≡ Menu

Kinh Lên Đường

(Lời kinh của thánh Phanxicô trước tượng thánh giá San Damianô)

Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển, xin chiếu rọi ánh sáng vào cõi lòng tăm tối cùa con, xin ban cho con đức tin ngay chính, đức cậy vững bền, và đức mến hoàn hảo. Lạy Chúa, xin ban cho con sa’ng suốt va khôn ngoan, để con hiểu biết và mau mắn thi hành ý thánh thiện, đích thực của Chúa. Amen

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment