≡ Menu

Cách Lần Hạt Mân Côi

lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhấtKinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng DanhLời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)

* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG

Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

IV. Các Kinh:
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Tham Khảo Thêm:

{ 194 lời bình luận… add one }
 • Magarita Le Thi Kim Hanh March 15, 2014, 12:48 pm

  Lạy Mẹ Maria con xin phó thác gia đình nhỏ bé của con trong tay Mẹ. Xin Mẹ hãy che chở cho gia đinh nhỏ bé của con qua mọi khó khăn. Amen

 • GiuSe Trần Hà March 15, 2014, 12:04 pm

  Lạy Đức Mẹ Maria, xin Mẹ hãy dủ lòng thương và cứ chúng con , trong những sự khó khăn này,con xin cám ơn Mẹ , Amen

 • GiuSe Hà March 14, 2014, 12:28 pm

  Lạy mẹ MARIA , xin Mẹ cứu giúp chúng con.

 • Nguyen anh duc March 2, 2014, 3:14 am

  Lay Chua, xin chu hay phu ho cho con o chốn xa quê dk binh an cho con có sức khoe để lm viec.va cuoi cung cho con vửng lòng tin vao ngai. Amen.

 • An February 14, 2014, 9:43 am

  Con cam on me vi me da nang do con trong giay phut con dang phai doi mat voi su song va cai chet. Con xin cam on me ! Cac co chu anh chi oi hinh nhu toi nay nguoi nha cua chi huyen trong vu bs tuong van chua tim duoc chi. Co chu anh chi va cac ban hay cung nhau lan hat man coi va xin me cho chi som duoc nguoi than tim thay. Xin cam on !

 • Pham doan January 8, 2014, 12:11 pm

  Me oi con buon long lam. Me diu dat gin giu con me nhe.

 • Thien December 26, 2013, 10:17 am

  Con xin me ban cho con on khon ngoan,hieu biet

 • Gio-An Nguyễn hùng diệm December 21, 2013, 2:21 am

  Lay me xin hay doai thuong den con va nhan loi con cau xin cung me va long thuong cot chua.Me ak xin me hay cho con biet giu dao tot va lan chuoi man cou moi ngay dang len me de me cuu giup con. Xin me nham loi con.

 • An nan Sam hoi December 5, 2013, 2:24 am

  Lay me Maria!xin me hay lang nghe tieng con cau Nguyen,con biet xua nay con la mot ke toi loi , la mot ke da lam buon long me , lam ton thuong long thuong yeu cua chua doi voi nhan loai, con da Bo be me va chua trong Nhung khi con an vui va Hạnh phuc, va cuoi cung con lai chay den Ben me tim den me khi cuoc doi con gap Nhung kho khan lo au va so hai, gio day Niem hy vong cuoi cung de con ton tai do la Nho vao long thuong xot me , vi vay xin me hay Thà thu toi loi cho con ma cau bau cung thien chua ba ngoi cho con duoc co co hoi lam lai tu dau , cung nhu cho con duoc co co hoi tro Ve Ben chua tro Ve Ben me vi gio day con Quyết that long an an Sam hoi, moi Ngay lan CHUoi man coi de mong me Nham loi che cho con Vuot qua Nhung kho khan truoc mat, Nhung noi lo so ma con dang gap Phai hang Ngay .con xin cam ta me!!!!!va xin me nam loi Nguyen cau cua Chung con Amen!!!!

 • Nguyen Van Long November 29, 2013, 11:48 am

  Lay me Maria xin me thuong xot chung con la ke toi loi va hen mon.

 • Dominic Vũ November 12, 2013, 6:26 am

  Tai họa đang chực chờ trước cửa nhà con, Mẹ ơi Mẹ cứu chúng con với

 • bao khanh October 31, 2013, 5:05 pm

  Lay chua , bao nhieu nam con xa nha, con hu hong con ko biet phai lam j gio day con cau xin chua giup con an nan hoi cai va nang lan hat man coi, xin me day con hai tieng xin vang, maria me oi !

 • Bartolomeo Thanh October 29, 2013, 9:45 pm

  Doi chung con van kho, nhung cai kho do da tro
  nen ngot ngao em ai, vi co Me nang do ui an.

 • TRUC VU October 29, 2013, 1:04 pm

  Lay me Maria! Ngay con con be moi ngay con van di voi ba ngoai va may ban nho trong xom den “nui Duc Me” o que de doc kinh va lan chuoi man coi. Ngay do that binh an va hanh phuc. Bao nhieu nam troi qua, sang ben dat My nay, con da quen me nhieu lam. Nhung hom nay con lai tim thay me. Xin me hay giup con sieng nang, sot sang de lan chuoi man coi moi ngay!

 • KC October 14, 2013, 1:29 am

  Lạy Mẹ nhân lành. Xin Mẹ ban ơn xuống cho tâm hồn con được vui vẻ trở lại xin hàn gắn tình yêu của chúng con. Xin Mẹ ban cho con và anh được yêu thương nhau trở lại và được lên duyên vợ chồng như đã định. Con van nài cầu xin Mẹ lắng nghe và ban ơn cho con. Amen

 • Ha Thanh Dan October 11, 2013, 9:23 am

  Lạy Mẹ Maria con là người con theo Đạo Chúa Kitô được nhận lãnh Bí tích rửa tội, thêm sức, bao đồng, hôn phối. Thành tâm theo Chúa đến cùng Xin Mẹ đổ trì cho con ban sức mạnh hồn và xác hiểu đạo nhiều đi đúng đường Chúa dạy bảo. Con nguyện xin Đức Mẹ Maria cho con được thỉnh Mẹ và thánh Cả Giuse (Tượng Ảnh) về gia đình chúng con đang ở để hằng ngày mỗi lần ra vào gặp Mẹ con phải biết làm gì đẹp lòng Mẹ và sáng Danh Chúa. Nguyện cầu xin Mẹ cho 2 đứa con của con được làm con chiên của Chúa qua mầu nhiệm Chúa ban. Amen

 • Nguyen Van Hiep October 11, 2013, 9:05 am

  Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân lành, Mẹ đã sống cùng với Chúa Kitô, am hiểu cuộc sống đời thường của kiếp làm người. Tội lỗi Tổ tông truyền lại con người gánh chịu qua các tệ nạn của xã hội loài người như: ích kỷ, tham lam, vụ lợi …chưa biết nhường cơm sẽ áo cho người khốn khó. Xin Mẹ giúp chúng con nhận thức ra rằng Tất cả con người sống ở trần đời cũng là anh, em với nhau, hiểu nhau không phân biệt tôn giáo… sắc tộc.
  Xin Mẹ Maria cho mỗi người công giáo được an lành, siêng năng cầu nguyện lần chuỗi Hạt mân côi để soi lại tâm biết giúp đỡ che chở người nghèo khó…
  Nguyện cầu Mẹ Maria tha thứ cho người lầm lỗi, thay đổi đời để trở về với Chúa. Amen

 • Maria My Linh September 30, 2013, 11:47 am

  Lay me maria, nu vuong tu bi va nhan hau vo cung. truoc het con xin dang len me loi cam ta vi tam long bao dung ma me da danh cho con trong suot thoi gian qua, lay me la me dang cuu the, xin me luon do tri, phu ho cho con cai me, co the vuot qua moi rao can tam ly ma con dang phai hung chiu, de con khong phai lo au, dau kho nua, xin me hay cho con duoc binh an trong ca on phan hon lan xac, de con co the som nhan ra tinh yeu cua me va quay ve ben me muon doi…. amen…

 • Cong vu bui September 24, 2013, 10:11 am

  Me oi xin giup con day song dep long chua tron ngay hom nay. Con xin dang me nhung giay phut trong ngay xin me thanh hoa va chua lanh con, va cho con song nhung giay phut vui luon tronh tinh yeu cua Chua va cua anh em.

 • Bartolomeo Thanh September 7, 2013, 11:59 am

  Con xin Me chuyen cau len Chua ban cho gia dinh con que huong con
  Dat nuoc con va toan the gioi duoc an binh trong dai duong
  Long thuong xot cua Ngai.

 • BATOLOMEO Thanh September 7, 2013, 1:59 am

  Con xin ta on Chua & Me Maria da thuong ban cho con & gia dinh
  Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua

 • Lieu August 27, 2013, 9:42 pm

  Thank you so much for posting this how to, in order, with all the words. This is the first time I’ve been able to say the rosary alone in many many years. I’ve snapshots of the screens and will be able to say the rosary more often and more consistently. God bless you and everyone here in the VN catholic community!

 • Anna August 21, 2013, 10:46 am

  Mình mới được về nhà Chúa, con xin nguyện theo Mẹ.
  Con đang học cách lần chuỗi mân côi

 • Kim xuân July 27, 2013, 12:24 pm

  Ban hay tin vao duc tin vung vang cua ban!

 • Hong Oscar May 6, 2013, 12:16 am

  Mẹ ơi! Xin mẹ đoái thương chúng con với…

Viết Lời Cầu Nguyện:

Next post:

Previous post: