≡ Menu

Kinh Ông Thánh Antôn

Lạy ơn ông thánh Antôn, xưa đã chê bỏ thế gian cùng các sự thuộc về nó, cho nên đã được trận cả cùng tích nhiều của thiêng liêng lời nói và việc làm ở trên trời.

Chúng tôi xin ông thánh Antôn cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng tôi xin Đức Chúa Trời làm cho cả Hội thánh được vui mừng trong ngày lễ ông thánh Antôn, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời ban sức mạnh thiêng liêng cho chúng tôi được lòng kính mến thờ phượng Đức Chúa Trời sốt sắng cho đáng hưởng phúc vô cùng đời sau. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.


Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 3 comments… add one }
 • Mai kim thoa June 12, 2019, 6:21 am

  Lạy ơn ông thánh Anton xin thương lấy gia đình bé nhỏ của con xin ngài và thương và cầu nguyện cho các con của con được kết quả trong kỳ thi nay. Con tạ ơn ông thánh Anton.

 • Nga Chau May 28, 2019, 12:01 am

  Lạy ông thánh Anton hay làm phép lạ, con kính xin ông thánh cứu giúp dẫn dắt cho em con ra khỏi đàng đam mê cơ bạc gian tham .Amen

 • V Gấm May 21, 2019, 6:15 pm

  Lạy ông thánh an tôn hay làm phép lạ cầu cho con khỏi bệnh .xin cho em con sa vào cờ bạc .Cho mẹ con dang năm liệt gường đã 3 năm .xin cho gia đình con được bình an và gặp may mắm .con tạ ơn ông thánh an tôn
  Amen

Leave a Comment