≡ Menu

Kinh Xin Ơn Biết Thương Xót

Lạy Chúa, xin cho mắt con biết thương xót, để con không bao giờ nghi ngờ hay xét đoán tha nhân theo bề ngoài, nhưng biết nhận ra vẻ đẹp trong tâm hồn họ và đến giúp đỡ họ.

Xin cho tai con biết thương xót, để con biết lắng nghe những nhu cầu của tha nhân và không dửng dưng trước những đau đớn và than van của họ. Xin cho lưỡi con biết thương xót, để con không bao giờ nói tiêu cực về tha nhân, nhưng biết nói lời an ủi và tha thứ cho mọi người.

Xin cho tay con biết thương xót và đầy việc lành, để con chỉ làm điều tốt cho tha nhân và dám nhận những công việc khó khăn và vất vả hơn.

Xin cho chân con biết thương xót, để con mau mắn đến giúp đỡ tha nhân và vượt thắng cơn mệt mỏi rã rời. Nơi con an nghĩ thật là trong việc phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa, xin con tim con biết thương xót, để con cảm được mọi nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Con sẽ không từ khước yêu thương bất cứ ai. Con sẽ chân thành ngay cả đối với kẻ sẽ lạm dụng lòng tốt của con. Và con sẽ khóa lòng con trong Trái Tim vô cùng thương xót của Chúa Giêsu. Con sẽ mang nỗi khổ của con luôn mãi. Amen. Lạy Chúa! xin thương xót con là kẻ có tội. Amen.

{ 2 comments… add one }
  • Dinh thi phuong loan December 20, 2018, 5:43 pm

    Lay chua con la ke co toi .con xin chua tha toi cho con va xin chua o cunh chung con va con xin chua ban cho con vung long tin vao chua xin cho con khong bo chua .xin chua ban cho chong con yeu con va con con cho chong con ve nha chung song voi hai me con con duoc hanh phuc . Xin cho chung con biet yeu thuong tha thu ton trong nhau . Xin chua thong xot con con tin thac vao chua con tin cay vao chua amen

  • Paruru November 1, 2015, 5:00 pm

    Lạy Chúa. Con van xin Ngài hãy giúp con vượt qia cơn khó khăn này. Con đã vào bước đường cùng. Con không biết trông cậy vào ai có thể giúp con ngoài Chúa :'(

Leave a Comment