Kinh Truyền Tin | CôngGiáo.org
≡ Menu

Kinh Truyền Tin

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng….. Thánh Maria……

Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

Kính mừng….. Thánh Maria……

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đáp: Và ở cùng chúng con.

Kính mừng….. Thánh Maria……

Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

{ 96 comments… add one }
  • Thiệp phạm May 6, 2024, 7:27 am

    Mẹ Maria, Đức Mẹ Cầu Cho Chúng Con.

  • Teresa yen November 29, 2023, 1:10 am

    Lạy Mẹ Maria Đức Mẹ La Vang là Mẹ con xin thương xót con xin cứu giúp chúng con không biết phải làm gì bây giờ Mẹ ơi xin chỉ đường cho chúng con đường sống .Amen

  • Teresa yen September 26, 2023, 1:07 am

    LẠY RẤT THÁNH ĐỒNG TRINH MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI XIN CỨU GIÚP CON, MẸ ƠI !

Lời Bình Trang 4/41234

Leave a Comment

Next post:

Previous post: