≡ Menu

Kinh Đức Thánh Thiên Thần

Con thân lạy Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thủa mớí sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Đức Chúa Trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con được thông minh sáng láng, giữ mười điều răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cầu cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.

{ 5 comments… add one }
 • Hieu Nguyen October 18, 2019, 7:25 pm

  Jesus I trust in you Amen

 • Maria Ngoc Tien October 10, 2016, 3:03 pm

  Nguyen xin Chua Ba Ngoi & Me Maria luon tuon do Hong An xuong cho gia dinh chung con & xin cho hung con luon gin giu 10 dieu ran. Amen ????

 • Kim Van Tran October 3, 2016, 2:21 pm

  Lay Tong lanh Thien Than Micaen, xin bao ve gia dinh con.
  Lay Tong Lanh Thien Than Gabrien, xin huoung dan gia dinh con.
  Lay Tong Lanh Thien Than Raphaen, xin giup do gia dinh con.
  Lay Thien Than ban Manh, xin dong hanh voi gia dinh con.

 • T Rex May 4, 2013, 2:17 am

  Duong nhu o hang thu 5, trong cau “Vi vay con xin cau cung Duc Chua Thanh Thien Than …”, la khong dung, ma la “Vi vay con xin cau cung Duc Thanh Thien Than …” thi moi dung.

 • jay nguyen June 3, 2012, 10:49 am

  Thank you our lord god for your prayer and blessing. For the blessing of granting us the opportunity to purchase of our home. I thank you our lord jesus christ and our holy mother.

Leave a Comment