≡ Menu

Kinh Sáng Danh

Tiếng Việt: Kinh Sáng DanhEnglish: Glory To The Father
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit; as it was in the beginning, is now and will be forever. Amen.

 

 
Latin:

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

 
 

{ 11 comments… add one }
 • trang January 9, 2018, 4:46 pm

  chua oi con muon ve nha chua con khong muon song mong chua giup con amen

  • Huy October 9, 2018, 12:14 pm

   Bạn hãy sống và hãy cố gắng vác thập giá mà Chúa đã trao cho bạn, nếu bạn vác được thập giá đủ đầy thì chắc chắn bạn sẽ sớm được Chúa đưa bạn về nhà Chúa thôi.

 • phuocan November 3, 2016, 8:56 am

  Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
  Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

 • Lộc July 24, 2016, 8:59 pm

  Espanol (GLORIA)
  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

 • Thomas August 17, 2015, 8:13 am

  Mình thấy forever với without end cũng giống nhau mà

 • to quyen May 12, 2014, 8:59 am

  Glory to the father
  and to the son
  and to the holy spirit
  as it was in the beginning and ever shall be world without end.Amen

 • Thúy Hằng December 15, 2013, 9:14 am

  Kinh sáng danh tiếng Anh bị sai đoạn cuối:

  Glory be to the Father,
  and to the Son,
  and to the Holy Spirit,
  as it was in the beginning,
  is now, and ever shall be,
  world without end. Amen.

  • Phúc Lộc January 7, 2015, 9:07 am

   Thank, guy! 😀

   • Bui van suu May 26, 2019, 10:28 am

    Chua oi con muon sang nao con cung dc gap ngai.Amen.

   • Lê Huynh February 15, 2020, 6:39 am

    You welcome! I like this one so much!

  • peterlam51 June 15, 2018, 9:47 pm

   Dear Thuy Hang, You are the One . Thanks

Leave a Comment