Kinh Lạy Cha

by Stephen on September 20, 2009 · 12 comments

Tiếng Việt: Kinh Lạy ChaEnglish: The Lord’s Prayer
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation,but deliver us from evil. Amen.

 


English: (newer version)

Our Father, Who is in heaven,
Holy is Your Name;
Your kingdom come,
Your will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our sins,
as we forgive those who sin against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.

Latin

Pater noster, qui es in caelis
Sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
Sicut in caelo et in terra
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem;
Sed libera nos a malo.
Amen.

{ 12 comments… read them below or add one }

Hạt cát February 4, 2018 at 10:57 am

Cảm ơn

Reply

thế sự June 14, 2017 at 11:35 pm

Xin hỏi: Father là ngôi thứ ba số ít, sao động từ art trong “art in heaven” không thêm s’
Tương tự như vậy, Kingdom come (không có s).
Con tham khảo một số trang thì đều thấy phiên bản như thế, tức không có s như nêu trên. Xin cám ơn.

Reply

Cao thi hai May 31, 2017 at 12:00 pm

Em muốn có một quyển sách về kinh thánh tiêng ý. Em muốn học tiếng ý từ kinh thánh có ai giúp tìm cho em được không. Help me. Thank so much.

Reply

Trish Le April 25, 2015 at 10:30 pm

I’m Vietnamese, this helped me with my Giao Lý test. Thanks!

Reply

Dung Do October 14, 2014 at 6:52 pm

Toi thay chu “nhu” trong cau: “va tha no chung con nhu chung con cung tha ke co no chung con” chua duoc chinh lam, va co the gay hieu lam. Toi de nghi thay bang chu “de” hoac “de giup” thi ro nghia hon.
Cam on rat nhieu.

Reply

thay Phuong October 16, 2014 at 6:30 pm

Chào bạn Dũng,
Ý của bạn hay, nhưng không đúng với bản gốc. Theo ý bạn thì bạn xin Chúa tha cho bạn để rồi bạn tha cho người khác. Nhưng kinh Lạy Cha lại khác. Chúng ta phải tha cho người khác trước rồi mới xin Chúa tha cho mình giống như cách mình đã tha cho người khác. Nếu bạn xem trong tiếng Anh, bạn sẽ thấy là: forgive our sin AS we forgive those who sin against us. Có nghĩa là xin tha tội/ nợ cho chúng con GIỐNG NHƯ chúng con đã tha tội/ nợ cho người khác. Cho nên kinh Lạy Cha là một thách đố cho những người theo Chúa. Xin Chúa chúc lành cho bạn
Thày Phương

Reply

thày Phương March 1, 2014 at 10:56 pm

chào Anh Vũ,
Kinh Lạy Cha được dịch lâu rồi, hơn nữa, kinh lại được dịch theo tiếng Việt được sử dụng phía ngoài miền Bắc cho nên ngôn ngữ tiếng Việt hơi khó hiểu. Xin giải thích nôm na thế này:
– “Danh Cha cả sáng” = danh nghĩa là cái tên; cả nghĩa là lớn -> Cả câu nghĩa là chúng con nguyện ước cho Tên của Chúa được tỏa sáng.

– “Nước Cha trị đến” = trị nghĩa là cai trị

– “Lương thực hằng ngày” = Trong tiếng Anh dịch là “daily bread” có nghĩa là bánh ăn hằng ngày. Nhưng Việt Nam mình không ăn bánh hằng ngày mà chỉ ăn cơm. Mà dịch là cơm ăn hằng ngày thì có lẽ không hay, cho nên dịch là “lương thực hằng ngày.

– “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” = “chớ” có nghĩa là đừng. “Sa” có nghĩa là rơi xuống. Chước có nghĩa là mưu đồ, hay là âm mưu. Vậy cả câu có thể hiểu là: “Xin đừng để chúng con rơi vào âm mưu của cám dỗ”.

Xin Chúa chúc lành

Reply

Phaolo January 13, 2014 at 9:15 am

Thế còn bản văn này thì sao?

Our father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily breab. And forgiver us our debts, as we forgiver our debtors. and lead us not into temptation, but deliver us from evil: for thine is the kingdom, and the power and the glory for ever. Amen.

Reply

Justin Vu December 21, 2013 at 12:30 am

Thanks for posting this translation. I love it. God Bless You my friend.

Reply

Anh Vũ November 18, 2013 at 11:43 pm

Trước hay Chước vậy mọi người

Reply

Dang Quang March 16, 2013 at 11:12 am

Kinh lạy Cha tiếng Việt ghi bị sai chính tả, ở đoạn xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ, sửa lại là xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ.

Reply

Stephen March 16, 2013 at 11:19 am

Cam on ban!!!

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: