Kinh Ông Thánh Giuse | CôngGiáo.org
≡ Menu

Kinh Ông Thánh Giuse

Lạy ơn ông thánh Giuse, chúng con khốn khó chạy đến cùng Người, chúng con đã cầu xin cùng Đức Bà là bạn rất thánh Người cứu giúp, thì chúng con lại lấy lòng trông cậy kêu van Người cầu bầu cho chúng con nữa. Chúng con sấp mình xuống xin vì Đức Nữ Đồng Trinh chẳng mắc tội tổ tông truyền, sinh đẻ Chúa Trời. Người đã yêu đang cùng vì Đức Chúa Giêsu Kitô , Người đã yêu dấu như cha yêu con mọn vậy, mà Người ghé mặt nhân lành thương xem chúng con, là kẻ Đức Chúa Giêsu đã lấy máu mình mà chuộc. Lại xin Người dùng quyền thế đỡ vực chúng con đang lúc túng ngặt. Lạy ông thánh Giuse là Đấng rất sớm lo khéo liệu , xưa đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà, xin gìn giữ những kẻ Đức Chúa Giêsu đã chọn làm tông giống Người. Cha rất thương chớ để chúng con lây phải những sự dị đoan sai lạc cùng làm hư hại người ta, như ôn dịch thần khí. Đấng rất mạnh hãy cứu chữa chúng con, xin Người ngự trên trời, lấy lòng nhân từ phù hộ chúng con thắng được ma quỷ. Xưa người đã chữa Đức Chúa Giêsu khỏi chết thế nào, thì rày lại cứu Hội Thánh ChúaTrời khỏi mọi chước kẻ thù cùng sự khốn khó thể ấy. Lại xin Người hằng che chở mọi người chúng con liên mãi, để cho chúng con noi gương bắt chước, cậy nhờ Người phù hộ mà được giữ đạo nên, ăn mày chết lành, và được hưởng phúc thanh nhàn trên Thiên Đàng vô cùng. Amen.

{ 32 comments… add one }
  • Anna Trâm August 16, 2021, 12:41 pm

    Kính lạy ông Thánh Giuse xin Ngài ban ơn chữa lành cho ba của chúng con là Phero Nguyễn Tấn . Ba con đang trong cơn bệnh nặng xin Ngài cầu bầu cùng Chúa Jesu và Đức Mẹ Maria mà ban ơn chữa lành cho ba của chúng con . Amen

  • Dina March 15, 2021, 4:10 pm

    Lạy Thánh Giuse, xin ban cho mọi người trong GĐ con ơn biết Chúa và biết mình nhiều hơn, cho chúng con ơn kính sợ TC, ơn khiêm nhường và hien lành.
    Trong năm kính Thánh Giuse , siêng năng đọc Kinh thánh Giuse, kinh Mân côi và làm việc bác ái cùng ước ao được hưởng ơn Toàn xá , khẵn cầu long thương xót chúa xóa đi những tội vạ mà chúng con vô tình hay cố ý đã phạm mất lòng chúa cùng tha nhân. Amen

Lời Bình Trang 2/212

Leave a Comment