Suy Niệm 5 Sự Vui | CôngGiáo.org
≡ Menu

Suy Niệm 5 Sự Vui

HìnhNgắm
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ Hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ Ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ Tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ Năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

Thứ nhất: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thưở ấy, Thiên Thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với một trinh nữ tên là Maria đã đính hôn với Giuse thuộc nhà Đavít. Vào nơi Trinh Nữ ở, Thiên Thần chào: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà.” Nghe những lời chào đó, Maria xao xuyến và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì!

Thiên thần nói tiếp: “Maria đừng sợ vì Bà đã được ân sủng nơi Thiên Chúa. Này đây Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, Bà đặt tên là Giêsu. Người sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Đavít, tổ tiên Người sẽ trị vì nhà Gia-Cóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.”

Maria thưa với Thiên Thần: “Việc ấy xảy ra cách nào được, vì tôi không biết đến việc phu thê!”

Thiên Thần đáp: “Chúa Thánh Thần sẽ đến trên Bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà, vì thế Đấng Thánh sáp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.”

Kìa bà Ysave, người họ hàng với Bà, tuy già rồi, mà nay đã mang thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không có thể. Maria liền nói: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền.” và Thiên thần cáo biệt Trinh Nữ.

Chúng ta dâng chục kinh này, xin Mẹ dạy chúng ta biết khiêm nhường nhìn nhận sự thật: mình là những tạo vật tùy thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa toàn năng, tự do chúng ta biết phục vụ Chúa và mọi Người trong tình yêu thương.


 

Thứ Hai: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Trong những ngày ấy, Maria vội vã lên đường, lên miền núi, đến một thành thuộc chi tộc Giuđa, Bà vào nhà Gia-ca-ri-a và chào Ysave.

Bà Ysave vừa nghe tiếng Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy mừng và Bà được đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng rằng: “Em được chúc phúc hơn moi người phu nữ, và người con mà em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến với tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì hài nhi trong dạ tôi nhảy mừng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện mọi điều Chúa đã nói.

Maria liền ngợi khen Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Vì Ngài đã đoái thương nhìn phận hèn tớ nữ Ngàị Nầy từ đây, mọi đời sẽ khen tôi có phúc vì Đấng Quyền Năng đã làm cho tôi nhũng điều cao cả.” Sau đó, Maria lưu lại với Ysave chừng 3 tháng, rồi trở về nhà.

Chúng ta dâng chục kinh này xin Mẹ dạy chúng ta biết cảm tạ và dùng mọi tài năng, sức lực Chúa ban để phục vụ những anh chị em từ trong gia đình đến những người mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày.


 

Thứ Ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thời đó, hoàng đế Augustino ra sắc chỉ kiểm tra toàn thể thiên hạ Mọi người phải về nguyên quán mình để khai sổ bộ. Giuse từ Nadarét về quê Đavít là thành Bêlem để khai sổ bộ cùng với Maria đang có thaị Thời gian ở đó. Maria đến ngày sinh. Bà sinh con đầu lòng, lấy tả quấn con, đặt nằm trong máng cỏ, vì không có chỗ cho ông bà trọ. Trong vùng ấy có mục đồng đêm khuya canh thức ngoài trời. Thiên Thần hiện đến với họ sáng ngời làm họ kinh khiếp.

Thiên Thần nói: “Đừng sợ! Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân. Hôm nay vị Cứu Chúa là Đức Kitô đã sinh ra cho anh em trong thành Đavít. Và đây là dấu cho anh em nhận ra Ngài! anh em sẽ thấy một Hài Nhi mình vấn tã đặt nằm trong máng cỏ.” Bổng đâu có muôn vàn thiên binh hợp với thiên thần đồng ca rằng: “Vinh danh Thiên Chuá trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.”

Khi thiên thần về trời rồi, các mục đồng hối hả đi Bêlem, họ đã gặp Maria và Giuse cùng Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Rồi các mục đồng lui về tôn vinh và ca ngợi Thiên Chuá về mọi điều họ đã nghe và được thấy.

Chúng ta dâng chục kinh này, xin Mẹ dạy chúng ta biết sống tinh thần khó nghèo, không coi tiền của như mục đích của đời mình, nhưng chỉ xử dụng tiền của vật chất như là phương tiện để phục vụ sự sống, làm việc bác aí, và tôn danh Chúa.


 

Thứ Tư: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy theo luật Môsê, Maria và Giuse đem Hài Nhi Giêsu lên Gierusalem để tiện dâng cho Chúa như luật dạy Con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, phải dâng kính Chúa cùng với một cặp chim gáy hay 2 bồ câu tơ.

Lúc đó, ở Gierusalem có một người công chính đạo đức tên là Simeôn được Thánh Thần linh báo sẽ không phải chết trước khi thấy Đức Kitô. Được linh cảm, ông lên đền thờ, gặp ông bà bồng Hài nhi Giêsu đến. Ông liền xin bồng Hài Nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa: ” Lạy Chúa, giờ đây xin để cho tôi tớ thác bình an như lời Người phán. Vì mắt tôi đã thấy ơn Người cứu độ.”

Cha mẹ Hài Nhi kinh ngạc vì các điều nói về Ngài. Đoạn Simêông chúc lành cho ông bà, rồi nói cùng Maria mẹ Ngài: “Con trẻ này sẽ nên cớ cho nhiều người vấp ngã và nhiều người chỗi dậy, làm dấu cho nhiều người chống đốí, hầu ý nghĩ nhiều tâm hồn phát lộ ra. Riêng tâm hồn Bà. Một mũi gươm sẽ đâm thâu qua. Lễ xong ông bà trở về NaZarét, còn Hai Nhi lớn dần, dũng mãnh, đầy khôn ngoan và ân sủng Thiên Chúa.

Chúng ta dâng chục kinh này xin Mẹ dạy chúng ta biết từ bỏ ý riêng mà vâng theo thánh ý Chúa trong hoàn cảnh của cuộc đời.


 

Thứ Năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Hàng năm cha mẹ Ngài đi lên Giesusalem vào dịp lễ vượt qua. Khi Ngài lên 12 tuổi, ông bà cũng đưa Ngài đi dự lễ. Lễ xong ông bà trở về, trẻ Giêsu ở lại Gierusalem mà cha me Ngài không hay, vì nghĩ Ngài có trong đoàn lữ hành, sau khi đi một ngày rồi, ông bà mới hay, nên cố tìm Ngài giữa hàng bà con quen thuộc. Nhưng không tìm ra, ông bà mới quay trở laị Gierusalem. Và sau 3 ngày tìm kiếm, ông bà đã gặp được Ngài trong Đền Thờ. Ngài đang ngồi giữa các tiến sĩ mà nghe và hỏi.. Ai nâý đều sửng sốt về trí thông minh và các lời Ngài đốí đáp.

Thấy Ngài, ông bà ngạc nhiên, Me Ngài hỏi: ” Này con, tại sao con làm thế? Này cha con và mẹ phải đau khổ tìm con!” Nhưng Ngài đáp: “Tại sao tìm con: Cha me không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao: “Nhưng ông bà không hiểu lời Ngài nóí.”

Rồi Ngài đi xuống với cha mẹ về Nazarét, và hằng tuân phục cha mẹ Riêng Mẹ Ngài ghi nhớ các điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu thì càng ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.

Chúng ta dâng chục kinh này, xin Mẹ đoái thương nhìn đến chúng ta và giới trẻ phải chiến đấu với đờì sống vô thần thực tiễn đang cám dỗ từ bỏ, hoặc dửng dưng với niềm tin vào Chúa.

{ 53 comments… add one }
 • Tâm November 15, 2021, 9:55 am

  xin ban cho chúng con thêm niềm tin, để con thấy chúa luôn đồng hành cùng con, cho con thêm sức mạnh, để con thắng được ngàn gian lao, cho con qua khổ đau, đường thánh giá giúp con đổi đời, đức tin thêm vững vàng, tình yêu chúa nồng nàn chứa chan

 • Tam June 6, 2021, 2:11 pm

  Xin Me gin giu con khoi su cam do cua ma quy. Xin giup con dem Chua den moi nguoi qua cong viec va cuoc song hang ngay. Amen

 • Lắm Nguyễn March 6, 2021, 11:17 am

  Lạy Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con của con là Nguyễn lâm Tuyền được Chúa chữa lành bệnh, xin Mẹ nhậm lời con xin và vâng lên Chúa. Tạ ơn Mẹ

 • xuan van vu February 6, 2020, 4:52 am

  Cau xin Mẹ cho chong ca truong ca doan Monica Thu Duc duoc mau lanh benh.

  • Truc Nguyen February 21, 2020, 12:43 pm

   Amen.

 • Loan thanh Duong February 5, 2020, 12:50 am

  Tạ ơn Mẹ cho con bình an không lo sợ mỗi khi lần chuỗi cầu nguyện với Mẹ . Xin Mẹ cứu con khỏi mọi tội lỗi, mọi cám dỗ và khốn khó đang vây chặt con .

  • Tâm November 15, 2021, 10:04 am

   bình an cho anh em

 • Kyda nguyenpham January 17, 2020, 5:59 am

  Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ ban ơn chữa lành cho chị gái của con. Cecilia PHAM THỊ NGỌC HIẾU ! Con xin tạ ơn và cậy trông nơi Mẹ! Amen !

 • bactran hoai January 3, 2020, 8:59 pm

  Lạy Chúa Yesu Kito quyền năng phục sinh, xin luôn đổi mới chúng con, dạy dỗ chúng con phải biết yêu thương anh em, biết khiêm hạ và phục vụ anh em, xin Chúa luôn đồng hành và che chở chúng con khỏi mọi sự dữ, con cám ơn Chúa Yesu, con ngợi khen Chúa.

 • NgaHoang October 27, 2019, 4:49 am

  Lạy Đức Mẹ, xin thương xót con, xin chữa con lành bịnh, con tạ ơn Mẹ.

 • Khanh September 24, 2018, 2:55 am

  Con ta on đức me khi còn suy nghiệm 5sang vui trong lòng còn cảm thấy dc im bình lam amen

 • Nguyễn Cương November 18, 2017, 7:20 pm

  Con đã đọc và suy ngẫm hết 5 sự vui con đã hiểu và con sẽ phải giành thời gian nhiều hơn để đọc kinh cầu xin hàng ngày . Lạy chúa xin chúa thường cứu giúp chúng con.

 • Trang May 28, 2017, 10:11 am

  Gọn và hay mỡi ngày nào cũng đọc một sự

 • Kimnhung October 27, 2016, 11:05 pm

  Lay Mẹ xin Mẹ thương cứu giúp gia đình nhỏ của chúng con vượt qua sóng gió. Xin Mẹ thương ban ơn sáng soi cho con biết việc con làm, cho con biết kiềm chế cơn nóng giận trong mọi tình huống. Con xin cám ơn Mẹ!

 • nhi August 16, 2016, 9:38 pm

  lay chua , xin ngai ban cho gd con dc bih an , hp , khoe manh
  xin ngai ban on giup suc cho gd con .amen

  • Nha Trang hiền September 9, 2019, 7:56 am

   lạy chúa Xin chúa gìn giữ con

 • Maria huyền May 7, 2016, 10:18 am

  lay chua xin thương xót chúng con xin ban on lành cho gd con con cam ta chua

  • Quang lê April 18, 2019, 9:59 am

   Thầy Chúa Giêsu mọi sự CON đều tín thác vào chúa amen

 • nguyen thi huyền May 7, 2016, 10:16 am

  lạy chúa xin thương xót chung con con xin cam tạ chua vì những ởn lành mà người đã ban cho con

 • Le Huynh December 19, 2015, 1:05 pm

  Dec 19 2015
  Con da vao châù Duc Me và doc duoc suy niem 5 su Vui
  Xīn DUc Mà Cau bao cho con và xin ban on cho Nhung loi con Cau xin hom nay

 • Monica Sen November 2, 2015, 11:40 am

  Lạy Mẹ hằng cứu giúp xin xót thương các Linh Hồn nơi luyện ngục, xin đưa họ được về bên Mẹ trên Thiên Đàng.
  Xin Mẹ cũng xót thương chồng con: Giuse Lê Đức Phương, xin cho chồng con cũng được ơn Chúa tìm về như con. Amen.

 • Monica Sen October 30, 2015, 12:13 pm

  Lạy xin Mẹ cứu giúp những linh hồn lạc bước, xin Mẹ cứu giúp chồng con: Giuse Lê Đức Phương.

Lời Bình Trang 2/212

Leave a Comment

Next post:

Previous post: