≡ Menu

Kinh Kính Thánh Gía

Lạy Dấu Thánh Gía, con kính Thánh Gía cho được bằng yên. Cây Thánh Gía ở giữa rừng vàng! Cây Thánh Gía là gươm là giáo. Cây Thánh Gía ở khắp gần xa đánh qủy trừ ma, khiêm nhường mỹ tục. Cây Thánh Giá là tầu vượt sang khỏi biển. Cây Thánh Gía là chìa khóa mở cửa Thiên Đàng cho chúng con được vào. Lạy Cây Thánh Gía! Lạy Cành Cây Thánh Gía! Lạy Lá Cây Thánh Gía! Lạy Hoa Cây Thánh Gía! Lạy Qủa Cây Thánh Gía! Từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bằng cây Thánh Gía. Lạy Chúa con, nằm trên Cây Thánh Gía chịu chết vì chúng con. Amen.


Kính lạy Thánh Gía của Đấng cứu chuộc con, con thờ lạy, con hôn kính Thánh Gía đã được Chúa Kitô yêu qúy vô ngần. Cúi xin Thánh Gía che chở con, gìn giữ con, cứu chữa con. Cúi xin Nhan Thánh hãy xoa dịu cơn khiếp sợ của con để con chỉ thấy toàn bình an và trông cậy, cùng với nguồn ơn sức mạnh và nâng đỡ. Xin Cha đổ xuống lòng chúng con Thánh Thần Chí Linh hầu chúng con biết cầu nguyện và kính mến Cha hết lòng con thảo và mạnh bước trên đường phục vụ. Amen.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment