Cách Lần Hạt Mân Côi | CôngGiáo.org
≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:

{ 725 comments… add one }
 • Thu Nguyễn December 2, 2022, 2:58 pm

  Xin Mẹ Maria chuyển lời cầu bầu lên tới Chúa thánh hóa và dẫn dắt con cái của con trở lại nhà thờ mỗi tuần và thúc giục con cái con đi xưng tội vào mùa Vọng để chuẩn bị đón Chúa Giêsu giáng trần. Xin Mẹ thương và nhận lời con khẩn cầu.

 • Huỳnh Thị Thùy Dương December 1, 2022, 12:11 pm

  Lạy Mẹ Maria , xin Mẹ hãy đoái nhận lời của con hôm nay . Com xin Mẹ hãy đồng hành cùng với bản thân con và bạn của con ngày 2/12/2022 sẽ thi thật tốt. Luôn bình tĩnh, tự tin, mọi lo toan xin hãy bỏ đi. Xin Mẹ hãy cho chúng con được sáng suốt, thông minh để hoàn thành bài thật tốt, đạt được mục tiêu. Xin Mẹ hãy đồng hành cùng với chúng con trong bài thi quan trọng này . Xin Mẹ hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con. Amen

 • pham thi thu trang November 28, 2022, 12:53 pm

  Xin Mẹ Maria phù hộ cho con và bạn con cũng xin được dấu của công ty, qua được môn thực hành, hoàn thành khóa luận và ra trường đúng hạn ạ. Xin Mẹ thương xót cứu giúp chúng con. Con tạ ơn Mẹ Maria. Con xin tín thác vào Mẹ. Amen

 • trang November 26, 2022, 1:23 am

  Câu xin Mẹ soi sáng phù hộ cho con và bạn con cũng đổi được tên công ty ạ. Con xin tín thác vào Mẹ. Amen

 • Con Phương Yến xin khấn November 18, 2022, 3:16 am

  Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp con là người ngoại đạo. Con tha thiết cầu xin Mẹ ban ơn cho bạn con được bình an khỏe mạnh bệnh tật được tiêu tan , hiện tại bạn con đang nằm Bv ở Mỹ, mai bs sẽ xét nghiệm đàm của bạn con , con cầu xin Mẹ Maria ban ơn cho kết quả được bình thường và bạn con anh ấy không bị bệnh nghiêm trọng và lao phổi, con xin Mẹ ban ơn cho anh ấy nhanh khỏe hết bệnh được xuất viện, con xin Mẹ ban ơn cho chuyến về Vn của bạn con 5/12/2022 được suôn sẻ. Xin Mẹ cứu giúp chúng con qua cơn hoạn nạn này. Con tha thiết cầu xin Mẹ. Amen

  • Trinh November 19, 2022, 6:40 am

   Xin Chúa và Mẹ Maria giúp cho mong ước của bạn thành sự thật. Tạ ơn Chúa!

 • Trinh November 11, 2022, 9:29 am

  Cầu Chúa Trời toàn năng, mẹ Maria, Chúa Gieessu xin giúp cho mọi người trong gia đình con từ bỏ được thói quen xấu, phát triển những thói quen tốt. Sống khỏe mạnh yêu thương nhau và kết nối hiệp thông với Chúa và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Tạ ơn Chúa. Amen

 • Thảo November 6, 2022, 5:29 pm

  Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì mỗi một ngày trôi qua con được bình an trong tay Chúa. Xin Chúa hãy ra tay trợ giúp con cho mọi việc trước mắt được suôn sẻ, con một lòng tín thác vào Chúa. Amen

  • Huong Vo November 28, 2022, 1:29 am

   Lạy mẹ Maria, con cầu xin mẹ thương xót cho con và nhận được lời cầu nguyện của con. Con cầu mong giấy tờ con và mọi người gặp nhiều may mắn và suôn sẻ. Mẹ ơi , xin mẹ thương xót và nhận được lời cầu nguyện của con. Amen

 • trang November 5, 2022, 3:12 am

  Xin Mẹ Maria phù hộ và che chở giúp con hoàn thành tốt kì thi và đạt điểm tốt, xin ban cho con may mắn. Tạ ơn Mẹ. Amen.

 • Thảo October 31, 2022, 5:53 pm

  Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban bình an, và ở bên con. Xin cất mọi bệnh tật nơi con và ban cho con nhiều may mắn suôn sẻ trong giấy tờ và sớm nhận được kết quả tốt nhất. Con liên lỉ kêu xin và tín thác nơi Mẹ. Amen

 • Huong Vo October 30, 2022, 10:43 pm

  Lạy mẹ Maria, con cầu xin mẹ ban cho con nhiều sức khỏe và may mắn. Mong mẹ thương sót cho con. Amen

 • Cậu út October 19, 2022, 10:17 am

  Lạy mẹ maria,Mẹ là Mẹ cứu rổi.nguyện xin mẹ che chở con, nâng đỡ đức tin con cho con đi đến còn đường mà mẹ đặt sẳn cho con,nguyện xin mẹ cho giấy tờ con may mắn và sớm đi được QHQ,
  Và xin mẹ ban bình an xuống cho con để con có thể vượt qua những khó khắn.con xin mẹ đừng bỏ con lại một mìk ở chốn đất khách quê người này Và xin mẹ gìn giữ con ban ngày xem con ban đêm cho đến trọn đời Amen

 • Long October 15, 2022, 5:18 am

  Lạy mẹ Maria. Xin mẹ nhận được lời cầu nguyện của con. Con cầu mong mọi điều con làm luôn luôn có mẹ đồng hành và chỉ đường dẫn lối con đi. Con cầu xin mẹ cho giấy tờ con xin PR được gặp nhiều may mắn và sớm nhận được kết quả tốt nhất. Mong mẹ thương sót cho con. Amen

 • Huong Vo October 10, 2022, 9:36 pm

  Lạy mẹ Maria, con cầu mong mẹ nhận được lời cầu nguyện của con. Con cầu mong giấy tờ con gặp nhiều may mắn và suôn sẻ. Con mong con sẽ sớm nhận được tin tốt. Mong mẹ nhận lời cầu nguyện của con. Amen

 • Lm. Quang D. Van October 4, 2022, 10:30 am

  Xin Cong dong Dan Chua lang nghe loi Me Fatima day,” Hay an nang den toi, hay ton sung Mau Tam va hay sieng nang lan hat man coi.”
  Ma quy dang cam do con nguoi lanh xa Thien Chua la bang cach khong doc kinh, khong den nha tho, khong tin vao long thuong xot cua Thien Chua va cuoi cung nguoi ta bo Dao Thanh Chua.
  Xin Duc Me khan cau len cung Thien Chua ban cho chung con luon trung thanh voi Chua va lang nghe loi Me day.
  Kinh men,
  Lm. Anton T. Van Dinh Quang

 • Huong Vo September 27, 2022, 11:57 pm

  Lạy mẹ Maria. Xin mẹ nhận được lời cầu nguyện của con. Con cầu mong mọi điều con làm luôn luôn có mẹ đồng hành và chỉ đường dẫn lối con đi. Con cầu xin mẹ cho giấy tờ con xin PR được gặp nhiều may mắn và sớm nhận được kết quả tốt nhất. Mong mẹ thương sót cho con. Amen

  • Anh thư October 15, 2022, 10:07 am

   Con cầu xin Mẹ ban cho vợ chồng con một thiên thần nhỏ để gia đình nhỏ của con được nên hoàn thiện và hạnh phúc trong vòng tay của Chúa và Mẹ

 • Nguyễn Văn nghị September 25, 2022, 11:08 am

  Con xin mẹ thay đổi tính nết con người con,xin mẹ cho con siêng năng đọc kinh cầu nguyện luôn làm theo lời Chúa và mẹ dậy xin cho chúng con biết tha thứ cho nhau xin cho chúng con biết yêu thương nhau xin cho chúng con sống trong tình yêu thương của chúa siêng năng đọc kinh và làm theo Chúa dạy chúng con amen

 • Teresa lê thị thanh hoa September 20, 2022, 11:14 am

  Cảm tạ những ơn lành Chúa và Mẹ Maria đã ban cho con và gia đình. Cầu xin mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình con. Amen

 • Huong vo September 18, 2022, 8:18 pm

  Lạy mẹ Maria, con cầu mong mẹ ban cho con nhiều may mắn và suôn sẻ trong giấy tờ của con. Con cầu mong con sớm nhận được PR. Xin mẹ thương xót và nhận lời con nguyện. Amen

 • Loan Nguyen September 15, 2022, 6:04 am

  Con lạy mẹ Maria … mẹ ơi con xin mẹ đừng bỏ con mẹ ơi con biết con không xứng đáng là con của Mẹ nhưng con xin mẹ đừng bỏ con . Con cầu xin mẹ hãy soi sáng cho hai đứa con của con cho nó sáng suốt biết tốt biết xấu và biết tránh xa những cám dỗ và luôn học hành giỏi giang mẹ ơi. Cho đứa con gái lớn của con và bạn trai nó được nhận vào trường đại học mà chúng nó muốn vô mẹ ơi. Cho bé nhỏ của con cũng định hướng được cho tương lai của nó . Con xin cho mọi người trong gia đình con luôn được bằng an và sức khỏe. Con xin tạ ơn Mẹ . Mẹ ơi .

 • Hoaa September 14, 2022, 4:43 am

  Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy soi sáng bước đường con đi. Cho gia đình con được bình yên và an nhiên… Xin Mẹ giúp thành viên trong gia đình con không hơn thua, cãi vã, hạ cái tôi của mình và nhịn nhục nhau để sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen!!!

 • GiuSe August 28, 2022, 12:42 pm

  cầu xin mẹ ban bình an cho mọi người mọi nhà con xin phó thác nơi mẹ

 • Huyền August 24, 2022, 7:38 pm

  Con cầu xin Mẹ Maria, xin mẹ phủ hộ cho con trai con đạt kết quả tốt trong kỳ thi, vào sẽ vào được trường Trung học mai còn trai con mong muốn.

 • Hiếu August 18, 2022, 10:49 am

  Lạy mẹ MARIA xin mẹ thương xót đến con của con xin mẹ gìn giữ gia đình con xin mẹ ban cho con trai của con được khỏe mạnh mau chóng hết bịnh gia đình con được mọi sự bình an trong tay mẹ xin mẹ thương xót nhận lời cầu xin của con , Con Xin tạ ơn mẹ

 • Anna Đặng August 11, 2022, 9:23 am

  Con cầu xin Đức Maria, xin mẹ phù hộ soi sáng cho con tìm được công việc làm ổn định, không phải xin tiền ba mẹ nữa. Mỗi ngày con đều cố gắng học tập, kiếm việc làm nhưng vẫn chưa biết mình thích gì và muốn làm gì. Con mong mẹ có thể dẫn dắt bước đường con đi, cho con thoát ra được lối đi tăm tối trước mắt. Amen.

 • Vvh119 August 11, 2022, 8:53 am

  Xin cau nguyen cho moi nguoi duoc binh an, khoe manh.

 • Trí Dũng August 9, 2022, 8:55 pm

  Amen.

 • trang August 7, 2022, 11:45 am

  Xin Mẹ phù hộ cất mọi đau đớn bệnh tật cho mẹ con khỏe mạnh không bị đau bụng nữa ạ. Tạ ơn Mẹ Maria. Amen

 • Maria July 23, 2022, 10:02 am

  Xin cho con hết cô đơn và có người yêu.
  Amen.

  • Phanxico xavie August 15, 2022, 8:04 am

   Mình làm quen được không, đồng cảnh

 • BachLan Nguyễn July 14, 2022, 11:46 am

  Lạy Đức Mẹ nhân từ, Mẹ hằng cứu giúp , con cảm ơn Mẹ đã ban cho con nhiều ơn lành, kính xin Mẹ ban ơn và cứu giúp Gia Đình con xin Mẹ ban bình an cho các con cháu của con , soi sáng cho chúng được vững vàng Đức tin và kính xin Mẹ hãy cầu bầu cùng Chúa nhậm lời con đã tha thiết cầu xin 🙏❤️

 • Huong July 10, 2022, 12:50 am

  Amen

Lời Bình Trang 21/21⟪⟪ cuối...1718192021

Leave a Comment

Next post:

Previous post: