≡ Menu

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

{ 196 comments… add one }
 • Loan August 15, 2019, 12:03 am

  Tạ ơn Chúa Thánh Thần, Ngài luôn an ủi hồn con. Con xin dâng lên Ngài những đứa con của con đang bắt đầu vào năm học mới. Xin Ngài dẫn dắt chúng, ban cho chúng sức khỏe, ơn khôn ngoan, hiểu biết, yêu thương, và váng lời ba mẹ. Con sấp mình xin Chúa ban ơn chữa lành cho con gái của con. Con xin nhận hết những đau đớn, rủi ro để cho các con con luôn được an lành và nhiều niềm vui. Con nguyện xin Chúa Mẹ nhận lời con. Amen

 • Han August 10, 2019, 7:08 am

  Con cầu xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng và chữa lành bệnh cho cháu trai của con. Con nài xin Ngài thương đến cháu con. Amen.

 • Tiến August 8, 2019, 6:40 am

  Con xin Chúa Thánh Thần cho con được thêm sức

 • Bảo Khánh August 4, 2019, 4:52 pm

  Lạy chúa thánh thần ! Từ xưa đến nay con chưa bao giờ cầu xin đến ngài ! Con quên rằng ngài đang ngự kế bên con , xin ngài ghé đến thương giúp cho em con qua khỏi cuộc sống đau khổ này thay vào đó được sống hạnh phúc , bình an …..
  lạy chúa thánh thần xin ngài hãy ngự trị nơi phiên toà cho gd con lấy lại được tài sản đã mất , được quyền nuôi 2 đứa nhỏ .,,. Tránh xa được mưu đồ hành hạ của họ
  Con dâng lên chúa thánh thần tất cả mọi sụ
  Xin ngài làm theo ý ngài con xin cảm ơn

 • Rosa Loan July 23, 2019, 10:58 pm

  Gia đình con xin sấp mình tạ ơn Ngài vì Ngài luôn ở bên, nâng đỡ và chữa lành hồn xác chúng con. Cuộc phẫu thuật của chồng con đã được thành công tốt đẹp, và Ngài đã đoái thương ban cho con gái con được khỏe mạnh an lành. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Ngài luôn thăm viếng hồn xác chúng con, xin Ngài luôn thánh hoá và ban cho chúng con on khôn ngoan để nhận biết và yêu mến Ngài! Amen

 • Tam July 17, 2019, 2:26 am

  Con xin chúa thánh thần cho con đậu tuyển sinh 10 nguyện vọng 1

Lời Bình Trang 7/7⟪⟪ cuối...34567

Leave a Comment