Dấu Thánh Giá

by Stephen on August 12, 2010 · 8 comments

Tiếng Việt: Dấu Thánh GiáEnglish: The Sign of The Cross
Nhân danh Cha và Con và Thánh thần. Amen.In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

 

 

{ 8 comments… read them below or add one }

Le Thuy Kieu February 26, 2015 at 12:28 am

Amen

Reply

Phuong September 19, 2015 at 8:54 am

Xin cho e hỏi ngu xíu, “Amen” có nghĩa là gì vậy

Reply

John January 15, 2017 at 9:10 am

“ Amen ” sẽ là từ nói để kết thúc một lời cầu xin hoặc ước nguyện đến Chúa. Bên cạnh đó, nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy những ai làm linh mục, phó tế cũng sử dụng từ “Amen” này trong Lễ thưa Amen, và nó được hiểu nghĩa là “đúng vậy, chắc chắn như vậy”.

Reply

Hai October 7, 2018 at 7:54 am

Amen có nghĩa là cầu mong được như vậy.

Reply

Pham van tu January 22, 2014 at 5:49 am

Amen

Reply

Emmy September 27, 2013 at 1:32 pm

Amen

Reply

Kubjn Tr March 31, 2013 at 8:12 am

Amen

Reply

Phạm Phú Điền January 20, 2013 at 2:10 pm

Amen

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: