Kinh Lạy Nữ Vương

by Stephen on September 21, 2009 · 11 comments

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.

Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

BẢN KINH TIẾNG ANH

Hail, holy Queen, Mother of mercy, our life, our sweetness, and our hope.
To you we cry, the children of Eve;
to you we send up our sighs,mourning and weeping in this land of exile.
Turn, then, most gracious advocate, your eyes of mercy toward us;
lead us home at last and show us the blessed fruit of your womb, Jesus:
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary.

BẢN KINH TIẾNG LATIN

Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae, ad te suspiramus,
gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eja, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte;
et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

BẢN KINH TIẾNG PHÁP

Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, et notre espérance, salut.
Vers vous nous élevons nos cris, pauvres exilés, malheureux enfants d’Eve.
Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
De grâce donc, ô notre Avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux.
Et, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.

Gốc Tích Kinh Lạy Nữ Vương.

Vào khoảng năm 1100, bên Ðức, có một gia đình sang trọng đạo đức, sinh được một con trai đặt tên là Herman. Herman lọt lòng với một hình thù xấu xa lại tàn tật. Ðứa bé thấp lùn, mồm méo, lớn lên lưng còng như đai thùng, ăn nói thì ngập ngọng, lại thọt một chân. Tâm trí thì u mê tối tăm, dáng bộ ngờ nghệch không biết gì. Cha mẹ thấy con mình tàn tật dốt nát làm vậy thì thương hại, lại xấu hổ không cho con ra khỏi nhà.

Herman lên 12 tuổi, cha mẹ rước một thầy Dòng về nhà để dạy con mình. Suốt hai năm trời, Herman chỉ học được mấy lẽ cần trong đạo như: Một Thiên Chúa ba ngôi, dựng nên trời đất, tổ tông phạm tội, Ngôi Hai xuống thế làm người trong lòng Trinh Nữ Maria, chịu chết trên Thánh Giá để chuộc tội thiên hạ…

Herman lên 16 tuổi mới đủ trí khôn nhận thấy mình tàn tật và kém chúng bạn. Herman sinh buồn bã, đêm ngày những than thân tủi phận.

Thầy Dòng thấy học sinh của mình buồn bã đêm ngày, thì khuyên bảo cậu chạy đến cùng Ðức Mẹ và vững vàng trông cậy Người cứu giúp. Herman vâng lời thầy, cầu xin Ðức Mẹ ba năm trời, mà chẳng được kết quả gì. Mặc dầu vậy Herman không ngã lòng, cứ tiếp tục cầu nguyện.

Một ngày kia, Herman cảm thấy mình sầu khổ hơn mọi khi, liền đến trước bàn thờ Ðức Mẹ kêu van rằng: “Lạy Mẹ là Nữ Vương trời đất, là Mẹ nhân ái, là sức sống, là nguồn vui, là hy vọng của con, con là con cháu khốn nạn của Evà, ở chốn khách đầy đau khổ, kêu van xin Mẹ ghé mặt thương xót. Ðến giờ sau hết xin cho con được về Trời xem thấy Chúa Giêsu Con của Mẹ, lạy Mẹ nhân ái”.

Sau mấy lời kêu van thống thiết, Herman thấy Ðức Mẹ hiện ra sáng láng tốt đẹp và bảo: “Herman, con yêu của Mẹ, Mẹ đã nghe lời con cầu xin. Mẹ cho con chọn một trong hai điều này: một là khỏi các bệnh tật phần xác, hai là được trở nên thông thái, con muốn điều nào tùy ý.”

Herman bấy lâu khổ cực vì bệnh tật cũng như đau lòng vì trí khôn thấp kém. Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi quả quyết trả lời: “Con xin Mẹ trí thông minh.” Ðiều Herman xin đẹp lòng Ðức Mẹ. Người cho Herman được trí thông minh lại cho khỏi các tật bệnh phần xác nữa.

Từ đó Herman chăm chỉ học hành, nổi tiếng thông minh vượt hẳn chúng bạn. Sau Herman trở nên một nhà tu hành thông thái chép nhiều sách có giá trị. Ðể tạ ơn Ðức Mẹ, thầy Herman đặt lại kinh Nữ Vương cho mọi người đọc.

Kinh Lạy Nữ Vương là những lời cầu nguyện vắn tắt, khiêm nhường đơn thật, và là những lời kêu van thảm thiết của một tâm hồn đau khổ, trong lúc cô đơn, chỉ còn biết nương tựa cậy trông vào Ðức Mẹ. Cũng là một kinh Giáo Dân quen đọc và đọc nhiều lần trong một ngày.

Trong các Tu Viện, lúc ngày tàn, người ta thấy các thầy Dòng hội nhau trong Nhà Thờ hát kinh ấy với giọng điệu chân thành yêu mến sốt sáng.

Xưa Thánh Vinh Sơn bị bọn cướp bể bắt sống bán đi làm tôi. Trong những năm bị lưu đầy khổ sở, ông thánh đọc kinh Nữ Vương để tự yên ủi mình và được sức mạnh vui chịu mọi đau khổ. Nhiều người ngoại giáo nghe người đọc kinh ấy sốt sắng thảm thiết, thì cảm động và xin theo đạo.

Vậy ta hãy quí trọng và năng đọc kinh Lạy Nữ Vương. Nhất là lúc gặp đau khổ, ta hãy ngửa mặt kêu xin Mẹ thương xót ta ở chốn lưu đày này, và đến giờ sau hết xin Mẹ đem ta về Trời, xem thấy Chúa Giêsu, Con Mẹ đời đời.

Trong lịch sử Dòng Thánh Augustinô, kể tích một thầy Dòng đạo đức đã có tuổi, mắc bệnh nặng sắp chết. Nằm trên giường bệnh, thầy nghĩ đến giờ phải đứng trước tòa Chúa phán xét thì lo buồn khiếp sợ. Anh em trong dòng an ủi và khuyên thầy hãy vững vàng tin ở lòng nhân từ vô cùng Thiên Chúa nhưng thầy cũng chẳng bớt sợ hãi lo buồn.

Có lần thầy quá khiếp sợ đến nỗi phát khóc một hồi lâu. Bỗng chốc Ðức Mẹ hiện ra lấy lời dịu dàng phán bảo rằng: “Hỡi con, con đừng sợ ! Lúc còn khỏe, ngày nào con cũng đọc kinh Lạy Nữ vương, ước mong được xem thấy Chúa Giêsu Con Mẹ, Mẹ nghe lời con sau khi chết, Mẹ sẽ đưa con về trời xem thấy Chúa Giêsu muôn đời”.

Bệnh nhân bấy giờ mới yên lòng và vững vàng cậy trông cho đến khi nhắm mắt bằng yên trong tay Ðức Mẹ.

Trích sách THÁNG ĐỨC BÀ

Có sách kinh dùng “xin ghé mắt”, có sách kinh dùng “xin ghé mặt”.
Có sách kinh dùng “Đến sao cõi đày” và có sách kinh dùng “Đến sau khỏi đày”

Bạn xài bản nào cũng được.

{ 11 comments… read them below or add one }

Nguyễn trung hiếu October 1, 2015 at 11:54 am

Lạy mẹ maria. Xin hãy thương xót gia đình con.

Reply

Cua tung October 2, 2014 at 8:57 am

Bài kinh này rất hay

Reply

Anne Xuan April 26, 2014 at 11:06 am

Kinh Lạy Nữ Vương.
Xin có chút thắc mắc muốn điều chỉnh kinh tren nếu đúng:
Câu “Hởi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con” … Nên là “Hởi ôi! Bà là Chủ bầu chúng con” …
Câu “Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy…” … Nên là “Đến sau khỏi đời, xin cho chúng con được thấy…”
Kính,
Xuân.

Reply

VINCENTE NGUYỄN QUANG TRUNG March 27, 2014 at 9:09 pm

Xin MẸ MARIA tha tội che chở bảo bọc cho con . con hứa sẽ sống theo ý CHÚA và ý MẸ . làm những việc không để CHÚA và MẸ phiền lòng con nữa . AMEM

Reply

Phểoo Thạnh November 8, 2013 at 12:14 pm

Theo mình thì ghé mắt đúng hơn , đối với người Bình thường lớn tuổi hơn mình mà dùng từ mặt là đã bất kính rồi , huống hồ chi là MẸ .

Reply

Do Quoc Vinh July 2, 2013 at 2:11 am

Xin me phu ho chung me. Con tin vao me.

Reply

Anlene April 19, 2013 at 10:21 am

Hoi kho thuoc nhung doc di doc lai cung thuoc duoc 1 chut

Reply

Trương Thanh Việt March 25, 2013 at 2:09 am

Xin hỏi trong Kinh Lạy Nữ Vương có đoạn ” Xin ghé mắt ( mặt)” vậy “mắt” hay “mặt” cái nào đúng. Xin Cám ơn.

Reply

Stephen March 25, 2013 at 9:31 am

Chào bạn!

Mình xem sách kinh mà mình có thì là “mặt”, và mình cũng có xem qua một số websites thì có một số websites dùng “mắt”.

Mình nghĩ chắc cả hai đều được, lòng thành của bạn Mẹ biết mà!

Reply

Huy khoa November 18, 2012 at 6:55 pm

Sao moi khi con doc dieu la ve Duc Me thi quyet tam tu bo toi loi nhung khi di ra duog thi chung nao tat nay, cu van nhu vay, ko tu bo duoc.

Reply

No Name June 22, 2011 at 9:06 pm

English version:

Hail, holy Queen, Mother of mercy, hail, our life, our sweetness and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve: to thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this vale of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus, O merciful, O loving, O sweet Virgin Mary! Amen.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: