≡ Menu

Kinh Cầu Đức Bà

Kinh này do 2 nhóm đọc. Nhóm 1 đọc câu đầu và nhóm 2 đọc câu thưa; không đọc chữ “Thưa”

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

Rất thánh Ðức Bà Maria.

Thưa: Cầu cho chúng con. (các câu kế tiếp đều thưa như vậy)

Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.
Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện:

Chúng con lạy ơn rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Ðức Bà là Chúa bầu chúng con: xin cho chúng con biết lòng Ðức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Ðức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta; Ðức Mẹ cũng một lòng theo Con như vậy. Mẹ ôi! Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con; xin Ðức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên thần cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Ðức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc vậy, xin Ðức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng; chúng con trông Ðức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa thiên đàng, xem thấy mặt Ðức Chúa Giêsu cùng mặt Ðức Mẹ, được hưởng muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.

{ 26 comments… add one }
 • xuan nguyen October 16, 2020, 9:24 pm

  Xin dâng linh hồn cha Antonio dòng Lasalette cho lòng thương xót Đức mẹ.

 • xuan nguyen October 7, 2020, 9:47 pm

  Lạy Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Mẹ Mân Côi, xin tha tội chúng con!

 • xuan nguyen September 30, 2020, 9:46 pm

  Xin Mẹ Maria dạy chúng con yêu mến Chúa Giêsu trên hết mọi sự.

 • Jenny August 12, 2020, 2:06 am

  Xin Mẹ cho mẹ con được mau chóng bình phục.

 • xuan nguyen July 11, 2020, 10:39 pm

  Lạy Chúa, con là kẻ khốn nạn tội lổi, là hạt bị rơi vào bụi gai. Con xin lổi Chúa, ngàn lần
  xin lổi Chúa.

 • xuan nguyen May 26, 2020, 11:00 pm

  Lạy Mẹ chí thánh, xin ở lại đây với chúng con, xin dạy chúng con sống đẹp lòng Chúa.

 • xuan nguyen May 25, 2020, 10:48 pm

  Lạy Chúa Giêsu rất đáng yêu mến, xin ban cho chúng con trời mới đất mới. Nơi đó
  không còn tan tóc, tù đày. Nơi đó chỉ có đời đời ngợi khen, phụng thờ ba ngôi TC.

 • RoSa Hiếu May 18, 2020, 9:42 am

  Lạy Mẹ Maria con là Ro Sa Hiếu con đang bế tắc trong cuộc sống , khó khăn trong công việc , nay con cầu xin Mẹ thương cứu giúp con , giải thoát con khỏi cảnh khó khăn khốn cùng , xin Mẹ giúp cho công việc mua bán được thuận lợi . Xin Mẹ nhậm lời con . Amen

 • xuan nguyen May 13, 2020, 10:46 pm

  Lạy Đức Mẹ, xin cầu cùng Chúa Giêsu con yêu dấu của Mẹ, ban cho giáo dân CG được ơn bình an trong tâm hồn và thể xác. Xin Mẹ dạy chúng con yêu mến Chúa Giêsu trên
  hết mọi sự. Lạy Mẹ Fatima, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội.

 • RoSa Hiếu May 12, 2020, 9:47 am

  Lạy Mẹ Maria xin Mẹ thương cứu giúp con , giải thoát con khỏi cảnh khó khăn khốn cùng , xin giúp con công việc mua bán được thuận lợi , xin ban bình an cho gia đình con , con cảm tạ Mẹ , con cám ơn Mẹ . Amen

 • xuan nguyen May 10, 2020, 11:13 pm

  Maria Mẹ thân thương, dịu dàng quá. Cám ơn Mẹ và Thánh Cả đả cưu mang Chúa hài đồng Giêsu để đồng công cứu chuộc

 • Nguyễn trung nghĩa April 29, 2020, 11:51 am

  Xin cau cung chua cho Gd chung con

 • Ngọc vo April 15, 2020, 9:22 pm

  Chúng ta cùng nhau hãy siêng năng cầu nguyện , xin Mẹ đến với Chúa tha thứ tội lỗi mà chúng ta đã phạm và cầu xin Thiên Chúa biến mọi sự dữ thành sự lành . Lạy Chúa Giêsu chúng con tín thác vào Chúa . Amen

 • Lien anna April 14, 2020, 7:49 am

  Con xin Đức ba thương xót gia đinh con chửa bệnh mọi người trong nha con và toàn thế giới trong cơn đại dịch covid19 con cam ơn Đức ba và các thiên thần Amen

 • Nhung February 8, 2020, 10:20 pm

  Con cầu xin cho con xin được như ý con xin ,và con cầu xin cho các đẳng linh hồn , và cho anh chị em sống hòa thuận vui vẻ với nhau ,và cầu cho cha mẹ sống bên nhau mãi mãi ??

 • Huong Pham December 18, 2019, 1:03 pm

  Cầu xin Đức Bà phù hộ và ban bình an cho gia đình con .?

 • phuong k nguyen January 1, 2019, 7:45 pm

  Anh Nguyen Ke co phai anh que quan tai lang Tien Lu tinh Ha Dong khong?

 • Nguyễn Kế November 23, 2018, 9:14 am

  Thuở nhỏ! Mỗi tối thứ 7 đọc kinh cùng với Thày U. Kinh cầu Đức Bà là kinh hay, dễ thuộc. Đến mấy chục năm rồi không đọc. Nay đọc nhờ đt kết nối mang. Cám ơn những người đã đăng lên.

 • Hoang Pham August 15, 2018, 7:07 am

  Hình như còn thiếu một câu:

  Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
  Đức Mẹ cực tinh cực sạch.
  Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.

 • Vu dinh han June 14, 2018, 9:24 pm

  Thiếu 1 câu ” Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời ” trước câu ” Rất Thánh Đức Bà Maria”

 • Hoàng văn Doanh May 23, 2018, 12:30 pm

  Kính cầu Đức Đức Bà ở giáo phận Hải Phòng, Lm Đức Ông laurenxo Phạm Hân Quynh Người đã thêm vào một câu sau câu Đức Mẹ Chúa Kitô. Là câu Đức Mẹ Giáo Hội cánh đây hơn hai mươi năm, và hôm nay Đức Thánh Cha Phanxicô đã lấy ngày thứ hai sau Chúa Nhật lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ kính Đức Mẹ là mẹ Giáo Hội.

 • congle pham January 27, 2018, 2:41 pm

  Đã lâu rồi không thấy ai đọc kinh nầy, lúc nhỏ bà ngoại bắt đọc kinh tối mỗi ngày cả tiếng đồng hồ, ngồi đọc mà mắt cứ muo^’n ngu?

  • Bi April 18, 2018, 11:05 am

   Ngày xưa ngoại mình ngày nào cũng đọc kinh, đọc riết mà mình thuộc lòng kinh này luôn ?

 • tang phan January 29, 2017, 8:25 am

  toi cam on nhung thieu mot cau(duc me hoi thanh)thi phai ad xem lai giup!tk

 • khanh phuong May 23, 2016, 7:58 pm

  Còn thiếu câu :Ba Ngôi cùng là một Đức Chúa trời. Ở phần đầu phải không tác giả.xin cám ơn.

 • Ngọc luyen May 19, 2016, 12:41 am

  Cảm ơn rat nhiều,lan đâù tìm thấy kinh này vua dọc xin Chúa ban cho mọi người duoc binh an hanh phúc trong vòng tay Mẹ Mẹ Maria.

Leave a Comment