Kinh Nghĩa Đức Tin | CôngGiáo.org
≡ Menu

Kinh Nghĩa Đức Tin

Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày lễ…), chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, không khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa: thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn.

Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy; nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất; mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cũng một tính một phép cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người sinh bởi Bà Maria đồng trinh, đặt tên là Giêsu; ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng.

Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác.

Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép Bí Tích mà thôi; song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Giải Tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi.

Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.

Cám ơn bạn Thanh Sơn đã gửi vào kinh này!

{ 6 comments… add one }
 • THY TỨ NGUYỄN September 26, 2021, 1:42 pm

  “Khong khen” cảm tạ ơn Chúa.KHÔNG KHEN là một từ cổ. Có nghĩa là chúc tụng ngợi khen. Không có dấu ô.

 • Khuỳnh Mai February 23, 2020, 3:49 am

  Ba Ngôi cũng một tính một phép, cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi.
  Chữ “cũng” chỉ dùng khi có một sự kiện xảy trước, rồi một sự kiện khác xảy ra sau đó. Còn Ba Ngôi Thiên Chúa là một, không hề có Ngôi nào trước, Ngôi nào sau. Cho nên phải dùng là “Ba Ngôi cùng một tính một phép, cho nên Ba Ngôi cùng một Chúa mà thôi”.

 • Hoi Ten Dung December 31, 2018, 5:27 am

  Ban kinh nay rat ching xac

 • Phạm Thanh Xuyên September 17, 2018, 3:27 am

  Kinh Nghĩa Đức Tin( GP Bắc Ninh)
  Ngày chúa nhật hôm nay chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, khen ngợi cảm tạ chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và đền tạ Chúa vì những tội lỗi con đã phạm mất lòng Chúa, thì chúng con dám xin Chúa hãy ban những ơn cần thiết, cho chúng con được dỗi linh hồn. Nên chúng con hết lòng tin tưởng vững vàng mọi điều Đạo Thánh Chúa dạy, nhất là những điều cơ bản này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất, mà người có Ba ngôi, ngôi nhất là Cha, ngôi thứ hai là con, ngôi ba là Thánh Thần, ba ngôi một tính một phép nên ba ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin ngôi thứ hai ra đời làm người, sinh bởi Bà Maria đồng trinh đặt tên là Giê-su, ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ, đến ngày thứ ba Người sống lại, khỏi bốn mươi ngày người lên trời, đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ và Hội Thánh mới lập. Ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì không được dỗi linh hồn. Mà linh hồn là bản tính thiêng liêng chẳng hề chết được, và đến ngày tận thế xác loài người sẽ sống lại đẻ chịu phán xét chung, kẻ lành liên thiên đàng hưởng phúc đời đời, kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng. Chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ để cho được lên thiên đàng,còn phải giữ Mười điều răn Đức Chúa Trời, cùng Sáu điều răn Hội Thánh và làm những điều lành phúc đức. Vì vậy, chúng con hằng phải sợ hãi và tránh xa tội lỗi nhất là bảy mối tội đầu là căn nguyên mọi tội lỗi khác. Vậy chúng con cần phải ân cần lo lắng mà năng lĩnh nhiệm các bí tích Đức Chúa GieSu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được lên thánh, có bảy phép nhiệm tích mà thôi, nhưng phép Rửa tội, phép Mình Thánh cùng phép Giải tội là ba phép cần thiết hơn cho được cứu dỗi. Ấy vậy chúng con hằng phải gia sức thế nào mà lĩnh các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng và giữ cẩn thận các điều trước này,thì mới được hưởng phúc đời đời. Amen.

 • Augustino Linh Trần June 27, 2015, 1:54 pm

  Tôi muốn xin bản tiếng Anh của kinh này, và nếu không thì ít ra cho tôi xin tên tiếng anh của bài kinh này. rất mong được giúp đỡ, cảm ơn.

Leave a Comment