≡ Menu

Kinh Cầu Đức Bà

Kinh này do 2 nhóm đọc. Nhóm 1 đọc câu đầu và nhóm 2 đọc câu thưa; không đọc chữ “Thưa”

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

Rất thánh Ðức Bà Maria.

Thưa: Cầu cho chúng con. (các câu kế tiếp đều thưa như vậy)

Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.
Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện:

Chúng con lạy ơn rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Ðức Bà là Chúa bầu chúng con: xin cho chúng con biết lòng Ðức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Ðức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta; Ðức Mẹ cũng một lòng theo Con như vậy. Mẹ ôi! Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con; xin Ðức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên thần cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Ðức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc vậy, xin Ðức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng; chúng con trông Ðức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa thiên đàng, xem thấy mặt Ðức Chúa Giêsu cùng mặt Ðức Mẹ, được hưởng muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.

{ 10 comments… add one }
 • phuong k nguyen January 1, 2019, 7:45 pm

  Anh Nguyen Ke co phai anh que quan tai lang Tien Lu tinh Ha Dong khong?

 • Nguyễn Kế November 23, 2018, 9:14 am

  Thuở nhỏ! Mỗi tối thứ 7 đọc kinh cùng với Thày U. Kinh cầu Đức Bà là kinh hay, dễ thuộc. Đến mấy chục năm rồi không đọc. Nay đọc nhờ đt kết nối mang. Cám ơn những người đã đăng lên.

 • Hoang Pham August 15, 2018, 7:07 am

  Hình như còn thiếu một câu:

  Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
  Đức Mẹ cực tinh cực sạch.
  Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.

 • Vu dinh han June 14, 2018, 9:24 pm

  Thiếu 1 câu ” Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời ” trước câu ” Rất Thánh Đức Bà Maria”

 • Hoàng văn Doanh May 23, 2018, 12:30 pm

  Kính cầu Đức Đức Bà ở giáo phận Hải Phòng, Lm Đức Ông laurenxo Phạm Hân Quynh Người đã thêm vào một câu sau câu Đức Mẹ Chúa Kitô. Là câu Đức Mẹ Giáo Hội cánh đây hơn hai mươi năm, và hôm nay Đức Thánh Cha Phanxicô đã lấy ngày thứ hai sau Chúa Nhật lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ kính Đức Mẹ là mẹ Giáo Hội.

 • congle pham January 27, 2018, 2:41 pm

  Đã lâu rồi không thấy ai đọc kinh nầy, lúc nhỏ bà ngoại bắt đọc kinh tối mỗi ngày cả tiếng đồng hồ, ngồi đọc mà mắt cứ muo^’n ngu?

  • Bi April 18, 2018, 11:05 am

   Ngày xưa ngoại mình ngày nào cũng đọc kinh, đọc riết mà mình thuộc lòng kinh này luôn ?

 • tang phan January 29, 2017, 8:25 am

  toi cam on nhung thieu mot cau(duc me hoi thanh)thi phai ad xem lai giup!tk

 • khanh phuong May 23, 2016, 7:58 pm

  Còn thiếu câu :Ba Ngôi cùng là một Đức Chúa trời. Ở phần đầu phải không tác giả.xin cám ơn.

 • Ngọc luyen May 19, 2016, 12:41 am

  Cảm ơn rat nhiều,lan đâù tìm thấy kinh này vua dọc xin Chúa ban cho mọi người duoc binh an hanh phúc trong vòng tay Mẹ Mẹ Maria.

Leave a Comment