≡ Menu

Kinh Cầu Với Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa tình yêu, con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong linh hồn con. Xin ban cho con tình yêu thánh thiện của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của bình an, đang ngự thật trong linh hồn con, xin ban cho con sự bình an thánh thiện của Chúa, sự bình an mà không trí khôn nào hiểu thấu được.

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của ánh sáng, đang ngự thật trong linh hồn con, xin ban cho con được ánh sáng thánh thiêng của Chúa, để con có thể nhìn xem mọi sự một cách rõ ràng.

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của niềm vui và an ủi, đang ngự thật trong linh hồn con, xin đổ tràn niềm vui và an ủi của Chúa vào lòng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của sức mạnh, đang ngự thật trong linh hồn con, xin ban cho con sức mạnh thần linh của Chúa, để con có thể làm mọi việc cho hoàn hảo.

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của sự ngọt ngào và tốt lành vô biên, đang ngự thật trong linh hồn con, xin ban cho con những hoa trái, những phúc lành và bẩy nguồn ơn của Chúa.

{ 1 comment… add one }
 • Anna Lien June 5, 2019, 10:01 pm

  Lạy chúa thánh thần xin ngự trong gia chúng con
  Lạy chúa thánh thần xin ban cho con gái tìm được Việt làm tốt
  Lạy chúa thánh thần xin ban sức khỏe cho mọi nguoi trong nhà con
  Lạy chúa thánh thần xin ban bình an cho gia đình con
  Lạy chúa thánh thần xin soi sáng mỏi tâm hồn chúng con
  Con cảm ơn chúa thánh thần Amen

Leave a Comment