≡ Menu

Kinh Lời Nguyện Giải Thoát Tà Khí

Lạy Chúa Giêsu,

Ôi Giêsu, Ðấng Cứu Ðộ chúng con, là Vua, là Thiên Chúa và là tất cả của con.

Chúa đã cứu chuộc chúng con bằng sự hy sinh trên Thập Giá, và đã đánh bại quyền năng của Satan.

Con cầu xin Chúa giải thoát con khỏi mọi sự dữ và mọi ảnh hưởng của sự dữ.
Con cầu xin trong danh của Chúa,
Con cầu xin vì những vết thương của Chúa,
Con cầu xin vì Máu của Chúa,
Con cầu xin vì Thánh Giá của Chúa,
Con cầu xin Ngài qua sự cầu bàu của Mẹ Maria, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Sầu Bi.

Xin Máu và Nước chảy ra từ cạnh sườn của Chúa rửa con để con được thanh sạch, giải thoát con, và chữa lành con. Amen.


Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment