≡ Menu

Tất Cả Các Kinh

tranghatmancoi

 1. 10 Ðiều Răn
 2. 14 Mối
 3. 6 Ðiều Răn Hội Thánh
 4. Phúc Thật Tám Mối
 5. Ba Lời Nguyện Cầu cho Người Lâm Chung
 6. Các Câu Lạy
 7. Cải Tội Bảy Mối
 8. Dấu Thánh Giá
 9. Kinh A Rất Thánh Giá
 10. Kinh Ăn Năn Thống Hối
 11. Kinh Ăn Năn Tội
 12. Kinh Áo Đức Bà
 13. Kinh Ave Maris Stella
 14. Kinh Bà Thánh Anna Là Mẹ Rất Thánh Đức Bà
 15. Kinh Bà Thánh Anna
 16. Kinh Bà Thánh Catarina
 17. Kinh Bà Thánh Cecilia
 18. Kinh Bà Thánh Imelda
 19. Kinh Bà Thánh Maria Mađalêna
 20. Kinh Bà Thánh Mátta
 21. Kinh Bà Thánh Monica
 22. Kinh Bà Thánh Rosa
 23. Kinh Bà Thánh Têrêxa
 24. Kinh Ban Mai
 25. Kinh Bảy Lời Cầu Xin Với Thánh Cả Giuse
 26. Kinh Bảy Phép Bí Tích
 27. Kinh Bời Lời
 28. Kinh Bởi Trời
 29. Kinh Cám Ơn Sau Khi Rước Lễ
 30. Kinh Cám Ơn
 31. Kinh Cáo Mình
 32. Kinh Cao Sang
 33. Kinh Cầu Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
 34. Kinh Cầu Chịu Nạn
 35. Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn Tội Lỗi
 36. Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn
 37. Kinh Cầu Cho Các Linh Mục
 38. Kinh Cầu Cho Các Thai Nhi
 39. Kinh Cầu Cho Chính Mình
 40. Kinh Cầu Cho Gia Đình
 41. Kinh Cầu Cho Giáo Hội Và Linh Mục
 42. Kinh Cầu Cho Linh Mục và Chủng Sinh
 43. Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối
 44. Kinh Cầu Cho Người Khác
 45. Kinh Cầu Cho Những Em Bé Chưa Được Sinh Ra
 46. Kinh Cầu Chúa Thánh Thần
 47. Kinh Cầu Đức Bà
 48. Kinh Cầu Được Chết Lành
 49. Kinh Cầu Mẹ Maria Giải Thoát
 50. Kinh Cầu Nguyện Cho Người Bệnh
 51. Kinh Cầu Nguyện Của Các Bà Mẹ Đang Mang Thai
 52. Kinh Cầu Nguyện Khi Vào Bệnh Viện
 53. Kinh Cầu Nguyện Trong Lúc Đau Khổ
 54. Kinh Cầu Nguyện Trước Thánh Giá Chúa
 55. Kinh Cầu Nguyện Xin Chúa Chữa Lành
 56. Kinh Cầu Ông Thánh Giuse
 57. Kinh Cầu Thánh Cecilia
 58. Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu
 59. Kinh Cầu Thánh Thần Mở Lòng Trí Những Bạn Trẻ Nam Nữ Đón Nhận Ơn Gọi
 60. Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu
 61. Kinh Cầu Trước Thánh Thể Của Thánh Bonaventura
 62. Kinh Cầu Với Chúa Thánh Thần
 63. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Fatima
 64. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Goa-Ða-Lu-Pê
 65. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa Cho Các Thai Nhi
 66. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Là Nữ Vương Hòa Bình
 67. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ La Vang
 68. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Lộ Ðức
 69. Kinh Cầu Với Đức Mẹ Ngôi Lời
 70. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Sầu Bi
 71. Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa
 72. Kinh Cậy
 73. Kinh Chân Dung Chúa Giêsu
 74. Kinh Cổ Động Ơn Thiên Triệu
 75. Kinh Của Người Cha
 76. Kinh Của Người Mẹ
 77. Kinh Cứu 15 Linh Hồn
 78. Kinh Dâng Đêm
 79. Kinh Dâng Gia Đình Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu
 80. Kinh Dâng Gia Đình Cho Trái Tim Mẹ
 81. Kinh Dâng Loài Người Cho Rất Thánh Trái Tim Đức Giêsu
 82. Kinh Dâng Mình Ban Tối
 83. Kinh Dâng Mình Cho Chúa Thánh Thần
 84. Kinh Dâng Mình Cho Đức Bà
 85. Kinh Dâng Mình Cho Thánh Cả Giuse
 86. Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu
 87. Kinh Dâng Mọi Sự Cho Trái Tim Chúa
 88. Kinh Dâng Mọi Việc Cả Ngày Cho Trái Tim Chúa
 89. Kinh Dâng Ngày
 90. Kinh Dâng Nước Việt Nam Cho Trái Tim Đức Mẹ
 91. Kinh Đầu Phục Đức Chúa Mỗi Ngày
 92. Kinh Đền Tạ Trái Tim Chúa Giêsu
 93. Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ
 94. Kinh Đội Ơn
 95. Kinh Dọn Mình Rước Lễ
 96. Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 97. Kinh Đức Thánh Thiên Thần Gabriel
 98. Kinh Đức Thánh Thiên Thần Raphae
 99. Kinh Đức Thánh Thiên Thần
 100. Kinh Hằng Hữu
 101. Kinh Hãy Nhớ
 102. Kinh Hiến Dâng hai giờ cuối cùng của đời chúng ta cho Đức Trinh Nữ Maria
 103. Kinh Hoà Bình
 104. Kinh Hội Áo Đức Bà
 105. Kinh Hồng Ân
 106. Kinh Khấn Thánh Giuse Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn
 107. Kinh Khiêm Nhường
 108. Kinh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 109. Kinh Kính Mến
 110. Kinh Kính Mình và Máu Thánh Chúa
 111. Kinh Kính Mừng
 112. Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu
 113. Kinh Kính Thánh Gía
 114. Kinh Kính Thánh Martin De Porres
 115. Kinh Kính Thánh Nhan Chúa
 116. Kinh Kính Vết Thương Trên Vai Chúa
 117. Kinh Lạy Cha Thánh Giuse
 118. Kinh Lạy Cha
 119. Kinh Lạy Chúa Con
 120. Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình
 121. Kinh Lạy Nữ Vương
 122. Kinh Lạy Thánh Mẫu
 123. Kinh Lên Đường
 124. Lời Nguyện Ban Mai Xin 7 Ơn Chúa Thánh Thần
 125. Lời Nguyện Chữa Lành Nội Tâm
 126. Lời Nguyện Giải Thoát Sự Dữ
 127. Lời Nguyện Giải Thoát Tà Khí
 128. Lời Nguyện Trừ Mọi Tà Lực
 129. Kinh Mẹ Chúa Trời
 130. Kinh Mến Yêu
 131. Kinh Môn Đệ Và Sứ Vụ
 132. Kinh Năm Đức Tin
 133. Kinh Nghĩa Đức Tin
 134. Kinh Nhật Tụng
 135. Kinh Nữ Vương Thiên Đàng
 136. Kinh Ông Thánh Antôn
 137. Kinh Ông Thánh Augustinô
 138. Kinh Ông Thánh Đôminicô
 139. Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử
 140. Kinh Ông Thánh Giuse
 141. Kinh Ông Thánh Hieronimô
 142. Kinh Ông Thánh Inaxu
 143. Kinh Ông Thánh Mátthêu
 144. Kinh Ông Thánh Phanxicô Xavier
 145. Kinh Ông Thánh Phaolô
 146. Kinh Ông Thánh Phêrô
 147. Kinh Ông Thánh Thômasô
 148. Kinh Ông Thánh Tôma
 149. Kinh Ông Thánh Vincente
 150. Kinh Phép Lạ
 151. Kinh Phó Dâng
 152. Kinh Phù Hộ
 153. Kinh Phụng Vụ
 154. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng
 155. Kinh Sáng Danh
 156. Kinh Sáng Soi
 157. Kinh Sáng
 158. Kinh Sấp Mình
 159. Kinh Sau Khi Ăn
 160. Kinh Tạ Ơn
 161. Kinh Tận Hiến Cho Đức Mẹ
 162. Kinh Tận Hiến Cho Mẹ Maria
 163. Kinh Tận Hiến Cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
 164. Kinh Tha Thứ
 165. Kinh Thân lạy Ông Thánh Giuse
 166. Kinh Thánh Andrê Nguyễn Kim Thông
 167. Kinh Thánh Gia
 168. Kinh Thánh Giuse, Cha Đồng Trinh Ngôi Lời Nhập Thể
 169. Kinh Thánh Giuse Quan Thầy Các Người Lao Động
 170. Kinh Thánh Giuse
 171. Kinh Thánh Hiến Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu
 172. Kinh Thánh Thất
 173. Kinh Thiên Thần Bản Mệnh
 174. Kinh Thờ Lạy
 175. Kinh Thú Nhận
 176. Kinh Tin Kính
 177. Kinh Tin
 178. Kinh Tối
 179. Kinh Trận Chiến Thiêng Liêng
 180. Kinh Trông Cậy
 181. Kinh Trước Bữa Ăn
 182. Kinh Trước Khi Rước Lễ
 183. Kinh Truyền Giáo
 184. Kinh Truyền Tin
 185. Kinh Vật Mọn
 186. Kinh Vì Dấu
 187. Kinh Viếng Hang Đá
 188. Kinh Viếng Thánh Thể
 189. Kinh Vinh Danh
 190. Kinh Vực Sâu
 191. Kinh Xét Mình
 192. Kinh Xin 9 Ơn Đức Chúa Thánh Thần
 193. Kinh Xin Cho Giống Trái Tim Chúa
 194. Kinh Xin Giải Thoát Khỏi Bảy Tội Lớn
 195. Kinh Xin Lòng Mến
 196. Kinh Xin Ơn Biết Thương Xót
 197. Kinh Xin Ơn Chết Lành
 198. Kinh Xin Ơn Chữa Lành Của Chúa
 199. Kinh Xin Ơn Hòa Bình
 200. Kinh Xin Ơn Kiên Vững Khi Thất Vọng
 201. Kinh Xin Ơn Tăng Đức Tin Vào Chúa
 202. Kinh Xin Ơn Tha Thứ
 203. Kinh Xin Ơn Trong Sạch
 204. Lời Chào Kính Đức Mẹ
 205. Lời Nguyện Để Giải Quyết Những Lo Lắng
 206. Lời Nguyện Trước Khi Ngủ
 207. Tràng Hạt Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
 208. Tuần Cứu Nhật Dâng Thánh Giuse
 209. Tuần Cửu Nhật Khấn Đức Mẹ La Vang

** Có rất nhiều kinh được quý ông bà anh chị em gửi vào, xin chân thành cám ơn!!!

{ 72 comments… add one }
 • Thu Tran November 20, 2018, 5:53 pm

  Tôi là đạo gốc nhung hầu như ko thuộc kinh nào cả, ngoài kinh kính mừng và lạy cha có khi 2 kinh này còn đoc ấp úng. Thiệt là cám ơn ban biên tập.

 • Paul Thảo October 5, 2018, 8:27 am

  NĂM CÂU LẠY
  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, con tin thật chịu lễ là chịu Mình cùng Máu Thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời ngự trong hình bánh
  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, con là kẻ yếu đuối mọi đàng, chẳng biết dọn mình thế nào cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu cho nên. Vậy con cậy lòng lành vô cùng Chúa con thêm ơn sức mạnh cho con cho được chịu ơn cực trọng này cho bằng lòng Chúa con
  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, con có lòng mến Chúa con hết sức, trên hết mọi sự, vì Cha cả đã thương con dường này , là lấy Mình Thánh Người cho được nuôi linh hồn con.
  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, con là kẻ rất hèn mọn là kẻ có tội, chẳng đáng chịu Mình Thánh cực trọng Đức Chúa Giêsu
  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, con ước ao hết lòng hết sức cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là mạch mọi sự lành.

 • Vu Mai Que May 12, 2018, 1:32 pm

  Kinh Thien Than Ban Menh
  Lay on Thien Than Chua Troi, la quan thay gin giu con; con yeu men Ngai, con cam ta Ngai. Vi On Long Lanh Duc Chua Troi, xin Ngai soi sang con, phu ho con, coi soc con, tung giay phut trong suot cuoc doi con. Amen.

 • Loan duong March 24, 2018, 9:05 am

  Kinh Ave Maris Stella
  Hỡi Ngôi Sao của đại dương
  Cổng chính của Thiên​ Đàng
  Đấng mãi mãi Đồng Trinh
  Của Thiên Chúa tối cao

  Ôi lời chào mừng của Thiên sứ Gabriel
  đã thốt ra từ xưa
  Tên của Ave đọc ngược,
  Củng cố hòa bình dưới thế

  bẻ gẫy gông cùm cho kẻ bị giam cầm
  ánh sáng cho người mù lòa tội nghiệp,
  xua đuổi mọi bệnh hoạn
  mọi niềm sung sướng hạnh phúc chúng con khấn nguyện

  Ngài là Mẹ của chúng con
  dâng lên Chúa những tiếng thở dài
  thay cho chúng con
  Ngài sẽ không chê bỏ

  Nữ Trinh của mọi nữ trinh
  là nơi trú ẩn cho chúng con
  dịu dàng nhất trong những người hiền dịu
  hãy làm cho chúng con đức hạnh và dịu hiền

  Chúng con vẫn đang lữ hành dưới thế
  Xin hãy giúp đỡ cho sự yếu đuối của con,
  để cùng với Mẹ và Chúa Giêsu
  chúng con hân hoan mãi mãi

  Trên thượng tầng Thiên Đàng
  với Ba Ngôi toàn năng
  Cha, Con và Thánh Thần
  cùng hưởng phúc vinh hiển. Amen.

 • Loan duong March 24, 2018, 8:58 am

  Kinh Lạy Cha Thánh Giuse
  Lạy Cha Thánh Giuse, sự bảo vệ của Cha thật lớn lao mạnh mẽ và mau lẹ trước Toà Chúa. Con xin đặt nơi Cha tất cả mọi nhu cầu và ước vọng của con.
  Lạy Cha Thánh Giuse xin cứu giúp con bằng lời cầu bầu mạnh thế của Cha, xin Cha cầu bầu với Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con để Ngài ban cho chúng con những ơn lành thiêng liêng: (lời cầu xin của bạn)
  Và đặt mọi lời cầu ấy dưới quyền năng Thiên đàng của Cha. Con xin tạ ơn Cha là cha hiền của các người Cha.
  Lạy Cha Thánh Giuse, con không ngừng suy niệm về Cha và Chúa Giêsu đang ngũ trong tay Cha. Con không dám quấy rầy Ngài khi Ngài ở bên cạnh trái tim Cha. Xin Cha ôm ấp Ngài với tên của con và hôn lên trán Ngài thay cho con.
  Xin Cha hãy cầu xin Ngài ban lại nụ hôn cho con khi con thở hơi cuối cùng.
  Lạy Cha Thánh Giuse, quan thầy của kẻ hấp hối xin cầu cho chúng con. Amen.

 • Mai Tuấn January 9, 2018, 12:48 am

  Kinh Dâng mọi việc cả ngày cho trái tim Chúa.
  Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, nhân vì trái tim vẹn sạch Đức Bà Maria, con xin dâng mọi sự con mơ ước, nài xin, mọi việc con làm, mọi sự cực con chịu trong ngày hôm nay, có ý bồi thường phạt tạ Rất Thánh Trái Tim Chúa, vì tội lỗi chúng con hằng sa phạm mất lòng Chúa, được hiệp cùng thánh ý Trái Tim Chúa hằng dâng mình tế lễ trên bàn thờ. Amen.

  Kinh Dâng mọi sự
  cho trái tim Chúa.
  Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, chúng con xin phó dâng linh hồn và xác cùngmọi sự cho Trái Tim Chúa; nếu ngày hôm nay chúng con sa phạm điều gì lỗi lời chúng con đã hứa thì xin Chúa thứ tha. Lạy Chúa, xin hãy dùng Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ,là Nữ Vương hay ban sự bình an mà lập Nước Chúa trong mọi gia thất khắp cả miền xứ chúng con.
  Chớ chi chẳng những mọi người giáo hữu, mà lại các dân các nước đều nhìn biết Chúa là Vua rất nhan tư, mà yêu mến phượng thờ. Chớ chi cả và thiên hạ chóng rập một tiếng tán tạ tung hô rằng: Nước Chúa trị đến! Vạn tuế Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua hằng sống hằng trị đời đời. Amen.

 • An Huy Hoàng June 15, 2017, 12:35 am

  Kinh chân dung chúa giêsu
  Ôi! Chúa giêsu hay thương xót, chúng con tin và chúng con trông cậy Chúa. Xin đến nâng đỡ sự yếu hèn và bất lực của chúng con.
  Xin ban cho chúng con ơn làm cho tất cả mọi người biết chúa và yêu mến chúa. Xin giúp đỡ chúng con _ là những người trông cậy vào tình thương bao la của chúa _ diệt trừ sự dữ trong chúng con, và trên toàn thế giới, để làm sáng danh Chúa, và cứu rỗi chúng con. Amen

 • Vân Trần February 21, 2017, 2:31 am

  KINH THÁNH THẤT.
  Chúng con kính lạy Đức Chúa Giesu rất hay lân ái, Chúa đã dùng mọi nhân đức lạ cùng mọi gương gia hạnh Chúa, mà làm cho Nhà Chúa đã chọn dưới thế này hóa nên Thánh Thất; nay cả nhà chúng con thảy đều sắp mình dưới chơn Chúa, xin Chúa khoan nhơn đoái đến nhà nầy, là nhà của chúng con; cùng xin Chúa nhớ đến nhà này là nhà của Chúa, vì đã dâng mình thờ phượng Chúa cách riêng. Xin Chúa nhơn từ phù hộ nhà nầy, cùng cứu khỏi mỗi nỗi cheo leo, giúp đở mọi cơn túng ngặt; lại xin thêm sức cho đặng bền chí noi theo nề nếp Thánh Thất luôn, hầu khi còn ở đời tạm nầy, hằng tôn vinh kính mến Chúa, ngõ sau đặng ngợi khen Chúa đời đời ở trên trời.
  A Thánh Mẫu Maria, dịu ngọt thay. Chúng con dám xin Đức Mẹ phù hộ chúng con, vì chúng con hẳn chắc Con một Đức Mẹ hằng nhậm lời Đức Mẹ chắng sai.
  A thân lạy Thánh Cả Giuse, hiển vang rất mực, chúng con xin Thánh Cả Giuse dùng thuở quờn bàu, mà hộ vực chúng con; lại xin trao lời chúng con khẩn nguyện vào tay Thánh Mẫu Maria, hầu Người dâng lại cho Đức Chúa Giesu Kito. Amen.
  GIESU, MARIA, GIUSE
  XIN DÂNG LÒNG CON CÙNG SỰ SỐNG CHO BA ĐẤNG.
  GIESU, MARIA, GIUSE.
  XIN BA ĐẤNG GIÚP CON CHƯNG KỲ LÂM TỬ.
  GIESU, MARIA, GIUSE
  XIN CHO CON ĐẶNG CHẾT BẰNG AN TRONG TAY BA ĐẤNG,
  GIESU, MARIA, GIUSE
  XIN SOI SÁNG PHÙ HỘ CÙNG CỨU GIÚP CHÚNG CON. AMEN

 • Thanhhang Maher January 15, 2017, 12:46 pm

  Cám ơn rất nhiều, xin hãy Tiếp tục post kinh mới nếu có. Very helpful

 • Hương Kinh nguyện cầu January 13, 2017, 11:11 pm

  KINH XIN ƠN
  TĂNG ĐỨC TIN VÀO CHÚA

  Lạy Chúa Giêsu,
  Con Thiên Chúa,
  Chúa đã làm người như chúng con,
  nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người.
  Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọc
  mà con người lại yếu đuối mong manh.
  Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt,
  và giữa ánh sáng,
  cũng có những bóng mờ đe dọa.

  Lạy Chúa Giêsu,
  nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến,
  xin nhắc con nhớ rằng
  trong vườn dầu Chúa đã thổn thức cầu nguyện.
  Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây,
  xin nhắc con nhớ rằng
  trên thập giá Chúa đã thốt lên: Sao Cha bỏ con?
  Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc.
  Xin đồng hành với con, để con không cô đơn.
  Xin cho con yêu đời luôn
  dù đời chẳng luôn đáng yêu.
  Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố
  vì biết rằng
  cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn.
  Amen.

 • Hương Kinh nguyện cầu January 13, 2017, 11:10 pm

  KINH CẦU THÁNH CÉCILIA

  Kính lạy Bà Thánh Cécilia/ Thánh Bổn Mạng là đấng hưởng phước thanh nhàn đời đời,/ chẳng còn lo sợ điều gì nữa,/ một ưu lo trông ước cho tôi đặng hưởng phước như vậy./ Khi Thánh Bổn Mạng còn ở dưới thế,/ thì đã làm việc lành mà dạy dỗ tôi,/ rày đã lên trước mặt Chúa,/ xin dâng lời cầu nguyện mà giúp tôi./ Gương mọi việc lành phước đức Thánh Bổn Mạng,/ đã đủ mà dạy tôi sự gì phải làm cùng sự gì phải kính./ Ví dầu thuở trước Thánh Bổn Mạng cũng là kho thọ sanh như tôi,/ mỏng giòn yếu đuối như tôi,/ và chịu mọi sự khốn khó cùng mọi chước cám dỗ như tôi,/ song bởi Thánh Bổn Mạng vững lòng kính mến Chúa chí thiết,/ nên đã đặng đánh dẹp tam cừu oan gia:/ tà ma,/ thịt mình,/ thế tục;/ xin dắt tôi noi theo mùi thơm tho các nhân đức Thánh Bổn Mạng là quan thầy tôi,/ từ ngày tôi đã chịu phép Rửa tội,/ và nên con cái Đức Chúa Trời,/ thì Chúa liền phú tôi cho Thánh Cécilia gìn giữ bầu chữa tôi./ Vậy tôi xin Thánh Bổn Mạng phù hộ và cầu nguyện cho tôi,/ hầu cho tôi đặng vững cầm nhân đức tin cậy như nơi thân tôi,/ và cho tôi đặng làm nhiều việc trọn lành,/ mà làm cho vững ơn Chúa đã ban cho tôi/ khi Người đã gọi và chọn tôi làm con Chúa,/ hầu cho tôi khi đã vượt khỏi biển hiểm thế này,/ đoạn đặng vào cửa Thiên đàng,/ đội mũ triều thiên hưởng một phước cùng Thánh Bổn Mạng,/ và ngợi khen Chúa đời đời chẳng cùng./ Amen.

 • Hương Kinh nguyện cầu January 13, 2017, 11:03 pm

  KÍNH THÁNH
  ANDRÊ NGUYỄN KIM THÔNG

  *******

  Thân lạy Thánh Andrê Kim Thông
  Khi còn sống ở đời này
  Người đã nêu gương sáng
  cho những người làm chủ gia đình
  và cho những ai giúp việc nhà Chúa.
  Người đã chung sức với Thánh Giám mục Stêphanô để mở rộng Nước Chúa,
  đã hết lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria,
  đã góp phần xây dựng đất nước
  trong công cuộc khai khẩn đất hoang.
  Sau hết, Người đã vui lòng lãnh lấy thập giá tù đày
  và chịu chết vì đạo Chúa.

  Xin cầu cho chúng con là con cháu
  luôn noi gương Người
  biết góp phần mở mang Nước Chúa,
  làm chứng nhân cho Chúa Kitô,
  biết yêu mến quê hương
  và sẵn sàng đón nhận mọi gian lao thử thách dưới thế
  hầu được cùng Người hưởng phúc trên trời.
  Amen.

 • Hương Kinh nguyện cầu January 13, 2017, 10:52 pm

  KINH VIẾNG HANG ĐÁ
  Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, là Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời, Chúa đã giáng sinh làm người để cứu độ trần gian, chúng con hợp cùng Đức Mẹ và Thánh Giuse mà thờ lạy tạ ơn kính mến Chúa, chúng con đồng thanh với các Thiên Thần và các mục đồng mà chúc tụng Chúa rằng :
  Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
  bình an hạnh phúc cho người trần gian.
  Chớ gì lòng chúng con nên như hang đá cho Chúa giáng sinh, chớ gì lòng chúng con nên như máng cỏ cho Chúa ngự.
  Lạy Đức Mẹ Maria. Mẹ đã sinh Chúa Giêsu cho loài người, xin giúp chúng con hăng hái loan truyền mầu nhiệm Giáng Sinh và Nhập Thể khắp nơi.
  Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ uy quyên cao sang, xin cho Tổ quốc và Giáo hội Việt Nam muôn ơn lành hồn xác, và cho mọi người nhận biết Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, và thương yêu nhau như Chúa truyền dạy.
  Lạy Thánh Cả Giuse, là Đấng thay mặt Đức Chúa Cha nuôi dưỡng Chúa Giêsu ở trần gian, là Đấng rất mạnh thế hằng cầu bầu cùng Con Thánh của Người bênh vực che chở chúng con, xin cho chúng con biết sống đơn sơ khiêm nhường, chăm chỉ làm việc, mộ mến suy ngắm và thực hành Lời Chúa, để chúng con được sống an vui như Thánh Gia xưa.
  Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin cho chúng con lĩnh được những ơn rất trọng bởi Mầu Nhiệm Nhập Thể. Amen.

 • Hương Kinh nguyện cầu January 13, 2017, 10:50 pm

  KINH PHỤC VỤ

  Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống phục vụ trong yêu thương

  Nơi cộng đoàn, biết tâm đầu ý hợp.

  Trong gia đình, biết mặn mà dễ thương.

  Ngoài xã hội, biết đối xử tốt và thương xót.

  Với mọi người, biết nhân nhượng và tôn trọng nhau.

  Khi làm việc, biết siêng năng và tận tình.

  Trong mọi sự, biết tha thứ, chịu đựng và tin tưởng.

  Ở mọi nơi, luôn chiếu toả lòng hiền hậu và khiêm nhường.

  Trước cám dỗ, luôn chiến đấu để bền đỗ trong ơn thánh.

  Nhờ đó, chúng con trở nên Tông Đồ được Chúa sai đi, để xây dựng hoà bình và làm chứng về Chúa cho mọi người. Amen.

 • Hương Kinh nguyện cầu January 13, 2017, 10:49 pm

  Kinh Vật Mọn
  Chúng con là vật mọn, mà sấp mình thờ lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có bao giờ trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa, khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời đất u ám chuyển động, và đã vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có thể cầm nước mất chảy ra ăn năn tội lỗi, vì đã phạm đến Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con, nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con. Lạy Dấu Thánh chân tả; lạy Dấu Thánh chân hữu; lạy Dấu Thánh tay tả, lạy Dấu Thánh tay hữu, lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen.

 • Ha Chau January 11, 2017, 3:19 pm

  KINH THÚ NHẬN
  Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em.
  Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
  Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các Thiên thần, các Thánh và anh chị em
  khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

 • Phạm Dũng December 21, 2016, 2:27 pm

  Kinh Xét Mình
  Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

 • kpa y thoại October 30, 2016, 10:12 pm

  Cam ơn chúa đã cho con tim duoc nhung kinh thánh trong này.con yo mến chúa.amen

 • Anna Dang October 5, 2016, 10:22 am

  Kinh xin on voi Duc Hong Y NGUYEN VAN THUAN
  Lay Thien Chua toan nang va hang co doi doi, la Cha va Con va Thanh Than, con cam ta Chua vi da ban cho Hoi Thanh guong chung ta anh dung cua Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan.
  Kinh nghiem kho dau trong nguc tu, duoc ngai song lien ket voi Chua Kito chiu dong dinh, duoi bong che cho hien mau cua Me Maria, da ren luyen Ngai nen mot chung nhan sang ngoi cho Hoi Thanh va toan the gioi ve su hiep nhat va tha thu, cung nhu ve cong ly va hoa binh. Con nguoi de thuong men cung voi su vu muc tu giam muc cua Ngai toa chieu rang ngoi anh sang cua duc tin, nhiet tam cua niem hy vong va suc song nong am cua duc ai, gio day nho loi bau cu cua Ngai va theo Thanh Y Chua. Xin Chua ban cho con duoc on dang khan cau (…) voi niem hy vong thay Ngai som duoc vinh hien tren ban tho. Amen. (Wikipedia/ Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan).

 • Mary September 27, 2016, 2:36 pm

  Kinh Đôi Ơn
  Lạy Chúa con, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa này,
  nhất là đã dựng nên con và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con,
  lại chọn lấy con làm con Hội thánh nữa. Amen.

 • Vicatvu September 16, 2016, 11:58 am

  KINH THÁNH MẪU LA VANG.

  Lạy mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chói vạn hào quang, muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh Đấng Cứu Độ muôn loài, Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp tổ phụ tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách khốn khổ trăm bề. Từ ấy bước chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng, ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhận lời.
  Lạy mẹ Maria,Thánh Mẫu La Vang, Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha van nài.
  Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng khoan dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin Mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông, và sau cuộc đời này. Xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời Amen.

 • Thien Dang September 1, 2016, 10:45 am

  Kinh cau cho duoc bang an:

  Chung toi lay on Duc Chua Troi xin ban bang an trong doi chung toi, vi dung ke mot Chua toi, chang ai cuu giup benh vuc chung toi, chung toi xin nho quyen phep Chua toi cho duoc bang an va cho den dai Chua toi duoc du cua lanh, chung toi cau xin cung Duc Chua Troi la dang hay ban long muon thanh sach, tri luan ngay chinh, cung suc lam viec cong bang. Xin nhu long thuong ban cho chung toi duoc moi su bang an the gian chang the ban duoc, Chua toi che cho lam vay chung toi se huong tu thi bat tiet yen han, chung toi se khoi lo so ke thu lam hai, thi long chung toi moi de chieu ve dang lanh ma giu cho nen cac dieu Chua toi ran day, chung toi xin bay nhieu su ay vi Duc Chua Giesu Kiri Xito la Chua chung toi, amen.

 • namvinh August 24, 2016, 8:49 pm

  Lạy Đức Chúa Giê-su rất hay lân ái / Chúa đã dùng mọi nhân đức lạ / cùng là gương gia hạnh Chúa / mà làm cho nhà Chúa đã chọn ở giữa thế này hóa nên Thánh Gia.
  Nay cả nhà chúng con sấp mình xuống dưới chân Chúa / xin Chúa khoan nhân đoái đến nhà này / cùng xin Chúa nhớ nhà này là của Chúa / vì đã dâng mình thờ phượng Chúa cách riêng.
  Xin Chúa nhân từ phù hộ nhà này / cùng cứu chữa mọi nỗi cheo leo / giúp đỡ mọi cơn túng ngặt / lại xin thêm sức cho được bền chí theo về nề nếp Thánh Gia / khi còn sống ở đời tạm này / hằng tuân vâng kính mến Chúa / đến sau lại được ngợi khen Chúa đời đời ở trên trời.
  Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ khoan thay / chúng con dám xin Đức Mẹ phù hộ chúng con / vì chúng con chắc hẳn Con Một Đức Mẹ hằng nhậm lời Đức Mẹ chẳng sai.
  Lạy Ông Thánh Giuse hiển vinh rất mực / chúng con xin Thánh Cả dùng quyền thế Người / mà trao lời chúng con nguyện vào tay Thánh Mẫu Maria / để Người dâng cho Đức Chúa Giê-su Ki-tô / Amen.

 • Tuan July 14, 2016, 1:56 am

  Kinh trước khi xét mình

  Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con/ được biết mọi tội con đã phạm/ trong ngày hôm nay (hoặc trong những ngày vừa qua) hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa, con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giê -su, ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

 • Long Nguyễn July 10, 2016, 8:41 am

  KINH DÂNG NGÀY
  Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giesu,con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà Maria mà dâng Cho Trái Tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.

 • nhuthenguyen April 3, 2016, 2:39 am

  kinh dâng ngày:
  Lạy Chúa xin hãy nhận lấy lòng con và xin Chúa ở cùng con trong ngày hôm nay, kẻo sa phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa. GiêSu, Maria,Giuse con xin dâng lòng con và sự sống con, GiêSU,Maria,Giuse xin giúp đỡ con khi mong sinh thì. Giêsu,Maria,Giuse xin cho con chết trong ơn nghĩa thánh của Đức Ki tô. Lạy Đức Bà Maria,Thánh Giuse, Thiên Thần và Thánh bổn mạng xin làm phép lành cho con.
  Lạy trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu con nhờ trái tim vẹn sạch Đức Bà Maria, mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin,mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay. Cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ. con lại dâng các sự ấy cho trái tim Chúa có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.

 • Hung Huynh March 26, 2016, 10:11 pm

  This website is very helpful for Vietnamese Catholic people. Minh la` dao goc ma thu’ that khong thuoc het nhung kinh quan trong nay. That ho the.n! Nho website nay ma bay gio duoc doc kinh va giay cho con cai doc kinh.
  Best regards,
  Hung

 • Peter Pham March 7, 2016, 10:38 pm

  Kinh Thân lạy Ông Thánh Giuse.

  Thân lạy Ông Thánh Giuse nay chúng con lâm cơn khốn khó vội chạy đến cùng Người; trước là khẩn cầu bạn Người Rất Thánh phù trì, sau lại cả lòng dám xin Người bàu chữa; cậy vì lòng Người lân ái đã trọn tín nghĩa cùng Đức Nữ Đồng Trinh chẳng vương tội tổ là Mẹ Đức Chúa Trời. Lại cậy vì lòng Người như Cha nhân lành đã ấp yêu trìu mến Đức Chúa Giêsu Hài Đồng; thì chúng con gắn vó nài xin Người đoái xem Hội Thánh là cơ nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô đã đổ hết máu mình mà tạo thành, và cho chúng con đặng nương cậy quyền thế Người đỡ vớt trong cơn túng ngặt thon von.

  Chúng con thân lạy Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ nhà cửa rất thánh xưa ở thành Nagiarét, xin hãy gìn giữ con cái Đức Chúa Giêsu Kitô đã chọn.

  Ớ Cha rất yêu dấu, xin ngăn đón kẻo chúng con nhuốm lây ôn dịch; là những điều dối trá nghịch đạo cùng sự mất nết hư người.

  Ớ Đấng hộ thủ rất mạnh đang hưởng phước trên trời hãy phù hộ chúng con đang giao chiến cùng quỷ tặc âm binh dưới đất. Lại như xưa Người đã cứu lấy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng, cho khỏi tay kẻ toan giết Người, thì bây giờ cũng xin Người bênh vực Hội Thánh Chúa, khỏi mưu sâu chước độc kẻ nghịch thù và mọi sự gian truân tai nạn; cùng xin hằng bảo hộ che chở chúng con, mọi người đặng nhờ ơn Người nâng đỡ và học đòi bắt chước Người sống thánh chết lành hưởng phước đời đời trên nước Thiên Đàng. Amen.

  Kinh Khấn Thánh Giuse Bảo Trợ
  Những Vụ Khó Khăn

  Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên trời, Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

  Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh. Nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên toà Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (…) xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.
  Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con, xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.

 • Nguyễn Maria February 24, 2016, 1:13 pm

  Xin Chua nham loi chung con cau nguyen

 • Quang Tay January 6, 2016, 1:05 am

  Kinh Cổ Động Ơn Thiên Triệu
  Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Cha hằng hữu, Con Đức Trinh Nữ Maria, chúng con tạ ơn Chúa đã hy sinh đời sống trong hy lễ trên Thánh Giá và tái diễn hy lễ này trong các Thánh Lễ cử hành trên khắp thế giới. Trong quền phép Chúa Thánh Thần, chúng con thờ lạy Chúa và tuyên xưng Chúa hiện diện thực sự trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng con ước ao bắt chước tình yêu Chúa, tỏ ra cho chúng con qua sự chết và sống lại của Chúa, bằng cách yêu thương va phục vụ lẫn nhau. Chúng con cầu xin Chúa kêu gọi nhiều người trẻ gia nhập đời sống tận hiến và cung cấp những linh mục thánh thiện và quảng đại rất cần thiết trong Giáo Hội và Tổng Giáo Phận chúng con hiện nay. Lạy Chúa Giêsu, xin nhậm lời chúng con. Amen.

Lời Bình Trang 2/3123

Leave a Comment