Kinh Vực Sâu | CôngGiáo.org
≡ Menu

Kinh Vực Sâu

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được ? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (… tên …) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

{ 80 comments… add one }
 • Sarah Le August 30, 2021, 3:39 pm

  Lay Chua, xin cho linh hon Teresa Thuy qua doi vi dich covid duoc som huong nhan Thanh Chua. Amen

 • Do Nguyet August 25, 2021, 10:20 am

  Lạy CHÚA xin cho linh hồn MARIA mới qua đời được an nghỉ trong tay CHÚA . Xin cho toàn thế giới và đặc biệt gia đình con vượt qua đại dịch này

 • Nguyễn hải đăng August 25, 2021, 5:31 am

  Lạy Chúa. Xin ngài hãy mở rộng vòng tay đón các linh hồn về với ngài trong đại dịch covid này.xin ngài hãy nhận lời cầu khẩn của con. Amen

 • Bình August 24, 2021, 4:22 pm

  Xin Chúa xót thương và tha tội cho linh hồn Gioan Baotixita mà Chúa vừa gọi về sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

 • Thuỷ Con thầy Tứ August 12, 2021, 7:47 am

  Lạy chúa xin ban cho linh hồn của thầy con là Gioan được nghỉ ngơi đời đời .về với Chúa và hưởng tôn nhan của Chúa . Amen

 • Hoànglan July 28, 2021, 1:30 pm

  Lạy chúa,xin giúp cho linh hồn ông bà tổ tiên,anh em,ân nhân,thân nhân và các linh hồn dưới lửa luyện ngục,được mau hưởng tôn nhan chúa.Amen

 • Thuý sutton July 28, 2021, 11:13 am

  Lay Chua🙏🏻 Xin thuong den linh hon me con la Maria,B, chu va anh con la Phanxico, Giuse, cung Cac linh hon Ong Ba, mo coi va Thai nhi som duoc ve huong hanh phuc tren nuoc Thien dang!🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 • Lê thế dũng June 29, 2021, 12:18 am

  Xin cầu cho 2 linh hồn giuse 2 linh hồn maria đc hưởng ánh sáng tôn nhan chúa amen.

 • Nghia Nguyen June 24, 2021, 2:32 pm

  Xin các bạn một kinh cầu nguyện cho linh hồn Phanxico, Giuse, Maria

 • Toàn June 18, 2021, 12:50 pm

  Xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho linh hồn maria nhân ngày giỗ được hưởng tôn nhan chúa

 • Ho Huy Hoa June 3, 2021, 11:32 am

  Xin cau cho linh hon Maria va Giuse duoc mau som ve nuoc thien dang. Amen

 • May 28, 2021, 7:45 am

  Xin cầu cho 2 linh hồn Đa Mình , 10 linh hồn An Tôn, 2 linh hồn Maria , 2 Linh hồn Giuse và các linh hồn mồ côi được lên thiên đàng . Xin cầu cho tất cả Đại gia đình chúng con được bình an. Con xin cảm tạ Ơn Chúa.

 • Hong Ngoc February 4, 2021, 2:26 am

  Xin Chúa thương tha thứ tất cả tội lỗi cho linh hồn Phaolo, ba của con và mở cửa Thiên đàng cho linh hồn Phaolo ba con được vào. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh cầu bầu cho linh hồn Phaolo ba của con trước tòa Chúa. Amen

 • Ly Luu January 16, 2021, 10:17 pm

  Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn Maria và Giuse được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

 • Ly Luu November 5, 2020, 11:18 pm

  Lạy Chúa nhân từ xin thứ tha những lỗi lầm của linh hồn Maria – mẹ con khi còn tại thế. Xin thuong đón nhận linh hồn Maria và sớm đưa linh hồn Maria về cõi thiên đàng. Nguyện xin Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyen tội, thánh cả Giuse và Các thánh trên trời chuyển lời cầu tới Thiên Chúa toàn năng !

Lời Bình Trang 3/3123

Leave a Comment