≡ Menu

Kinh Tin

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

{ 9 comments… add one }
 • Bé heo July 20, 2019, 10:33 am

  Lậy chúa con tin thật chúa ở trong lòng con

 • Bao January 5, 2019, 9:52 am

  Hay

 • huy May 5, 2018, 11:39 am

  My God, I believe that there is a God who is the ultimate rewarder. I believe that God is Triune, and that the Second was taken to be man, and he died for the sins of the people. All this and the things that the Church teaches, I am confident, because the Lord is very intelligent and true to the Church. Amen.

 • HOAN February 1, 2015, 9:31 am

  Lay Chua xin Ngai hay chua lanh cho con.

 • Luong December 14, 2014, 7:54 pm

  Cần có tiếng anh

 • deptrai May 5, 2014, 10:43 pm

  câu “Lạy Chúa con, con tim thật có một Đức Chúa Trời ”

  chỉnh “tim” thành “tin”

  • Stephen May 13, 2014, 8:56 am

   Cam on ban!

 • Thảo November 5, 2013, 10:25 pm

  Tôi không là người theo đạo công giáo nhưng rát muốn vào công giáo, vì tôi đã đọc rất nhiều tài liêu

  • Tuyến Trần December 30, 2015, 1:54 am

   Bạn có thể liên hệ Cha xứ gần nơi mình ở nhất để được giúp đỡ. Bạn sẽ phải tìm hiểu giáo lý trước khi chịu các nghi thức gia nhập Ki-tô Giáo (Công Giáo)

Leave a Comment

Next post:

Previous post: