≡ Menu

Kinh Hiến Dâng hai giờ cuối cùng của đời chúng ta cho Đức Trinh Nữ Maria

Ôi Maria! Con sấp mình xuống dưới chân Mẹ, ăn năn thống hối vì những
tội lỗi của con, nhưng tràn đầy tin tưởng vào lòng Nhân Ái của Mẹ. LạymMẹ Maria, xin Mẹ hãy chấp nhận lời nguyện cầu mà linh hồn con kínhmdâng lên Mẹ đây. Đó là giờ sau hết của đời con. Mẹ sẽ dùng tình yêumcủa Mẹ để giúp đỡ con.

Ôi Maria hiền mẫu của con, con xin hiến dâng hai giờ cuối cùng của con cho Mẹ. Xin Mẹ hãy đến bên cạnh con để nhận lấy hơi thở cuối cùng của con và lúc sự chết đã chấm dứt chuỗi ngày của con trên trần gian này thì xin Mẹ hãy hiến dâng linh hồn con cho Chúa Giêsu và nói với Ngài rằng: “Mẹ yêu thương linh hồn này.” Chỉ một lời đó mà thôi cũng sẽ đủ cho con được sự chúc lành của Thiên Chúa và hồng phúc trông thấy Mẹ muôn đời trên Thiên Quốc. Con đặt tin tưởng vào Mẹ, là Mẹ của con, và tin chắc điều này sẽ thực hiện. Ôi Maria! Xin Mẹ hãy cầu bầu cho con là con của Mẹ, đến cùng Chúa và dẫn đưa con đến cùng Chúa Giêsu. Amen.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment