Kinh Đức Thánh Thiên Thần

by Stephen on September 21, 2009 · 2 comments

Con thân lậy Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thủa mớí sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Đức Chúa Trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con được thông minh sáng láng, giữ mười điều răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cầu cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng . Amen.

{ 2 comments… read them below or add one }

T Rex May 4, 2013 at 2:17 am

Duong nhu o hang thu 5, trong cau “Vi vay con xin cau cung Duc Chua Thanh Thien Than …”, la khong dung, ma la “Vi vay con xin cau cung Duc Thanh Thien Than …” thi moi dung.

Reply

jay nguyen June 3, 2012 at 10:49 am

Thank you our lord god for your prayer and blessing. For the blessing of granting us the opportunity to purchase of our home. I thank you our lord jesus christ and our holy mother.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: