≡ Menu

Kinh Phụng Vụ

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống phục vụ trong yêu thương
Nơi cộng đoàn, biết tâm đầu ý hợp.
Trong gia đình, biết mặn mà dễ thương.
Ngoài xã hội, biết đối xử tốt và thương xót.
Với mọi người, biết nhân nhượng và tôn trọng nhau.
Khi làm việc, biết siêng năng và tận tình.
Trong mọi sự, biết tha thứ, chịu đựng và tin tưởng.
Ở mọi nơi, luôn chiếu toả lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Trước cám dỗ, luôn chiến đấu để bền đỗ trong ơn thánh.
Nhờ đó, chúng con trở nên Tông Đồ được Chúa sai đi, để xây dựng hoà bình và làm chứng về Chúa cho mọi người. Amen.

{ 1 comment… add one }
  • Khánh October 28, 2019, 11:50 pm

    Xin Chúa dạy con sống như trong lời kinh

Leave a Comment

Next post:

Previous post: