Cách Lần Hạt Mân Côi | CôngGiáo.org
≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:

{ 825 comments… add one }
 • Huong March 11, 2024, 4:22 pm

  Lạy mẹ Marina xin cứu gd con ,xin cho chồng con bớt đi tính nóng nảy,ích kỷ,ganh tỵ.những hành động,những lời nói làm tổn thương con hết lần này đến lần khác,con đã có gắng nhẫn nhịn mà vẫn Ko thấy đỗi,con buồn lắm con biết đây là thập giá Chua trao cho con nhưng Chúa ơi sức chịu đựng của con có giới hạn ,con cầu xin Chúa cứu con với,con tuyệt vọng đến cùng

 • Têresa xuân yên February 23, 2024, 11:18 pm

  Con cảm tạ Mẹ Maria đã ban ơn bình an cho gia đình con bao năm qua hôm nay con cầu xin Mẹ thương xót ban ơn giúp đỡ chúng con trong cơn nguy khó này và xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giêsu ban cho chúng con luôn hết lòng tín thác vào Chúa và ban ơn khôn ngoan và ơn sức mạnh cho hồn xác chúng con.Lạy Mẹ Maria con xin phó thác hồn xác hèn mọn con và gia đình con trong tay Mẹ ơi.Amen

 • Tran Thuy Hien February 21, 2024, 1:17 am

  Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ của vũ trụ, nay con dâng chuỗi Mân Côi này, xin được đẹp lòng Chúa, và Mẹ. Xin Chúa và Mẹ giúp con qua con cơn khốn cùng này. Con đã gây ra khoản nợ mà giờ đây gánh nặng lên vai chồng con. Xin Chúa và Mẹ thương gia đình con, chỉ bảo con phải làm gì để vượt qua lúc khó khăn này???
  Chúa ơi! Con xin phó thác nơi Ngài. Một lòng cậy trông Chúa sẽ soi sáng cho con.
  Con Tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời con Tạ ơn Chúa 🙏🙏🙏💞💞

 • Phạm Thanh Thủy December 27, 2023, 12:42 pm

  Ôi Chúa ơi, con lạy Chúa! Chúa ơi, con xin Ngài đừng ác với con mà, đừng như vậy với con Chúa ơi, Chúa đừng tuyệt tình với con mà Chúa ơi, con đang rất khốn đốn, xin Người đừng làm vậy với con Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp con với. Con bao nhiêu năm chỉ lo làm ăn và cứu giúp anh em trong nhà, con được mấy cái nhà con cầm cố ngân hàng hết để lo cho anh em con hết đứa này vỡ nợ, đến đứa kia bể bóng đá, đến đứa nọ bán nhà đưa tiền cho vợ cũ trả nợ… con đã cứu hết tụi nó, nhưng giờ con ngã không ai cứu con hết Chúa ơi. Ôi con lạy Chúa, con xin Chúa hãy thương đoái hoài tới con với, con đáo hạn ngân hàng mà ngân hàng nó không cấp tín dụng cho con tiếp tiền đâu con trả đây Chúa ơi, số tiền đó con vay nóng đóng lãi ngày bên ngoài, Chúa quyền năng tối cao xin hãy cứu con với con xin đọc kinh sám hối 1 năm tới, Chúa ơi xin hãy thương con với,con có mệnh hề gì chồng và em bé của con chắc chết theo con quá! con cầu xin chúa cứu con với chúa ơi, gần tết rồi con không xoay đâu ra tiền hết, con chết mất chúa ơi

  • Oanh January 9, 2024, 11:08 pm

   Cố lên chị ơi. Hãy năng lần hạt mân côi Mẹ sẽ ở cùng chị vượt qua khó khăn này.

 • MariaHMY December 7, 2023, 6:53 am

  Mẹ ơi, xin nhờ mẹ cầu cùng Chúa cho con. Thêm đức tin, thêm đức cậy thêm yêu thương và cho con ơn thông minh. Giúp con và đồng hành cũng con qua mọi biến cố, xin Chúa luôn giữ gìn con và đức tin của con. Amen

 • PHẠM THỊ THANH THỦY November 22, 2023, 9:37 am

  Con lạy đức chúa Cha trên trời, con lạy Chúa Giê Su, con lạy mẹ Thánh Nữ Maria. con cầu xin ơn trên phù hộ cho gia đình con vượt qua sóng gió cuộc đời này. Con xin ơn trên cho ba mẹ con được khỏe mạnh, mẹ con chữa lành chân không đau nhức chân nữa. Con kính khẩn xin Chúa, nguyện xin mẹ Maria cho anh em con lo làm ăn, Anh Sơn, anh Lâm, bé Hải lo làm ăn đừng cờ bạc rựu chè nữa, quay đầu là bờ bao nhiêu năm phá tan nhà nát cửa nhiêu đó đủ rồi, đôi vai con quá nhỏ bé con không đủ sức gánh thêm nợ nữa đâu. Xin Chúa, cầu xin mẹ Maria cho họ quay đầu là bờ biết ăn năn hối cải lo làm ăn, lo tu chí đi nhà thờ đọc kinh cầu nguyện sống xứng đáng là con của Chúa.
  Lạy Chúa, lạy mẹ Maria con tín thác vào mẹ. Con cầu xin mẹ cho ba mẹ con được mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi, đợi con trả xong nợ nần cho mấy người kia con sẽ báo hiếu lo nhà cửa cho ba mẹ con, cho mẹ con 1 khoảng tiền tiết kiệm để mẹ con thảnh thơi đi chơi đừng ngồi bán còng lưng, đau nhức chân nữa, con biết điều ước đó còn xa vời lắm, con chỉ biết tín thác vào chúa và mẹ Maria mà thôi.
  Lạy Chúa Giê Su, con lạy mẹ Maria con cầu xin ơn trên cho chồng con luôn mạnh khỏe, sống tới già cùng con để nuôi và chăm sóc con của con, con cầu xin ơn trên cho con của con được mạnh khỏe ăn ngoan ngủ giỏi , con sẽ ráng làm việc để nuôi chồng và con của con. lạy ơn trên xin nhậm lời con cầu nguyện,
  Lạy Chúa, con đã đi làm vất vả mười mấy năm ròng rã mà vẫn chưa trả hết nợ của mấy tên kia gây ra, hết năm này qua năm khác hết tỷ này qua tỷ khác con thật sự bất lực và mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ con mất niềm tin và Chúa, lúc nào con cũng đọc kinh cầu nguyện để cầu khẩn Thiên Chúa cho con sức mạnh để con đi làm con trả nợ cho anh em con, cả gia đình con chỉ có mình con là điểm tựa nên con xin ngài hãy cho con sức mạnh để vượt qua giông bão. Con cầu xin Chúa, con xin mẹ Maria cho con trúng nhiều hợp đồng để con trả nợ và đóng ngân hàng còn 2 tháng nữa tết rồi mà con làm không ra tiền con thật sự bế tắc và chỉ biết cố gắng làm làm thôi. Xin Thiên Chúa, con cầu xin Mẹ Maria cho công ăn việc làm của con được suông sẻ chứ con có bề gì không biết ai nuôi chồng và con của con nữa… con khổ lắm chúa ơi!

 • Yin November 14, 2023, 11:14 am

  Xin Mẹ cho cả nhà con có tiền trả nợ và mua được nhà

 • MariaVuhavy October 31, 2023, 5:55 am

  Mẹ ơi, xin mẹ thương anh cũng như thương con. Mẹ thương nâng đỡ giữ gìn anh bình an, bảo vệ anh khỏi mọi sự dữ! Amen!

 • Bachlan Nguyen October 31, 2023, 3:42 am

  Kinh lạy Đức Mẹ nhân từ , Đức Mẹ Hàng cứu giúp, kính xin Mẹ hãy ban bình an và sức khỏe cho Gia Đình con , xin Mẹ hãy soi sáng và dìu dắt các con của con luôn sáng suốt trong sự lựa chọn, kính xin Mẹ hãy cầu bầu cùng Chúa nhậm lời con cầu xin .con cúi đầu cảm ơn và cầu xinh Mẹ 🙏🙏🙏❤️❤️❤️.

  • Thiên An November 2, 2023, 12:05 pm

   Con lạy chúa Giê-su,con lạy mẹ Maria,con tín thác vào chúa , vào mẹ maria con xin giúp cho giấy tờ của gia đình con bổ sung được lãnh sự quán điều tra hành chính có kết quả tốt đẹp, giờ còn mỗi gia đình của con ,con xin cho gia đình con được sớm có kết quả như ý nguyện .con cảm ơn chúa ,con cảm ơn mẹ maria

 • nghĩa October 20, 2023, 8:11 am

  lạy chúa xin chúa phụ hộ cho gia đình con sống bình an

 • Huyền October 12, 2023, 3:39 pm

  Lạy chúa Giêsu ngài là đấng giàu lòng thương xót con cảm tạ chúa đã ban cho gia đình con 3 thiên thần nhỏ bé
  Lạy chúa Giêsu lạy Mẹ Maria xin người giữ gìn che chở cho các cháu của con. Xin người ban thêm sức mạnh sức khoẻ bình an đến với các cháu của con. Xin cho các cháu của con được lớn lên phát triển mạnh khoẻ bình thường như những đứa trẻ khác. Mọi sự con xin phó dâng ở trong tay chúa xin người nhận lời khẩn nguyện của con. Lạy Chúa con tín nơi ngày Lạy Chúa con tín thác nơi ngài Lạy Chúa con tín thác nơi ngài Amen

 • Thanh Hương October 6, 2023, 7:06 pm

  Con lạy chúa Giêsu, con lạy mẹ Maria con tín thác vào mẹ , con tín thác vào chúa. Mẹ ơi, Chúa ơi. Hôm nay con xin cảm tạ mẹ con xin cảm tạ Chúa đã đồng hành cùng con. Hôm nay con vừa trải qua cuộc phỏng vấn và con đang chờ kết quả con xin Mẹ và Chúa cho con có một kết quả như ý nguyện của con… con cảm tạ Mẹ, con cảm tạ Chúa. Amen!

  • Thiên An October 18, 2023, 11:50 am

   Con lạy chúa Giê-su ,con lạy mẹ Maria.con tín thác vào chúa,con tín thác vào mẹ maria.Con đã trải qua một cuộc phỏng vấn và con đã bổ sung giấy tờ .Con cầu nguyện Thiên chúa,con cầu nguyện mẹ maria cho gia đình con nhận được kết quả như ý cho gia đình con có visa.Con xin chúa ,xin mẹ tha thứ lỗi lầm con đã phạm ,xin chúa tha tội cho con .con xin chúa ,xin mẹ maria đồng hành cùng gia đình con.Con cảm tạ Thiên chúa ,con cảm tạ mẹ maria.amen

 • Thanh Hương September 29, 2023, 6:52 pm

  Lạy chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, lạy mẹ Maria con tín thác vào mẹ. Con lạy mẹ, con lạy chúa. Con xin chúa , con xin mẹ luôn đồng hành cùng con, cầu mong cho giấy tờ của con được suôn sẻ . Xin mẹ và chúa thương xót cho con. Amen!

 • Hùng le September 24, 2023, 10:35 pm

  Xin được hỏi ý kiến cộng đoàn mình đọc kinh tháng mân côi mà chỉ đọc được ngày chủ nhật vậy mình có thể đọc chủ nhật này cho 5 sự vui và tiếp 5 sự sáng ,5 sự mừng không..hay chỉ có đọc 5 sự mừng thôi. Có trở ngại gì không xin mọi người cho ý kiến. Cám ơn.

  • Thuy Vu October 2, 2023, 8:33 am

   Da chào anh, theo ý kiến chủ quan e xin góp lời, nếu chưa phù hợp mong anh và mọi người rộng lượng bỏ qua. Anh có tấm lòng đọc kinh Mân Côi thì quá tốt, đọc sự nào cũng tốt cả nên anh cứ theo tâm tình của anh để đọc, e tin rằng Mẹ Maria sẽ yêu thương anh nhiều hơn. Cầu xin ơn lành đến anh, gia đình và mọi người, xin cảm ơn

 • Diemtran September 16, 2023, 1:02 am

  Xin chúa thương xót gia đình chúng con với.Amen

 • KimThanh September 15, 2023, 10:56 am

  Lạy Mẹ và Thiên Chúa 3 ngôi nhân lành! Con sấp mình xin cảm tạ Mẹ và Chúa nhân lành đã nhận lời cầu nguyện của con, dìu dắt con vượt qua nỗi đau, bế tắc, sợ hãi, đã cho con tia sáng để con biết Mẹ và Chúa luôn bên cạnh, che chở, nâng đỡ, yêu thương con cách riêng của Mẹ và Chúa. Lạy Mẹ và Chúa nhân lành của con! Xin cho con luôn biết ơn, luôn dâng lời cảm tạ, luôn kính tin vào Mẹ vào Chúa. Lạy Mẹ và Chúa nhân lành của con! Con kính dâng mọi sự khó khăn, lo lắng, bệnh tật, hạnh phúc, tất cả những gì của con trong tay Mẹ và Chúa nhân lành. Xin cho những sự con cầu nguyện được Mẹ và Chúa nhân lành nhận lời. Amen 🙏

 • Hảo Tú September 14, 2023, 9:29 am

  Con cầu xin Mẹ và Chúa thương xót, chở che, nhậm lời cầu khẩn của con. Xin Mẹ và Chúa ban phép lành cho con gái đạt được ước nguyện…

 • Megan September 14, 2023, 6:46 am

  Lạy Mẹ Maria con kính yêu, con quay lại đây để cảm tạ ơn Mẹ vì những phước lành Mẹ đã ban cho con, Mẹ đã nghe lời con cầu nguyện, cho con vượt qua được khoảng thời gian đau khổ cùng cực, tâm hồn con được bình yên. Giờ đây con lại đến cầu xin cho gia đình con được bình an, ba mẹ con được mạnh khỏe, cầu xin cho ba con bán được nhà để trả bớt nợ nần và khoan thai dưỡng già. Con biết không gì đến với Mẹ nhanh bằng những lời kinh mân côi. Xin Mẹ thương đoái nhìn đến gia đình con đây. Amen.

 • Khánh September 13, 2023, 2:34 pm

  Mẹ ơi. Hôm nay là ngày 13. Ngày Mẹ hiện ra ở Fatima. Con không đi kính Mẹ được xin tha thứ cho con. Gia đình con xin phó dâng mọi sự cho Mẹ. Và hôm nay con đã gần tròn 3 tháng trên gường bệnh con không đi lại được. Cúi xin Mẹ thương cầu bầu và chữa lành. Mọi sự con cậy nhờ Mẹ .gia đình con tạ ơn Mẹ.

 • Huong vo September 12, 2023, 10:44 pm

  Lạy Chúa , lạy mẹ Maria. Con cầu xin Chúa và Mẹ thương sót cho con. Con cầu mong giấy tờ xin pr của chúng con được suôn sẻ và sớm hoàn thành. Con mong Chúa và Mẹ nhận được lời cầu nguyện của con. Amen

 • Nguyễn Luân September 10, 2023, 6:47 am

  Lạy Mẹ Maria , xin cầu bầu cùng Chúa ban cho con được bình an , xin ban cho con sớm tìm được người bạn đời và có được gia đình hạnh phúc . Xin cho Trinh mở lòng đón nhận tình cảm của con , và chủ động liên lạc với con… con tạ ơn Mẹ

  • Huong September 27, 2023, 6:53 pm

   Con Lạy Chúa Giêsu, con lạy Mẹ Maria. con tín thác vào Chúa, con tín thác vào Mẹ. Con cầu xin Mẹ Maria và Chúa Giêsu hãy thương xót cho con. Con mong cầu cho giấy pv của con sẽ gặp được điều suôn sẻ và may mắn. Con xin Mẹ và Chúa sẽ luôn đông hành cùng con! Amen!

   • Ngô Chiến October 14, 2023, 8:51 am

    Amen! ❤️❤️❤️

    • Ngô tiến lộc November 27, 2023, 8:43 pm

     Lạy Chúa Jesu,lạy Đức Mẹ Maria.con là kẻ tội lỗi,con phạm tội cờ bạc,rượu chè,dâm dục…con cầu khẩn xin Chúa và Đức Mẹ tha thứ mọi lỗi lầm cho con để con được trở lại làm con Chúa và Đức Mẹ. Con xin Chúa và Đức Mẹ dẫn đường chỉ lối cho con không đi lầm đường lạc lối nữa

 • KimThanh September 8, 2023, 10:32 am

  Lạy Mẹ! Lại là con đây😥, Mẹ oi! Con biết mỗi người đều có một thánh giá riêng của mình, con biết lúc nào cũng có Mẹ có Chúa quan phòng soi sáng, nâng đỡ con theo cách riêng của Mẹ của Chúa. Nhưng sâu thẳm trong lòng con, con cô đơn, con bế tắc, con sợ hãi cuộc sống này lắm…😭😭😭! Con giờ chỉ có thể tâm sự với Mẹ với Chúa mà thôi. Giờ con chỉ còn biết cậy trông vào lòng thương xót của Mẹ của Chúa mà thôi. Xin thêm sức cho con, xin cứu con Mẹ ơi Chúa ơi. Con sợ mình yếu đuối sẽ bỏ cuộc sẽ mất niềm tin vào Mẹ vào Chúa mà con sẽ mất luôn cả linh hồn, xin hãy cứu con…..Amen

 • Diemtran September 7, 2023, 12:06 am

  Lay Chúa,lạy me Maria ,các Thánh Thiên Thần và các Thánh xin thương xót em trai con với,sắp tới e trai con pv xin ngài tha thứ ,soi sang cho em con voi.Amen

Lời Bình Trang 24/24⟪⟪ cuối...2021222324

Leave a Comment

Next post:

Previous post: