Kinh Truyền Tin

by Stephen on September 21, 2009 · 10 comments

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng….. Thánh Maria……

Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

Kính mừng….. Thánh Maria……

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đáp: Và ở cùng chúng con.

Kính mừng….. Thánh Maria……

Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

{ 10 comments… read them below or add one }

Phanxico Trần Nguyễn Xuân Lộc October 20, 2018 at 2:43 am

Cầu xin chúa cho ngày mai con thì kinh được thuận lợi để thêm sức. Amen

Reply

Ngon nguyen January 19, 2016 at 7:45 am

Tôi thích bài kinh này nhất . Một nhóm người đọc nghe rất hay

Reply

Huong December 4, 2015 at 8:34 pm

Xin Chua va Me Maria luon ban nhieu an phuc cho qui anh da lam viec nay.

Reply

Hông Vân Nguyên March 25, 2015 at 11:18 am

Xin cam ơn rât nhiêu a.

Reply

Jaci September 26, 2014 at 1:05 am

Cam on ban nhieu nhe!!!!!

Reply

Maria Lan August 12, 2014 at 6:10 am

Cam on, Ta on Chua Amen!

Reply

My dung May 30, 2014 at 3:11 pm

Rat tien khi can chi research kinh Truyen tin la co lien.
Cam on rat nhieu cho nguoi bo cong lam viec nay.
Chua se tra cong boi hau.

Reply

Tru alice March 11, 2014 at 2:46 am

Rất tiện nhiều kinh mình không thuộc nhưng bây giờ không lo lắng nữa . Cảm ơn

Reply

Tuan January 23, 2014 at 6:08 pm

Gio doc kinh khong can sach nua roi. Rat hay

Reply

Belan1403 January 6, 2014 at 6:50 am

Rất bổ ích. Khi đăng lên như vậy thì những người không có sách kinh sẽ dễ dàng hơn.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: