≡ Menu

Kinh Cầu Mẹ Maria Giải Thoát

Lạy Mẹ Maria,

Ôi Nữ Vương cao trọng nhất trên Thiên đàng và của những Thiên Thần, chúng con khẩn nài xin Mẹ, Người đã được Chúa ban cho quyền năng và sứ mệnh đạp dập đầu của Satan, truyền lệnh cho đạo quân trên trời đuổi bắt những ma quỷ trong chiến trận mà chúng hiện diện để trừng phạt sự cả gan của chúng, và đẩy chúng lùi vào địa ngục. Amen.

{ 1 comment… add one }
  • Anna Lien May 15, 2019, 9:43 pm

    Lạy mẹ maria xin mę hiện diện trong gia đình chúng con mà xui đuổi satan ượu chà ra khởi thân sắc chồng con. và satan Đi chơi nhiều khỏi con trai của con,và satan Mua sắm khỏi con người con ,satan cám dổ con gái ra khởi nó xin mẹ ban cho con gái một chàng trai tốt biết yêu mến chúa đến với con gái con cám ơn mẹ Amen

Leave a Comment