≡ Menu

Kinh Phú Dâng

Lạy Chúa con, con xin phú dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.


Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 1 comment… add one }
  • trinh November 16, 2014, 1:09 am

    Mình nghĩ phải là Kinh Phó Dâng mới đúng

Leave a Comment