Suy Niệm 5 Sự Vui

by Stephen on September 28, 2009 · 25 comments

HìnhNgắm
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ Hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ Ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ Tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ Năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

Thứ nhất: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thưở ấy, Thiên Thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với một trinh nữ tên là Maria đã đính hôn với Giuse thuộc nhà Đavít. Vào nơi Trinh Nữ ở, Thiên Thần chào: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà.” Nghe những lời chào đó, Maria xao xuyến và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì!

Thiên thần nói tiếp: “Maria đừng sợ vì Bà đã được ân sủng nơi Thiên Chúa. Này đây Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, Bà đặt tên là Giêsu. Người sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Đavít, tổ tiên Người sẽ trị vì nhà Gia-Cóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.”

Maria thưa với Thiên Thần: “Việc ấy xảy ra cách nào được, vì tôi không biết đến việc phu thê!”

Thiên Thần đáp: “Chúa Thánh Thần sẽ đến trên Bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà, vì thế Đấng Thánh sáp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.”

Kìa bà Ysave, người họ hàng với Bà, tuy già rồi, mà nay đã mang thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không có thể. Maria liền nói: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền.” và Thiên thần cáo biệt Trinh Nữ.

Chúng ta dâng chục kinh này, xin Mẹ dạy chúng ta biết khiêm nhường nhìn nhận sự thật: mình là những tạo vật tùy thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa toàn năng, tự do chúng ta biết phục vụ Chúa và mọi Người trong tình yêu thương.


 

Thứ Hai: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Trong những ngày ấy, Maria vội vã lên đường, lên miền núi, đến một thành thuộc chi tộc Giuđa, Bà vào nhà Gia-ca-ri-a và chào Ysave.

Bà Ysave vừa nghe tiếng Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy mừng và Bà được đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng rằng: “Em được chúc phúc hơn moi người phu nữ, và người con mà em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến với tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì hài nhi trong dạ tôi nhảy mừng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện mọi điều Chúa đã nói.

Maria liền ngợi khen Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Vì Ngài đã đoái thương nhìn phận hèn tớ nữ Ngàị Nầy từ đây, mọi đời sẽ khen tôi có phúc vì Đấng Quyền Năng đã làm cho tôi nhũng điều cao cả.” Sau đó, Maria lưu lại với Ysave chừng 3 tháng, rồi trở về nhà.

Chúng ta dâng chục kinh này xin Mẹ dạy chúng ta biết cảm tạ và dùng mọi tài năng, sức lực Chúa ban để phục vụ những anh chị em từ trong gia đình đến những người mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày.


 

Thứ Ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thời đó, hoàng đế Augustino ra sắc chỉ kiểm tra toàn thể thiên hạ Mọi người phải về nguyên quán mình để khai sổ bộ. Giuse từ Nadarét về quê Đavít là thành Bêlem để khai sổ bộ cùng với Maria đang có thaị Thời gian ở đó. Maria đến ngày sinh. Bà sinh con đầu lòng, lấy tả quấn con, đặt nằm trong máng cỏ, vì không có chỗ cho ông bà trọ. Trong vùng ấy có mục đồng đêm khuya canh thức ngoài trời. Thiên Thần hiện đến với họ sáng ngời làm họ kinh khiếp.

Thiên Thần nói: “Đừng sợ! Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân. Hôm nay vị Cứu Chúa là Đức Kitô đã sinh ra cho anh em trong thành Đavít. Và đây là dấu cho anh em nhận ra Ngài! anh em sẽ thấy một Hài Nhi mình vấn tã đặt nằm trong máng cỏ.” Bổng đâu có muôn vàn thiên binh hợp với thiên thần đồng ca rằng: “Vinh danh Thiên Chuá trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.”

Khi thiên thần về trời rồi, các mục đồng hối hả đi Bêlem, họ đã gặp Maria và Giuse cùng Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Rồi các mục đồng lui về tôn vinh và ca ngợi Thiên Chuá về mọi điều họ đã nghe và được thấy.

Chúng ta dâng chục kinh này, xin Mẹ dạy chúng ta biết sống tinh thần khó nghèo, không coi tiền của như mục đích của đời mình, nhưng chỉ xử dụng tiền của vật chất như là phương tiện để phục vụ sự sống, làm việc bác aí, và tôn danh Chúa.


 

Thứ Tư: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy theo luật Môsê, Maria và Giuse đem Hài Nhi Giêsu lên Gierusalem để tiện dâng cho Chúa như luật dạy Con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, phải dâng kính Chúa cùng với một cặp chim gáy hay 2 bồ câu tơ.

Lúc đó, ở Gierusalem có một người công chính đạo đức tên là Simeôn được Thánh Thần linh báo sẽ không phải chết trước khi thấy Đức Kitô. Được linh cảm, ông lên đền thờ, gặp ông bà bồng Hài nhi Giêsu đến. Ông liền xin bồng Hài Nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa: ” Lạy Chúa, giờ đây xin để cho tôi tớ thác bình an như lời Người phán. Vì mắt tôi đã thấy ơn Người cứu độ.”

Cha mẹ Hài Nhi kinh ngạc vì các điều nói về Ngài. Đoạn Simêông chúc lành cho ông bà, rồi nói cùng Maria mẹ Ngài: “Con trẻ này sẽ nên cớ cho nhiều người vấp ngã và nhiều người chỗi dậy, làm dấu cho nhiều người chống đốí, hầu ý nghĩ nhiều tâm hồn phát lộ ra. Riêng tâm hồn Bà. Một mũi gươm sẽ đâm thâu qua. Lễ xong ông bà trở về NaZarét, còn Hai Nhi lớn dần, dũng mãnh, đầy khôn ngoan và ân sủng Thiên Chúa.

Chúng ta dâng chục kinh này xin Mẹ dạy chúng ta biết từ bỏ ý riêng mà vâng theo thánh ý Chúa trong hoàn cảnh của cuộc đời.


 

Thứ Năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Hàng năm cha mẹ Ngài đi lên Giesusalem vào dịp lễ vượt qua. Khi Ngài lên 12 tuổi, ông bà cũng đưa Ngài đi dự lễ. Lễ xong ông bà trở về, trẻ Giêsu ở lại Gierusalem mà cha me Ngài không hay, vì nghĩ Ngài có trong đoàn lữ hành, sau khi đi một ngày rồi, ông bà mới hay, nên cố tìm Ngài giữa hàng bà con quen thuộc. Nhưng không tìm ra, ông bà mới quay trở laị Gierusalem. Và sau 3 ngày tìm kiếm, ông bà đã gặp được Ngài trong Đền Thờ. Ngài đang ngồi giữa các tiến sĩ mà nghe và hỏi.. Ai nâý đều sửng sốt về trí thông minh và các lời Ngài đốí đáp.

Thấy Ngài, ông bà ngạc nhiên, Me Ngài hỏi: ” Này con, tại sao con làm thế? Này cha con và mẹ phải đau khổ tìm con!” Nhưng Ngài đáp: “Tại sao tìm con: Cha me không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao: “Nhưng ông bà không hiểu lời Ngài nóí.”

Rồi Ngài đi xuống với cha mẹ về Nazarét, và hằng tuân phục cha mẹ Riêng Mẹ Ngài ghi nhớ các điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu thì càng ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.

Chúng ta dâng chục kinh này, xin Mẹ đoái thương nhìn đến chúng ta và giới trẻ phải chiến đấu với đờì sống vô thần thực tiễn đang cám dỗ từ bỏ, hoặc dửng dưng với niềm tin vào Chúa.

{ 25 comments… read them below or add one }

Nguyễn Cương November 18, 2017 at 7:20 pm

Con đã đọc và suy ngẫm hết 5 sự vui con đã hiểu và con sẽ phải giành thời gian nhiều hơn để đọc kinh cầu xin hàng ngày . Lạy chúa xin chúa thường cứu giúp chúng con.

Reply

Trang May 28, 2017 at 10:11 am

Gọn và hay mỡi ngày nào cũng đọc một sự

Reply

Cecilia December 1, 2014 at 6:07 am

Lay me Maria cau bau cung chua Giesu cuu lay Linh hon con va dua con trong bung con xin cho con giu duoc con con va xin thanh hoa con De con biet chanh xa toi loi. De con cung dang la con ngoai cua Chua va me Maria.Amen.

Reply

Matta XPhuong April 21, 2014 at 11:12 am

Lay Me Maria, Me Hang Giup. Hom nay trong mua PS nay (2014). Ngay thu hai, con dang Len Me trang hat man coi, nam su vui. Con hua voi long Minh moi ngay se dang Len Me mot chuoi kinh man coi…
Nho Me nhac nho con voi, de con thuc hien ngoan Loi hua nay voi Duc Me.
Xin Me nham Loi con.
Con Ngoi Khen Chua. Con cam on Me.

Matta.

Reply

Giuse Khoa September 7, 2013 at 3:53 am

Hôm nay 07/09/2013 14:52′
Con đã suy niệm năm sự vui. Con xin Cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban muôn hồng ân cho gia đình con. Con cầu xin Người hãy giữ gìn gia đình chúng con được sức khỏe và Bình an.

Reply

Giuse Khoa August 31, 2013 at 11:34 am

Hôm nay 30/08/2013 22:34′
Con đã suy niệm năm sự vui. Con xin Cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban muôn hồng ân cho gia đình con. Con cầu xin Người hãy giữ gìn gia đình chúng con được sức khỏe và Bình an.

Reply

Giuse Khoa August 26, 2013 at 9:38 am

Hôm nay 26/08/2013 20:37′
Con đã suy niệm năm sự vui. Con xin Cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban muôn hồng ân cho gia đình con. Xin hãy giữ gìn gia đình chúng con được sức khỏe và Bình an

Reply

Maria Hằng August 25, 2013 at 11:32 am

Con vừa suy niệm năm sự vui. Xin cảm tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng con sự sống này. Cúi xin Ngài hãy ban cho gia đình con sự bằng yên!

Reply

Giuse Khoa August 24, 2013 at 11:47 am

Hôm nay 24/08/2013 22:47′
Con đã suy niệm năm sự vui. Xin Cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban muôn hồng ân cho gia đình con. Xin hãy giữ gìn gia đình chúng con được sức khỏe và Bình an

Reply

Giuse Khoa August 17, 2013 at 12:08 pm

Hôm nay 17/08/2013 23:07′
Con đã suy niệm năm sự vui. Xin Cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban muôn hồng ân cho gia đình con. Xin hãy giữ gìn gia đình chúng con được sức khỏe và Bình an

Reply

Giuse Khoa July 29, 2013 at 6:17 am

Hôm nay 29/07/2013 17:15′
Con đã suy niệm năm sự vui. Xin Cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban muôn hồng ân cho gia đình con. Xin hãy giữ gìn gia đình chúng con được sức khỏe và Bình an

Reply

Giuse khoa July 27, 2013 at 10:29 am

Hôm nay 27/07/2013 21:24′
Con đã suy niệm năm sự vui. Xin Cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ. Xin hãy giữ gìn gia đình chúng con được sức khỏe và Bình an.

Reply

Giuse khoa July 13, 2013 at 11:45 am

Hôm nay 13/07/2013 22:42′
Con đã suy niệm năm sự vui. Xin Cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ. Xin hãy giữ gìn gia đình chúng con được sức khỏe và Bình an.

Reply

Giuse Khoa July 8, 2013 at 8:06 am

Hôm nay 08/07/2013 19:06′
Con đã suy niệm năm sự vui. Xin Cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ. Xin hãy giữ gìn gia đình chúng con.

Reply

Giuse Khoa July 6, 2013 at 10:25 am

Hôm nay 06/07/2013 21:06′
Con đã suy niệm năm sự vui. Xin Cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ. Xin hãy giữ gìn gia đình chúng con.

Reply

Giuse Khoa July 1, 2013 at 9:06 am

Hôm nay 01/07/2013 20:06′
Con đã suy niệm năm sự vui. Xin Cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ. Xin hãy giữ gìn gia đình chúng con.

Reply

Giuse Khoa June 29, 2013 at 10:55 am

Hôm nay 29/06/2013 21:55′
Con đã suy niệm năm sự vui. Xin Cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ. Xin hãy giữ gìn gia đình chúng con.

Reply

Giuse Khoa June 24, 2013 at 9:25 am

Hôm nay 24/06/2013 20:25′
Con đã suy niệm năm sự vui. Cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ. Xin hãy giữ gìn gia đình chúng con trong tình yêu của Chúa.

Reply

Giuse Khoa June 22, 2013 at 11:42 am

Hôm nay 22/06/2013 10:41pm
Con đã suy nhiệm năm sự vui. Tạ ơn Đức Mẹ.

Reply

Viet trung June 17, 2013 at 1:21 pm

Lay chua xin cuu gip chung con,xin cho chung con biet xieng lang cau nguyen va vung vang duc tin trong tinh yeu cua ngai. Amen

Reply

Moon May 8, 2013 at 1:47 am

Lạy Chúa GiêSu con cần Ngài,
Cám ơn Ngài đã chết trên cây thập tự vì tội lỗi con.
Con xin mở cửa lòng ra, để tiếp nhận Ngài làm Chúa và làm chủ đời con.
Xin cai quản đời con và biến con thành người như Chúa muốn. Amen

Lạy Đức Chúa Giêsu, con dâng cho Chúa linh hồn và xác con, mọi việc con làm, lời nói ý tưởng, và mọi sự khó nhọc suốt cả đời con, con muốn sống vì Chúa mà thôi, cho được đề bồi phạt tạ Trái Tim Chúa nhân lành, xin Chúa sống trong con và chớ để con lỗi nghĩa cùng Chúa bao giờ Amen!

Reply

Giuse võ văn Ngọc March 6, 2013 at 9:14 am

Lạy mẹ Maria con xin mẹ ban ơn cho con được siêng năng lần chuỗi mân côi và biết tránh xa tội lỗi để hướng về đời sau. Amen.

Reply

Phan Anh Tuan February 10, 2013 at 6:41 am

Con cầu xin Chúa Giê Su cho con được làm linh mục của Chúa và xin cho con biết được tội lỗi mà tránh xa. Amen.

Reply

Thy Do December 10, 2012 at 6:46 pm

Con cam on Me va Chúa da giup gia dinh con vuot qua moi kho khan va thu thach..con xin me hay thanh Hoa Linh hon con Tro nen trong sang hon va biet le phep hon va sieng hon nha me,..me oi..con Yêu men me..

Reply

Trịnh Văn Phong July 24, 2012 at 5:01 am

bài suy niệm thật bổ ích.
lạy Chúa Thánh Thần con xin Ngài dạy chúng con biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng chúa Cha. Xin ban cho chúng con luôn có tâm tình cầu nguyện.amen

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: