Kinh Kính Mến

by Stephen on September 21, 2009 · 5 comments

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

{ 5 comments… read them below or add one }

Armero November 13, 2017 at 1:39 am

Awesome

Reply

Bao Nguyen August 17, 2017 at 10:55 pm

I like this web. Thanks!

Reply

nguyễn trần khánh đăng May 24, 2017 at 9:26 pm

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy.Amen.

Reply

Teresa huynh September 10, 2014 at 4:00 pm

Con xin cau cho cac linh hon ong ba anh chi em va cac linh hon khac mau som ve Duoc voi chua Amen! Xin chua thuong xot con tha toi con da Pham trong doi song hang Ngay con xin cau cho Gia dinh con duoc binh an va cha me anh chi em con Duoc khoe manh con xin ta on chua. Amen!!

Reply

ĐINH QUANG DUY May 9, 2013 at 12:56 am

xin cầu cho các linh hồn mồ côi

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: