≡ Menu

Dấu Thánh Giá

Tiếng Việt: Dấu Thánh GiáEnglish: The Sign of The Cross
Nhân danh Cha và Con và Thánh thần. Amen.In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

Kinh Vì Dấu

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Chú thích:

 • vì dấu Thánh giá: trong khi đọc câu này, chúng ta dùng ngón cái của tay phải, vẽ dấu chữ thập lên trán.
 • xin chữa chúng con: Trong khi đọc câu này, chúng ta dùng ngón cái của tay phải, vẽ dấu chữ thập lên môi
 • cho khỏi kẻ thù: Trong khi đọc câu này, chúng ta dùng ngón cái của tay phải, vẽ dấu chữ thập lên ngực
{ 13 comments… add one }
 • Lam August 22, 2018, 6:39 am

  I love you all my dear. our farther gona help us. amen

 • daitrungkien May 13, 2017, 4:54 am

  Amen

 • Thuy November 7, 2016, 4:08 pm

  Kinh Vì Dấu

  Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá, xin chữa + chúng con cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

  English Version:

  The Blessing of the Cross
  Lord, by the sign + of your Holy Cross, save + us from all + evils. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen

 • Lộc July 24, 2016, 9:03 pm

  Espanol: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

 • Benedicto Minh Trung April 6, 2015, 2:31 pm

  Amen.

 • Le Thuy Kieu February 26, 2015, 12:28 am

  Amen

  • Phuong September 19, 2015, 8:54 am

   Xin cho e hỏi ngu xíu, “Amen” có nghĩa là gì vậy

   • John January 15, 2017, 9:10 am

    “ Amen ” sẽ là từ nói để kết thúc một lời cầu xin hoặc ước nguyện đến Chúa. Bên cạnh đó, nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy những ai làm linh mục, phó tế cũng sử dụng từ “Amen” này trong Lễ thưa Amen, và nó được hiểu nghĩa là “đúng vậy, chắc chắn như vậy”.

   • Hai October 7, 2018, 7:54 am

    Amen có nghĩa là cầu mong được như vậy.

 • Pham van tu January 22, 2014, 5:49 am

  Amen

 • Emmy September 27, 2013, 1:32 pm

  Amen

 • Kubjn Tr March 31, 2013, 8:12 am

  Amen

 • Phạm Phú Điền January 20, 2013, 2:10 pm

  Amen

Leave a Comment