Phúc Thật Tám Mối

by Stephen on September 22, 2009 · 14 comments

Thứ nhất:Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai:Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
Thứ ba:Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
Thứ bốn:Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.
Thứ năm:Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.
Thứ sáu:Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
Thứ bảy:Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
Thứ tám:Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

 

Tóm lược các mối và điều răn trong một trang: các mối và điều răn

{ 14 comments… read them below or add one }

Tin Thác Vào Thên Chúa May 19, 2018 at 6:12 pm

Cảm ơn Thiên Chúa đã sinh con ra trên thế Giang này

Reply

Quoc kiet con chua May 13, 2018 at 11:16 pm

Con ta on chua

Reply

quoc kiet May 22, 2018 at 2:43 am

con xin chua ban on cho gia dinh be nho cua con

Reply

Shonejok January 6, 2018 at 9:29 am

Thiên chúa là đấng vẹn toàn,Người được trao mọi quyền trên trời dưới đất ,xưa từ ngọn đồi tình yêu mà ngài truyền dạy cho chúng con những điều luật phán truyền.8 mối cuộc sống này sẽ tràn toàn quyền trên trời,xin ngai vàng của người là đấng Giêsu kito con Thiên chúa ban trên tâm gồm của những kẻ sống bất chính của con.Amen

Reply

Chiên_Lạc December 14, 2015 at 3:11 pm

Amen…

Reply

Vân November 19, 2015 at 10:57 pm

Con cảm tạ Chúa! xin Người soi sáng cho chúng con luôn sống trong Tám Mối Phúc Thật này! Amen

Reply

Thuan December 29, 2014 at 8:45 am

Lay chua da cho con binh yen

Reply

Yến như December 27, 2014 at 11:41 pm

Con cảm tạ Chúa

Reply

Suong nguyen November 9, 2014 at 12:03 am

Nguyen on chua ban on

Reply

Tinh tuyet November 3, 2014 at 6:59 am

Xin cho con biet thương yeu moi nguoi

Reply

Tiến đạt .con chúa May 3, 2014 at 8:07 am

cảm tạ chúa .muôn ngàn đời con vẫn ngợi ca khen ngài.

Reply

Trần văn tiệp March 4, 2014 at 1:12 pm

Lời chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường con đi.

Reply

HoangDanThanh November 1, 2013 at 7:22 am

Tạ ơn chúa vì muôn ngàn đời chúa vẫn chọn tình thương.

Reply

Dinh quan November 23, 2012 at 10:46 pm

Lay Chua la Cha nhan lanh, xin Chua hay giu gin con va noi nguoi duoc day on phuc lanh cu Chua. Amen.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: