≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:


Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 362 comments… add one }
 • dieu May 8, 2012, 4:10 am

  Lay me MARiA xin me luon luon cho che cho toan ca the gioi nay cho con va moi nguoi luon luon biet tinh yeu thuong cua me danh cho chung con va xin me nhu long che cho nhung tre em mo coi khuyet tat nhat la tre em mat phai can benh chat doc mau da cam AMEN!

 • Michelle Tran April 20, 2012, 7:16 am

  Ta on Chua Me, nho man hat man coi ma con da den gan voi Ngai va Me hon. Xin Chua Me tha thu cho nhung ai da xuc pham den Ngai……

 • Tuấn Liễu April 10, 2012, 4:14 am

  chúa ơi, xin hảy xót thương chúng con, xin hảy gìn giữ con luôn sống trung thành với chúa, vì thời gian qua con đã lãng quên tình chúa, nhưng chúa đã sai Anh đến với con, để dìu dắt con quay trở lại, nhưng sao chúa lại bỏ chúng con ntn? Cuộc đời anh đã khổ nhiều rồi chúa ơi, 1 lần chúa đã thử thách chúng con, rồi khi chúng con vừa tìm thấy nhau, thì 1 lần nữa tại nạn lại xảy ra với anh, con xin ngài, ngài đã gìn giữ anh đến hôm nay, thì con xin ngài lần này hảy xót thương anh, cho anh mau tỉnh lại về với gia đình, xin ngài hảy cho con được cùng đau với anh ấy, cho con được biết tình trạng của anh lúc này , Cho Bác Jones được mau khỏe, cho linh hồn Bác Khiêm được về với chúa bình an, xin ngài xót thương chúng con.

 • Vu Thi Tham March 30, 2012, 3:01 am

  Con rat vui khi doc trang web nay. Con cau mong co nhieu nguoi chay toi Chua hon. Xin Me giup cho an nhan va gia din con duoc binh an va huong ve Chua.

 • Nguyễn duy quang March 13, 2012, 10:13 am

  Lạy Dức Mẹ….xin Mẹ hãy ở bên con và cho con sức mạnh để vượt qua khó khăn…con xin Mẹ…..amen….

 • Vu Tan February 28, 2012, 1:05 pm

  Lạy Chúa ! Xin cho Đức tin của con được vững vàng

 • Cam Le February 27, 2012, 11:13 pm

  Lay Me Maria, xin Me hay giup con vuot qua moi kho’ khan…..Amen

 • Mary January 30, 2012, 12:59 am

  Hãy lần hạt mỗi ngày Chúa sẽ nghe bạn và trả lời bạn.

 • maria*D December 21, 2011, 5:27 am

  Chua oi sao con cu dung chuyen hoai vay Chua oi. Con chan nan qua, ngay nao con cung dung chuyen the khong biet. con that la bat can. Buon that day, con chang lam gi sao moi thu cu giang xuong dau con the Chua oi. Xin Ngai minh oan cho con. Ngai dung bo con. Con that la that vong ve con. hix. HELP ME PLEASE.

  • Thanhvu September 24, 2013, 1:25 pm

   Maria D than thuong, hay tin tuong cau nguyen, de co niem tin vung chac, chua khong bo ai dau, chua luon dong hanh voi ta, chi can minh tin tuong va pho thac cho chua.

 • Tinh Thi Nguyen November 22, 2011, 12:19 pm

  Lay Cha, xin Cha ban on tha toi cho cac linh hon noi luyen nguc va ban muon on lanh cho moi nguoi chung con. Xin Cha cung giup con tha thu cho nguoi da noi loi xuc pham den con trong ngay hom qua. Xin Cha giup con song ngay moi mot tot hon nua. Con xin Cha Me giup con song sao cho dep Thanh Y Cha ma thoi va cho con ngy mot yeu men viec chuyen van voi Cha hon nua va han che viec noi voi cac loai thu tao. Me oi, xin Me dong hanh cung voi con trong moi giay phut cuoc doi con va day con song xung dang la ban tinh cua Chua Giesu, con Me yeu đau! Xin Cha Me ban cho chung con on yeu men va ton tho Chua va Me hon nua. Con ta on Cha Me! Con chuc Cha Me ngu ngon!

 • Vincente Nguyen Dinh Phuc November 21, 2011, 3:56 am

  Thánh lễ và chuỗi hạt mân côi là phương thế cứu được nhiều linh hồn nhất trong luyện ngục. Xin chúc tụng Mẹ Maria và Thiên Chúa toàn năng.

  • Trâm trần Bùi November 25, 2015, 1:01 am

   Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria Xin Mẹ hãy giúp con cái con luôn đi theo đường lối Chúa .xin cho con gái con mọi Việt học của cháu đuợc như ý ,xin cho con trai con bớt chơi game lo chuyên tâm học hành, xin ban cho GĐ con đuợc bình an ,xin hãy giúp con siêng năng lần hạt mân côi AMEN??

 • Duy Thuc October 23, 2011, 10:55 am

  Lạy mẹ Maria con xin dâng lên mẹ, ngày hôm nay, với bao nhiêu lo lăng,v ất vả, vui buồn, con củng xin dâng lên mẹ những tội lỗi mà con đã phạm đến mẹ cũng như con mẹ là Chúa Giê su, xin mẹ cầu bầu bỏ qua những tội lỗi đó,,giờ một đêm sắp đến con xin mẹ giữ gìn chúng con và luôn ban ơn cho chúng con luôn sống trong ơn nghĩa của mẹ và Chúa Giêsu con mẹ. Amen. LẠY MẸ LÀ SAO MAI ĐƯA LỐI XIN HÃY DẨN LỐI BƯỚC ĐƯỜNG CON.

 • Dua Con Toi Loi October 22, 2011, 3:49 am

  Xin cho con luôn lần chuổi mân côi hằng ngày.

 • Dua Con Toi Loi October 22, 2011, 3:48 am

  Lạy Mẹ Maria chắc giờ đến Mẹ củng đang chán và thất vọng về con lắm phải không, con không hiểu sao mình lại như thế nữa, thật sự là chính con không hiểu về con người của con nữa, tại sao con lại như thế, không biết giờ con còn có xứng đáng làm con cái của Chúa không nữa chứ nói gì đén chuyện làm người bạn đồng hành cùng chúa. Tại sao con lại thành ra như vậy. Giờ có lẻ là không phải ma quỷ đang cám dổ con mà chính con không chịu thoát ra khỏi những thói hư tạt xấu của chính bản thân con, có phải con là kẻ yếu đuối phải không Mẹ, những điều cần phải xem thì con lại không xem còn những điều mà con không nên xem thì con lại đâm đầu vào. Chắc Mẹ cũng đang buồn và rất thất vọng về con, khi mà ngày đêm Mẹ luôn ban sức mạnh cho con để con được sống, thì con lại không sống thật tốt để đền đáp lại những hồng ân đó mà con lại là kẻ bội bạc.. giờ con không biết phải làm như thế nào để chuộc lại những lỗi lầm của con, để cho mẹ một lần được mỉm cười khi nhìn con, con một lần nữa cầu xin ơn mẹ XIN GIÚP CON MẸ ƠI.. VÌ CON LÀ KẺ CÓ TỘI

  • Thiên Thần Ánh Sáng June 11, 2016, 11:35 am

   Bạn thân mến ! Bài viết này của b đã viết từ rất lâu r , bgio t doc no va t thay rang noi long b cung giong nhu t , , biet mk lm sai , biết mk k nghe lời Chúa má sao vẫn cứ không thể nào thoát ra khỏi những sai lầm, cám dỗ đó ,… Nhưng tôi biết 1 điều Mẹ Maria cũng như Chúa Jessu chưa bao giờ buồn phiền hay thất vọng vì chúng ta … vì mẹ biết ta là con cái mẹ , đứa con ngoan ngoãn vâng lời không may gặp phải sóng gió trên dg đời mà gục ngã , mà tự trách bản thân . Mẹ vui vì ta biết nhận ra sai lầm của mk. Mẹ vẫn luôn ủi an và che chở cho ta , Mẹ ythg ta và chưa bgio ghét bỏ cta , …Đó là vinh phúc của cta!

 • Manh Hung October 18, 2011, 8:51 pm

  Mong các giám Mục VN cho ra Mầu nhiệm sự sáng cho thống nhất , có chổ không thống nhất về chữ ( biết rằng đại ý thì giống nhau) để cho giáo dân đọc cũng được thống nhất giống như sự Vui, Sự Thương, Sự Mừng.
  Cũng mong các Linh mục đưa ra ý kiến này .
  Năm mầu nhiệm sự Sáng:
  Thứ nhất thì ngắm : Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
  Thứ hai thì ngắm : Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana, ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
  Thứ ba thì ngắm : Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối, ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng
  Thứ bốn thì ngắm : Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi, ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
  Thứ năm thì ngắm : Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể, ta hãy xin cho được siêng năng dự lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

 • Cao Thanh Thai September 28, 2011, 1:31 am

  Cha dấu ái,
  Cho mãi đến hôm nay sau bao năm trường giữa cõi dương gian,
  Và cả suốt nhiều đêm con lần vào internet,
  Con đã được ngắm trần gian của Cha,
  Từ trên mây cao, dù rằng chưa phải là tầng thứ chín,
  Từ biển sâu, dù chỉ mới lặn vào hai mét nước lững lờ,
  Nhưng con đã suy tưởng,
  Con đã sờ mó từng lá cỏ mảnh mai,
  Ngắm từng cánh hoa còn tinh khôi sương sớm,
  Và bao đàn mối đã qua đi trong cuộc đời con,
  Cũng chừng ấy con mối, là chừng ấy lòng người con say đắm,
  Rồi từ thuở ấu thơ,
  Lời Kinh Kính Mừng đã như nhạc trời êm ái ru con vào từng giấc ngủ,
  Dù chỉ có ba Kinh mỗi đêm để con được thổn thức với Cha,
  Con đã luôn được uống từng Lời,
  Lời Chào Mẹ, Ave Maria! (1)
  Và quả thực,
  Dường như Cha đã sáng tạo ra thế giới trong muôn vàn lối nhỏ,
  Tất cả đều chỉ quy hướng về Một Con Tim Vô Biên của Cha, Cha hỡi!

  Cha đã không chỉ đến thăm chúng con sau nhiều tỉ tỉ năm sáng thế,
  Mà Cha đã Ngự đến và ở giữa chúng con,
  Khởi đầu từ trong cung lòng một Trinh Nữ đơn sơ.
  Ôi Thiên Chúa của loài người,
  Ôi Thượng Đế của muôn muôn tạo vật,
  Làm sao chúng con có thể hiểu được lòng Cha,
  Nếu Cha đã không cùng đưa chúng con đi vào cõi lòng của một bà Mẹ trần thế,
  Đức Maria!
  Bà Mẹ của muôn bà mẹ nhân gian,
  Một Trinh Nữ của muôn vàn trinh nữ
  Đã đón nhận Phúc Trời Cao
  Làm Mẹ của Thiên Chúa Ngôi Hai.

  Thiên Chúa đã chọn Maria không chỉ vì nàng kiều diễm.
  Có phụ nữ nào trên đời lại không kiều diễm, phải không Cha?
  Thiên Chúa đã chọn Maria không chỉ vì nàng trinh bạch,
  Có phụ nữ nào trên đời lại chẳng trinh nguyên từ thuở lọt lòng!
  Nhưng Cha lại say đắm cái đẹp của Trinh Nguyên tuyệt đối,
  Cái Trinh Nguyên của phủ phục “Xin Vâng”,
  Nên Cha đã chọn Maria,
  Và Cha đã ban cho nàng chiếc áo trắng Trinh Nguyên không vương mầm mống tội,
  Và Cung Lòng Nàng là Cung Trời tuyệt vời nhất mà Cha yêu thích ngự trị,
  Cha đã đến và ở với chúng con trong mọi ngày cho đến thời viên mãn.

  Giờ đây con xin học đòi nơi bao bà mẹ trần thế,
  Nơi bao người phụ nữ thân thương,
  Đặc biệt từ nơi Mẹ Maria,
  Bà Giáo tuyệt vời của cuộc đời con,
  Cũng vẫn đó là bài học nho nhỏ,
  Bài học Xin Vâng.
  Đức Maria đã “Xin Vâng” Cha giữa khi muôn muôn tầng trời thảnh thốt,
  Lời Xin Vâng của Mẹ đã làm im bặt muôn điệu đàn trên Thiên Quốc,
  Con Tim phó thác Xin Vâng của Mẹ đã làm rơi lệ bao thiên thần bay bổng,
  Vì lịch sử nhân loại đã sang trang trong Ánh Hào Quang Cứu Chuộc.
  Lời Xin Vâng, Mẹ đã đón nhận Tình Yêu Đồng Công Cứu Chuộc.
  Lời Xin Vâng, Mẹ khiến Chúa Cha ngập tràn Hạnh Phúc,
  Vì cánh cổng Thiên Đàng đã lại được mở ra
  Cho mọi đứa con của Cha nếu chúng con biết đi sau tà áo Mẹ.
  Thiên thần thì sung sướng hân hoan lòng rộng mở.
  Satan thì run hãi như con rắn kiêu ngạo bị dập đầu dưới gót chân Maria
  Sự chết đã bị tiêu diệt chỉ vì một lời Xin Vâng
  Sự Phục Sinh của Con Cha chí ái sẽ mãi là Hồng Ân Cứu Độ,
  Cho mỗi chúng con,
  Nếu mỗi chúng con biết Xin Vâng trong mỗi giây phút của cuộc đời.
  “Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ”

  Cha ơi,
  Đã có Đức Maria,
  Thì chẳng bao giờ chúng con còn xa Cha nữa.
  Amen.

  Joscaothai
  (Dọn lòng vào Tháng Mẹ Mân Côi 2011)

  • Một Người Con February 11, 2013, 11:53 pm

   Lạy Cha, con không biết tuổi đời của anh CTT, nhưng đọc tâm tình của anh đang trãi rộng ra với Cha như thế này thì con cảm thấy anh là anh cả của mình. Con hiểu được điều anh nói; con cảm nhận được sự vui sướng của anh. Con xin làm theo Trinh Nữ Maria và làm theo anh, con cũng ‘Xin Vâng’.

   • Anh Hong August 12, 2013, 1:05 am

    Xin vâng, Me dạy con hai tiếng xin vâng. Từ nay con sẽ chỉ biết hai từ xin vâng đó. Xin Mẹ hãy cho con thêm sức mạnh và lòng can đảm qua những tràng hoa Mân Côi con kính dâng lên Me. Con đã cảm nhận được gần chúa hơn qua những ơn Mẹ Maria ban cho con và cả gia đình con nữa. Con cảm ơn Me Maria nhiều lắm.

  • Trang November 5, 2016, 2:52 am

   Cám ơn bạn đã cho tui nhận biết ơn chúa và mẹ maria

 • Tuyet Linh July 29, 2011, 10:55 pm

  Me oi con se lan hat man coi that nhieu de con duoc xung danh la con cua ma va la anh em voi con me la chua Gie-su ki to

  • Thế Hưởng December 25, 2015, 12:39 pm

   Amen

  • Anna Hồ Như Hoa October 3, 2016, 11:26 am

   Tạ ơn Mẹ Maria luôn ơn bên con, với chuỗi Mân Côi màu nhiệm của Mẹ con luôn được hạnh phúc và nhận những hồng ân của Chúa cứu thế.
   Tạ ơn Mẹ, con đã có con và có được một người bạn đời, cầu xin Mẹ luôn ở bên gia đình nhỏ bé của con, luôn đồng hành bên con và người bạn đời của con, xin Mẹ giúp chúng con vượt qua những khó khăn hiện tại để có một tương lai tươi đẹp và hạnh phúc mãi bên nhau. AMEN

 • Phao Lo Nguyen Hoang Vu June 25, 2011, 5:18 am

  Lay Me Maria, xin Me thuong xot chung con. Chung con se lan hat man coi va cau nguyen voi Chua nhieu hon.

 • Do Cao Hue June 9, 2011, 4:23 am

  Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Mân Côi & Chúa Thánh Thần mở lòng trí con, nên bây giờ con đã có thể lần chuỗi Mai Khôi “Năm Sự Vui, Thương & Mừng” mà không cần nhìn sách hay xem file trong cell phone. Còn Năm Sự Sáng thì nói thật là vẫn phải cần mở sách…..

 • Do Cao Hue March 31, 2011, 11:11 pm

  Thank you all for posting!

  I did copy & paste to my cell phone for reading everyday, will try to learn by heart so no need to open file from cell phone anymore.

  Xin cầu nguyện cùng Mẹ Maria qua chuỗi mân côi để giúp con cải thiện đời sống và nhờ Mẹ luôn che chở con trong cuộc sống lữ hành trần gian, vượt qua mọi gian nan thử thách của cuộc sống lữ hành này!

  • Maria Nguyen Thi Tuyet August 6, 2016, 11:52 am

   Xin cho con them long tin cay men , biet song yeu thuong – vi tha – khiem nhuong de song xung dang la con Chua .Xin Chua va Me chua lanh benh tat trong tam tri va the xac con dac biet la cai chan dau cua con .Com cam ta Chua Amen

 • Nguyen Van Su January 19, 2011, 11:39 am

  Minh sinh nam 1982, den gio minh cung da trai qua that nhieu nhung kho khan trong cuoc song ma van chua dat duoc dieu gi de on dinh duoc cuoc song ca. Gan day minh thay cuoc song doi nay that vat va. Va tinh co minh biet trang conggiao.org va doc duoc nhung dieu ma Duc Me hua ban cho nhung ai sieng nang lan hat man coi moi ngay. Dieu nay lam minh vui va quyet tam moi toi se lan hat man coi xong moi di ngu.

  Hom nay lan dau tien trong doi minh lan hat du mot trang hat man coi. Gio day thay minh that binh an, minh se dang len Chua va Duc Me het moi kho khan trong cuoc song de xin Duc Me se thanh hoa nhung kho khan vat va trong cuoc song doi nay.

  • thuthuyen July 22, 2012, 2:29 am

   Mình sinh năm 84, cũng giống như bạn mình mới chỉ lần chuỗi mân côi gần đây thôi, thật sự lần chuỗi xong mình cảm thấy bình an lắm. Mình sẽ kiên trì lần chuỗi để lòng thương xót của Đức Mẹ và Chúa tuôn đổ xuống trên mình, để mình thôi không còn gặp những sầu khổ trong cuộc sống nữa. Nguyện cầu Đức Mẹ cũng sẽ ban muôn ơn lành xuống trên bạn. Amen

  • anton le anh October 23, 2014, 11:38 am

   Xin Chúa ban nhiều ơn lành xuống trên bạn và gđ qua lời cầu bầu của Đức mẹ. Bạn và tôi cùng tất cả mọi người cùng dâng những lời ca tiếng hát để chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa.amen

 • Nhung886 November 16, 2010, 8:04 am

  Tôi đã là con cái Chúa ngay từ ngày tôi được sinh ra, và chính thức nhập môn khi được cha mẹ Kính dâng tôi cho thiên thần bản mệnh là Đức Mẹ đồng chinh Maria trong lễ rửa tội.
  Tôi là Maira Nhung … Tôi thật hạnh phúc vì mình là người công giáo, Tôi thấy mình thật may mắn khi cuộc đời tôi luôn được Chúa nâng đỡ, ban hồng ân .. Được Đức Mẹ chở che.
  Tôi không muốn chỉ mình tôi cảm nhận niềm hạnh phúc, mà muốn chia sẻ để mọi người biết tôi hạnh phúc, Tôi cũng muốn các bạn hạnh phúc.. Vây bạn hãy nhanh chân chạy về nhà Chúa, dùng trí khôn của mình để tôn thờ Chúa, và hạnh phúc vì có Chúa đi bên đời bạn nhé..
  Tôi không cô độc vác thập giá, Vì Chúa đỡ nâng từng bước tôi đi.
  Chúc quí Đức cha, quí cha, quí thầy, quí tu sĩ nam nữ mạnh khỏe và sốt sáng làm tròn bổn phận của mình.
  Chúc cộng đoàn mạnh khỏe, lãnh nhận nhiều hồng ân Chúa cứu thế.

  • Anh Thu Nguyen June 5, 2011, 12:02 am

   G/đ bên mẹ tôi la đạo góc. tôi đã học giao lý và rước lễ lúc tôi được 7t, tuy là đi Nhà Thờ mỗi tuần, nhưng tôi không chú tâm lắm về những bài giảng cũng như lần hạt MC, tôi chỉ biết đọc (10 Kinh Mừng + Lạy Cha + Sang Danh) hoàn toàn không biết gì về những Mầu Nhiệm. Tôi mai mắn quen 1 người bạn và anh đã giúp tôi đến gần với CHÚA nhiều hơn và nhờ wedsite conggiao.org này mà bây giờ tôi siệng năng lần hạt và hiểu biết nhiều hơn. Chân Thành cám ơn. Cầu xin Đức Mẹ ban phước lành đến cho tất cả các bạn.

 • jiki October 18, 2010, 4:58 pm

  cảm ơn bạn ha khuyen đã xin như vậy, tôi cũng từng như bạn, nhưng giờ đây tôi mong muốn mình thực sự thay đổi, và lần hạt mân côi là một cách để tôi xin mẹ hướng dẫn tôi, mong cho càng nhiều có lòng quyết tâm thay đổi như bạn, để họ có thể sống đẹp lòng Cha hơn.

 • NHi Le October 15, 2010, 10:44 pm

  God bless you all for reading this page ^^ remember that Jesus +the Virgin Mary will always with you if you think about them more often <3

 • ha khuyen October 13, 2010, 10:33 am

  Truoc day toi den voi Chua nhu mot nghia vu va bon phan,phai di le phai den nha tho va doc kinh nhung toi chi biet doc ma doi khi co kinh toi ko hieu va ko muon hieu ,nhung tu ngay bat dau hoc giao ly Hon Nhan, toi cham chu doc kinh di le cau nguyen va toi nhan ra rang toi da qua sai khi de chung ay thoi gian qua di vo nghia khi den voi Chua nhu mot nghia vu va bon phan,gio day toi nghi den Chua moi luc moi noi,toi yeu men tat ca nhung xin cho nhung nguoi da tung nhu toi nhan biet chua va men yeu chua nhieu hon va sieng nang doc kinh cau nguyen.

 • Lê Mạnh Tiến October 4, 2010, 4:17 am

  Hãy luôn lần chuỗi Mân Côi với tâm hồn thật sốt sắng và lòng đạo đức, kính mến. Mẹ, Mẹ là tất cả của cuộc đời con

 • Ngocthuy August 30, 2010, 9:28 am

  Thanks so much for the posting with all the details, I been looking for this for a long time. Thanks a lot.

 • Brian Chung July 23, 2010, 9:00 pm

  Thank you so very much for giving me the information how to do the Rosary. Thanks again and God bless and be with you all forever!!!

 • Phero Tran Van Tuan July 15, 2010, 4:31 am

  Hãy lần hạt mỗi ngày để kính mến Mẹ Maria và lòng thương xót Chúa.

 • Jacqueline April 4, 2010, 2:23 am

  Thank you so much for posting all the details on how to read and pray the rosary. Without this I would be very much lost.

Lời Bình Trang 1/1112345...Mới Nhất ⟫⟫

Leave a Comment

Next post:

Previous post: