≡ Menu

Tất Cả Các Kinh

tranghatmancoi

 1. 10 Ðiều Răn
 2. 14 Mối
 3. 6 Ðiều Răn Hội Thánh
 4. Phúc Thật Tám Mối
 5. Ba Lời Nguyện Cầu cho Người Lâm Chung
 6. Các Câu Lạy
 7. Cải Tội Bảy Mối
 8. Dấu Thánh Giá
 9. Kinh A Rất Thánh Giá
 10. Kinh Ăn Năn Thống Hối
 11. Kinh Ăn Năn Tội
 12. Kinh Áo Đức Bà
 13. Kinh Ave Maris Stella
 14. Kinh Bà Thánh Anna Là Mẹ Rất Thánh Đức Bà
 15. Kinh Bà Thánh Anna
 16. Kinh Bà Thánh Catarina
 17. Kinh Bà Thánh Cecilia
 18. Kinh Bà Thánh Imelda
 19. Kinh Bà Thánh Maria Mađalêna
 20. Kinh Bà Thánh Mátta
 21. Kinh Bà Thánh Monica
 22. Kinh Bà Thánh Rosa
 23. Kinh Bà Thánh Têrêxa
 24. Kinh Ban Mai
 25. Kinh Bảy Lời Cầu Xin Với Thánh Cả Giuse
 26. Kinh Bảy Phép Bí Tích
 27. Kinh Bời Lời
 28. Kinh Bởi Trời
 29. Kinh Cám Ơn Sau Khi Rước Lễ
 30. Kinh Cám Ơn
 31. Kinh Cáo Mình
 32. Kinh Cao Sang
 33. Kinh Cầu Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
 34. Kinh Cầu Chịu Nạn
 35. Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn Tội Lỗi
 36. Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn
 37. Kinh Cầu Cho Các Linh Mục
 38. Kinh Cầu Cho Các Thai Nhi
 39. Kinh Cầu Cho Chính Mình
 40. Kinh Cầu Cho Gia Đình
 41. Kinh Cầu Cho Giáo Hội Và Linh Mục
 42. Kinh Cầu Cho Linh Mục và Chủng Sinh
 43. Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối
 44. Kinh Cầu Cho Người Khác
 45. Kinh Cầu Cho Những Em Bé Chưa Được Sinh Ra
 46. Kinh Cầu Chúa Thánh Thần
 47. Kinh Cầu Đức Bà
 48. Kinh Cầu Được Chết Lành
 49. Kinh Cầu Mẹ Maria Giải Thoát
 50. Kinh Cầu Nguyện Cho Người Bệnh
 51. Kinh Cầu Nguyện Của Các Bà Mẹ Đang Mang Thai
 52. Kinh Cầu Nguyện Khi Vào Bệnh Viện
 53. Kinh Cầu Nguyện Trong Lúc Đau Khổ
 54. Kinh Cầu Nguyện Trước Thánh Giá Chúa
 55. Kinh Cầu Nguyện Xin Chúa Chữa Lành
 56. Kinh Cầu Ông Thánh Giuse
 57. Kinh Cầu Thánh Cecilia
 58. Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu
 59. Kinh Cầu Thánh Thần Mở Lòng Trí Những Bạn Trẻ Nam Nữ Đón Nhận Ơn Gọi
 60. Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu
 61. Kinh Cầu Trước Thánh Thể Của Thánh Bonaventura
 62. Kinh Cầu Với Chúa Thánh Thần
 63. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Fatima
 64. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Goa-Ða-Lu-Pê
 65. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa Cho Các Thai Nhi
 66. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Là Nữ Vương Hòa Bình
 67. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ La Vang
 68. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Lộ Ðức
 69. Kinh Cầu Với Đức Mẹ Ngôi Lời
 70. Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Sầu Bi
 71. Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa
 72. Kinh Cậy
 73. Kinh Chân Dung Chúa Giêsu
 74. Kinh Cổ Động Ơn Thiên Triệu
 75. Kinh Của Người Cha
 76. Kinh Của Người Mẹ
 77. Kinh Cứu 15 Linh Hồn
 78. Kinh Dâng Đêm
 79. Kinh Dâng Gia Đình Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu
 80. Kinh Dâng Gia Đình Cho Trái Tim Mẹ
 81. Kinh Dâng Loài Người Cho Rất Thánh Trái Tim Đức Giêsu
 82. Kinh Dâng Mình Ban Tối
 83. Kinh Dâng Mình Cho Chúa Thánh Thần
 84. Kinh Dâng Mình Cho Đức Bà
 85. Kinh Dâng Mình Cho Thánh Cả Giuse
 86. Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu
 87. Kinh Dâng Mọi Sự Cho Trái Tim Chúa
 88. Kinh Dâng Mọi Việc Cả Ngày Cho Trái Tim Chúa
 89. Kinh Dâng Ngày
 90. Kinh Dâng Nước Việt Nam Cho Trái Tim Đức Mẹ
 91. Kinh Đầu Phục Đức Chúa Mỗi Ngày
 92. Kinh Đền Tạ Trái Tim Chúa Giêsu
 93. Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ
 94. Kinh Đội Ơn
 95. Kinh Dọn Mình Rước Lễ
 96. Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 97. Kinh Đức Thánh Thiên Thần Gabriel
 98. Kinh Đức Thánh Thiên Thần Raphae
 99. Kinh Đức Thánh Thiên Thần
 100. Kinh Hằng Hữu
 101. Kinh Hãy Nhớ
 102. Kinh Hiến Dâng hai giờ cuối cùng của đời chúng ta cho Đức Trinh Nữ Maria
 103. Kinh Hoà Bình
 104. Kinh Hội Áo Đức Bà
 105. Kinh Hồng Ân
 106. Kinh Khấn Thánh Giuse Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn
 107. Kinh Khiêm Nhường
 108. Kinh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 109. Kinh Kính Mến
 110. Kinh Kính Mình và Máu Thánh Chúa
 111. Kinh Kính Mừng
 112. Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu
 113. Kinh Kính Thánh Gía
 114. Kinh Kính Thánh Martin De Porres
 115. Kinh Kính Thánh Nhan Chúa
 116. Kinh Kính Vết Thương Trên Vai Chúa
 117. Kinh Lạy Cha Thánh Giuse
 118. Kinh Lạy Cha
 119. Kinh Lạy Chúa Con
 120. Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình
 121. Kinh Lạy Nữ Vương
 122. Kinh Lạy Thánh Mẫu
 123. Kinh Lên Đường
 124. Lời Nguyện Ban Mai Xin 7 Ơn Chúa Thánh Thần
 125. Lời Nguyện Chữa Lành Nội Tâm
 126. Lời Nguyện Giải Thoát Sự Dữ
 127. Lời Nguyện Giải Thoát Tà Khí
 128. Lời Nguyện Trừ Mọi Tà Lực
 129. Kinh Mẹ Chúa Trời
 130. Kinh Mến Yêu
 131. Kinh Môn Đệ Và Sứ Vụ
 132. Kinh Năm Đức Tin
 133. Kinh Nghĩa Đức Tin
 134. Kinh Nhật Tụng
 135. Kinh Nữ Vương Thiên Đàng
 136. Kinh Ông Thánh Antôn
 137. Kinh Ông Thánh Augustinô
 138. Kinh Ông Thánh Đôminicô
 139. Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử
 140. Kinh Ông Thánh Giuse
 141. Kinh Ông Thánh Hieronimô
 142. Kinh Ông Thánh Inaxu
 143. Kinh Ông Thánh Mátthêu
 144. Kinh Ông Thánh Phanxicô Xavier
 145. Kinh Ông Thánh Phaolô
 146. Kinh Ông Thánh Phêrô
 147. Kinh Ông Thánh Thômasô
 148. Kinh Ông Thánh Tôma
 149. Kinh Ông Thánh Vincente
 150. Kinh Phép Lạ
 151. Kinh Phó Dâng
 152. Kinh Phù Hộ
 153. Kinh Phụng Vụ
 154. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng
 155. Kinh Sáng Danh
 156. Kinh Sáng Soi
 157. Kinh Sáng
 158. Kinh Sấp Mình
 159. Kinh Sau Khi Ăn
 160. Kinh Tạ Ơn
 161. Kinh Tận Hiến Cho Đức Mẹ
 162. Kinh Tận Hiến Cho Mẹ Maria
 163. Kinh Tận Hiến Cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
 164. Kinh Tha Thứ
 165. Kinh Thân lạy Ông Thánh Giuse
 166. Kinh Thánh Andrê Nguyễn Kim Thông
 167. Kinh Thánh Gia
 168. Kinh Thánh Giuse, Cha Đồng Trinh Ngôi Lời Nhập Thể
 169. Kinh Thánh Giuse Quan Thầy Các Người Lao Động
 170. Kinh Thánh Giuse
 171. Kinh Thánh Hiến Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu
 172. Kinh Thánh Thất
 173. Kinh Thiên Thần Bản Mệnh
 174. Kinh Thờ Lạy
 175. Kinh Thú Nhận
 176. Kinh Tin Kính
 177. Kinh Tin
 178. Kinh Tối
 179. Kinh Trận Chiến Thiêng Liêng
 180. Kinh Trông Cậy
 181. Kinh Trước Bữa Ăn
 182. Kinh Trước Khi Rước Lễ
 183. Kinh Truyền Giáo
 184. Kinh Truyền Tin
 185. Kinh Vật Mọn
 186. Kinh Vì Dấu
 187. Kinh Viếng Hang Đá
 188. Kinh Viếng Thánh Thể
 189. Kinh Vinh Danh
 190. Kinh Vực Sâu
 191. Kinh Xét Mình
 192. Kinh Xin 9 Ơn Đức Chúa Thánh Thần
 193. Kinh Xin Cho Giống Trái Tim Chúa
 194. Kinh Xin Giải Thoát Khỏi Bảy Tội Lớn
 195. Kinh Xin Lòng Mến
 196. Kinh Xin Ơn Biết Thương Xót
 197. Kinh Xin Ơn Chết Lành
 198. Kinh Xin Ơn Chữa Lành Của Chúa
 199. Kinh Xin Ơn Hòa Bình
 200. Kinh Xin Ơn Kiên Vững Khi Thất Vọng
 201. Kinh Xin Ơn Tăng Đức Tin Vào Chúa
 202. Kinh Xin Ơn Tha Thứ
 203. Kinh Xin Ơn Trong Sạch
 204. Lời Chào Kính Đức Mẹ
 205. Lời Nguyện Để Giải Quyết Những Lo Lắng
 206. Lời Nguyện Trước Khi Ngủ
 207. Tràng Hạt Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
 208. Tuần Cứu Nhật Dâng Thánh Giuse
 209. Tuần Cửu Nhật Khấn Đức Mẹ La Vang

** Có rất nhiều kinh được quý ông bà anh chị em gửi vào, xin chân thành cám ơn!!!

{ 72 comments… add one }
 • Augustine duy nguyen November 1, 2015, 11:56 am

  Kinh cao sang

  Lạy ơn Thiên Chúa cao sang

  Chín tầng ngự trị thiên đàng liên liên

  Loài người mọn mạy phàm hèn

  Cùng chung muôn vật ở trên địa cầu.

  Tính thiêng soi tới khắp thâu,

  Suốt thông mọi sự làu làu không sai.

  Rất công chẳng chút riêng ai,

  Khắp hòa che chở chẳng ngoài kiền khôn.

  Chúng tôi chút phận dân con,

  Trộm đem tấc dạ ngụ hôn nghĩ rằng:

  Chúa Cha phép tắc khôn chừng,

  Linh thông rất mực toàn năng vô cùng.

  Bởi không rẽ đám hồng mông,

  Máy huyền tạo hóa phép thông diệu thần.

  Sinh nên trời đất thần nhân,

  Cùng chung muôn vật mọi phần tốt xinh,

  Chúa Con lòng rất nhân lành,

  Vì thương thiên hạ giáng sinh chữa đời.

  Để tòa cao trọng trên trời,

  Liều mình chịu chết thay loài người ta.

  Thánh Thần Thiên Chúa Ngôi Ba

  Uy linh hiện hóa thiết tha ôn tồn.

  Cho ta mạnh sức linh hồn,

  Đầy lòng đức nghĩa cao tôn khác vời.

  Ba Ngôi cũng một Chúa Trời,

  Một tính một phép Ba Ngôi một giềng.

  Trí năng một thể cao sang,

  Tốt lành nhân đức vẻ vang rất là.

  Bây giờ trộm dám suy ra,

  Hồn nay đã phải nghiêm tra trước tòa.

  Xét từ hồn mới sinh ra,

  Chưng nay hồn đã phải qua đời rồi.

  Chịu ơn Thiên Chúa vô hồi.

  Lo hồn hoặc lại luống côi vô tình.

  Ở đời những thuở bình sinh,

  Chẳng suy chẳng nghĩ việc lành phải chăm.

  Lòng lo miệng nói mình làm.

  Chan chan lỗi phạm sai lầm lắm thôi,

  Linh hồn ba phép chẳng noi,

  Dùng về nẻo khác lôi thôi nhiều chiều,

  Từ bề xác thịt ngã xiêu,

  Đi càn lối vạy chẳng theo đàng lành,

  Kính dâng chẳng vẹn tâm thành.

  Phượng thờ chẳng trọn bậc mình sớm trưa.

  Gặp cơn nguy ách chẳng ngờ,

  Ăn năn chưa trọn ngày giờ đã qua.

  Than ôi! Giờ chết chẳng xa,

  Khí thiêng mong thở hắt ra còn gì.

  Bồi hồi hoi hóp đang khi,

  Cậy trông Chúa cả phù trì ủi an.

  Phương chi ngày trước lo toan,

  Ích riêng theo thói thế gian chiều lòng.

  Lỗi nay khổn kể cho cùng,

  Ai hay cứu thoát khỏi vòng hồng lô.

  Hỡi ơi! Lạy Chúa Giêsu,

  Chuộc đền ơn cả thương cho lúc này.

  Cậy trông Đức Mẹ nhân thay,

  Cầu cùng Chúa cả lỗi rày thứ cho.

  Lại xin Đức Thánh Angiô,

  Bấy lâu gìn giữ hộ phù tính linh,

  Hằng ngày dạy dỗ đinh ninh,

  Đã trông coi sóc thần hình bấy thu.

  Rày xin giúp đỡ cần cù,

  Để cho thắng được kẻ thù thiêng nay.

  Cùng xin đấng thánh quan thầy

  Vốn từng thân thiết thuở ngày bình sinh.

  Hằng hằng đỡ vực che bênh,

  Xin Người thương đoái đinh ninh thay lời.

  Lại xin các Thánh trên trời,

  Đang chầu chực Chúa ở nơi vui vầy,

  Vì tình thương đến hồn nay,

  Cầu cho chóng được thấy ngày hiển vinh.

  Như Lời Chúa phán rành rành.

  Xin thì sẽ được ơn lành đoái thương.

  Sấp mình trông Chúa cao sang,

  Ba Ngôi một tính rõ ràng uy nghi.

  Trời cao đất rộng cực kỳ,

  Trong tay quyền phép tóm về kỷ cương.

  Cao xa Chúa ngự thiên đàng,

  Thấu nghe suốt hết trần gian mọi vùng.

  Khuyên răn thưởng phạt rất công,

  Lưới trời lồng lộng ai hòng trốn thâu

  Chúng con cả dám khấu đầu,

  Hết lòng van thiết âu sầu kêu xin.

  Rộng tha phần phạt luyện đền,

  Cho linh hồn ấy được lên thiên đàng.

  Sống lâu hưởng phúc vinh quang,

  Đền xuân cõi thọ vẻ vang đời đời.

  Kinh văn cầu khẩn một bài,

  Mọi người xin hết hợp lời. Amen

 • Mary Bùi September 17, 2015, 8:22 am

  Kinh Mẹ Chúa Trời

  Thánh Maria Mẹ Chúa Trời cao cả
  Xin Mẹ thương gìn giữ tấm lòng con
  Trắng tinh và trong như nước suối nguồn
  Ban cho con lòng đơn số chất phác
  Không cho sầu làm khổ, buồn làm ác
  Ban cho con lòng đại độ bao dung
  Biết hy sinh và xả kỷ không cùng
  Biết thương cảm và từ bi bác ái
  Một tấm lòng trung thành và quảng đại
  Quên muôn oán và nhớ mãi muôn ơn
  Cúi xin Mẹ cải tạo cõi lòng con
  Cho rất đỗi khiêm nhường và hiền thảo
  Yêu tận tình mà chẳng cần đền báo
  Một tấm lòng vui vẻ thích an nương
  Trong Trái Tim Con Một Mẹ yêu thương
  Một tấm lòng cương quyết và quảng đại
  Không nao núng trước vô ơn bạc đãi
  Không chán nản trước bạc đãi thờ ơ
  Mẹ cho con tấm lòng biết chăm lo
  Làm vinh danh Chúa Giêsu cao cả
  Và lòng con mang vết thương yêu Chúa
  Chỉ mong chờ hàn gắn chốn Thiên Cung.

  • Mary Bùi September 17, 2015, 8:23 am

   Amen.

 • Thuy August 23, 2015, 7:14 am

  Kinh Xin Ơn Hòa Bình
  ( Giáo hữu toàn cầu phải cầu nguyện: cầu cho Giáo Hội thịnh vượng, cầu cho khỏi mọi chước dữ tợn của ma quỷ là kẻ thù của Thiên Chúa, Hội Thánh và loài người; cầu cho những dân tộc còn bị nô lệ lầm than khổ nhục; cầu cho mọi người được ơn lành, sống với nhau trong bình đẳng và bác ái; cầu cho thế giới thái bình)
  Lạy Chúa xin bảo hộ Đấng đại diện Con Chúa dưới đất, xin bảo hộ các Đức Giám mục, các linh mục, các tu sĩ, các giáo hữu, thiếu niên trưởng thành và người già lão được đem hết tâm trí kết hợp với nhau thành một tảng đá kiên cố kẻ thù dữ tợn của Chúa va vào sẽ bị vỡ tan.
  Xin Chúa thương ban thúc giục mọi người biết thương yêu bao kẻ khốn nạn chỉ vì nghèo khổ mà sa vào kiếp lầm than không xứng với phẩm giá con người. Xin Chúa nung nấu tâm hồn những kẻ gọi Chúa là Cha. Cho họ khát khao lấy việc lành và lòng chân thành mà cư xử với nhau cho công bằng và thương nhau như anh em.

  Lạy Chúa xin ban hòa bình cho đời chúng con. Xin ban hòa bình trong tâm hồn, hòa bình trong gia đình, hòa bình trong tổ quốc, hòa bình giữa các dân tộc. Ước gì ánh sáng thanh quang của cầu vồng hòa bình và thỏa thuận tỏa xuống quả đất đã được Thánh hóa bởi đã làm nơi cho Con Cực Thánh Chúa sinh trưởng và chịu nạn. Lạy Chúa là nguồn mạch mọi sự yên ủi, chúng con khốn nạn thảm thương tội lổi nặng nề và thiếu thốn đủ cách, nhưng chúng con lại nhất định tín nhiệm vào Chúa. Vì cảm thấy mình hèn hạ nên chúng con thành thực phó thác toàn thân chúng con trong tay Chúa. Chúng con dâng những lời cầu nguyện thô hèn chúng con cho Đức Trinh Nữ Maria vinh hiển và toàn thể các Thánh, nhờ các Đấng ấy lấy công nghiệp mình mà chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa ban cho kẻ tàn tật được nhịn nhục và lành mạnh, cho thanh niên được tin vững, cho thiếu nữ được trong sạch, cho gia trưởng được thấy gia đình họ thịnh đạt và thánh thiện, cho các bà mẹ được biết giáo dục con cái, cho kẻ mồ côi được người âu yếm bảo trợ, cho kẻ lánh nạn và các tù binh được chóng về quê. Sau hết xin Chúa ban cho mọi người được đầy thánh Sủng vì thánh Sủng Chúa là của dự bị và bảo đảm phúc trường sinh trên nước hằng sống. Amen.

 • Thuy Phan July 7, 2015, 7:16 pm

  Kinh Ông Thánh Giuse

  Lạy ơn ông thánh Giuse, chúng con khốn khó chạy đến cùng Người, chúng con đã cầu xin cùng Đức Bà là bạn rất thánh Người cứu giúp, thì chúng con lại lấy lòng trông cậy kêu van Người cầu bầu cho chúng con nữa. Chúng con sấp mình xuống xin vì Đức Nữ Đồng Trinh chẳng mắc tội tổ tông truyền, sinh đẻ Chúa Trời. Người đã yêu đang cùng vì Đức Chúa Giêsu Kitô , Người đã yêu dấu như cha yêu con mọn vậy, mà Người ghé mặt nhân lành thương xem chúng con, là kẻ Đức Chúa Giêsu đã lấy máu mình mà chuộc. Lại xin Người dùng quyền thế đỡ vực chúng con đang lúc túng ngặt. Lạy ông thánh Giuse là Đấng rất sớm lo khéo liệu , xưa đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà, xin gìn giữ những kẻ Đức Chúa Giêsu đã chọn làm tông giống Người. Cha rất thương chớ để chúng con lây phải những sự dị đoan sai lạc cùng làm hư hại người ta, như ôn dịch thần khí. Đấng rất mạnh hãy cứu chữa chúng con, xin Người ngự trên trời, lấy lòng nhân từ phù hộ chúng con thắng được ma quỷ. Xưa người đã chữa Đức Chúa Giêsu khỏi chết thế nào, thì rày lại cứu Hội Thánh ChúaTrời khỏi mọi chước kẻ thù cùng sự khốn khó thể ấy. Lại xin Người hằng che chở mọi người chúng con liên mãi, để cho chúng con noi gương bắt chước, cậy nhờ Người phù hộ mà được giữ đạo nên, ăn mày chết lành, và được hưởng phúc thanh nhàn trên Thiên Đàng vô cùng. Amen.

  (GP.Vinh – Tôi thấy ở Giáo Phận Vinh có rất nhiều kinh đọc rất ý nghĩa, và tôi cũng đang rất muốn Post những kinh đó, hoặc những phim về công giáo lên để lưu truyền)

 • minh June 19, 2015, 2:52 am

  kinh cầu xin thánh thất ( thường đọc khi làm phép nhà)
  chúng con kính lạy ĐCG rất hay lân ái, chúa đã dùng mọi nhơn đức lạ cùng mọi gương gia hạnh chúa mà làm cho nhà chúa đã chọn dưới thế này hóa nên thánh thất. Nay cả nhà chúng con thảy đều sắp mình xuống dưới chân chúa, xin chúa khoan nhân đoái đến nhà này là của chúng con, cùng xin chúa nhớ nhà này là của chúa vì đã dâng mình thờ phượng chúa cách riêng. Xin chúa nhơn từ phù hộ nhà này, cùng cứu khỏi mọi nẻo cheo leo, giúp đỡ mọi cơn túng ngặt, lại xin thêm sức cho đặng bền chí noi theo nề nếp thánh thất luôn, hầu khi ở đời tạm này, hằng tôn vưng kính mến chúa, ngỏ dau đặng ngợi khen chúa đời đời ở trên trời.
  A thánh mẫu Maria, mẹ dịu ngọt thay, chúng con dám xin đức mẹ phù hộ chúng con, vì chúng con hẳn chắc Con Một đức mẹ hằng nhậm lời đức mẹ chẳng sai.
  A thân lạy thánh cả Giuse, hiển vang rất mực, chúng con xin thánh cả dùng thửa quờn bàu, mà hộ vực chúng con, lại trao lời chúng con khẩn nguyện vào tay thánh mẫu Maria hầu người dâng lại cho ĐCG Kitô. Amen

 • Nguyen Thao May 22, 2015, 9:15 am

  Kinh Cau Thanh An-TOn
  Lay THanh An -TOn, Ngai la guong mau thanh thien tron lanh.Xin Ngai giup con song that la mot nguoi Kito Huu. Trung thanh giu cac loi hua cua bi tich rua toi. Ngai biet cac nguy hiem va cac kho khan ma con gap trong cuoc song: xin Ngai giup con vuot qua nhung cam do pham toi va co can dam lam chung cho Duc Tin.
  Xin Ngai giup con co duoc mot trai tim biet yeu men Chua tren het moi su, san sang don nhan thanh y CHua voi tinh than hi sinh va tu bo.
  Xin Ngai mo rong linh hon con de con quang dai va thanh tam yeu thuong nguoi than can;Xin Ngai lam cho con san sang phuc vu va an ui tat ca anhung ai dang can.
  Xin Ngai nang do con bang guong sang cua Ngai de con co the xung dang voi tinh thuong cua CHua. Amen

 • Nguyen Thao May 21, 2015, 9:40 pm

  Kinh Dang Linh Hon
  Con dang linh hon trong tay Chua, Chua giu gin con yen ha`n trong dem nay(DK)
  DK: Con dang linh hon trong tay Chua, CHua giu gin con yen ha`n trong dem nay.
  Chua da cuu con , Chua oi, nhu loi da phan hua. CHua giu gin con, yen ha`n trong dem nay.(DK)
  Vinh danh CHua Cha , CHua Con va CHua Thanh THan.(DK)

 • Nguyen Thao May 21, 2015, 9:36 pm

  minh biet kinh cua Thanh MArtin
  Lay Thanh Martino rat khiem nhuong, long thuong yeu nong nhiet cua nguoi chang nhung che cho cac anh em tung ngheo, ma lai ca nhung thu vat ngoai dong. That la guong huy hoang cua duc bac ai. Chung con kinh mung va cau khan Nguoi, tu toa cao Nguoi ngu, xin doai thuong nham loi anh em tung ngheo keu xin. De chung con duoc bat chuoc cac nhan duc cua Nguoi, ma yen vui trong dia vi Chua da dat, va duoc manh me, can dam vac thanh gia theo chan Chua Cuu The va Me Sau Bi. Sau het duoc ve nuoc thien dang vi cong nghiep CHua Giesu Kito la Chua chung con . Amen

 • Bảo Vân March 22, 2015, 11:00 am

  KINH KÍNH RẤT THÁNH GIÁ.

  A rất thánh giá, chúng tôi kính mừng cây rất thánh giá,
  Là cây đã chuộc muôn dân đặng rỗi!
  Cho kẻ có phước đặng phần vui mừng,
  Cho kẻ có tội đặng lòng trông cậy,
  Cho kẻ yếu đuối đặng nhờ sức mạnh
  Cho kẻ khốn nạn đặng sự an lành.
  Khen cây thánh giá ở giữa rừng phàm,
  nên giống báu lành, nên cây sang trọng,
  Nên đơn linh nghiệm,
  Nên tàu vượt khỏi biển hiểm thế này.
  Cây rất thánh giá thật là gươm giáo
  Dẹp giặc linh hồn, khử trừ đánh diệt tam cừu oan gia,
  Sát phạt tà ma, thịt mình thế tục.
  Vì rất thánh giá là như chìa khóa mở cửa Thiên Đàng,
  Cho chúng tôi đặng vào đến nơi quê thật,
  Cây rất thánh giá tốt lành rất mực,
  Rườm rà im mát,
  Bóng che thiên hạ khỏi chốn hỏa hình.
  Cội rễ nhành lá, búp bông hoa quả,
  Từ xưa đến nay,
  Cây nào dám ví bằng cây thánh giá,
  Từ cây thánh giá chở mình Chúa Cả
  Đóng đinh chịu chết trên cây thánh giá.

  Vậy cây thánh giá nên giống báu lành vô lượng vô biên,
  Lưỡi khen chẳng xiết, bút ngợi khôn cùng.
  Tài rất thánh giá, ai dám ví bằng?
  Sức rất thánh giá, vô số chẳng cùng.
  Rầy tôi trông cậy rất thánh giá này.
  Tôi nhớ Chúa tôi là Chúa Giêsu cực cao cực cả,
  Đã dùng thánh giá mà chuộc tội tôi.

  Vậy nên tôi phải hết lòng khiêm nhượng,
  cảm ơn, thờ phượng,
  Tôi kính, tôi lạy, tôi mừng thánh giá.
  Ngửa nhìn thánh giá thật giống chữa tôi.
  Chuộc tôi đặng rỗi, tha hết tội tôi.

  Tôi cầu đã phỉ, tôi nguyện đã đáng.
  Tôi đặng cậy nhờ,
  Đau thì liền đã, nghèo xảy lại an.
  Vậy tôi trông cậy rất thánh giá này,
  Xin đưa chúng tôi qua khỏi gian nan,
  Tới nước Thiên Đàng,
  Đặng ở chốn an, chẳng còn khốn khó. Amen.

 • Tina Nguyen December 22, 2014, 11:11 am

  Kinh Dâng Ngày – Morning Offering

  1. Làm dấu Thánh Giá – Sign of the Cross (hát bài kinh dâng ngày dươi đây)
  Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa thương nhận long trí chúng con. Mọi cơn gian nan nguy khó, chúng con xin Cầu theo Đức Gióa Hoàng sớm hôm.

  2. Kinh Dâng Ngày – Morning Prayer
  Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu. Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Ðức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay. Cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng. Amen.
  3. Kinh Xin Ân Xá – Prayer for Indulgence
  Lạy Chúa, xin cho con được hưởng nhờ các ân xá, bởi những việc lành con sẽ làm trong ngày hôm nay, hoặc những ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục, thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy.

  4. Kinh Tin Kính
  a. Kinh Lạy Cha – Our Father
  b. 3 Kinh Kính Mừng – 3 Hail Mary
  c. Kinh Sáng Danh – Glory Be
  d. Lời Nguyện Fatima – Fatima Prayers
  Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.

  5. Kinh Hiệp Thông Thánh Lễ – Prayer for Participating in Masses
  Lạy chúa, con xin dâng Lễ Misa các thầy cả khắp tứ phương thiên hạ làm trong ngày hôm nay, để Chúa con thương đến các kẻ có tội đang mong sinh thì bây giờ, và sẽ chết trong ngày hôm nay. Chớ gì máu châu báu Chúa Giêsu là đấng chuộc tội, làm cho Chúa con thương đến các kẻ ấy.

  6. Kinh Ăn Năn Tội – Act of Contrition
  Lạy Chúa Con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho Con chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

  7. Rước Lễ Thiêng Liêng – Spiritual Communion
  Lạy Chúa Thánh Thể, con yêu mến Chúa, xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi. Amen.

  8. Làm Dấu Thánh Giá – Sign of the Cross

  Như ý: Đây là những kinh mà Phong Trào TNTT đọc mỗi sáng dâng ngày (Morning Offering) …tuy nhiên còn rất nhiều kinh khác bạn có thể đọc vào ban sáng

 • Minh Trần November 29, 2014, 1:12 am

  cảm ơn..!..

 • noho October 9, 2014, 3:17 am

  Cam ta thanh mau maria

 • Mai van cung September 15, 2014, 7:56 pm

  Cảm ơn bạn nhiều về trang này. Mong bạn tìm giúp mình bản kinh về Sinh nhật Mẹ Maria. Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, chúc lành cho bạn và gia đình bạn. Mong !

 • Mai Linh August 4, 2014, 11:41 pm

  Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình

  Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.

 • Quang Minh June 25, 2014, 1:48 pm

  Kinh Mến Yêu

  Lạy Cha Hằng Hữu. Con xin dâng lên Cha bửu huyết của Chúa Giêsu, Con Chí Thánh Cha, hiệp cùng các thánh lễ được cử hành trong ngày hôm nay trên khắp hoàn cầu để chỉ cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, cho các tội nhân ở khắp nơi, trong Giáo Hội phổ quát , nơi quê hương con và trong chính gia đình con. Amen.

 • 3dieu April 20, 2014, 9:57 am

  Kinh Dâng Mình Cho Thánh Cả Giuse
  Lạy Thánh Giuse yêu dấu! Xin nhận con làm con của Cha.
  Xin Cha chăm lo phần rỗi con, xin trông chừng con ngày đêm.
  Xin gìn giữ con khỏi các dịp tội, xin cho con được trong sạch hồn xác.
  Nhờ lời chuyển cầu của Cha với Chúa Giesu, cho con được lòng khiêm nhường, hy sinh và bỏ mình.
  Một tình yêu nồng cháy dành cho Chúa Giesu trong bí tích Thánh Thể.
  Một tình yêu dịu ngọt dành cho Đức Maria, Mẹ con.
  Một tình yêu vâng phục dành cho Đức Thánh Cha và Hội Thánh.
  Lạy Thánh Giuse, xin ở cùng con khi sống và lúc chết. Xin cho con được sự phán xét may lành của Chúa Giesu. Chúa Cứu Thế nhân hậu của con. Amen.

 • Trong Tu April 20, 2014, 1:03 am

  Lay chua. Xin Chua che cho gia dinh con. Bay h con dang o rat xa gia dinh con,nhung gia dinh con luon o trong tim con, con yeu thuong ho rat nhiu. Nhung gia dinh con lun say ra nhung chuyen bat dong. Con k bit faj lam the nao. Xin chua soi sang chi loi cho con. Amen

 • Tuyet April 11, 2014, 10:08 pm

  Can I also get the English names of all the prayers here?

  It would help it they were listed side by side

  Thank you

  Tuyet

 • Hồng võ February 23, 2014, 12:17 pm

  Cảm tạ Chúa đã thương chúng con. Cảm ơn tất cả những ai có công xây dựng trang wep này cho con được đọc kinh với Chúa một cách tâm tình.

 • Thien January 12, 2014, 11:15 pm

  Con xin cảm ơn!

 • Chung April 3, 2013, 1:16 pm

  Jesu I Trust In You

 • Dovanbinh March 26, 2013, 6:08 am

  Cam on cac ban rat nhieu da dup toi nho lai cac kinh ma toi da quen

 • Thanh Son January 13, 2013, 10:39 pm

  (Có nhiều bản kinh khác nhau về Ông Thánh Giuse và đây là một trong số đó)
  KINH THÁNH GIUSE

  Lạy thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên Trời thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

  Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này. Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (…) Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

  Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy. Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.

  • Mynguyenvan April 10, 2014, 6:10 am

   đọc kinh thánh Giuse này có đọc thêm kinh gì thêm như lạy cha kính mừng xin cho bết

 • Thanh Son January 13, 2013, 10:35 pm

  KINH NGHĨA ĐỨC TIN

  Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày lễ…), chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, không khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa: thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn.

  Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy; nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất; mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cũng một tính một phép cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người sinh bởi Bà Maria đồng trinh, đặt tên là Giêsu; ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng.

  Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác.

  Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép Bí Tích mà thôi; song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Giải Tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi.

  Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.

 • Nga October 22, 2012, 7:23 pm

  Ko phai dau do la kinh cua nhung vi thanh tieu bieu nhu kinh cua thanh Martino.

  • 3dieu April 20, 2014, 9:44 am

   Theo mình, khi đọc kinh cầu các Thánh. Họ sẽ cầu bầu cùng Chúa thay cho ta. Vì các Thánh có công trạng và thần thế trước mặt Chúa hơn ta. Chúa làm phép lạ qua lời bầu cử của các Thánh.

 • ngoc April 26, 2012, 4:04 pm

  KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊ-SU

  Lạy Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giê-Su đã thương chúng tôi vô cùng, ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng tôi, từ khi Đức Chúa Giê-Su mới sinh ra thì Trái Tim người đã nghĩ đến chúng tôi là kẻ hèn mọn, mọi việc người làm, người đã làm vì chúng tôi. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết, Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng tôi. Chúng tôi mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội. Chúng tôi là kẻ khốn khó chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng. Lạy ơn trên trời soi sáng thì chúng tôi mới biết Đức Chúa Giê-Su muốn cho người ta kính mến Trái Tim người cách riêng, thật là chúng tôi thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh. Chúng tôi xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân đấng nhân lành vô cùng, chúng tôi hợp ý cùng bề trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giê-Su. Chúng tôi dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội, chúng tôi dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời. Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng tôi làm, sự sống, sự chết, tài trí của cải hết mọi sự, chúng tôi dâng cho Trái Tim thay thảy, dù khi chúng tôi được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giê-Su.

  Chúng tôi cũng dâng cả anh em họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Ớ Trái Tim cực thánh hãy cai trị trong lòng chúng tôi. Xin che chở chúng tôi cho khỏi chước ma quỷ, xin ban lòng tin cậy kính mến cho chúng tôi được đẹp lòng Đức Chúa Trời, xin phá những sự dữ đang vây bọc tứ bề, xin cứu lấy chúng tôi trong giờ sau hết, xin ban mọi ơn lành cho các đấng giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giê-Su, xin phù hộ cho các thày cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các đấng các bậc dậy dỗ chúng tôi cho nên. Lạy Trái Tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng tôi, hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này, hãy đưa chúng tôi lên thiên đàng hưởng Trái Tim Đức Chúa Giê-Su đời đời chẳng cùng. Amen

 • Trần August 1, 2011, 2:42 am

  Happy ! God bless you so much . Thank you !

 • Thuy January 3, 2011, 10:42 am

  Thanks so much! I was so confused but now i’m definitely clear !

 • BRANDON January 3, 2011, 1:18 am

  THANKS VERY MUCH…MAY GOD BLESS YOU…..

 • Linh December 15, 2010, 8:40 pm

  Thanks you very much for your website, it very helpful that you have all the prayer posted. Thanks again.

Lời Bình Trang 1/3123

Leave a Comment