Kinh Vực Sâu | CôngGiáo.org
≡ Menu

Kinh Vực Sâu

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được ? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (… tên …) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

{ 99 comments… add one }
 • Teresa yen October 27, 2022, 12:32 pm

  Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu con tín thác nơi Chúa .Amen

 • cindy xuan mai September 15, 2022, 1:28 am

  lay chua xin chua nhan tu tha thu nhung loi lam cua linh hon Maria me con khi con tai the,xin don nhan va som dua linh hon Maria Nguyen thi My Tho vua moi qua doi ve coi thien dang som duoc huong nhan thanh chua Amen

 • Xuan Mai September 10, 2022, 3:34 am

  Lay Chua xin thuong dem linh hon me con la Maria Nguyen thi my Tho vua moi qua doi som duoc ve coi thien dang va xin Chua thuong tha thu moi toi loi ma me con da pham de linh hon Maria duoc huong nuoc thien dang Amen

 • Phùng Xuân Yến August 21, 2022, 4:12 am

  Lạy Cha hằng hữu cùng với tất cả các Thánh Lễ được dâng trên bàn thờ khắp nơi trên toàn thế giới, con xin dâng lên Cha, Máu Cực Thánh Rất Châu Báu của Chúa Giêsu, để cầu xin cho các linh hồn Nơi Luyện Tội. Amen

Lời Bình Trang 4/41234

Leave a Comment