≡ Menu

Kinh Nữ Vương Thiên Đàng

Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng – Alleluia
Đáp: Vì đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng – Alleluia

Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa – Alleluia
Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con – Alleluia

Xướng: Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc – Alleluia
Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật – Alleluia

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, là đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng qúa bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô la` Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời dời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

{ 3 comments… add one }
 • katty linda April 26, 2014, 10:55 pm

  Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng – Alleluia
  Đáp: Vì đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng – Alleluia

  Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa – Alleluia
  Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con – Alleluia

  Xướng: Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc – Alleluia
  Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật – Alleluia

  LỜI NGUYỆN

  Lạy Chúa, là đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng qúa bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô la` Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời dời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 • katty linda April 26, 2014, 10:38 pm

  chữ đáng đúng á

 • Nicolas The April 12, 2012, 1:22 am

  Cho hoi trong Kinh Lay Nu Vuong Thien Dang co Chữ: “Đáng” cưu mang trong long co đúng không? Con cảm ơn.

Leave a Comment

Next post:

Previous post: