≡ Menu

Kinh Dâng Mình Ban Tối

Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn. Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua. Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la. Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh. Amen.

{ 2 comments… add one }
  • susu August 29, 2015, 6:20 am

    xin chua hay cho con thuoc kinh cua chua.amen

  • nam January 23, 2015, 9:00 pm

    Loi kinh that co y nghia

Leave a Comment