Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu | CôngGiáo.org
≡ Menu

Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu

Lạy Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giê-Su đã thương chúng tôi vô cùng, ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng tôi, từ khi Đức Chúa Giê-Su mới sinh ra thì Trái Tim người đã nghĩ đến chúng tôi là kẻ hèn mọn, mọi việc người làm, người đã làm vì chúng tôi. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết, Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng tôi. Chúng tôi mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội. Chúng tôi là kẻ khốn khó chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng. Lạy ơn trên trời soi sáng thì chúng tôi mới biết Đức Chúa Giê-Su muốn cho người ta kính mến Trái Tim người cách riêng, thật là chúng tôi thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh. Chúng tôi xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân đấng nhân lành vô cùng, chúng tôi hợp ý cùng bề trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giê-Su. Chúng tôi dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội, chúng tôi dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời. Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng tôi làm, sự sống, sự chết, tài trí của cải hết mọi sự, chúng tôi dâng cho Trái Tim thay thảy, dù khi chúng tôi được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giê-Su.

Chúng tôi cũng dâng cả anh em họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Ớ Trái Tim cực thánh hãy cai trị trong lòng chúng tôi. Xin che chở chúng tôi cho khỏi chước ma quỷ, xin ban lòng tin cậy kính mến cho chúng tôi được đẹp lòng Đức Chúa Trời, xin phá những sự dữ đang vây bọc tứ bề, xin cứu lấy chúng tôi trong giờ sau hết, xin ban mọi ơn lành cho các đấng giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giê-Su, xin phù hộ cho các thày cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các đấng các bậc dậy dỗ chúng tôi cho nên. Lạy Trái Tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng tôi, hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này, hãy đưa chúng tôi lên thiên đàng hưởng Trái Tim Đức Chúa Giê-Su đời đời chẳng cùng. Amen.

Cám ơn bạn Ngọc đã gửi cho mình kinh này!

{ 7 comments… add one }
 • Ro Sa Hiếu April 24, 2020, 8:07 am

  Lạy Trái tim Chúa Giê Su xin cứu giúp con , xin giải thoát con khỏi cảnh khốn cùng , xin ban cho công việc mua bán của con được thuận lợi và may mắn . Lạy Chúa Giê Su xin lắng nghe và nhậm lời con cầu xin , con cảm tạ Chúa . Lạy Trái tim Chúa con tín thác vào Chúa . Amen

 • Hiến phạm March 26, 2020, 7:11 am

  Kinh này hay vô cùng

 • Thúy May 2, 2019, 10:38 am

  Con yêu Chúa

 • minh hải May 1, 2019, 5:29 am

  đây là bửu bối diệt trừ âu lo hãy nhớ và thuộc lấy kinh này

 • Liêm December 31, 2018, 1:43 pm

  Cám ơn nhiều

 • Tam February 2, 2017, 3:10 pm

  Lay Trai Tim nhan lanh Chua Giesu , xin thuong xot chung con

 • Tuyet Thi Vu July 30, 2015, 2:34 am

  xin cám ơn bạn đã posted kinh này lên trang này .

Leave a Comment

Next post:

Previous post: