Kinh Kính Mình và Máu Thánh Chúa | CôngGiáo.org
≡ Menu

Kinh Kính Mình và Máu Thánh Chúa

Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng, Máu Thánh rất châu báu vô cùng bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa; khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ lấy làm của ăn. Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật; vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức Tin cho được vững lòng.

Vậy chúng con phải thờ lạy phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.

{ 4 comments… add one }
 • Têresa xuân yên January 25, 2024, 2:23 am

  LẠY CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ con yêu Ngài .Amen

 • Vương Đỗ Trọng Minh Quân September 16, 2021, 7:24 am

  Những lời cần nói con đẫ nói hết xin cho gia đình con được bình an trong bí tích thánh thể

 • Minh Quân September 14, 2021, 7:24 am

  Lặy Đức Chúa Giêsu con tin thật Chúa ngự trong bí tích Mình Thánh con yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Nhưng bây giờ con không thể rước Chúa được thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng chẳng khác gì như con được rước Chúa thật con xin đón rước Chúa cùng kết hợp với Chúa cho trọn xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen

 • Minh Quân September 13, 2021, 6:59 am

  Xin cầu cho chúng con trong cơn đại dịch, xin ban cho chúng con ơn bình an trong tay Chúa. Amen

Leave a Comment