Cải Tội Bảy Mối | CôngGiáo.org
≡ Menu

Cải Tội Bảy Mối

Cải tội bảy mối có bảy đức

Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo
Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện
Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục
Thứ bốn: Hay nhịn, Chớ hờn giận
Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống
Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét
Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng

 

Tóm lược các mối và điều răn trong một trang: các mối và điều răn

English version:

First: Humility, not arrogance
Second: Spacious, not miserly
Third: Keep yourself clean, do not love sex
Fourth: Or fast, Do not be angry
Fifth: Stay tuned, do not eat
Friday: Love you, do not be jealous
Seventh: Do the work of God, do not be lazy.

{ 7 comments… add one }
 • Ke kho va ten dien July 28, 2021, 10:25 am

  Amen

 • Huyền June 27, 2021, 10:26 pm

  The 7 Deadly Sins—And The Virtues That Crush Them
  1. Pride. Antidote: Vanquish Pride with HUMILITY
  2. Envy. Antidote: Vanquish Envy with CHARITY
  3. Avarice. Antidote: Vanquish Avarice with GENEROSITY
  4. Wrath. Antidote: Wrath Avarice with MEEKNESS
  5. Sloth. Antidote: Vanquish Sloth with DILIGENCE
  6. Gluttony. Antidote: Vanquish Gluttony with TEMPERANCE
  7. Lust. Antidote: Vanquish Lust with CHASTITY

 • Vân Anh April 14, 2018, 10:09 am

  Amen

 • Chau Do February 19, 2013, 10:49 am

  Chào anh,
  Anh có Kinh Cải tội 7 mối bằng tiếng Anh không, xin email cho tôi. Cám ơn anh.
  Châu.

  • Khôi March 3, 2015, 11:29 pm

   Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo
   Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện
   Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục
   Thứ bốn: Hay nhịn, Chớ hờn giận
   Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống
   Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét
   Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng

  • TL June 15, 2015, 4:31 pm

   Lucifer – tội kiêu ngạo
   Mammon – tội tham lam
   Asmodeus – tội dâm dục
   Satan – tội hờn giận, thù hằn
   Beelzebub – tội mê ăn uống
   Leviathan – tội ghen ghét, đố kỵ
   Belphegor – tội lười biếng phụng thờ Thiên Chúa

  • Phero June 19, 2018, 1:55 am

   First: Humility, not arrogance
   Second: Spacious, not miserly
   Third: Keep yourself clean, do not love sex
   Fourth: Or fast, Do not be angry
   Fifth: Stay tuned, do not eat
   Friday: Love you, do not be jealous
   Seventh: Do the work of God, do not be lazy.

Leave a Comment

Next post:

Previous post: