≡ Menu

Kinh Cáo Mình

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tuởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.

 

Kinh Cáo Mình (dài)

Tôi cáo mình cùng Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, và Rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cùng Đức Thánh Micae tổng lãnh thiên thần, cùng ông thánh Gioan Baotixita, cùng hai ông thánh tông đồ, ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolô, cùng các thánh, (tôi lại cáo mình cùng Cha) vì tôi đã phạm tội nhiều, lòng động, lòng lo, miệng nói mình làm, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Đức Thánh Micae tổng lãnh thiên thần, ông thánh Gioan Baotixita, hai ông thánh tông đồ, ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolô, và các thánh (tôi lại xin Cha)* cầu cùng Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi tha tội cho tôi cùng. Amen.

English Version of Kinh Cáo Mình

The Act of Penitence

I confess to almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned, in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do,
And, striking their breast, they say:
through my fault, through my fault, through my most grievous fault; therefore I ask blessed Mary ever-Virgin, all the Angels and Saints, and you, my brothers and sisters to pray for me to the Lord our God.

{ 14 comments… add one }
 • Đoàn, Thi February 6, 2020, 8:04 pm

  Tạ ơn Chúa cho con được ơn trở về và cho con thoả lòng lời cầu xin để có điều kiện thờ phượng Chúa.
  Simon Thi

 • Loc X Nguyen March 18, 2018, 1:24 pm

  Thanks my son now knows how to say this prayer

 • Loc X Nguyen March 18, 2018, 1:13 pm

  AMEN!

 • Nguyen Minh Nhat January 7, 2018, 11:38 am

  Con cau gia dinh con duoc binh an vo su .Amen

 • Catherine May 28, 2017, 1:18 pm

  I have to remember all these three prayer I’m staying Kinh an nan too and Kinh cao Minh and Kinh tin Kinh and Kinh tin and Kinh cao Minh

 • Tran March 25, 2017, 8:38 am

  Thanks a lot , admin!!!

 • 0938455355 December 28, 2016, 10:19 am

  Con xinh khẩn cau Đức Mẹ Maria. Cho con khổi căn bệnh thoái hoá đĩa diêm & dây chăn nầy con xinh lan con cầu khẩn duc Maria. Con xinh cầu khẩn mẹ cho con khỏi con xinh Me.MaRia.Amen

 • Thuy October 20, 2016, 1:55 pm

  English Version of Kinh Cáo Mình

  The Act of Penitence

  I confess to almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned, in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do,
  And, striking their breast, they say:
  through my fault, through my fault, through my most grievous fault; therefore I ask blessed Mary ever-Virgin, all the Angels and Saints, and you, my brothers and sisters to pray for me to the Lord our God.

 • Huynh May 13, 2015, 3:53 am

  Cảm ơn admin

 • Vinh Vũ April 16, 2014, 5:53 am

  Thanks a lot

 • Vinh Thai December 7, 2013, 5:11 am

  Actually “sót” is correct like “còn sót” (missed) “sót lại” (omitted)
  while “xót” denotes emotion like “thương xót” “xót xa” “xót dạ”
  Interesting! Thank all of you for the discussion.

 • Tyu January 15, 2013, 6:51 pm

  You spelled sot wrong using x instead of s

  • Stephen January 17, 2013, 3:16 pm

   Cam on ban.

 • Giuse nguyen tuan hiep October 6, 2011, 12:34 pm

  Tạ ơn CHÚA!

Leave a Comment

Next post:

Previous post: