≡ Menu

Kinh Cầu Nguyện Của Các Bà Mẹ Đang Mang Thai

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Cha đã dọn cho thân xác và linh hồn Đức Trinh Nữ Maria nên xứng đáng được cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu thế, và đã ban cho Thánh Gioan Tiền Hô được nên thanh sạch ngay khi còn ở trong lòng mẹ. Chúng con nguyện xin Cha, nhờ lời cầu bầu của Thánh Giêrađô, ban cho chúng con được bằng an trong lúc mang thai và trong khi sinh nở. Xin Cha thương che chở đứa trẻ trong cánh tay yêu thương của Cha. Xin Cha ban cho chúng con được ơn biết nuôi dưỡng và giáo dục con cái của chúng con theo thánh ý Cha.

Lạy Mẹ Maria nhân hiền, khi xưa Mẹ vừa cất tiếng chào bà I-sa-ve thì Thánh Gioan đang còn trong lòng mẹ đã nhảy mừng, xin Mẹ thương cứu giúp chúng con. Lạy Thánh Giêrađô, xin cầu bầu cho chúng con. Amen.

{ 2 comments… add one }
  • Liên May 16, 2019, 11:55 am

    Con xin Mẹ hãy đồng hành cùng con trong suốt chặng đường con đi. Nhất là trong chặng đường con mang bầu và sinh nở. Xin mẹ hãy cho con niềm tin đức tin mạnh mẽ để con luôn biết tin tưởng và phó thác mọi sự nơi Mẹ và Thiên Chúa.Amen.

  • Kim TUYẾT May 4, 2019, 9:14 am

    Xin cho con sinh nở trọn vẹn

Leave a Comment