Kinh Vật Mọn | CôngGiáo.org
≡ Menu

Kinh Vật Mọn

Chúng con là vật mọn, mà sấp mình thờ lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có bao giờ trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa, khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời đất u ám chuyển động, và đã vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có thể cầm nước mất chảy ra ăn năn tội lỗi, vì đã phạm đến Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con, nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con. Lạy Dấu Thánh chân tả; lạy Dấu Thánh chân hữu; lạy Dấu Thánh tay tả, lạy Dấu Thánh tay hữu, lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen.

{ 5 comments… add one }
 • ho dinh huan February 25, 2021, 3:10 am

  Cha cả trong kinh vật mọn là chỉ ngôi mấy? chúa cha hay chúa con?

 • Hoàng Thành March 22, 2020, 4:11 am

  Tạ ơn chúa, cảm ơn cộng đoàn

 • Phê rô Nguyễn Đức Thái March 15, 2020, 5:04 am

  Con là 1 kẻ co tội ???

 • Phanxico Xavie Phạm Văn Luyến November 4, 2019, 1:12 pm

  Cảm tạ Chúa!

  • Minh March 22, 2020, 10:13 am

   Lạy Chúa xin hãy giúp chúng con tránh khỏi dịch bệnh covid 19 corona

Leave a Comment

Next post:

Previous post: