen!

 • An October 6, 2021, 4:59 am

  Xin Mẹ và Chúa tha thứ cho những lổi lầm của con. Tha thứ cho những khi gian nan khốn khó con mới tới cầu xin người.
  Xin cho vợ chồng con được khoẻ mạnh. Cho con được mang thai và có những đứa con được khoẻ mạnh
  Xin cho đại gia đình chúng con luôn được bình an, khoẻ manh, hạnh phúc và luôn đươc Mẹ và Chúa soi sáng.
  Amen

 • Anh Thu October 5, 2021, 12:37 pm

  Cầu xin người Đức Mẹ Maria , xin người hay giúp cho gia đình nhỏ của con sớm được đoàn tụ bên nhau . Cầu xin người hãy bảo vệ những người mà con yêu thương và ban cho họ sức khoẻ và sự bình an . Xin người hãy ở bên cạnh một người mà con yêu thương nhất vào những lúc con không ở bên cạnh người đó . Cầu xin Đức Mẹ Maria .

 • LN October 5, 2021, 11:02 am

  Cúi xin Mẹ rủ lòng thương xót gia đình con qua cơn đại nạn này! Thánh giá Chúa trao quá nặng nề chúng con nào gánh nổi, xin Mẹ thương nâng đỡ giữ gìn gia đạo con bình an mạnh khoẻ, trong tay Mẹ con xin phó thác! Amen.

 • Lochuynh October 4, 2021, 9:55 pm

  Lại mẹ xin thương cứu giúp cho gia đinh con được khỏe mạnh và bình an và cho 2 đứa con gái của con ngoan hiền học hành cho giỏi,và xin mẹ cho con ngày 6 nay con đi thi bằng Nail cho con đâu xin me chấp nhận lời con cầu xin . Amen

 • Dung September 30, 2021, 11:49 am

  Lạy mẹ xin mẹ thương cứu giúp con và gia đình con xin cho con và gia đình con được mạnh khoẻ và bình an. Xin mẹ cho con ngày mai có KQ âm tính để còn được trở về nhà . Xin mẹ chấp nhận lời con cầu xin. Amen

 • Khoa Nguyen September 30, 2021, 10:28 am

  Xin cho con tìm được công việc mới.

 • Khoa Nguyen September 28, 2021, 12:25 pm

  Con xin Mẹ ban cho con công ăn việc làm mới để con có thể chăm lo cho bố mẹ và bản thân con.

 • Maria Hiền September 22, 2021, 12:15 pm

  Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con sớm vượt qua cơn đại dịch này. Mỗi người chúng con ai cũng có nổi khổ đau riêng. Xin Mẹ thương xót chúng con.A Men

 • Thư September 10, 2021, 7:33 pm

  Con nguyện xin Chúa và Mẹ đoái thương đến con trong hành trình tìm PR tại Canada. Mẹ và Chúa đã nhậm lời con vẫn nài, cúi xin Mẹ và Chúa đoái thương đến chúng con thêm lần nữa và xin giữ gìn gia đình chúng con luôn bình an trong Chúa và Mẹ

  • Nho October 6, 2021, 12:35 pm

   Cầu xin đức mẹ maria bạn phước lành đến cho con và mọi người.amen

 • Maria Tu Anh Nguyen September 8, 2021, 9:47 am

  Hôm nay là ngày sinh nhật của Đức Mẹ Maria
  Con xin Mẹ nhìn xuống cứu giúp chúng con trg cơn dịch
  bệnh kinh khủng khiếp này, Amen

 • Mi September 3, 2021, 3:10 am

  Xin mẹ và Chúa luôn giúp đỡ con biết đường đi, luôn luôn đi theo Chúa và là người lương thiện ạ ^^
  Xin Chúa cho tất cả mọi người, biết yêu thương và giúp đỡ như Chúa đã giúp đỡ con từng ngày. Amen

 • Lien September 1, 2021, 1:39 am

  Xin Chúa, Đức Mẹ bảo vệ, giữ gìn con con được bình an, xin ban sự sống cho thai nhi của con.
  Lạy Chúa Giê-su con tín thác vào người.

 • Vu Xuan August 30, 2021, 11:36 pm

  Xin Chúa cứu rỗi linh hồn Jerome mới qua đời hôm nay.

  Xin Chúa che chở cho gia đình của chúng con qua cơn đại dịch.

  • Đỗ Thái Sơn September 1, 2021, 1:42 pm

   Xin Mẹ Maria cầu bầu cho chúng con trên trần gian này luôn được bằng anh trong đại dịch này. Xin cho ông bà, cha mẹ con luôn luôn khoẻ mạnh bình an. Xin mẹ ban cho con thêm đức tin để yêu Chúa và tín thác vào chúa.

 • Nguyễn Thị Thu August 29, 2021, 11:28 am

  Xin mẹ hãy ban sự bình an cho gia đình chúng con

 • Dũng August 23, 2021, 3:01 am

  Xin Mẹ ban cho con và gia đình con luôn được sức khoẻ và bình an

 • Năm August 21, 2021, 10:28 am

  Mẹ ơi xin Mẹ tha thứ mọi lỗi lầm của con.Xin Mẹ ban ơn bình an đến đại gia đình con.

 • Khánh August 14, 2021, 7:56 pm

  Mẹ ơi, con cầu xin Mẹ hãy tha thứ cho lỗi lầm của con, tha thứ cho việc khi gian nan khốn khó mới đến cầu xin Mẹ.
  Con nài xin Mẹ hãy ban bình an cho gia đình con cùng thân bằng quyến thuộc, cầu xin Mẹ nhậm lời con cho con và gia đình vượt qua được khó khăn này.
  Amen

 • Vuh August 3, 2021, 11:30 am

  Xin Me Maria va Chua Jesu ban binh an cho moi nguoi nhat la nhung nguoi can den su giup do nhieu nhat. Xin ban cho con duoc binh an, xin cho gia dinh anh chi em ban huu cua con duoc binh an. Amen

 • Dung Dinh July 30, 2021, 12:37 pm

  Mẹ ơi, xin Mẹ nhận lời con cầu xin. Mẹ và Cha Diệp đã hiện ra trong giấc mơ của con. Mẹ cũng đã tặng con chuỗi mân côi. Nên là con tin tưởng Mẹ sẽ nhận lời. Dù hiện tại, Mẹ vẫn đang thử thách con với hiện thực phũ phàng, nhưng mà con vẫn tin tưởng, một ngày sắp tới, Mẹ sẽ ban ơn lành cho con. Xin Mẹ soi đường dẫn lối để con được nhận ơn lành của Mẹ. Amen.

 • Isave QT July 30, 2021, 12:16 pm

  Lạy Mẹ yêu dấu!
  Xin nhậm lời cầu xin của con.
  Con tha thiết cầu xin Mẹ,
  Mong Mẹ nhận thấy tấm chân thành của con.
  Amen!

  • Isave QT September 3, 2021, 12:01 pm

   Tạ ơn Mẹ đã nhận lời cầu xin của con.
   Xin Mẹ tiếp tục đồng hành cùng 2 mẹ con trên những chặng đường tiếp đến.
   Con xin phó thác vào Mẹ. ❤️

 • Thao July 30, 2021, 4:26 am

  Xin cho gia dinh con binh an va cong viec con thuan loi tra het no

Lời Bình Trang 18/18⟪⟪ cuối...1415161718

Leave a Comment

Next post:

Previous post: