Kinh Xin Cho Giống Trái Tim Chúa

by Stephen on December 9, 2013 · 0 comments

Ôi Chúa Giêsu! Xin cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa, xin Chúa hãy biến đổi nó thành chính Trái Tim Chúa, ngõ hầu con cảm nhận được nhu cầu của tâm hồn anh chị em, cách riêng những ai sầu não và buồn khổ. Ước gì luồng ánh sáng từ bi thương xót cư ngụ trong trái tim con. Amen.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: