≡ Menu

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Ghi Chú: Ai lấy lòng ăn năn sốt sắng mà đọc kinh Hãy nhớ, mỗi lần đọc thì được ân xá 300 ngày. Ai đọc hằng ngày đủ một tháng, thì được ơn đại xá, miễn là kẻ ấy xưng tội chịu lễ, viếng nhà thờ và cầu nguyện như Ý Ðức Giáo Hoàng.

{ 100 comments… add one }
 • Hải Nguyễn August 16, 2019, 2:25 am

  Lạy Mẹ Maria , xin mẹ thương xót che chở cho gia đình chúng con , xin Mẹ đoái nhìn đến chúng con , mặc dù chúng con còn ham mê trần thế , đôi khi quên và không nhìn thấy tình yêu bao la của Mẹ , nhưng xin Mẹ luôn ban bình an cho gia đình chúng con , xin cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen .

 • V bang July 10, 2019, 12:28 am

  Mẹ ơi hay ở lại với gia đình con,chi bảo cho chúng con tư tưởng và lời ăn tiếng nói cũng như việc làm, vì có mẹ chúng con chẳng phải sợ chi hết.xin Mẹ hãy ở với chúng con mãi mãi ..amen..

 • Linh May 28, 2019, 9:29 am

  Xin mẹ thương xót con.

 • Phêrô Maria Nguyễn Lộc Tân April 29, 2019, 11:46 am

  Hail Mary. Gray for your siners now. Help me who is your son. Forgive my mistake. Loved your Truth Heart . We’re only slave our God. AND OUR CHIRST OF GOD’S SON ALSO YOUR HEART’S BORNED IN LIFE COME FROM THE RIGHT OF “FATHER’S SEAT”. HE SAVED US FROM OUR SINS. PLEASE!!!! FIXING WITH YOUR “HOLY SPIRITS” WAS COME. LET’S YOUR POWERS GO TO DEEP INSIDE OURS. THANKS YOUR WORDS SENT FOR YOUR SINERS HERE AT EARTH. DEAR MOTHERS SELF GOD’S

 • Phaolo lê đức thiên December 20, 2018, 11:35 am

  Xin mẹ nhận lời con cầu xin amen

  • Maria Nguyen Bich May 29, 2019, 2:28 am

   Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi, xin chớ bỏ lời con kêu xin. Amen

Lời Bình Trang 4/41234

Leave a Comment