≡ Menu

Kinh Cầu Nguyện Cho Người Bệnh

Lạy Cha chí thánh, Đấng toàn năng, hằng hữu. Con chúc tụng và ngợi khen Cha trên trời đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu yêu dấu đến thế gian để cứu chuộc con. Chúa Giêsu khi còn ở thế gian đã chữa lành mọi bệnh tật và giải thoát những người bị quỷ ám. Giờ đây, con cậy nhờ Danh Chúa Giêsu cao cả và quyền năng vô biên của Ngài giải thoát con khỏi mọi bệnh tật thể xác. Ôi Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót nhìn vào mắt con với đôi mắt nhân từ của Chúa, xin chạm vào thương tích của con với bàn tay chữa lành của Chúa, hầu thân xác con được lành mạnh. Xin cho con một trái tim luôn biết tạ ơn và ca ngợi tình thương của Chúa. Xin Chúa dùng con là nhân chứng sự chữa lành của Chúa, và cho con luôn biết loan truyền kỳ công của Chúa đến muôn đời. Amen.

{ 63 comments… add one }
 • Phan ngọc huỳnh như April 4, 2020, 12:12 pm

  Con cầu xin cha cầu nguyện cho maria Lữ Thị Bông
  Bà nội con bị ung thư phổi mau chóng lại bệnh ở cùng với con cháu. Cầu cho ông nội con hết bệnh đâu tim
  Lời cầu nguyện này con xin chân thành dâng lên Chúa Amen

 • Nguyễnthuy March 31, 2020, 9:34 am

  Con cầu xin chúa chữa khỏi bệnh cho mẹ con maria pham thi en bị ung thư vú ở bệnh viện ung bướu mau hết bệnh và cho ba con nguyễn văn thích bị đâu chân ở háng sẽ khỏi bệnh không còn đâu nhức nữa
  Lời cầu nguyện này con xin dâng lên chúa Amen.

Lời Bình Trang 3/3123

Leave a Comment