Kinh Sáng Danh

by Stephen on September 20, 2009 · 3 comments

Tiếng Việt: Kinh Sáng DanhEnglish: Glory To The Father
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit; as it was in the beginning, is now and will be forever. Amen.

 

 
Latin:

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

 
 

{ 3 comments… read them below or add one }

trang January 9, 2018 at 4:46 pm

chua oi con muon ve nha chua con khong muon song mong chua giup con amen

Reply

to quyen May 12, 2014 at 8:59 am

Glory to the father
and to the son
and to the holy spirit
as it was in the beginning and ever shall be world without end.Amen

Reply

Thúy Hằng December 15, 2013 at 9:14 am

Kinh sáng danh tiếng Anh bị sai đoạn cuối:

Glory be to the Father,
and to the Son,
and to the Holy Spirit,
as it was in the beginning,
is now, and ever shall be,
world without end. Amen.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: