7 Phép Bí Tích

by Stephen on September 22, 2009 · 5 comments

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích:

Thứ nhất: Là phép Rửa Tội
Thứ hai: Là phép Thêm Sức
Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa
Thứ bốn: Là phép Giải Tội
Thứ năm: Là phép Xức Dầu Thánh
Thứ sáu: Là phép Truyền Chức Thánh
Thứ bảy: Là phép Hôn Phối

 

7 phép bí tích (long version)
– Tóm lược các mối và điều răn trong một trang: các mối và điều răn

{ 5 comments… read them below or add one }

Vũ Nguyễn June 5, 2017 at 12:11 pm

Cảm mơn Anh đã tao dựng website này Em bị mất sách mai Cha khảo mà may là có Anh

Reply

Bao Dang November 30, 2014 at 12:23 pm

Toi thich cach viet nay va mang nay da lam cho toi hieu nhieu ve DAO THIEN CHUA GIAO

Reply

Kimthanh pham August 28, 2014 at 12:42 am

Toi rat thich cach viet nay. Toi cam on nhieu vi da viet len de cho toi doc .

Reply

Đoàn Gia Bảo July 13, 2013 at 11:25 am

Thanks anh nha, trường kêu về học kinh này nhưng ko biet may là có anh.

Reply

Hoàng Canh Tân February 7, 2011 at 9:47 am

Cảm ơn Anh đã dầy công tạo dựng website này, đã giúp tôi rất nhiều trong tiến trình tham khảo, học hỏi Giáo lý CG.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: