≡ Menu

Kinh Cầu Nguyện Cho Người Bệnh

Lạy Cha chí thánh, Đấng toàn năng, hằng hữu. Con chúc tụng và ngợi khen Cha trên trời đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu yêu dấu đến thế gian để cứu chuộc con. Chúa Giêsu khi còn ở thế gian đã chữa lành mọi bệnh tật và giải thoát những người bị quỷ ám. Giờ đây, con cậy nhờ Danh Chúa Giêsu cao cả và quyền năng vô biên của Ngài giải thoát con khỏi mọi bệnh tật thể xác. Ôi Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót nhìn vào mắt con với đôi mắt nhân từ của Chúa, xin chạm vào thương tích của con với bàn tay chữa lành của Chúa, hầu thân xác con được lành mạnh. Xin cho con một trái tim luôn biết tạ ơn và ca ngợi tình thương của Chúa. Xin Chúa dùng con là nhân chứng sự chữa lành của Chúa, và cho con luôn biết loan truyền kỳ công của Chúa đến muôn đời. Amen.

{ 33 comments… add one }
  • Huỳnh Cao Miên October 5, 2019, 12:29 am

    Cầu xin chúa linh thiêng xin người ban bình an cho Huỳnh Anh Phú. Xin người chữa lành vết thương cho cháu, cứu giúp cháu quá cơn hoạn nạn

  • Vân anh September 2, 2019, 11:13 am

    Xin Chúa thương xót cứu giúp bố con Đỗ Xuân Ẩm tuy bố con là người không có đạo nhưng xin giúp bố con. Bố con có mắc bệnh u gan và đau bàn tay. Tháng 9-10 sẽ có đoàn bác sĩ bên Nhật qua mổ cho bố con xin chúa chúc lành cho ca mổ thành công và khỏi căn bệnh ấy .Lạy CHÚA GIESU CON XIN PHÓ THÁC VÀO NGÀI. AMEN

Lời Bình Trang 2/212

Leave a Comment