Kinh Cầu Nguyện Trước Thánh Giá Chúa

by Stephen on December 9, 2013 · 0 comments

Xin nhìn xuống trên con, hỡi Chúa Giêsu tốt lành và khoan dung, trước nhan Thánh Ngài con khiêm tốn quỳ gối, với linh hồn nóng bỏng, cầu xin Chúa hãy sửa sang tận nơi sâu thẳm trong trái tim con đức tin sống động, đầy hy vọng và nhân đức, lòng sám hối chân thành cho tội lỗi con và ý muốn hoán cải, trong khi con chiêm ngắm với tình yêu lớn lao và lòng thương xót trên Năm Dấu Thánh của Ngài, con đang suy ngẫm và nhớ lại những lời của vua David, vị tiên tri đã nói về Ngài, Chúa Giêsu của con, rằng: ‘Chúng đã đâm thủng tay chân Ta và đã đếm hết các xương Ta.’ (Tv. 22, 17-18)

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, và cầu cho ý chỉÐức Giáo Hoàng. (Ðược ơn Ðại Xá nếu đọc sau khi rước lễ (S. Paen, Ap., 2 Feb 1943)

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: