Kinh Lạy Nữ Vương | CôngGiáo.org
≡ Menu

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.

Hỡi ôi! Bà là Chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

BẢN KINH TIẾNG ANH

Hail, holy Queen, Mother of mercy, our life, our sweetness, and our hope.
To you we cry, the children of Eve;
to you we send up our sighs,mourning and weeping in this land of exile.
Turn, then, most gracious advocate, your eyes of mercy toward us;
lead us home at last and show us the blessed fruit of your womb, Jesus:
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary.

BẢN KINH TIẾNG LATIN

Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae, ad te suspiramus,
gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eja, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte;
et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

BẢN KINH TIẾNG PHÁP

Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, et notre espérance, salut.
Vers vous nous élevons nos cris, pauvres exilés, malheureux enfants d’Eve.
Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
De grâce donc, ô notre Avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux.
Et, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.

Gốc Tích Kinh Lạy Nữ Vương.

Vào khoảng năm 1100, bên Ðức, có một gia đình sang trọng đạo đức, sinh được một con trai đặt tên là Herman. Herman lọt lòng với một hình thù xấu xa lại tàn tật. Ðứa bé thấp lùn, mồm méo, lớn lên lưng còng như đai thùng, ăn nói thì ngập ngọng, lại thọt một chân. Tâm trí thì u mê tối tăm, dáng bộ ngờ nghệch không biết gì. Cha mẹ thấy con mình tàn tật dốt nát làm vậy thì thương hại, lại xấu hổ không cho con ra khỏi nhà.

Herman lên 12 tuổi, cha mẹ rước một thầy Dòng về nhà để dạy con mình. Suốt hai năm trời, Herman chỉ học được mấy lẽ cần trong đạo như: Một Thiên Chúa ba ngôi, dựng nên trời đất, tổ tông phạm tội, Ngôi Hai xuống thế làm người trong lòng Trinh Nữ Maria, chịu chết trên Thánh Giá để chuộc tội thiên hạ…

Herman lên 16 tuổi mới đủ trí khôn nhận thấy mình tàn tật và kém chúng bạn. Herman sinh buồn bã, đêm ngày những than thân tủi phận.

Thầy Dòng thấy học sinh của mình buồn bã đêm ngày, thì khuyên bảo cậu chạy đến cùng Ðức Mẹ và vững vàng trông cậy Người cứu giúp. Herman vâng lời thầy, cầu xin Ðức Mẹ ba năm trời, mà chẳng được kết quả gì. Mặc dầu vậy Herman không ngã lòng, cứ tiếp tục cầu nguyện.

Một ngày kia, Herman cảm thấy mình sầu khổ hơn mọi khi, liền đến trước bàn thờ Ðức Mẹ kêu van rằng: “Lạy Mẹ là Nữ Vương trời đất, là Mẹ nhân ái, là sức sống, là nguồn vui, là hy vọng của con, con là con cháu khốn nạn của Evà, ở chốn khách đầy đau khổ, kêu van xin Mẹ ghé mặt thương xót. Ðến giờ sau hết xin cho con được về Trời xem thấy Chúa Giêsu Con của Mẹ, lạy Mẹ nhân ái”.

Sau mấy lời kêu van thống thiết, Herman thấy Ðức Mẹ hiện ra sáng láng tốt đẹp và bảo: “Herman, con yêu của Mẹ, Mẹ đã nghe lời con cầu xin. Mẹ cho con chọn một trong hai điều này: một là khỏi các bệnh tật phần xác, hai là được trở nên thông thái, con muốn điều nào tùy ý.”

Herman bấy lâu khổ cực vì bệnh tật cũng như đau lòng vì trí khôn thấp kém. Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi quả quyết trả lời: “Con xin Mẹ trí thông minh.” Ðiều Herman xin đẹp lòng Ðức Mẹ. Người cho Herman được trí thông minh lại cho khỏi các tật bệnh phần xác nữa.

Từ đó Herman chăm chỉ học hành, nổi tiếng thông minh vượt hẳn chúng bạn. Sau Herman trở nên một nhà tu hành thông thái chép nhiều sách có giá trị. Ðể tạ ơn Ðức Mẹ, thầy Herman đặt lại kinh Nữ Vương cho mọi người đọc.

Kinh Lạy Nữ Vương là những lời cầu nguyện vắn tắt, khiêm nhường đơn thật, và là những lời kêu van thảm thiết của một tâm hồn đau khổ, trong lúc cô đơn, chỉ còn biết nương tựa cậy trông vào Ðức Mẹ. Cũng là một kinh Giáo Dân quen đọc và đọc nhiều lần trong một ngày.

Trong các Tu Viện, lúc ngày tàn, người ta thấy các thầy Dòng hội nhau trong Nhà Thờ hát kinh ấy với giọng điệu chân thành yêu mến sốt sáng.

Xưa Thánh Vinh Sơn bị bọn cướp bể bắt sống bán đi làm tôi. Trong những năm bị lưu đầy khổ sở, ông thánh đọc kinh Nữ Vương để tự yên ủi mình và được sức mạnh vui chịu mọi đau khổ. Nhiều người ngoại giáo nghe người đọc kinh ấy sốt sắng thảm thiết, thì cảm động và xin theo đạo.

Vậy ta hãy quí trọng và năng đọc kinh Lạy Nữ Vương. Nhất là lúc gặp đau khổ, ta hãy ngửa mặt kêu xin Mẹ thương xót ta ở chốn lưu đày này, và đến giờ sau hết xin Mẹ đem ta về Trời, xem thấy Chúa Giêsu, Con Mẹ đời đời.

Trong lịch sử Dòng Thánh Augustinô, kể tích một thầy Dòng đạo đức đã có tuổi, mắc bệnh nặng sắp chết. Nằm trên giường bệnh, thầy nghĩ đến giờ phải đứng trước tòa Chúa phán xét thì lo buồn khiếp sợ. Anh em trong dòng an ủi và khuyên thầy hãy vững vàng tin ở lòng nhân từ vô cùng Thiên Chúa nhưng thầy cũng chẳng bớt sợ hãi lo buồn.

Có lần thầy quá khiếp sợ đến nỗi phát khóc một hồi lâu. Bỗng chốc Ðức Mẹ hiện ra lấy lời dịu dàng phán bảo rằng: “Hỡi con, con đừng sợ ! Lúc còn khỏe, ngày nào con cũng đọc kinh Lạy Nữ vương, ước mong được xem thấy Chúa Giêsu Con Mẹ, Mẹ nghe lời con sau khi chết, Mẹ sẽ đưa con về trời xem thấy Chúa Giêsu muôn đời”.

Bệnh nhân bấy giờ mới yên lòng và vững vàng cậy trông cho đến khi nhắm mắt bằng yên trong tay Ðức Mẹ.

Trích sách THÁNG ĐỨC BÀ

Có sách kinh dùng “xin ghé mắt”, có sách kinh dùng “xin ghé mặt”.
Có sách kinh dùng “Đến sao cõi đày” và có sách kinh dùng “Đến sau khỏi đày”

Bạn xài bản nào cũng được.

{ 33 comments… add one }
 • Peter Nguyen September 6, 2021, 8:25 am

  bản tiếng Latin:
  Salve, Regina, mater misericordiae:
  Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
  Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
  Ad te suspiramus, gementes et flentes
  in hac lacrimarum valle.
  Eia ergo, Advocata nostra,
  illos tuos misericordes oculos
  ad nos converte.
  Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
  nobis, post hoc exsilium ostende.
  O clemens: O pia: O dulcis
  Virgo Maria.

  Chú thích: chử J không có trong tiếng Latin.

 • Nguyen Hoang May 17, 2021, 6:25 am

  Trước đây tôi chẳng hiểu và yêu mến gì kinh này. Nhưng từ khi nghe trong bài giảng của Đc Kham có đoạn ngài nói sơ về thánh tích của kinh này. Tôi mới để ý và càng ngày càng thấy ý nghĩa rất cao quý của kinh này và tôi càng yêu mến và thích đọc kinh này thường xuyên hơn. Trong kinh mình tự nhận là con cháu Eva đang sống trên trần gian cũng như mình thay mặt các linh hồn trong luyện ngục ngước mắt khẩn cầu Mẹ thương. Ước gì Mẹ soi sáng cho nhiều người biết yêu mến kinh này hơn và đọc với tất cả lòng mến.

 • Tracy April 26, 2020, 2:06 am

  xin đổi 1 chữ trong Kinh Lạy Nữ Vương cho đúng nghĩa “Hỡi Ôi! Bà là (không phải Chúa) (mà là) Chủ bầu chúng con.
  nguyện Chúa chúc lành cho quý vị.

  • Stephen May 8, 2020, 7:39 am

   Cam on Tracy!

   • Thomas June 16, 2020, 9:10 pm

    Lay me xin thuong xot chung con

 • vinh pham March 14, 2020, 3:13 pm

  xin Me cho the gioi qua con dai dich, moi su bang an

 • Trần Vũ April 7, 2019, 5:01 am

  Con cầu xin đức mẹ Maria ban cho đại gia đình chúng cho và toàn thể dân Chúa được mọi sự lành và bình an trong tay Chúa và Đức Mẹ, con cầu xin Đức Mẹ ban cho con công việc thật ôn định và phát triển ,con cầu xin Chúa và Đức Mẹ nhận lời cầu xin của con.Amen.

 • Nguyễn văn khoát January 16, 2019, 6:59 pm

  Một kinh tuyệt vời như thế, ngày nào cũng đọc mà chưa biết ý nghĩa và giá trị.
  Cám ơn Chúa đã sáng soi
  . Từ nay đọc với tâm tình mới với lòng cậy trông Mẹ.

 • Ngọc Muội June 24, 2018, 11:45 am

  Lạy Mẹ Maria, xin thương đoái nhìn trái tim bé nhỏ của con, xin mẹ ban phước trên hội đoàn con Đức mẹ, giúp nó vững mạnh và phát triển hơn!

 • Ho Hung Cuong August 29, 2017, 1:10 am

  Tôi cảm nhận kinh Lạy Nữ Vương tuyệt vời nên đã phổ nhạc. Mong những dòng nhạc này mọi người đến với Mẹ gần hơn.

 • Tony V. January 31, 2017, 2:28 am

  Theo Minh thay, Minh Phai có good intentions when pray and apply it to your daily life. It will bring lot of good fortune to your families. Be faithful

 • Hien January 11, 2017, 4:17 am

  Mong me luon ben con, che cho cho gia dinh con

 • Tuan December 27, 2016, 12:52 am

  Lay me Maria xin che cho con, xin ghe mát den gia dinh chung con, ban be va moi nguoi xung quanh con duoc binh an

 • nguyễn đình cảnh April 5, 2016, 11:48 am

  lậy mẹ maria con xin mẹ hãy ban cho bố mẹ hai bên của gia đình con và toàn thể gia đình con anh chị em chúng con và toàn thể dân chúa được mọi sự lành bằng an trong tay chúa và mẹ maria con xin chúa và mẹ hãy nhận lời con cầu xin.a men.

 • Nguyễn trung hiếu October 1, 2015, 11:54 am

  Lạy mẹ maria. Xin hãy thương xót gia đình con.

 • Kim Ngọc June 15, 2015, 11:35 pm

  cảm ơn mẹ đã giúp con nhiều lần xin mẹ che chở con nhiều hơn

 • đất đèn January 19, 2015, 11:33 am

  Thực ra mình nghĩ chỉ cần cầu nguyện với lòng thành, với niềm tin mạnh mẽ, với lòng cậy mến thì “mắt” hay “mặt” cũng không quan trọng lắm

 • Cua tung October 2, 2014, 8:57 am

  Bài kinh này rất hay

 • Anne Xuan April 26, 2014, 11:06 am

  Kinh Lạy Nữ Vương.
  Xin có chút thắc mắc muốn điều chỉnh kinh tren nếu đúng:
  Câu “Hởi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con” … Nên là “Hởi ôi! Bà là Chủ bầu chúng con” …
  Câu “Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy…” … Nên là “Đến sau khỏi đời, xin cho chúng con được thấy…”
  Kính,
  Xuân.

  • Trang Nguyen February 27, 2018, 9:48 am

   “Đến sau khỏi đày” đối chiếu với bản tiếng Anh ‘ And after this our exile ” Ý nói cuộc đời này là chốn lưu đày, chỉ sau khi lìa đời này ta mới được Mẹ đưa về quê thật.

 • VINCENTE NGUYỄN QUANG TRUNG March 27, 2014, 9:09 pm

  Xin MẸ MARIA tha tội che chở bảo bọc cho con . con hứa sẽ sống theo ý CHÚA và ý MẸ . làm những việc không để CHÚA và MẸ phiền lòng con nữa . AMEM

 • Phểoo Thạnh November 8, 2013, 12:14 pm

  Theo mình thì ghé mắt đúng hơn , đối với người Bình thường lớn tuổi hơn mình mà dùng từ mặt là đã bất kính rồi , huống hồ chi là MẸ .

 • hong van July 17, 2013, 11:51 pm

  xin me phu ho cho gia dinh chung con duoc moi su lanh

 • Do Quoc Vinh July 2, 2013, 2:11 am

  Xin me phu ho chung me. Con tin vao me.

 • nguyễn văn lâm June 20, 2013, 1:38 pm

  xin cho con đọc thật chậm và luôn biết đọc kinh trong tất cả mọi lúc ạ

 • Anlene April 19, 2013, 10:21 am

  Hoi kho thuoc nhung doc di doc lai cung thuoc duoc 1 chut

 • Trương Thanh Việt March 25, 2013, 2:09 am

  Xin hỏi trong Kinh Lạy Nữ Vương có đoạn ” Xin ghé mắt ( mặt)” vậy “mắt” hay “mặt” cái nào đúng. Xin Cám ơn.

  • Stephen March 25, 2013, 9:31 am

   Chào bạn!

   Mình xem sách kinh mà mình có thì là “mặt”, và mình cũng có xem qua một số websites thì có một số websites dùng “mắt”.

   Mình nghĩ chắc cả hai đều được, lòng thành của bạn Mẹ biết mà!

  • LOAN V DUONG April 11, 2017, 9:15 pm

   Bản Latin: Misericordes oculos,
   Bản tiếng pháp: Regards misericordieux,
   Bản tiếng anh: Eyes of mercy,
   Nên thiết nghĩ “Ghé mắt” đúng hơn “Ghé mặt”.

   • Vui Do February 10, 2021, 1:11 pm

    Không biết bản tiếng Đức nguyên thuỹ như thế nào. Bản tiếng Anh, Pháp và La tinh chỉ là bãn dịch. Trong Cựu ước Do thái và kinh bỗn người Bắc chúng tôi thường dùng hai chữ Thánh nhan đễ tõ vẽ kính trọng.

 • Huy khoa November 18, 2012, 6:55 pm

  Sao moi khi con doc dieu la ve Duc Me thi quyet tam tu bo toi loi nhung khi di ra duog thi chung nao tat nay, cu van nhu vay, ko tu bo duoc.

 • d98 June 28, 2012, 1:08 am

  O Queen, Mother of goodness makes us live, be happy, be trusted. Body O Mother! our children, grandchildren and in place E-exile asked to join her guests, where we cry laments her urgent business.

  Alas! She is God elected us, please visit us to see the injured later from exile, let us be found in Jesus Blessed include your womb. Oh drilling instead, people change, rather wonderful, perpetual virginity of St. Mary. Amen.

 • No Name June 22, 2011, 9:06 pm

  English version:

  Hail, holy Queen, Mother of mercy, hail, our life, our sweetness and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve: to thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this vale of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus, O merciful, O loving, O sweet Virgin Mary! Amen.

Leave a Comment

Next post:

Previous post: