≡ Menu

Kinh Trước Khi Rước Lễ

Lạy Chúa Giêsu, Con tin Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con trông cậy Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa và yêu thương mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ tội lỗi cho con.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con.
Xin giúp con rước Chúa cho nên.
Amen.


Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post: