Kinh Dâng Ngày | CôngGiáo.org
≡ Menu

Kinh Dâng Ngày

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giesu, con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà Maria mà dâng Cho Trái Tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng. Amen.

{ 5 comments… add one }
 • Pikachu October 30, 2021, 3:26 am

  Rất hay

 • Pikachu October 26, 2021, 7:02 am

  Rất có ý nghĩa

 • Phanxico Xavie Nguyễn Hữu Quốc October 22, 2020, 5:50 pm

  Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, con xin dâng mọi sự thuộc về con và gia đình con lên cho Chúa, xin Chúa giữ gìn chúng con và Thánh Hoá chúng con. Amen.

 • Nguyễn đ Minh August 2, 2020, 8:44 am

  Lời kinh rất có ý nghĩa. Cảm ơn người đã đăng kinh này.

 • Giuse Mai Tuấn May 31, 2019, 10:08 am

  Kinh Dâng mọi việc cả ngày cho Trái Tim Chúa
  Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, nhân vì Trái Tim vẹn sạch Đức Bà Maria, con xin dâng mọi sự con mơ ước nài xin, mọi việc con làm, mọi sự cực con chịu trong ngày hôm nay, có ý bồi thường phạt tạ Rất Thánh Trái Tim Chúa, vì tội lỗi chúng con hằng sa phạm mất lòng Chúa, được hiệp cùng thánh ý Trái Tim Chúa hằng dâng mình tế lễ trên bàn thờ. Amen.

Leave a Comment